രചയിതാക്കൾക്കും സാധ്യതയുള്ള രചയിതാക്കൾക്കുമായി ഓറിയന്റിംഗ് വിവരങ്ങൾ


രചയിതാവിലേക്കുള്ള ക്ഷണങ്ങൾ

WRSP പ്രൊഫൈലുകളുടെ കർത്തൃത്വം ക്ഷണം വഴിയാണ്. ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പിയുമായുള്ള കർത്തൃത്വ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സ്വാഗതം.

ക്ഷണത്തിന്റെ കത്തുകൾ ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പി ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പി ഡയറക്ടർമാരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റ് പ്രൊഫൈലുകൾക്കായുള്ള ക്ഷണം, പ്രൊഫൈൽ ഫോർമാറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അല്പം വ്യത്യാസപ്പെടാം.

കർത്തൃത്വം ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, രചയിതാക്കൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ അയയ്‌ക്കും.


പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കൽ

പ്രൊഫൈൽ ദൈർഘ്യം
ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പി ഓൺ‌ലൈനിലായതിനാൽ, കർശനമായ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈർഘ്യ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊഫൈലുകൾ സാധാരണയായി 3,500, 7,500 വാക്കുകൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് വലുപ്പം, പ്രായം, വൈവിധ്യം, സങ്കീർണ്ണത മുതലായവയുടെ ഫലമായി പ്രൊഫൈൽ ദൈർഘ്യം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ്‌പോസ്റ്റുകൾക്ക് പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വീഴാമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വായനക്കാർ‌ക്ക് ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതും വ്യാപ്തിയിൽ‌ സമഗ്രവും ഗുണനിലവാരത്തിൽ‌ മികച്ചതുമായ പ്രൊഫൈലുകൾ‌ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ്.

പ്രൊഫൈൽ ടെംപ്ലേറ്റ്

പിന്തുടരേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ടെം‌പ്ലേറ്റ് ശീർ‌ഷകങ്ങൾ‌ എല്ലാ ക്യാപുകളിലും ഉണ്ട്: [GROUP NAME] ടൈംലൈൻ, ഫ OU ണ്ടർ / ഗ്രൂപ്പ് ചരിത്രം, ഉപദേശങ്ങൾ / വിശ്വാസങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ / പ്രാക്ടീസുകൾ, ഓർഗനൈസേഷൻ / ലീഡർഷിപ്പ്, പ്രശ്നങ്ങൾ / വെല്ലുവിളികൾ.

മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റിന് WRSP ടെംപ്ലേറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മത / ആത്മീയ ഓർഗനൈസേഷന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും വിവരങ്ങൾ പ്രൊഫൈലുകളിലുടനീളം ഒരേപോലെ അവതരിപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അതിനാൽ രചയിതാക്കൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഘടനയെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അധിക തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക.

മതം / ആത്മീയത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസക്തരാണെങ്കിലും, മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയി വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നതിനെ നിരാകരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളടക്കം ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പി വിശാലമായ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്ഥാപിതവും സ്ഥാപനവത്കൃതവുമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ മുതൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരെയും വിവിധ ചരിത്ര-സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സന്ദർഭങ്ങളിൽ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ വരെയുമാണ്. ചുവടെ ചർച്ചചെയ്ത ഇനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, മത / ആത്മീയ ഗ്രൂപ്പുകൾ അസാധാരണമായി വൈവിധ്യപൂർണ്ണമാണ്, അതിനാൽ പ്രൊഫൈൽ ടെംപ്ലേറ്റിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളും ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഒരു പൊതു അവതരണ ഫോം സൃഷ്ടിക്കാനും മത / ആത്മീയ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും .ന്നിപ്പറയുന്നതിന് വഴക്കം നൽകാനും ടെംപ്ലേറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

മിക്ക കേസുകളിലും ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊഫൈലിനെക്കുറിച്ച് സൈദ്ധാന്തികവും അനുഭവപരവുമായ സംവാദങ്ങൾ നടക്കും. തർക്കവിഷയമായ ജനനത്തീയതികളോ സംഘടനാ ചരിത്രമോ പോലുള്ള സംവാദങ്ങൾ സ്ഥാപകൻ / ഗ്രൂപ്പ് ചരിത്ര വിഭാഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു, വികസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണാത്മക / നിഷ്ക്രിയ പ്രവണതകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില സൈദ്ധാന്തിക, അച്ചടക്ക സംവാദങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രധാനമായിരിക്കാം. ഈ സംവാദങ്ങൾ‌ പ്രൊഫൈലുകൾ‌ക്ക് ഉചിതമല്ല, അവ ഗ്രൂപ്പുകളെക്കുറിച്ചാണ്, അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അക്കാദമിക് സംവാദങ്ങളല്ല.

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെംപ്ലേറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനാൽ പ്രൊഫൈലിന്റെ വിഭാഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും പ്രൊഫൈലിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പ്രൊഫൈലിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിനായി ഫലത്തിൽ ഒരു വിവരവും ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, അവതരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിഭാഗങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് (ഉദാ. ഉപദേശങ്ങൾ / ആചാരങ്ങൾ).

ചില പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ആ പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഓറിയന്റേഷനും ഉള്ളടക്കവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരിഷ്കരിച്ച ടെം‌പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ആ പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റ് പ്രൊഫൈലുകളിലുടനീളം ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നു. ഒരു പ്രൊഫൈൽ‌ എഴുതാൻ‌ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ‌ ഉചിതമായ ഒരു മോഡൽ‌ പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

 1. ഗ്രൂപ്പ് ടൈംലൈൻ
  പ്രൊഫൈലിന്റെ ഒരു ചുരുക്കവിവരണമായാണ് ടൈംലൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടൈംലൈനിൽ പ്രധാന ഇവന്റുകൾ മാത്രം ഇടുക; വിശദാംശങ്ങൾ വാചകത്തിൽ പോകുന്നു. എൻ‌ട്രികൾ‌ ഹ്രസ്വമായിരിക്കണം (ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ‌) കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ‌ എഴുതിയിരിക്കണം. ടൈംലൈനുകൾ ഹ്രസ്വ സംഗ്രഹങ്ങളായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, ടൈംലൈനിലെ എല്ലാ ഉള്ളടക്കവും പ്രൊഫൈലിലെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കണം. ടൈംലൈൻ എൻട്രികൾക്കുള്ള ശരിയായ ഫോർമാറ്റ് [വർഷം (ഉചിതമെങ്കിൽ മാസവും ദിവസവും). (രണ്ട് ഇടങ്ങൾ) കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യ എൻട്രി.
 2. സ്ഥാപകൻ / ഗ്രൂപ്പ് ചരിത്രം
  ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ അവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതന ചരിത്രങ്ങളുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഒന്നിലധികം സ്ഥാപകരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അജ്ഞാത സ്ഥാപകരെയും WRSP ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് തലക്കെട്ട് വർത്തമാനകാലത്തിലൂടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപിതവും ചരിത്രപരവുമായ വികസനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പൊതുവായ ഒന്നാണ്. ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവചരിത്ര വിവരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രൊഫൈലിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ സമൂഹം / സംസ്കാരം സംബന്ധിച്ച പ്രസക്തമായ സന്ദർഭോചിതമായ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടാം.
 3. ഉപദേശങ്ങൾ / വിശ്വാസങ്ങൾ
  പ്രൊഫൈലിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതീകാത്മക ഓർഗനൈസേഷൻ, ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനും പ്രവർത്തനവും നയിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിവരണങ്ങൾ‌ formal പചാരികവും വിപുലവുമായവയിൽ‌ നിന്നും വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമാണ്. രണ്ടായാലും, ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലോകവീക്ഷണവും പ്രതീകാത്മക സ്വയം നിയമസാധുതയും ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
 4. ആചാരങ്ങൾ / പരിശീലനങ്ങൾ
  ഉപദേശങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ, formal പചാരിക ആചാരങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിലും പ്രാധാന്യത്തിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ വിഭാഗം അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകണം. സാമുദായിക ഗ്രൂപ്പുകളും സന്യാസ ഗ്രൂപ്പുകളും പോലുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ, ദൈനംദിന ജീവിതം തന്നെ വളരെ ആചാരാനുഷ്ഠാനമായിരിക്കാം. ഇന്റർഫെയിത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിയങ്ങൾ പോലുള്ള formal പചാരിക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്, കൂട്ടായ ദൗത്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലെ പ്രാഥമിക സംഘടനാ രീതികൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും.
 5. ഓർഗനൈസേഷൻ / ലീഡർഷിപ്പ്
  പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ / അഫിലിയേറ്റുകളുടെ വളരെ അയഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്കുകൾ മുതൽ ഉയർന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ വരെ, പുരാതന മുതൽ നിലവിൽ ഉയർന്നുവരുന്നതും ഒരിക്കൽ സജീവവും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനരഹിതവുമാണ്. നേതൃത്വ രീതികൾ സമാനമായ രീതിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടും. ഓർഗനൈസേഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഏത് രൂപവും നിലയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് പ്രൊഫൈലിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
 6. പ്രശ്നങ്ങൾ / വെല്ലുവിളികൾ
  ഫലത്തിൽ എല്ലാ പ്രൊഫൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ വെല്ലുവിളികളുടെ ചില സംയോജനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പ്, നേതൃത്വത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ, അഫിലിയേഷൻ, അസംതൃപ്തി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ സാധാരണ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയും നിഷ്പക്ഷതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങളും അവയുടെ പരിഹാരവും (എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ) റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിഭാഗത്തിന് പ്രധാനമാണ്.
 7. ചിത്രങ്ങൾ
  മിക്ക പ്രൊഫൈലുകളിലും വാചകത്തിലേക്ക് ഒരു വിഷ്വൽ അളവ് ചേർക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ‌ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈലിലെ ഖണ്ഡികയിലേക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ പ്രൊഫൈലിൽ‌ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ദൃശ്യപരമായി സംഭാവന നൽകുകയും വേണം. പ്രൊഫൈൽ‌ രചയിതാക്കൾ‌ക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്വന്തം സൃഷ്ടികളിൽ‌ നിന്നും ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആ ഇമേജുകൾ‌ ഉപയോഗിക്കാൻ‌ അഭ്യർ‌ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവരുടെ അനുമതിയോടെ.

  അനുമതികളോ പകർപ്പവകാശ പ്രശ്‌നങ്ങളോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് WRSP ഒഴിവാക്കുന്നു. “ന്യായമായ ഉപയോഗ” മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ക്ക് കീഴിൽ യോഗ്യത നേടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ‌ കരുതുന്ന ലഘുചിത്ര ഇമേജുകൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അവയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ എല്ലായ്‌പ്പോഴും നീക്കംചെയ്യുന്നു.

 8. ഇൻ-ടെക്സ്റ്റ് അവലംബങ്ങൾ
  ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പി മിക്ക ജേണലുകളുടെയും സാധാരണ ഇൻ-ടെക്സ്റ്റ് അവലംബങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (രചയിതാവ് [സ്പേസ്] വർഷം: പേജുകൾ).
 9. റഫറൻസ് പട്ടിക
  പ്രൊഫൈൽ‌ റഫറൻ‌സ് പട്ടികയിൽ‌ വാചകത്തിൽ‌ ഉദ്ധരിച്ച ഉറവിടങ്ങൾ‌ മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരേ രചയിതാവിന്റെ ഒന്നിലധികം എൻ‌ട്രികൾ‌ ഉള്ളിടത്ത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമീപകാല പ്രസിദ്ധീകരണം ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നു.

  രചയിതാവ് വായനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സന്ദർഭോചിതമായ ഉറവിടങ്ങൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, റഫറൻസ് ലിസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് ഒരു അനുബന്ധ വിഭവ പട്ടിക നിർമ്മിക്കാം.

  മിക്ക പ്രൊഫൈലുകളും പ്രൊഫൈൽ രചയിതാവും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും നടത്തിയ മുൻ കൃതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടെ യഥാർത്ഥ ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമാണ്. യഥാർത്ഥ ഗവേഷണം ഉൾപ്പെടുന്നിടത്ത്, ഫീൽഡ് വർക്ക് തീയതികളുടെ വ്യക്തിഗത ആശയവിനിമയത്തിന് അവലംബം നൽകാം. ഒരു പ്രൊഫൈൽ പ്രാഥമികമായി ഒരൊറ്റ ഉറവിടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിൽ, റഫറൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ WRSP ഒരു കുറിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്താം, “മറ്റുവിധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ പ്രൊഫൈലിലെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് …….”

 10. കുറിപ്പുകളും ലിങ്കുകളും
  ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പി പ്രൊഫൈലുകളിൽ അടിക്കുറിപ്പുകളും അന്തിമ കുറിപ്പുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഒരു പ്രൊഫൈലിന് മെറ്റീരിയൽ‌ പ്രധാനമാണെങ്കിൽ‌, അത് വാചകത്തിൽ‌ സ്ഥാപിക്കണം. നിർജ്ജീവമായ ലിങ്ക് പ്രശ്‌നങ്ങൾ‌ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പി പ്രൊഫൈൽ‌ വാചകത്തിൽ‌ ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ‌ ചേർ‌ക്കുന്നില്ല; ആ കണക്ഷനുകൾ ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ആന്തരികമായി മറ്റ് WRSP പ്രൊഫൈലുകളിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഉദ്ദേശിച്ച വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു റഫറൻസ് തിരുകുകയും റഫറൻസ് ലിസ്റ്റിലെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു റഫറൻസിൽ URL സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബദൽ മാർഗം.
 11. രചയിതാവ് ബയോ
  ജേണൽ ലേഖനങ്ങൾക്കോ ​​പുസ്തക അധ്യായങ്ങൾക്കോ ​​സമർപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു രചയിതാവ് ബയോ പ്രൊഫൈലിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രചയിതാക്കളുടെ പേര് പ്രൊഫൈൽ ശീർഷകത്തിന് ചുവടെ ദൃശ്യമാകുകയും ബയോയിലേക്കുള്ള ഒരു ലിങ്കായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

പങ്കിടുക