Marie-Ève ​​Melanson Susan J. Palmer

Christelijke Essenen Kerk

CHRISTELIJKE ESSENE KERKTIJDLIJN

1964 (juli 15): Olivier Manitara (né Olivier Martin) werd geboren in Vire, Normandië, Frankrijk.

1984: Manitara krijgt zijn eerste mystieke ervaring toen de Bulgaarse mysticus Peter Deunov, die in 1944 stierf, aan hem verscheen.

1989: Manitara opende zijn eerste uitgeverij, de Éditions Telesma, in Saint-Affrique (Aveyron) Frankrijk, waar hij zijn eerste geschriften publiceerde.

1990: Manitara ontvangt een openbaring van een engel, een bewaker van de 'Traditie van het Licht' (Tradition de la Lumière). De engel zei hem dat hij zijn spirituele kennis aan anderen moest doorgeven.

1991 (19 augustus): Manitara opende zijn eerste "initiatieschool" genaamd de School of Life and Spirit (École de Vie et d'Esprit), later omgedoopt tot de Contemporary Essene School (École Essénienne Contemporaine).

1991: Manitara begon met het houden van seminars op verschillende locaties in Frankrijk. In die tijd stond zijn groep bekend als de "Solar Culture Association" (Association Culture Solaire).

1992: Manitara en zijn volgelingen kochten XNUMX hectare grond in Poulan in de gemeente Montlaur in Aveyron, Frankrijk. Daar stichtten ze het eerste Esseense dorp, "Terranova". Manitara gaf wekelijks lezingen over spiritualiteit.

1997-1999: De Franse autoriteiten hebben Terranova onderzocht. Ze vermoedden dat Manitara banden had met de Universele Witte Broederschap en de Orde van de Zonnetempel, die beide kwalificeerden als 'sekten' in de Franse regering van 1996 Guyard rapport.

1997: Om elke associatie met de beruchte Solar Temple te vermijden, liet de gemeenschap van Manitara de naam Solar Culture Association vallen.

1999: Manitara en zijn vrouw kregen hun eerste kind.

2000 (21 november): De Franse National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) viel Terranova binnen en arresteerde Manitara, zijn vrouw en acht andere leden die in het dorp Terranova woonden. De GIGN hield ze vast voor ondervraging over hun activiteiten.

2000 (december): Manitara en zijn vrouw kregen hun tweede kind.

2002 (augustus): Manitara kreeg bezoek van de aartsengel Michaël en sloot een "persoonlijke alliantie" met de aartsengel om zijn boodschap aan anderen over te brengen.

2002 (september): Manitara deelde de boodschap van de aartsengel Michaël met zijn volgelingen, die "een alliantie bezegelde" tussen de leden van de gemeenschap en de aartsengel.

2003 (november): Manitara, zijn vrouw en zes leden van de Esseense Kerk verschenen voor de strafrechtbank van Millau, Frankrijk. Manitara en zijn vrouw werden beschuldigd van misbruik van bedrijfsmiddelen. Ze kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van respectievelijk acht en tien maanden, op voorwaarde dat ze niet in het openbaar of met hun volgelingen mondeling of schriftelijk spraken.

2003 (september): de aartsengel Michaël daalde voor de eerste keer neer in een vuur dat door de volgelingen van Manitara werd aangestoken. De aartsengel gaf hun de twaalf eerste psalmen van de "Esseense Bijbel". Dit vormde de eerste ceremonie van de "Ronde van de Aartsengelen" (Ronde des Archanges).

2003 (december): Manitara en zijn vrouw kregen hun derde kind.

2004 (augustus): Manitara sloot een "persoonlijke alliantie" met drie aartsengelen: Raphael, Gabriël en Uriel.

2004 (september): Manitara verenigde alle leden van de Contemporary Essene School met de vier aartsengelen.

2006 (september): De Essene Nation (Nation Essénienne) werd officieel opgericht nadat de aartsengel Michaël de leden van de gemeenschap erkende als de "Mensen van het Licht" (Peuple de la Lumière) en drager van zijn boodschap.

2006 (21 maart): De Fondation Essenia werd geregistreerd als een religieuze organisatie in Canada en de Éditions Essenia werd geregistreerd als een uitgeverij.

2007 (31 oktober): De Fondation Essenia kocht het 103 hectare grote Domaine Drolet in Cookshire-Eaton, Quebec, Canada om het nieuwe "Maple Village" (Le Village de L'érable) op te richten.

2008: Manitara emigreerde naar Canada met zijn vrouw en drie kinderen. Ze verhuisden naar Maple Village, samen met een aantal volgelingen uit Frankrijk en Canada. Samen begonnen ze de infrastructuur van het dorp te ontwikkelen.

2008: De Canadese regering probeerde Manitara en zijn gezin terug naar Frankrijk te deporteren op grond van het feit dat hij een misdrijf had gepleegd dat in Canada voorafgaand aan zijn immigratie als een ernstig misdrijf zou kunnen worden aangemerkt. De poging is mislukt.

2009: De Canadese regering probeerde voor de tweede keer Manitara en zijn vrouw terug naar Frankrijk te deporteren op grond van het feit dat ze onlangs waren beschuldigd van een misdrijf in hun land van herkomst. Ook deze poging is mislukt.

2011 (17 september): De Essenen kochten de kerk van Burchton nabij het dorp Cookshire om ceremonies buiten hun Maple Village te houden en ook om de eerste Esseense begraafplaats te vestigen.

2011 (november): De Fondation Essenia wordt omgedoopt tot "Christian Essene Church" (Église Essénienne Chrétienne).

2011-2012: de Franse journalisten Marina Ladous en Roméo Langlois infiltreerden de Esseense gemeenschap in Frankrijk, Canada en Spanje om beeldmateriaal te verzamelen dat verscheen in een documentaire genaamd "The Gurus of the Apocalypse" (Les Gourous de L'apocalypse). De documentaire werd in december 2012 uitgezonden op de Franse zender Canal +.

2013 (juni): De kerk die door de Essene-gemeenschap in Cookshire werd gekocht, werd na enkele renovaties geopend.

2013: Leden van de Esseense Kerk hebben een aanklacht wegens laster ingediend tegen Canal + en de twee journalisten, Marina Ladous en Roméo Langlois, verantwoordelijk voor het maken van de documentaire, Les Gourous de L'apocalypse,

2014: De burgemeester van Cookshire-Eaton stuurde de Essene Church een bericht dat de kerk $ 33,000 aan onbetaalde onroerendgoedbelasting aan de stad verschuldigd was voor hun land.

2015: Na minnelijke onderhandelingen erkende de gemeente Cookshire-Eaton dat de Essene-kerk geen onroerendgoedbelasting hoefde te betalen omdat ze kwalificeerde als een religieuze organisatie, vrijgesteld van onroerendgoedbelasting in Canada.

2015 (6 januari): De gemeente Cookshire-Eaton heeft een kennisgeving van overtreding uitgegeven aan de Essene Church wegens het bouwen van gebouwen die de lokale bouwvoorschriften of milieuregels niet respecteerden. De Essenen hebben enkele van deze onregelmatigheden gecorrigeerd.

2016 (8 september): De Quebecse Commissie voor de bescherming van landbouwgrond (CPTAQ) gaf de Essene Kerk opdracht om drieëndertig van haar gebouwen die waren gebouwd op een gebied dat bestemd was voor landbouwdoeleinden te slopen of te verplaatsen. De Esseense Kerk heeft de beslissing voor de rechtbank aangevochten.

2016: De Essene Foundation kocht land in Panama om een ​​nieuw Esseens dorp te stichten met de naam "The Garden of the Light" (Le Jardin de La Lumière). Dit dorp zou worden gebruikt voor diensten rond het levenseinde en begrafenis.

2017: Manitara verklaarde dat hij geen berichten meer zou ontvangen van de aartsengelen om in het evangelie te worden opgenomen; dat de "Esseense Bijbel" nu compleet was.

2018 (16 januari): De administratieve rechtbank van Quebec bekrachtigde de beslissing van de CPTAQ en verzocht de Essene Kerk om drieëndertig gebouwen te slopen of te verplaatsen. De Essene Church diende een wijziging van de bestemmingsplannen in bij de Quebec Superior Court.

2018 (december): De Esseense gemeenschap van Cookshire kondigde aan dat het de kerk die ze naast hun dorp kochten te koop zou zetten, omdat er te veel dure renovaties nodig waren om open te blijven.

2019 (maart 12): De Essenen verloren hun aanklacht wegens laster tegen de twee Canal + journalisten voor de Franse rechtbanken. Manitara werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de beschuldigde.

OPSCHRIFT / GROEP GESCHIEDENIS

De Essene-beweging werd eind jaren negentig in Frankrijk opgericht door de charismatische profeet van de Essene-kerk, Olivier Manitara (geboren Olivier Martin). [Afbeelding rechts] Volgers van Manitara identificeerden zichzelf als leden van een spirituele vereniging die de Solar Culture Association (Association Culture Solaire) wordt genoemd. Deze vereniging evolueerde in 1990 naar de Essenen-religie.

Manitara werd geboren in 1964 in Vire, Normandië, Frankrijk. Al vroeg ontwikkelde hij interesse in de leer van Peter Deunov en Mikhaël Aïvahnov, twee belangrijke figuren in de Universal White Brotherhood, een New Age spirituele beweging die begin 1900 ontstond in Bulgarije. Manitara beweert zijn eerste mystieke ervaringen als jonge volwassene te hebben gehad. Hij vertelt dat hij tijdens een reis door 'Cathar Land' in zijn vroege jaren twintig werd bezocht door een engel die de beschermer was van een oude traditie van het licht (Tradition de la Lumière). De engel instrueerde hem zijn spirituele kennis op anderen over te dragen (Manitara 2013: 5-8). Op bevel van de engel richtte Manitara het jaar daarop een initiatieschool op, de School of Life and Spirit (École de Vie et d'Esprit) en begon te reizen in verschillende regio's van Frankrijk om seminars over spiritualiteit te geven.

Met een paar van zijn eerste volgers kocht Manitara een tweeënveertig hectare groot grondstuk in de gemeente Montlaur in het zuiden van Frankrijk. De gemeenschap van ongeveer tien mensen vestigde een klein dorp dat ze Terranova noemden. Het dorp diende als een ontmoetingsplaats voor volgers uit heel Frankrijk en liet de inwoners van Terranova dicht bij de natuur wonen, in harmonie met hun respect voor de natuur als heilig.

Eind jaren negentig werd Terranova gecontroleerd door de Franse autoriteiten. Het dorp werd in november 1990 overvallen door zestig officieren van de Franse Nationale Gendarmerie Intervention Group (GIGN). Manitara, zijn vrouw en acht andere inwoners van het dorp werden gearresteerd. De GIGN vond niets om de Essenen in Terranova te beschuldigen. Manitara werd echter belast met tweeëntwintig tellingen en de acht andere leden kregen de keuze om te pleiten als 'slachtoffers van een sekte" of de goeroe's handlangers' (Wright en Palmer 2016: 209).

Manitara wachtte tot 2003 om zijn straf te horen. Ondertussen had een reeks cruciale gebeurtenissen invloed op de gemeenschap. In 2002 vertelt Manitara dat hij zijn eerste ontmoeting met de Aartsengel Michael had meegemaakt, die hem meedeelde dat hij was gekozen als de vertegenwoordiger van de aardse wereld in de goddelijke wereld. Dit maakte de vorming mogelijk van een alliantie tussen de twee werelden, de 'alliantie van het Licht'. De Essenen geloven dat ze de verantwoordelijkheid hebben gekregen om deze alliantie te handhaven en te beschermen, voornamelijk door hun verering van de Natuur, waardoor het goddelijke wordt geïncarneerd. Manitara en zijn volgelingen sloten later allianties met drie andere aartsengelen: Rafaël, Gabriel en Uriël. Voor de Essenen blijft Manitara de enige mens die geïnvesteerd heeft met het vermogen om te communiceren met het goddelijke rijk.

Manitara en zijn vrouw werden in 2003 schuldig bevonden aan misbruik van bedrijfsmiddelen en kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van respectievelijk acht en tien maanden, op voorwaarde dat ze niet mondeling of schriftelijk met hun volgelingen communiceerden of in het openbaar spraken. Deze zin werd met enige moeite aanvaard door Manitara's volgelingen, die protesteerden dat ze afhankelijk waren van hem en zijn vermogen om met het goddelijke te communiceren om verbonden te blijven met het goddelijke zelf. De gemeenschap slaagde er echter in om te floreren door creatieve manieren te vinden om met hem in contact te blijven (Melanson en Guyver 2020).

In 2006 schonken de aartsengelen hun naam 'Essenen' aan de gemeenschap. Door Manitara onthulde de Aartsengel Michael dat toegewijden van de Aartsengelen deel uitmaakten van de moderne 'Essene Nation' (Nation Essénienne), dat wil zeggen een 'People of the Light' (Peuple de la Lumière) die hun boodschap dragen.

Het jaar daarop kochten de Essenen een perceel van 103 hectare in Cookshire-Eaton, Quebec, Canada om een ​​nieuwe religieuze gemeente op te richten, de Maple Village. [Afbeelding rechts] Het volgende jaar emigreerde Manitara naar Canada met zijn vrouw, drie kinderen en een klein aantal volgers uit Frankrijk. Een derde dorp werd in 2016 ingewijd in Panama, de Tuin van het Licht (Jardin de la Lumière) genoemd. Dit dorp is opgericht om de Essenen over de hele wereld de mogelijkheid te bieden om begrafenisdiensten te houden in overeenstemming met de overtuigingen van de Essenen. Manitara verdeelt nu het grootste deel van zijn tijd tussen de drie dorpen. Hij spreekt ook vaak op Essenen-ceremonies in Noord-Spanje en Haïti.

Terwijl Manitara eind jaren negentig ongeveer dertig volgers had, suggereert onderzoek uitgevoerd in 1990 dat er wereldwijd meer dan 2014 leden zijn (Bonenfant 3,000). Deze zijn vooral te vinden in Franstalige regio's zoals Frankrijk, Quebec (Canada), België, Zwitserland, Gabon, Haïti, Réunion, Martinique en Nieuw-Caledonië, evenals enkele volgers in het Engelse Canada, de Verenigde Staten, Griekenland, Italië, Spanje en Panama.

DOCTRINES / OVERTUIGINGEN

De kosmogonie van Essene is geïnspireerd op het Book of Enoch of the Dead Sea Scrolls. Het Evangelie van Essene onthult hoe de materiële wereld duizenden jaren geleden werd afgesneden van de goddelijke wereld toen zieke en egoïstische engelen, die hun macht in een wereld buiten het goddelijke wilden uitoefenen, het verstand van de mens binnenvielen. Dit resulteerde in een scheiding van de menselijke geest en de aardse wereld van het goddelijke rijk, iets waarnaar de Essenen verwijzen als het "verbreken van de alliantie van het Licht" dat ooit de twee werelden verenigde sinds het begin van de tijd. De Essenen geloven dat Henoch en Jezus erin geslaagd zijn de alliantie terug te halen. Het verbond werd echter opnieuw verbroken toen Jezus werd gekruisigd, totdat Olivier Manitara en de moderne Essenen het herstelden. De rol van de Essenen in de hedendaagse wereld is daarom deze alliantie van het Licht te beschermen en over te dragen door de voortdurende aanbidding van het goddelijke.

De natuur staat centraal in het geloofssysteem van de Essenen. De Essenen geloven dat de goddelijke krachten alleen dingen benaderen die 'levend' zijn op aarde, zoals de natuur. In het bijzonder aanbidden de Essenen vier Aartsengelen, waarvan elk wordt verondersteld te incarneren in een element van de natuur: Michael in vuur, Gabriel in water, Raphael in lucht en Uriel in aarde. De technologische wereld daarentegen wordt beschouwd als een 'dode wereld' die de goddelijke krachten nooit zullen naderen. Daarom wordt aangenomen dat het gebruik van technologie de ziel en het lichaam afsluit van het goddelijke. Hoewel de Essenen technologie gebruiken, worden ze aangemoedigd om deze verstandig en met mate te gebruiken. Volgens de Essense overtuigingen loopt de alliantie met de goddelijke wereld gevaar als de aanbidding van het goddelijke (dwz de natuur) niet wordt beloond. Deze breuk kan ertoe leiden dat de mensheid een gevaarlijke wending neemt naar het materialisme of 'transhumanisme', een staat waarin het goddelijke de menselijke geest niet kan bereiken (Manitara 2015: 31).

De Essenen moedigen het leven aan in een geheime en spiritueel georiënteerde gemeenschap in het wild. Dit stelt hen in staat om weg te blijven van de afleidingen van de moderne wereld en dichter bij de goddelijke krachten te blijven. Dit stelt hen in staat om niet alleen te zorgen voor de alliantie van het Licht voor de hele mensheid, maar ook voor het welzijn van hun individuele zielen. Inderdaad, Manitara beweert dat individuen zichzelf kunnen emanciperen van de negatieve krachten van de gevallen engelen, waarnaar de Essenen de "tegen-deugden" (contre-vertus) noemen, door de ontwikkeling van hun "onderscheidingsvermogen" en de studie van teksten van wijsheid. De ontwikkeling van het onderscheidingsvermogen van een individu wordt bereikt door bewustzijn en de verering van de natuur. Volgens hen zal deze praktijk het individu dichter bij de positieve krachten van de goede en trouwe engelen brengen; degenen die volgens de Essenen hebben geweigerd de goddelijke wereld te verlaten en die worden geassocieerd met de "goede deugden". [Afbeelding rechts]

De Essense mythen en doctrine zijn vervat in een heilige tekst, de "Essene Bible". Dit bestaat uit een compilatie van het evangelie van de vier aartsengelen, zoals gemeld door Manitara, tussen 2003 en 2017. Hoewel de communicatie van Manitara met de aartsengelen nog steeds aan de gang is en nog steeds nieuwe elementen kan introduceren in de Essene-religie, rapporteerde Manitara in 2017 dat deze toekomstige mededelingen mogen niet aan het Evangelie van de Aartsengelen worden toegevoegd, omdat het document nu compleet is. De 'Essenen-bijbel' bestaat uit vierenveertig boeken van in totaal 4,744 pagina's, elk boek wordt toegeschreven aan een van de Aartsengelen en behandelt een thema dat centraal staat in het Essense-denken. Het wordt beschouwd als het "Derde Testament" van de christelijke Bijbel.

De christelijke bijbel neemt ook een belangrijke plaats in in de Essenen-religie. De Essenen staan ​​erop dat Jezus werd geboren in een oude Essenen-gemeenschap, die zijn diepe banden met het goddelijke niet kon herkennen. Dit leidde tot de kruisiging van Jezus, een gebeurtenis die de mensheid honderden jaren zonder tussenpersoon aan het goddelijke liet. De Essenen geloven dat Joseph de ware biologische vader van Jezus was. Ze geloven ook dat het Mary's nauwe ontmoeting met de Aartsengel Gabriel was die de komst van Jezus mogelijk maakte (Manitara 2005, 2006).

RITUELEN / PRAKTIJKEN

Het belangrijkste ritueel van de Essene is de Ronde van de Aartsengelen (Ronde des Archanges), vier keer per jaar gehouden bij elke zonnewende en equinox. De vier Aartsengelen in de kern van het wereldbeeld van de Essenen worden elk geassocieerd met een van de elementen van de natuur. De aartsengel Michael is geïncarneerd in vuur en wordt gevierd in de herfst; de Aartsengel Gabriel [afbeelding rechts] is geïncarneerd in water en wordt gevierd in de winter; de Aartsengel Rafaël, die in de lucht incarneert, wordt in de lente gevierd; en de Aartsengel Uriël, geïncarneerd op aarde, is cuitgebouwd in de zomer (Blandre 2014). Door de aanbidding van de natuur en door te communiceren met de vier aartsengelen in de Ronde van de Aartsengelen, geloven de Essenen dat ze de alliantie met de goddelijke wereld onderhouden.

De Ronde van de Aartsengelen duurt drie dagen. Hoewel de aanwezigheid van Manitara niet vereist is voor de ceremonie, probeert hij meestal te reizen naar de locaties waar de grootste ceremonies worden gehouden. Hij woont meestal de ceremonies bij in Maple Village (Canada), Spanje (waar de Franse leden van Terranova gemakkelijk kunnen reizen) en Haïti. Om deze reden vinden de vieringen vaak na elkaar plaats en worden ze niet noodzakelijk op de exacte dag van de zonnewende of equinox gehouden.

Gedurende de drie dagen worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals meditatiesessies, gezangen, dansen, conferenties en activiteiten voor gezinnen. De hoofdceremonie, waarbij aanbidding wordt betaald aan de aartsengel van het seizoen, wordt op de laatste dag gehouden. Manitara voert gedurende drie dagen geen liturgische taak uit en is alleen aanwezig om de berichten van de gevierde Aartsengel over te brengen en lezingen over spiritualiteit te geven. Het laatste aanbiddingsevenement wordt geleid door vier van de spiritueel meest gevorderde leden van de gemeenschap, die hiervoor zijn opgeleid. Het is ook op dat moment dat nieuwe leden worden ingewijd in de Essene Nation. Het inwijdingsritueel wordt aangeduid als "het touw nemen" (prendre la corde), want de ingewijde wordt uitgenodigd om de heilige cirkel binnen te gaan, afgebakend door een touw, van de Ronde van de Aartsengelen. Geïnitieerd zijn, afgezien van de bedoeling om echt deel uit te maken van de Essene Nation, duidt op een toewijding om iemands persoonlijke alliantie met het goddelijke te koesteren.

Dit inwijdingsritueel maakt deel uit van een reeks inwijdingsrituelen die de Essenen kunnen nemen als ze dat willen. Volgens de Essenen-religie zijn er zeven 'stappen' (marsen) van spirituele verheffing. Elke stap vertegenwoordigt een mate van verheffing naar de goddelijke wereld, met de laagste stap die degenen vertegenwoordigt die het meest verankerd zijn in de aardse wereld. De initiatie in de Ronde van de Aartsengelen vormt de eerste stap. Alle Essenen die deze eerste stap hebben genomen, worden beschouwd als priesters of priesteressen (de laatste wordt 'vestals' genoemd). Degenen die de hoogste rang hebben, hebben de meeste liturgische verantwoordelijkheden. In het bijzonder moeten ze de aartsengelen twee keer per dag aanbidden door hun respectieve tempels in het dorp Essenen te bezoeken en een kort ritueel uit te voeren. Een priester van de vierde stap zal bijvoorbeeld meestal een gedelegeerde aartsengel hebben waarvoor hij moet zorgen.

Elk individu kan vragen om een ​​initiatie te ondernemen om de schaal van spirituele verheffing te beklimmen. Dit kan echter behoorlijk veeleisend zijn en het kan meerdere maanden of zelfs jaren duren om dit te voltooien. De stappen worden meestal volbracht in "sub-initiaties" rituelen, die worden volbracht in een Essense dorp onder begeleiding van leeftijdsgenoten en toezicht van gevorderde vestals of priesters. Een groot aantal Essenen die in de Essenen-dorpen wonen, hebben de tweede stap geïnitieerd of proberen dit uiteindelijk te voltooien. Dit vereist het volbrengen van de 'training van de vier lichamen' (formatie des quatre corps). Elk "lichaam" vertegenwoordigt een element van de natuur waarmee de geïnitieerde personen in contact moeten komen. De inwijdingsrituelen worden alleen in zeldzame gevallen individueel uitgevoerd, omdat de Essenen geloven dat de goddelijke kracht van de natuur collectief beter wordt ervaren. Bijvoorbeeld, de training voor het "vuurlichaam" vereist dat de ingewijden een houtvuur continu onderhouden gedurende ongeveer zeven dagen. De training is bedoeld om de ingewijden bewust te maken van de kracht die de Essenen kunnen inzetten om de alliantie met het goddelijke te beschermen wanneer ze verenigd zijn. Deze lichaamsinitiatieven worden volbracht onder toezicht van de vestals, die bepalen of de groep in staat was om contact te maken met het goddelijke of niet. In het laatste geval wordt de initiatieperiode verlengd of moet deze later helemaal opnieuw worden uitgevoerd. Zodra de vier trainingen van de lichamen zijn voltooid, moeten de Essenen die naar de tweede stap willen gaan, hun vijf zintuigen zuiveren. Elk van de vijf zuiveringsrituelen kan meerdere dagen duren. Ze moeten elke dag bij zonsopgang en zonsondergang een specifieke tempel in een wild gedeelte van het dorp bezoeken en gefocust blijven op het gevoel dat wordt gezuiverd gedurende de hele periode van de inwijding. Een laatste "subritueel" om de initiatie van de tweede stap te voltooien, wordt de "training van de zes manen" (formatie des zes lunes) genoemd. Tijdens deze training moet een persoon drie keer per dag een specifieke tempel binnengaan om een ​​kort ritueel uit te voeren voor een periode van zes maanrotaties (dat wil zeggen iets minder dan zes maanden), aan het einde waarvan de persoon zal slapen in de tempel van zonsopgang tot zonsondergang voor een hele week. Een priester van de vierde stap zal de spirituele ervaring van de persoon in de tempel volgen en bepalen of het ritueel een succes was. Een individu zal alleen in de tweede stap worden overwogen wanneer al deze subrituelen zijn volbracht.

Hoewel theoretisch zeven stappen bestaan, is niemand in de moderne tijd ooit voorbij de vierde stap gegaan, inclusief Manitara. In de Essene-mythologie wordt gezegd dat Henoch en Jezus alleen zijn geweest bij degenen die de zevende stap hebben bereikt. Andere figuren zoals de profeten Muhammad en Mani hebben de vijfde stap bereikt, Peter Deunov en Michaël Aïvanhov de vierde en Rudolf Steiner de derde (Manitara 2016: 18-19). In de huidige Essenen-gemeenschap wordt Manitara beschouwd als de enige die de vierde stap heeft bereikt op grond van zijn diepgaande niveau van spirituele kennis. Leden streven naar deze vierde stap via een vast pad van inwijdingsrituelen, die nog steeds worden ontwikkeld. Aangezien de vijfde, zesde en zevende stappen overeenkomen met een niveau van terugtrekking van het aardse leven en een diepe verheffing naar de goddelijke wereld die niemand in de hedendaagse tijd heeft bereikt, zijn de Essenen niet in staat het soort inwijding te voorzien dat het zou vereisen (Manitara 2010: 26-29).

ORGANISATIE / LEIDERSCHAP

De Christian Essene Church is niet-hiërarchisch wat betreft haar administratieve zaken. Het hoofdkantoor bevindt zich in Maple Village, het grootste Essene-dorp internationaal en de officiële residentie van Manitara. Takken van de Essene-kerk bestaan ​​in Frankrijk, Zwitserland, Gabon, Haïti, Italië, Spanje en Panama. Praktische beslissingen die geen betrekking hebben op het spirituele leven worden genomen door gekozen leden van een lokaal comité. De vergaderingen worden gehouden in Maple Village en leden van het bestuurscomité op andere locaties nemen telefonisch deel aan de discussies. De Maple Village en Terranova hebben commissies van afgevaardigden om te zorgen voor de goede werking van de dagelijkse zaken in het dorp. Algemene vergaderingen worden georganiseerd om de inwoners van elk dorp te informeren over de nieuwste kwesties met betrekking tot de gemeenschap en om vragen te beantwoorden en verzoeken of suggesties aan te nemen. Leden die in de dorpen wonen en die specifieke projecten wensen uit te voeren die ruimte of land vereisen, moeten hun projecten voorleggen aan de commissie en deze goedgekeurd hebben.

Sommige van de oudste volgelingen van Manitara, vaak enkele van de meest spiritueel verheven personen, zullen soms Manitara raadplegen over zaken die de gemeenschap raken en verslag uitbrengen aan het bestuurscomité. De rol van Manitara bij het nemen van praktische beslissingen voor de gemeenschap is klein en wordt overgelaten aan volgelingen die verantwoordelijk zijn voor beslissingen die betrekking hebben op de aardse wereld. Over het algemeen zien leden het als een soort van 'opoffering' om de verantwoordelijkheid voor het omgaan met de beslissingen van de aardse wereld over te nemen. Degenen die dergelijke taken uitvoeren, worden beschouwd als een dienstbetoon aan de hele gemeenschap, waardoor de andere leden zich op hun spirituele leven kunnen concentreren.

Om de basislezingen van Essene onder de aandacht van het publiek te brengen, zijn in verschillende steden in verschillende landen enkele 'Essene Centres' (Centres Esséniens) en 'Houses of God' (Maisons de Dieu) opgericht. Deze centra bieden verschillende klassen en activiteiten, zoals meditatiesessies, danssessies en Essene-gezangen. Conferenties worden gehouden door Essenen-ingewijden in de Ronde van de Aartsengel die worden opgeleid als 'lezer-priesters' (prêtres-lecteurs); dat wil zeggen, die de gelofte hebben afgelegd om de leer van de Essenen te prediken. Omdat deze centra als rekruteringscentra fungeren, dekken ze niet de esoterische leer, maar bieden ze eerder een basisintroductie van de Essenen-levenskunst.

Veel mensen die deze centra bezoeken zullen nooit Essenen worden. Degenen die geïnteresseerd zijn in het nastreven van de leer van Essene zullen echter de gelegenheid hebben om "de goede terugkeer van het hart" te nemen (le bon retournement du cœur). In deze korte ceremonie, verwant aan een geloofsbelijdenis in de christelijke traditie, zal een Essene priester of vestal het individu vergezellen bij het verwelkomen van de aartsengelen en het vragen om hun zegen. Dit wordt beschouwd als een eerste stap om een ​​Essenen te worden, de ultieme stap is de initiatie in de Ronde van de Aartsengelen.

De Essene-kerk wordt voornamelijk ondersteund door donaties, de verkoop van Éditions Essenia, Manitara's online kanaal op de website van de Essene Church, en vergoedingen voor deelname aan rituelen en initiaties. Deze inkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van de Essenen-dorpen en -centra, en om de salarissen te dekken van leden die in dienst zijn van de Essenen-kerk, zoals die in de uitgeverij of als fulltime priesters.

Alle huizen in de Essenen-dorpen zijn het officiële eigendom van de Essenen-kerk. Dus als leden vertrekken, krijgen ze hun geld niet terug van de Essenen-kerk, maar hebben ze de mogelijkheid hun huis te verkopen aan een andere Essene die in het dorp komt wonen. Wonen in het dorp Essene vereist ook een financiële verplichting om de kosten voor het onderhoud en de ontwikkeling van het dorp te dekken.

Alle beslissingen met betrekking tot spirituele zaken worden overgelaten aan Manitara en de 'Orde van de Priesters'. Sommige rituelen, zoals op maat gemaakte voor vrouwen, worden nog steeds door de gemeenschap ontwikkeld. Leden melden dat Manitara de basisrituelen ontwikkelde toen de gemeenschap nog relatief klein was, maar naarmate het groter is geworden, heeft hij de taak van het uitvoeren en herzien van rituelen overgedragen aan de meer ervaren priesters, hoewel hij hen van tijd tot tijd adviseert. De aartsengelen kunnen vragen dat specifieke dingen worden gedaan, en dan zal Manitara hun wensen overbrengen op de gemeenschap. Om de rituelen te bespreken, of ze aan nieuwe vestals en priesters te leren, zullen de Essenen elkaar massaal ontmoeten. De massala's gaan over de diepere en esoterische essenties van Essene en het spirituele pad. Massala's bieden ook training voor diegenen die de Ronde van de Aartsengelen en andere inwijdingsrituelen willen betreden. Sommige massala's zijn live online beschikbaar.

Een paar gedelegeerde leden van de wereldwijde Essenen-gemeenschap (vaak degenen die ook de meest gevorderde priesters zijn) maken deel uit van een "Orde van de Hierogrammatten", die verbonden is aan de uitgeverij van Essenen, de Éditions Essénia. Leden van de Orde van de Hierogrammatten werken nauw samen met Manitara om de zijne te organiseren en in boeken te publiceren handgeschreven aantekeningen van zijn ontmoetingen met de aartsengelen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het doorsturen naar de boeken van Manitara; [Afbeelding rechts] daarom moeten ze een grondig begrip hebben van de Essenen-religie. Leden van de Orde van de Hierogrammat worden gekozen door Manitara en de huidige leden van de Orde. Als een lid zijn functie wenst te verlaten, moeten ze ervoor zorgen dat ze een ander lid hebben gevonden en getraind om hen te vervangen.

PROBLEMEN / UITDAGINGEN

De Essenen werden geconfronteerd met meerdere uitdagingen met de staat, zowel in Frankrijk in de late jaren 1990 en vroege 2000s, en later in Canada nadat ze het Maple Village hadden opgericht. In Frankrijk, na de tragedie van de Orde van de Zonnetempel in 1994, de activiteiten van 'les sectes' inclusief activiteiten in Terranova, werden nauwlettend gevolgd door de staat (Palmer 2011). Dit resulteerde in een politie-inval op Terranova in november 2000. Het is onduidelijk wat precies tot de inval heeft geleid. Palmer (2011: 209) schrijft dat “de gemeenschap gedeeltelijk werd overvallen omdat een caravan in een was geparkeerd verboden gebied en er was een fout in een claim voor Assédic (een Frans bureau dat werkloosheidsverzekeringen verzamelt en betaalt). ”Essenen-leden uit Frankrijk, die nu in Quebec wonen, melden dat er geruchten waren van de buren van Terranova dat de gemeenschap een bom om collectieve zelfmoord te plegen, net als de Zonnetempel. Deze gebeurtenissen vonden plaats in de periode die werd genoemd in de 'oorlog tegen sekten' in Frankrijk, waar de regering tal van invallen organiseerde op minderheidsreligies die werden aangeduid als 'sektes”(Palmer 2011)

Na de inval werd Manitara met tweeëntwintig tellingen veranderd en schuldig bevonden (samen met zijn vrouw) aan misbruik van bedrijfsmiddelen in 2003. Veel van de beschuldigingen achter de kosten hadden betrekking op het financieel beheer van de groep. De massamedia in Frankrijk hebben de aantijgingen uitgezonden en nieuwsberichten uitgegeven over mentale manipulatie en financiële fraude van de zogenaamde 'goeroe' en zijn vrouw. Midi Libre, lees bijvoorbeeld dat "[over het huidige punt in het onderzoek ... het lijkt erop dat Olivier Manitara de leiding had over het manipuleren van de geest voordat [zijn vrouw] de bankrekeningen van leden manipuleerde" (Laudinas 2000). Andere krantenkoppen luidden: 'Een sekte met duistere financiën' (Hurtevent, 23 november 2000) en 'De goeroe van de sekte was vooral aanbidding' (Hurtevent, 24 november 2000). Essense leden beweren dat dit een klimaat van angst creëerde rond de Essenen Church en hun activiteiten, wat Manitara ertoe bracht zijn discipel te vragen land te vinden in een ander land waar zij vrij zouden zijn om hun spirituele activiteiten voort te zetten.

Land werd in 2007 gevonden in Canada. De gemeenschap werd er echter opnieuw geconfronteerd met uitdagingen met de staat. Kort nadat Manitara was geëmigreerd, probeerde de Canadese regering hem terug naar Frankrijk te verdrijven. In 2008 betoogde de federale overheid dat Manitara zou moeten worden uitgezet omdat hij een misdrijf pleegde dat in Canada als een "ernstige criminaliteit" kon worden aangemerkt. Deze poging mislukte, aangezien het Franse tribunaal nooit in staat was geweest om bij de beschuldiging te bepalen of de acties van Manitara bedrieglijk waren of een vooroordeel veroorzaakten. In 2009 baseerde de Canadese regering haar tweede poging om Manitara te verdrijven op het feit dat hij vóór zijn aankomst in Canada een misdrijf had begaan. Deze poging mislukte opnieuw omdat het aantal "misbruik van bedrijfsmiddelen" geen equivalent heeft in de Canadese wetgeving, waardoor Manitara mogelijk niet schuldig is bevonden als hij in Canada was berecht (Teisceira-Lessard 2014).

De Essene-kerk werd in 2014 geconfronteerd met een belastingkwestie, met de gemeente Cookshire-Eaton. De stad daagde de Essenes Church-claim voor belastingvrijstelling uit. Omdat het land van Maple Village werd gebruikt voor religieuze doeleinden, voerden de leiders aan dat het volgens de provinciale wet van onroerendgoedbelasting moest worden vrijgesteld. De burgemeester van Cookshire-Eaton betwistte het feit dat het hele perceel van 103 hectare als vrijgesteld van belastingen was geclaimd, in plaats van slechts één van twee specifieke gebouwen op het land. Na een jaar van ruzie wisten de Essenen uit te leggen dat het hele land voor religieuze doeleinden werd gebruikt. Ze legden uit dat de mensen die in het dorp woonden allemaal priesters of vestals waren en dat ze het land als hun klooster beschouwden. Dit overtuigde de gemeentelijke autoriteiten en de zaak bereikte nooit de rechtbanken (Melanson en Guyver 2020).

Een derde groot geschil vond plaats in februari 2015. De Essenen ontvingen een bericht waarin stond dat drieëndertig van hun gebouwen illegaal waren gebouwd op een grondgebied bestemd voor landbouwactiviteiten. De Commissie voor de bescherming van landbouwgronden (CPTAQ), gesteund door de gemeente, heeft bevolen dat zij alle installaties en gebouwen voor aanbidding slopen of verplaatsen.

Sinds 2011 ontving de Essene-kerk bezoeken van gemeentelijke inspecteurs, bezorgd over de situatie van meerdere gebouwen die zonder een geldige vergunning zijn gebouwd. De Essenen konden vergunningen verkrijgen voor sommige gebouwen, maar niet voor andere. Toen ze het gerechtelijk bevel van de CPTAQ ontvingen, besloten de Essenen deze beslissing te betwisten. Ze hebben aangifte gedaan om de bestemmingsverordening te wijzigen zodat ze ook de aanbidding op het land omvatten. Hun centrale argument was dat hun religie een nabijheid tot de natuur vereist, daarom moeten ze in een landelijk gebied kunnen oefenen. De Essenen beweerden ook dat het in Cookshire-Eaton gekochte land heilig is omdat het overeenkomt met de beschrijving van de Aartsengelen met betrekking tot de locatie waar het tweede Essene-dorp zou worden gevestigd (Melanson 2020). Op dit moment betwist de groep nog steeds het gerechtelijk bevel van de CPTAQ.

Een andere uitdaging in Canada die nog geen confrontatie met de staat heeft opgeleverd, is de poging van de Essenen om hun eigen begraafplaats te hebben en begrafenisdiensten te houden in overeenstemming met hun overtuigingen. In 2011 kochten de Essenen een oude katholieke kerk die in de buurt van Maple Village was achtergelaten om buiten het dorp ceremonies te houden en een eerste Essene-kerkhof te stichten. Het onderhoud van de oude kerk vereiste echter dure renovaties, dus de gemeenschap moest het uiteindelijk verkopen. De bestemmingsverordeningen die het Maple Village regeren, staan ​​hen niet toe om een ​​begraafplaats in hun dorp te hebben. Daarom heeft de gemeenschap besloten om een ​​derde Essene-dorp in Panama op te richten, waar leden in staat zullen zijn om Essenian begrafenispraktijken uit te voeren zoals zij dat nodig achten; in het bijzonder om het lichaam van hun overledene in zijn intacte vorm te begraven na drie dagen van rituelen. Panama's Garden of the Light-dorp, ingehuldigd in 2016, werd opgericht om Essenians over de hele wereld in staat te stellen deel te nemen aan de uitvaartdiensten van Essene.

Ten slotte heeft de Essenen Church te maken gehad met negatieve publiciteit via de media; toen twee Franse journalisten hun gemeenschap in Frankrijk, Canada en Spanje infiltreerden voor een documentaire genaamd 'De goeroes van de Apocalyps'. In deze documentaire beweerden de journalisten in de Essenen Church soortgelijke kenmerken te vinden als de Orde van de Zonnetempel. De Essenen en Manitara werden afgebeeld als Hitler vererend en wachtend op het einde van de wereld.

In 2010 hadden de MIVILUDES (2010: 85) een rapport uitgegeven waarin ze de Essenen beschreven als een groep die "het einde van de wereld profeteerde voor 21 december 2012, de datum van de winterzonnewende." Hoewel de datum belangrijk was voor de Essenen omdat het een periode van versnelling van technologische ontwikkeling voor de mensheid aankondigde, werd nooit gezegd dat het het einde van de wereld was. Kort na de verspreiding van de documentaire in december 2012 heeft de Essne-kerk een aanklacht wegens smaad ingediend tegen de twee journalisten en drie andere mensen die betrokken waren bij de productie van de documentaire. Ze verloren de zaak in maart 2012 en Manitara werd veroordeeld tot het betalen van 2000 euro schadevergoeding aan elk van de vijf beschuldigden (Le Figaro 2019).

AFBEELDINGEN

Afbeelding # 1: Olivier Manitara.
Afbeelding 2: Maple Village in Cookshire-Eaton, Quebec.
Afbeelding # 3: Essene-weergave van een engel.
Afbeelding # 4: Monument ter ere van Aartsengel Gabriel in Maple Village.
Afbeelding #5: Cover van Het geheime boek van de Essenen Magi door Olivier Manitara.

REFERENTIES

Blandre, Bernard. 2014. "Olivier 'Manitara' et les néo-esséniens." Moucements Religieux 411: 3-14.

Bonenfant, Frédérique. 2014. “Église essénienne chrétienne. Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse. " Laval University. Betreden via  https://croir.ulaval.ca/fiches/e/ eglise-essenienne-chretienne/ op 15 mei 2019.

Hurtevent, Xavier. 2000. "Une secte aux finances obscures." De verzending van de Midi, November 23.

Ladous, Marina en Roméo Langlois. 2012. "Les gourous de l'apocalypse." Canal +, December 19.

Laudinas, Gérard. 2000. "Coup de semonce judiciaire pour les éditions Telesma." Gratis Midi, November 24.

Melanson, Marie-Ève. (Binnenkort). "The Christian Essene Church: Freedom of Religion in the 'Land of the Maple'." De mystieke geografie van Quebec: katholieke schisma's en nieuwe religieuze bewegingen, uitgegeven door Susan J. Palmer, Paul L. Gareau en Martin Geoffroy. New York: Palgrave Macmillan.

Melanson, Marie-Ève ​​en Jennifer Guyver (nog te verschijnen). "Strategieën in context: de Essenen in Frankrijk en Canada." Hoe minderheidsreligies op de wet reageren: casestudy's en theoretische toepassingen, uitgegeven door James T. Richardson en Eileen Barker. New York: Routledge.

Manitara, Olivier. 2017. La Bible Essenienne​ Cookshire-Eaton: Éditions Essénia.

Manitara, Olivier. 2016. Mani, fils bien aimé de dieu: texte inédit, retrouvé et restauré. Cookshire-Eaton: Éditions Essénia.

Manitara, Olivier. 2015. Le village essénien: Une terre pour Dieu​ Cookshire-Eaton: Éditions Essénia.

Manitara, Olivier. 2013. Évangile Essénien de l'Archange Michaël. Boekdeel 1 - Trouve ton propre chemin. Cookshire-Eaton: Éditions Essénia.

Manitara, Olivier. 2010. Dialogen avec la Mère-Terre: Les 5 règnes de la terre nous livrent leurs messages​ Cookshire-Eaton: Éditions Essénia.

Manitara, Olivier. 2006. Marie, la Vierge Essenienne​ Rosemère: Éditions Cœur de Phénix / Éditions Ultima.

Manitara, Olivier. 2005. L'enseignement de Jésus l'Essénien: 12 oefeningen voor de veiligheid en de vrijwaring​ Rosemère: Éditions Ultima.

Palmer, Susan J. 2011. De nieuwe ketters van Frankrijk: minderheidsreligies, la République en de door de regering gesponsorde 'Oorlog tegen sekten'." New York: Oxford University Press.

Teisceira-Lessard, Philippe. 2014). “Ordre des Esséniens: Ottawa een tenté d'expulser le gourou. " LaPresse, Actualiteiten, Oktober 4. Betreden via https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201410/04/01-4806275-ordre-des-esseniens-ottawa-a-tente-dexpulser-le-gourou.php op 26 2019 december.

Wright, Stuart A. en Susan J. Palmer. eds. 2016. Storming Sion: Overheidsaanvallen op religieuze gemeenschappen. New York: Oxford University Press.

Le Figaro. 2019. "Canal +: un gourou débouté de sa plainte en diffamation." Le Figaro, Maart 12. Betreden via https://www.lefigaro.fr/flash-actu/canal-un-gourou-deboute-de-sa-plainte-en-diffamation-20190312 op 26 2019 december.

Publicatie datum:
26 december 2019

 

Deel