നിക്കോളാസ് ഡെനിസെങ്കോ

ഉക്രെയ്നിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്

ഉക്രെയ്നിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ടൈംലൈൻ

988: ഗ്രാൻഡ് പ്രിൻസ് വോളോഡിമർ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു. ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള കൈവിന്റെ സ്നാനം.

988: കൈവിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ മെത്രാപ്പോലീത്തയായ ഇലേറിയൻ നിയമിതനായി.

1240: മംഗോളിയൻ അധിനിവേശം കീവിനെ നശിപ്പിച്ചു.

1240: പോളിഷ്-ലിത്വാനിയൻ കോമൺവെൽത്തിൽ കൈവ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർത്തഡോക്സ് ന്യൂനപക്ഷമായി.

1448: മോസ്കോയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് മെട്രോപോളിയ ഓട്ടോസെഫാലി (സ്വാതന്ത്ര്യം) പ്രഖ്യാപിച്ചു.

1450: കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് കീവൻ മെട്രോപോളിയ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

1596: കൈവ് മെട്രോപോളിയയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് എപ്പിസ്കോപ്പറ്റ് റോം ചർച്ചുമായി ഒരു യൂണിയനിൽ പ്രവേശിച്ചു.

1620: ജറുസലേമിലെ പാത്രിയാർക്കീസ് ​​തിയോഫൻസ് കൈവ് മെട്രോപോളിയയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് എപ്പിസ്കോപ്പറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

1686: കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് മോസ്കോയിലെ പാത്രിയർക്കീസിന് കൈവിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തയെ നിയമിക്കാൻ അനുമതി നൽകി.

1918: ഓൾ-ഉക്രേനിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് മൂന്ന് സെഷനുകളിലായി യോഗം ചേർന്നു. കൗൺസിൽ സ്വയംഭരണാധികാരം സ്വീകരിക്കുകയും ആരാധനക്രമത്തിന്റെ ഭാഷയായി ചർച്ച് സ്ലാവോണിക് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു.

1921 (ഒക്ടോബർ 1-14): ഓൾ-ഉക്രേനിയൻ ചർച്ച് കൗൺസിൽ ഉക്രേനിയൻ ഓട്ടോസെഫാലസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് (UAOC) സൃഷ്ടിച്ചു.

1930: സോവിയറ്റ് അധികാരികളുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം UAOC ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തു.

1941: ജർമ്മൻ അധിനിവേശ സമയത്ത് പൊച്ചൈവ് ആശ്രമത്തിൽ ഉക്രെയ്നിലെ ഓട്ടോണമസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഉയർന്നുവന്നു.

1942: പോളണ്ടിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡയോനിസി യുക്രെയ്നിൽ പുതിയ UAOC യുടെ താൽക്കാലിക ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു.

1944: യു‌എ‌ഒ‌സിയിലെ ബിഷപ്പുമാർ യുക്രെയ്‌നിന് പുറത്ത് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി. ഇടവകകൾ റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് (ROC) സ്വാംശീകരിച്ചു.

1946: സ്റ്റാലിനും ROC യുടെ നേതാക്കളും L'viv-ൽ കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി, അത് ഉക്രേനിയൻ ഗ്രീക്ക് കാത്തലിക് ചർച്ചിനെ (UGCC) ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ROC-യിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കൗൺസിലിന് എൽവിവിന്റെ കപട കൗൺസിൽ എന്ന അനൗദ്യോഗിക പദവി ലഭിച്ചു.

1989: യുജിസിസിയും യുഎഒസിയും നിയമപരമായ പദവി നേടുകയും ഗോർബച്ചേവിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉക്രെയ്നിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

1990: UAOC സ്വയം ഒരു ഗോത്രപിതാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പാത്രിയാർക്കീസ് ​​എംസ്റ്റിസ്ലാവിനെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൈമേറ്റായി സിംഹാസനസ്ഥനാക്കുകയും ചെയ്തു.

1990: മോസ്കോയിലെ പാത്രിയാർക്കീസ് ​​അലക്സി II ഉക്രെയ്നിലെ ഓർത്തഡോക്സ് എക്സാർക്കേറ്റിന് ഹ്രമോട്ട നൽകുകയും വിശാലമായ സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകുകയും ചെയ്തു.

1990: കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഓഫ് കാനഡയെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

1991: ഉക്രെയ്ൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

1992 (ഏപ്രിൽ): യുഒസിയുടെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഫിലറെറ്റും എപ്പിസ്കോപ്പും ആർഒസിയുടെ പാത്രിയാർക്കൽ സിനഡിൽ നിന്ന് ഓട്ടോസെഫാലി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

1992 (മെയ്): മോസ്കോയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വിരമിക്കാൻ ആർഒസിയുടെ പാത്രിയാർക്കൽ സിനഡ് ഫിലാറെറ്റിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു, അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. കൈവിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഫിലാരറ്റ് തന്റെ കരാർ പിൻവലിക്കുകയും ROC അവനെ വിശുദ്ധ ഉത്തരവുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.

1992 (മെയ്): UOC ഫിലാരെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഖാർകിവിൽ കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി, മെട്രോപൊളിറ്റൻ വോലോഡൈമറിനെ പുതിയ പ്രൈമേറ്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തു, കാനോനിക്കൽ ഓട്ടോസെഫാലി നേടുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായി.

1992 (ജൂൺ): യു‌ഒ‌സിയുമായി ഏകീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ യു‌എ‌ഒ‌സി ഒരു ഓൾ-ഉക്രേനിയൻ കൗൺസിൽ വിളിച്ചുചേർത്തു, പക്ഷേ ഫിലാറെറ്റും മറ്റൊരു ബിഷപ്പും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. കൗൺസിൽ യുഎഒസി പിരിച്ചുവിട്ട് കൈവ് പാത്രിയാർക്കേറ്റ് (യുഒസി-കെപി) സൃഷ്ടിച്ചു, പാത്രിയാർക്കീസ് ​​എംസ്റ്റിസ്ലാവിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയി ഫിലറെറ്റിനെ നിയമിച്ചു. Mstyslav കൗൺസിൽ നിരസിക്കുകയും UAOC യുടെ ന്യൂനപക്ഷം UOC-KP യിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

1993: പാത്രിയാർക്കീസ് ​​എംസ്റ്റിസ്ലാവ് അന്തരിച്ചു, UOC-KP പുതിയ പ്രൈമേറ്റായി പാത്രിയാർക്കീസ് ​​വോലോഡൈമറിനെ (റൊമാനിയുക്) തിരഞ്ഞെടുത്തു.

1995: പാത്രിയർക്കീസ് ​​വോളോഡിമർ അന്തരിച്ചു. യുഒസി-കെപി പുതിയ പാത്രിയാർക്കീസായി ഫിലാറെറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

1995: കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലെ ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

1997: ROC ഫിലാറെറ്റിനെ അനാഥേറ്റിസ് ചെയ്തു.

2004: ഉക്രെയ്നിൽ ഓറഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്നു.

2008: പ്രസിഡന്റ് വിക്ടർ യുഷ്‌ചെങ്കോ 1020-ൽ അധ്യക്ഷനാകാൻ എക്യുമെനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കീസ് ​​ബാർത്തലോമിയെ കൈവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.th റഷ്യയുടെ മാമോദീസയുടെ വാർഷികവും ഉക്രേനിയൻ പള്ളികളെ ഏകീകരിക്കാനും. ബർത്തലോമിയു വന്നു പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലും ഏകീകരണം പരാജയപ്പെട്ടു.

2013: UOC 1025 ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചുth പ്രസിഡന്റുമാരായ യാനുകോവിച്ച്, ലുകാഷെങ്ക, പുടിൻ എന്നിവരുടെ സന്ദർശനം ഉൾപ്പെടെ റഷ്യയുടെ ബാപ്റ്റിസം ആഘോഷത്തിന്റെ വാർഷികം.

2013: അന്തസ്സിൻറെ മൈതാന വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചു.

2014: മൈദാൻ തുടർന്നു, റഷ്യ ക്രിമിയ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഡോൺബാസിലെ വിഘടനവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മെട്രോപൊളിറ്റൻ വോളോഡിമിർ (സബോദൻ) അന്തരിച്ചു, UOC മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഒനുഫ്രിയെ (ബെറെസോവ്സ്കി) തിരഞ്ഞെടുത്തു.

2015: UAOC, UOC-KP എന്നിവയെ ഏകീകരിക്കാൻ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് ഉക്രെയ്നിലേക്ക് എക്സാർച്ചുകൾ അയച്ചു. ഏകീകരണ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു.

2016: ക്രീറ്റിലെ പാൻ-ഓർത്തഡോക്സ് കൗൺസിൽ നടക്കുന്നു. ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികൾക്ക് ഓട്ടോസെഫാലി നൽകണമെന്ന് വെർഖോവ്ന റാഡ എക്യുമെനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കീസ് ​​ബാർത്തലോമിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

2018 (ഏപ്രിൽ): യു‌എ‌ഒ‌സി, യു‌ഒ‌സി-കെ‌പി, യു‌ഒ‌സി എന്നിവയെ ഒരു പുതിയ പള്ളിയായി ഏകീകരിക്കാനും അതിന് ഓട്ടോസെഫാലി നൽകാനും പ്രസിഡന്റ് പെട്രോ പൊറോഷെങ്കോ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കേറ്റുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി.

2018 (ഒക്ടോബർ): കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് UAOC, UOC-KP എന്നിവയുടെ കാനോനിക്കൽ പിഴകൾ അസാധുവാക്കുകയും അവയെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

2018 (ഒക്ടോബർ): കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കേറ്റുമായുള്ള ബന്ധം ROC വിച്ഛേദിച്ചു.

2018 (ഡിസംബർ 15): കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കേറ്റ്, പൊറോഷെങ്കോ, യുഎഒസി, യുഒസി-കെപി, യുഒസിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ബിഷപ്പുമാർ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുമായി സെന്റ് സോഫിയ കത്തീഡ്രലിൽ ഏകീകരണ കൗൺസിൽ നടന്നു. കൗൺസിൽ ഒരു പുതിയ പള്ളി, ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഓഫ് ഉക്രെയ്ൻ (OCU) സൃഷ്ടിക്കുകയും മെട്രോപൊളിറ്റൻ എപ്പിഫാനിയെ (ഡുമെൻകോ) പ്രൈമേറ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. യുഒസി ലയനം നിരസിച്ചു.

2018: ആക്രമണകാരികളായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള മതസംഘടനകൾക്ക് അവരുടെ പേരുകൾ മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ വെർഖോവ്ന റാഡ പാസാക്കി, ഒപ്പം അവരുടെ ബന്ധം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മതസമൂഹങ്ങൾക്കുള്ള പ്രക്രിയ പരിഷ്കരിച്ചു.

2019 (ജനുവരി 6): കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് ഒസിയുവിന് ടോമോസ് ഓഫ് ഓട്ടോസെഫാലി അനുവദിച്ചു.

2019: ഗ്രീസ്, അലക്സാണ്ട്രിയ, സൈപ്രസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചുകൾ OCU അംഗീകരിക്കുകയും ബന്ധങ്ങൾ സാധാരണമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പള്ളികളിലെ ബിഷപ്പുമാർ, ഇടവകകൾ, വൈദികർ എന്നിവരുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ROC വിച്ഛേദിച്ചു.

2019: ഉക്രെയ്നിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി വിജയിച്ചു.

2022 (ഫെബ്രുവരി 24): റഷ്യ ഉക്രെയ്ൻ ആക്രമിച്ചു.

2022 (മെയ് 27): യു‌ഒ‌സി കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി, ആർ‌ഒ‌സിയുടെ പാത്രിയാർക്കീസ് ​​കിറിലിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആർ‌ഒ‌സിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും സ്വയം സ്വതന്ത്രമായി നിർവചിക്കുകയും ചെയ്തു.

2022 (ഡിസംബർ): ഉക്രെയ്നിൽ നിന്ന് ROC-യെ മൊത്തത്തിൽ നിരോധിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ നിയമം പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി നിർദ്ദേശിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് ഓഫ് ഉക്രെയ്ൻ (SBU) സഹകാരികളെ തുറന്നുകാട്ടാനും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും UOC വൈദികരുടെയും ഇടവകകളുടെയും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

2022 (ഡിസംബർ): യു‌ഒ‌സിയുടെ കൈവ് പെച്ചേഴ്‌സ്‌ക ലാവ്ര ആശ്രമത്തിന്റെ പാട്ടത്തിന് ഉക്രേനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി, നിബന്ധനകൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2023 (ജനുവരി): കൈവ് പെച്ചേഴ്‌സ്‌ക ലാവ്ര ആശ്രമത്തിലെ ഉസ്‌പെൻസ്‌ക, ട്രപസ്‌ന കത്തീഡ്രലുകളുടെ OCU ഉപയോഗം അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഉക്രേനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുവദിച്ചു.

2023 (ഫെബ്രുവരി): ഉക്രെയ്നിലെ നരവംശ രാഷ്ട്രീയവും മനസ്സാക്ഷി സ്വാതന്ത്ര്യവും യുഒസി, ഒസിയു വൈദികരുടെ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. പള്ളികളുടെ ഏകീകരണത്തിന് പിന്തുണ നൽകാനും റഷ്യൻ സൈനിക ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കാനും പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒരു പൊതു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

2023 (മാർച്ച്): യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള പാട്ടക്കരാർ ഉക്രേനിയൻ സർക്കാർ അവസാനിപ്പിച്ചു, സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വത്ത് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയോട് സ്ഥലം വിടാൻ ഉത്തരവിട്ടു. UOC-MP വിടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും പിന്തുണയ്‌ക്കായി നിരവധി പരസ്യ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു.

2023 (ഏപ്രിൽ): ഉക്രെയ്നിലെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് (എസ്‌ബി‌യു) കൈവ് പെച്ചേഴ്‌സ്‌ക ലാവ്‌രയിലെ സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ മഠാധിപതി മെട്രോപൊളിറ്റൻ പാവ്‌ലോയെ (ലെബിഡ്) അറുപത് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചു.

ഫ OU ണ്ടർ / ഗ്രൂപ്പ് ചരിത്രം

ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത നിരവധി സ്ഥാപകരും ഗുണഭോക്താക്കളുമുണ്ട്. കൈവിലെ വോളോഡിമർ രാജകുമാരൻ "അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് തുല്യൻ" എന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ഹാഗിയോഗ്രാഫിക്കൽ സാഹിത്യത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ, ഓൾഗ രാജകുമാരി, ഒരുപക്ഷേ കൈവിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സന്യാസ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകർ, കൈവ് പെച്ചേഴ്‌സ്‌ക ലാവ്ര ആശ്രമത്തിലെ വിശുദ്ധരായ ആന്റണി, തിയോഡോഷ്യസ് എന്നിവരോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണയായി കൈവൻ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായി കണക്കാക്കുന്നത്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും ഉക്രേനിയൻ യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ നിരവധി പ്രധാന വ്യക്തികളുണ്ട്. മെട്രോപൊളിറ്റൻ പീറ്റർ മൊഹൈലയെപ്പോലുള്ള സഭാ നേതാക്കളും പ്രിൻസ് കോൺസ്റ്റാന്റിൻ ഓസ്ട്രോസ്കി, ഹെറ്റ്മാൻ ഇവാൻ മസെപ്പ തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ-കലകളുടെ രക്ഷാധികാരികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഉക്രേനിയൻ യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പരിണാമത്തിന് നിരവധി കണക്കുകൾ സംഭാവന നൽകി. ഒരു ഓട്ടോസെഫാലസ് പള്ളിയുടെ സ്വപ്നം (ഒരു ബാഹ്യ മേൽവിചാരകനിൽ നിന്നും സ്വയം ഭരണത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാണ്) 1918 ൽ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി (ഡെനിസെങ്കോ 2018: 20-23). യുക്രേനിയൻ വൈദികരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ഒരു കൂട്ടം പാത്രിയാർക്കീസ് ​​ടിഖോണിന്റെ അനുഗ്രഹം വിജയകരമായി നേടി. റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് 1917-ൽ, ഉക്രെയ്നിലെ സഭയുടെ ചട്ടവും ഗതിയും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഓൾ-ഉക്രേനിയൻ കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ. ഉക്രെയ്നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള പ്രക്ഷുബ്ധവും അക്രമാസക്തവുമായ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ 1918-ൽ നാല് സെഷനുകളിലായാണ് ഈ കൗൺസിൽ നടന്നത് (ഡെനിസെങ്കോ 2018: 20-23). കൗൺസിലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓട്ടോസെഫാലിയുടെയും ഉക്രെയ്നൈസേഷന്റെയും വക്താക്കൾ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു. 1918-ലെ വേനൽക്കാലത്ത്, പ്രെസിഡിയം ഉക്രേനിയൻ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പിലെ നിരവധി അംഗങ്ങളെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. 1918 മെയ് മാസത്തിൽ യാഥാസ്ഥിതിക രാജവാഴ്ചക്കാരനായ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ആന്റണിയെ (ക്രപോവിറ്റ്സ്കി) സഭയുടെ നേതാവായി കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കൗൺസിൽ ഓട്ടോസെഫാലിക്ക് പകരം സ്വയംഭരണാധികാരം സ്വീകരിക്കുകയും ആരാധനക്രമത്തിന്റെ ഭാഷയായി ചർച്ച് സ്ലാവോണിക് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഉക്രേനിയൻ അനുകൂല ഘടകങ്ങളെ അകറ്റുകയും അസ്വസ്ഥരാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഓൾ-ഉക്രേനിയൻ കൗൺസിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതും ഒരു ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നേതൃത്വം കൈമാറുന്നതും തടസ്സപ്പെട്ടു. സഭയുടെ ഉക്രെയ്‌നൈസേഷനായുള്ള ശക്തമായ പ്രസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് ഉക്രേനിയൻ ആരാധനാക്രമത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെ, കൗൺസിലിൽ ഒരു ഓട്ടോസെഫാലിസ്‌റ്റ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് സാക്ഷികൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ബിഷപ്പുമാരിൽ നിന്ന് ഓട്ടോസെഫാലിസ്‌റ്റുകളുടെ കയ്പേറിയ വേർപിരിയലിന് ഒരുപിടി സംഭവങ്ങൾ കാരണമായി. ഓട്ടോസെഫാലി അനുകൂല പ്രതിനിധികളെ ഏകപക്ഷീയമായി നീക്കം ചെയ്യുകയും അവരെ ബിഷപ്പുമാരോട് വിശ്വസ്തരായ പ്രതിനിധികളെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഉക്രെയ്നൈസേഷനും ഓട്ടോസെഫാലിക്കുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക പരാജയം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

1919-1920 കാലഘട്ടത്തിൽ സോവിയറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ ഉക്രേനിയൻ ഭാഷാ ഇടവകകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോസെഫാലിസ്റ്റുകൾ ഉക്രെയ്നൈസേഷൻ പിന്തുടർന്നു, ഒടുവിൽ പുരുഷാധിപത്യ ബിഷപ്പുമാരുമായി (പ്രെലോവ്സ്ക) കലഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 1920-ഓടെ, ഉക്രേനിയൻ ഇടവകകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച എല്ലാ വൈദികരെയും ഒന്നുകിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ വിശുദ്ധ ഉത്തരവുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തു (പ്രെലോവ്സ്ക). കാനോനിക്കൽ ബിഷപ്പുമാരുടെ പിന്തുണയ്‌ക്കായുള്ള അവരുടെ തീവ്രമായ അന്വേഷണം പരാജയപ്പെട്ടു, ഉക്രേനിയൻ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ മന്ത്രി ഒലെക്‌സാണ്ടർ ലോട്ടോക്കിയും എക്യുമെനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ 1919-1920 (ഡ്രാബിങ്കോ 2018:347-57). ഓട്ടോസെഫാലിസ്റ്റുകൾ 1921 ഒക്ടോബറിൽ ഒരു ഓൾ-ഉക്രേനിയൻ കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി, ഉക്രേനിയൻ ഓട്ടോസെഫാലസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് (UAOC) സൃഷ്ടിച്ചു, ഉക്രെയ്നൈസേഷനും ആധുനികവൽക്കരണത്തിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഒരു പള്ളി (സോഖൻ'). കൗൺസിലിൽ ബിഷപ്പുമാരാരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ, വൈദികരും ഡീക്കന്മാരും അല്മായരും ഉൾപ്പെടുന്ന നൂതനമായ അനുരഞ്ജന ചടങ്ങിലൂടെ സഭ ആർച്ച്പ്രിസ്റ്റ് വാസിലിനെ (ലിപ്കിവ്സ്കി) കൈവിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി നിയമിച്ചു (ഡെനിസെങ്കോ 2018: 43-46). [ചിത്രം വലതുവശത്ത്] വിവാദമായ സഭാപരമായ നവീകരണം കാരണം ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും UAOC-യെ അംഗീകരിച്ചില്ല, സോവിയറ്റ് അധികാരികൾ 1927-ൽ അത് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു.

യു‌എ‌ഒ‌സിയുമായുള്ള അവരുടെ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ ചൂട് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഉക്രെയ്‌നിലെ പാട്രിയാർക്കൽ ചർച്ച് ഓട്ടോസെഫാലി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 1922 ലെ ഒരു അനുരഞ്ജന സമ്മേളനത്തിൽ ഉക്രെയ്‌നൈസേഷനും സോബോർനോപ്രവിനിസ്റ്റും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു (Bociurkiw 1979-1980:100). പാട്രിയാർക്കൽ കൗൺസിൽ യു‌എ‌ഒ‌സിയുമായി സംഭാഷണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു, എന്നാൽ ഈ നടപടികൾ ഒരിക്കലും നടപ്പാക്കപ്പെട്ടില്ല, പാത്രിയാർക്കീസ് ​​ടിഖോണിന്റെ പിന്തുണ ഇല്ലായിരുന്നു. അനുരഞ്ജന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പുരുഷാധിപത്യ സഭയുടെ പരാജയം, 1925-ൽ ലുബ്നിയിൽ സ്വന്തം കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ സഭയിലെ നാല് ബിഷപ്പുമാരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു, അത് ഓട്ടോസെഫാലി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉക്രെയ്നൈസേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു (Bociurkiw 1979-1980:104). സോവിയറ്റ് ഭരണകൂടം സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാഠിന്യം ഉക്രേനിയൻ ഓട്ടോസെഫാലിയുടെ ഈ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞു.

വെർസൈൽസ് ഉടമ്പടി പോളണ്ടിന്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കിന് കാരണമായി, അതിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉക്രേനിയക്കാരും ബെലാറഷ്യക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പോളണ്ടിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ഓട്ടോസെഫാലി പിന്തുടരുന്നു. പോളണ്ടിന് ഓട്ടോസെഫാലി നൽകാൻ ROC വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ, ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സഭയ്ക്ക് 1924-ൽ EP-യിൽ നിന്ന് ഓട്ടോസെഫാലി ലഭിച്ചു (Wynot 2014).

പോളിഷ് സഭയിലെ ഉക്രേനിയൻ ബിഷപ്പുമാർ ദൈവശാസ്ത്ര ജേർണലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, ദൈവശാസ്ത്ര ഫാക്കൽറ്റിയായി സേവനം ചെയ്യുക, ആധുനിക ഉക്രേനിയൻ ആരാധനാക്രമത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ഉക്രേനിയൻവൽക്കരണം പിന്തുടർന്നു. 1939-ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പോളണ്ടിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ ഉക്രെയ്‌നിന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ, സഭ ഹ്രസ്വവും എന്നാൽ കഠിനവുമായ പീഡനം സഹിച്ചു, ജർമ്മൻകാർ ഉക്രെയ്ൻ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അത് ഹ്രസ്വമായി അവസാനിച്ചു. ഈ അനുഭവം യു‌എസ്‌എസ്‌ആറിനോട് അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും നയങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ഉക്രേനിയക്കാരുടെ ശത്രുത ജനിപ്പിച്ചു. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ അതിർത്തികൾ ജർമ്മൻ അധിനിവേശ സമയത്ത് ബിഷപ്പുമാരുടെ ഭാഗത്ത് ക്രമീകരണം ആവശ്യമായിരുന്നു. ബിഷപ്പുമാരുടെ ഒരു കൂട്ടം 1918-ലെ കൗൺസിലിൽ സ്വീകരിച്ച സ്വയംഭരണ പദവിയിലേക്ക് മടങ്ങി; ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പോളികാർപ്പിന്റെ (സിക്കോർസ്കി) നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിഷപ്പുമാരുടെ മറ്റൊരു സംഘം വാഴ്സോയിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡയോനിസിയുടെ പിന്തുണയോടെ ഓട്ടോസെഫാലി പിന്തുടർന്നു. യു‌എ‌ഒ‌സി യുക്രെയ്‌നിൽ ഒരു കാനോനിക്കൽ ചർച്ചായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഡിയോണിസി അനുഗ്രഹിച്ചു.

1918-ലെ ഉക്രേനിയൻ സ്വയംഭരണാവകാശവും (ഒരിക്കലും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത്) 1924-ലെ ഓട്ടോസെഫാലിയുടെ കാനോനിസിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ നിശിത തർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി UAOC-യുമായുള്ള സ്വയംഭരണ സഭയുടെ സഹവർത്തിത്വം അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു. 1942 ലെ UAOC യുടെ തീരുമാനം, 1921 UAOC യുടെ വൈദികരെ പുതിയ സ്ഥാനാരോഹണം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സഭകളുടെ വാദപരമായ ശത്രുതയെ തീവ്രമാക്കി (ഡെനിസെങ്കോ 2018:81-83). ഈ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള സഭയുടെ നേതാവായ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഒലെക്സി (ഹ്രോമാഡ്സ്കി) 8 ഒക്ടോബർ 1942-ന് UAOC-യിലെ മൂന്ന് ബിഷപ്പുമാരുമായി ഒരു യൂണിയൻ നിയമത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ബിഷപ്പുമാർ യൂണിയൻ നിരസിക്കുകയും ഒരു ഓൾ-ഉക്രേനിയൻ സമ്മേളനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കൗൺസിൽ, എന്നാൽ യുദ്ധം അർത്ഥവത്തായ പുരോഗതിയെ വിലക്കി. UAOC ശ്രേണി 1944-1945-ൽ വിദേശത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തു, 1945-ൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഉക്രെയ്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത യാൽറ്റ കരാറിനെ തുടർന്ന് ഭൂരിപക്ഷം പുരോഹിതന്മാരും ജനങ്ങളും ROC-യിൽ ലയിച്ചു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയുടെ തലേന്ന് വരെ ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്.

മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവിന്റെ ഗ്ലാസ്‌നോസ്റ്റിന്റെയും പെരെസ്‌ട്രോയിക്കയുടെയും നയങ്ങൾ പുതിയ മതസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു, അത് യുജിസിസിയെയും യുഎഒസിയെയും ആർഒസിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. 1989-ൽ, UGCCയും UAOCയും നിയമപരമായ മതസംഘടനകളായി മാറി (Sysyn 2003:88-89). എൽവിവിലെ വിശുദ്ധരായ പീറ്ററും പോൾ ഇടവകയും യുഎഒസിയുടെ പുനർജന്മത്തിന്റെ സെല്ലായി മാറി. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ഏതാനും ബിഷപ്പുമാർ യു‌എ‌ഒ‌സിക്ക് വേണ്ടി എം‌പി വിട്ടു, യു‌എ‌ഒ‌സി ഒരു കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി, സ്വയം ഒരു പാത്രിയാർക്കേറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, യു‌ഒ‌സി-യു‌എസ്‌എയുടെ പ്രൈമേറ്റായ മെട്രോപൊളിറ്റൻ എംസ്റ്റിസ്ലാവിനെ (സ്‌ക്രിപ്‌നിക്) അതിന്റെ ഗോത്രപിതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. യു‌ജി‌സി‌സിയുടെയും യു‌എ‌ഒ‌സിയുടെയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഉക്രെയ്‌നിലെ പുരുഷാധിപത്യ എക്‌സാർക്കേറ്റിന്റെ പ്രതികരണം ആവശ്യമായി വന്നു, കൂടാതെ ഇടവക സ്വത്തുക്കൾ അനധികൃതമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ രണ്ട് പള്ളികളും തീവ്ര ദേശീയതയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ROC ആരോപിച്ചു.

യു‌എ‌ഒ‌സി യുക്രെയ്‌നിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് പുതിയതും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ ഓർത്തഡോക്സ് ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് സ്ഥാപിച്ച സഭാ പുനർക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉക്രേനിയൻ എക്സാർക്കേറ്റിന്റെ ചട്ടം പരിഷ്കരിക്കുകയും വിശാലമായ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സഭയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പ് നിയമവിരുദ്ധമായ പള്ളികളുടെ ആവിർഭാവത്തോട് ROC പ്രതികരിച്ചു (Sysyn 2003:90). ഈ ഘട്ടത്തിൽ, റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് എക്സാർക്കേറ്റ് ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്-മോസ്കോ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടു.

ഉക്രെയ്ൻ സ്വതന്ത്രമായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, യു‌ഒ‌സി-എം‌പി തങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോസെഫാലി നൽകണമെന്ന് ആർ‌ഒ‌സിയോട് അപേക്ഷിച്ചു, തുടക്കത്തിൽ 1991 നവംബറിലും വീണ്ടും 1992 ഏപ്രിലിലും (ഡെനിസെങ്കോ 2018). മോസ്കോ അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കുകയും മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഫിലാരറ്റ് (ഡെനിസെങ്കോ 2018) കൈവിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഫിലാരറ്റ് സമ്മതിച്ചു, പക്ഷേ കൈവിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ തന്റെ വാഗ്ദാനം റദ്ദാക്കി. അധികം താമസിയാതെ, 1992 മെയ് മാസത്തിൽ, UOC-MP എപ്പിസ്‌കോപ്പറ്റ് ഖാർകിവിൽ വച്ച്, ഫിലാറെറ്റിന്റെ സമ്മേളനവും പങ്കാളിത്തവും കൂടാതെ (പ്ലോഖി 2003:133) യോഗം ചേർന്നു. എപ്പിസ്കോപ്പറ്റ് വോളോഡിമറിനെ (സബോദൻ) കൈവിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. കാനോനിക്കൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഓട്ടോസെഫാലി നേടുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ ഖാർകിവ് കൗൺസിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 1992 ജൂണിൽ, എംപി ഫിലാറെറ്റിനെ വിശുദ്ധ ഉത്തരവുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി.

1992 ജൂണിൽ, UAOC ഒരു ചർച്ച് കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി, ഫിലാറെറ്റ് സ്വീകരിച്ചു. പാത്രിയർക്കീസ് ​​മിസ്റ്റിസ്ലാവിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയി ഫിലറെറ്റിനെ നിയമിക്കുകയും സഭയെ കൈവൻ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് (UOC-KP) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 1992 ജൂണിലെ കൗൺസിലിലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ കൂട്ടായ്മ ലയനം നിരസിക്കുകയും UAOC ആയി തുടരുകയും ചെയ്തു. 2000-ൽ അതിന്റെ അവസാന ഗോത്രപിതാവായ ദിമിത്രി (ജരേമ)യുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന്, UAOC വീണ്ടും ഒരു മെട്രോപോളിയായി മാറുകയും ഉക്രേനിയൻ ഭിന്നതയിൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഇടപെടലിനായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

1992 മുതൽ 2018 വരെ, യുക്രെയ്നിലെ മൂന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ പരസ്പരം അവിശ്വാസത്തോടും ശത്രുതയോടും കൂടി പരിഗണിച്ചു. UAOC, UOC-KP എന്നിവ 1995 മുതൽ 2015 വരെ യൂണിയൻ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും തകർന്നു. UOC-KP-യുമായുള്ള ബന്ധം ഗണ്യമായി വഷളാകുന്ന 2011 വരെ UOC-MP UAOC, UOC-KP എന്നിവയുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

2012-ൽ, ഉക്രെയ്നിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ അസ്വസ്ഥമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നിർവചിച്ചു. മൂന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികൾ ഒരുമിച്ച് നിലനിന്നിരുന്നു, എന്നാൽ മുൻകാല അനീതികളുടെ കയ്പേറിയ ഓർമ്മകൾ അവരെ വേർപെടുത്തി. മൂന്ന് പള്ളികളും കൈവൻ മെട്രോപോളിയയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയുടെ നിയമാനുസൃത പിൻഗാമികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഇടവകകൾ പ്രധാനമായും പടിഞ്ഞാറൻ ഉക്രെയ്നിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ഉക്രേനിയൻ ജനങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി ഓരോ പള്ളിയും അവകാശപ്പെട്ടു. മൂന്ന് സഭകളും പരസ്പരം സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു, പങ്കിട്ട കൂട്ടായ്മയിൽ ഐക്യം എന്ന ഓർത്തഡോക്സ് ആദർശം പിന്തുടരാതെ.

2013-ൽ നടന്ന യൂറോമൈദൻ വിപ്ലവം ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് ഒരു വഴിത്തിരിവായി. മൈതാനിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെ നേതൃത്വം UOC-KP ആയിരുന്നു. മുറിവേറ്റ പ്രതിഷേധക്കാർക്കുള്ള താൽക്കാലിക ആശുപത്രിയായി സെന്റ് മൈക്കിൾ കത്തീഡ്രലിനെ അവരുടെ പരിവർത്തനം ഈ ഐക്യദാർഢ്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. [ചിത്രം വലതുവശത്ത്]

2014-ൽ റഷ്യ ക്രിമിയ പിടിച്ചെടുത്തതും ഡോൺബാസിലെ വിഘടനവാദികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയതും യു‌ഒ‌സി-എം‌പിക്ക് മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. അവരുടെ പുതിയ നേതാവ്, മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഒനുഫ്രി, റഷ്യൻ ആക്രമണം ഇടപെടാനും തടയാനും മോസ്കോയിലെ പാത്രിയാർക്കീസ് ​​കിറിലിനോട് അടിയന്തിരമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, അടുത്ത വർഷം, ഒനുഫ്രിയും യുഒസി-എംപിയുടെ മറ്റ് നേതാക്കളും യുദ്ധവിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ഉക്രേനിയൻ പാർലമെന്റിൽ വീണുപോയ സൈനികരെ ആദരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ വിവാദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയുടെ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടുമായി ചേർന്ന് റഷ്യൻ ആക്രമണം ചില ഇടവകകളുടെ അഫിലിയേഷൻ മാറ്റാൻ കാരണമായി, യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയെ യു‌ഒ‌സി-കെ‌പിയിലേക്ക് വിട്ടു.

2018-ൽ, ഉക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് പെട്രോ പൊറോഷെങ്കോ, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ എക്യുമെനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കേറ്റുമായി ചേർന്ന് പള്ളികളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനും ഒരൊറ്റ ഉക്രേനിയൻ പള്ളിക്ക് ഓട്ടോസെഫാലി നൽകുന്നതിനും (ഡെനിസെങ്കോ 2020: 426-27) പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അത്ഭുതകരമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. 2018 ഡിസംബറിൽ UAOC-യും UOC-KP-യും OCU-ൽ ഒന്നിക്കാൻ യോഗം ചേർന്നു. [ചിത്രം വലതുവശത്ത്] UOC-MP-യിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ബിഷപ്പുമാർ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. യുഒസി-എംപിയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പുതിയ പള്ളി നിരസിച്ചു. ഇപിയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ROC വിച്ഛേദിച്ചു, പുതിയ OCU (ഗ്രീസ്, അലക്സാണ്ട്രിയ, സൈപ്രസ് എന്നിവ) അംഗീകരിച്ച മൂന്ന് സഭകൾ. പഴയ സ്ഥിതിക്ക് പകരം പുതിയൊരു സ്ഥിതി വന്നു; OCU ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകൃതമായ ഒരു ഓട്ടോസെഫാലസ് പള്ളിയായി ഉയർന്നുവന്നു, കൂടാതെ അതിന്റെ മുൻഗാമികളേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

2020-ലെ മഹാമാരിയുടെ ആക്രമണം, ചർച്ച് ബന്ധങ്ങളിലെ പരിണാമത്തിന്റെ ജൈവ പ്രക്രിയയെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യയുടെ ഉക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം സ്ഥിതിഗതികളെ തകർത്തു, ഇത് സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണിയിലേക്ക് നയിച്ചു, കൂടുതലും UOC-MPയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

ബിഷപ്പുമാരും വൈദികരും മുഴുവൻ എപ്പർക്കികളും ROC-യുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നതിന് UOC-MP-യിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. ചില എപ്പർക്കികളും ഡീനറികളും ഓട്ടോസെഫാലിക്കായി പരസ്യമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. UOC-MP 2022 മെയ് മാസത്തിൽ ROC-ൽ നിന്ന് ഒരു ചുവട് മാറി, അത് പാത്രിയാർക്കീസ് ​​കിറില്ലുമായുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ROC-യെക്കുറിച്ചുള്ള മിക്ക പരാമർശങ്ങളും അതിന്റെ ചട്ടത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും OCU-മായി ഒരു പുതിയ സംഭാഷണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഉക്രേനിയൻ സർക്കാരിനെയോ ജനങ്ങളെയോ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയില്ല. ഇടവകകൾ OCU-ലേക്ക് അഫിലിയേഷൻ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചു.

2022 ഡിസംബറിൽ, യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് കത്തീഡ്രൽ പള്ളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകാവകാശം സംസ്ഥാനം റദ്ദാക്കി. അക്കാലത്ത് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദിവ്യകാരുണ്യ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്താൻ OCU അനുമതി നേടി. [ചിത്രം വലതുവശത്ത്] ആശ്രമ സമുച്ചയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യുഒസി-എംപിക്ക് സംസ്ഥാനവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന വാടക രഹിത പാട്ടം ഉക്രേനിയൻ സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും പാട്ടത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ച് പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടത്തിയതായും അവകാശപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനം യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയെ പരിസരത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി, ഇടപെടലിനായി നിരവധി പരസ്യ അപ്പീലുകളും ഉക്രെയ്‌നിന്റെ ഭരണഘടനാ കോടതിയിൽ ഔപചാരിക നിയമപരമായ അപ്പീലും നടത്തി സഭാ നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു.

റഷ്യയുമായി സഹകരിച്ചുവെന്ന സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ഉക്രെയ്നിലെ എസ്ബിയു മെട്രോപൊളിറ്റൻ പാവ്ലോയെ (ലെബിഡ്) വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി. UOC-MPയെ സഹകരണത്തിനായി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും സെൻസേഷണൽ ആയിരുന്നു പാവ്ലോയുടെ കേസ്. 2023 ലെ വസന്തകാല സംഭവങ്ങൾ രണ്ട് ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. ആദ്യം, ROC-യുമായി പൂർണ്ണവും ശാശ്വതവുമായ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിന് UOC-MP-യിൽ പരമാവധി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ സംസ്ഥാനം തന്ത്രപരമായും തന്ത്രപരമായും അതിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു. രണ്ടാമതായി, യു‌ഒ‌സി-എം‌പി യുക്രേനിയൻ ഭരണകൂടത്തെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വിവേചനമാണെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഗണ്യമായ വിഭവങ്ങളും ഊർജവും വിനിയോഗിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരുമാനം ചില നിരീക്ഷകർക്കുള്ള യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ സാധൂകരിച്ചു. യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയും ഒ‌സി‌യുവും തമ്മിലുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിനായുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു തിളക്കം സംഭാഷണത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടിത്തട്ടിൽ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയ്‌ക്കെതിരായ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സജീവമായ കാമ്പെയ്‌ൻ സഭകളുടെ അനുരഞ്ജനത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കി, കാരണം ഈ പ്രക്രിയ ഇളക്കിവിട്ട വികാരങ്ങൾ.

ഉപദേശങ്ങൾ / വിശ്വാസങ്ങൾ

OCU ഉം UOC ഉം ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ അവതാര പുത്രനും പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫിലിയോക്ക് ക്ലോസ് ഇല്ലാതെ, യാഥാസ്ഥിതികത നിസീൻ-കോൺസ്റ്റാന്റിനോപൊളിറ്റൻ വിശ്വാസപ്രമാണം ഏറ്റുപറയുന്നു. യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു, അവൻ ത്രിത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ്, പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ ആരാധിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, ക്രിസ്തു മനുഷ്യരാശിയെ ന്യായംവിധിക്കുകയും നിത്യജീവനിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സഭ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. സമയത്തിന്റെ അവസാനം. രണ്ട് സഭകളും ആദ്യത്തെ ഏഴ് എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിലുകളുടെയും മേരിയുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും ഐക്കണുകളുടെയും ആരാധനയുടെ അധികാരം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

റിറ്റ്ഫോമുകൾ / പ്റക്റിയകൾ

OCU ഉം UOC ഉം ഓർത്തഡോക്സ് ബൈസന്റൈൻ ആരാധനാക്രമം ആചരിക്കുന്നു. ഈ പള്ളികൾ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് വർഷ കലണ്ടർ പിന്തുടരുന്നു, രണ്ട് പള്ളികളും ജൂലൈ 28 ന് ഒരു പ്രധാന അവധിക്കാലമായി റഷ്യയുടെ മാമോദീസ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ OCU, UOC എന്നിവയെ വേർതിരിക്കുന്നു. ആദ്യം, UOC അതിന്റെ പ്രാഥമിക ആരാധനാക്രമത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഭാഷയായി ചർച്ച് സ്ലാവോണിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. റഷ്യൻ, സെർബിയൻ, ബൾഗേറിയൻ പള്ളികൾ പോലുള്ള സ്ലാവിക് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് യുഒസി പിന്തുടരുന്നത്. സേവനങ്ങൾ, ബൈബിൾ വായനകൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ആധുനിക ഉക്രേനിയൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടവകകൾക്ക് UOC അനുമതി നൽകുന്നു.

OCU അതിന്റെ ആരാധനാക്രമ സേവനങ്ങൾ, ബൈബിൾ പാഠങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, പഠിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി ആധുനിക ഉക്രേനിയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. OCU അതിന്റെ മുൻഗാമികൾ UAOC, UOC-KP എന്നിവയിൽ സ്ഥാപിച്ച പാരമ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു. ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം വിവർത്തന രീതിയാണ്. ഉക്രേനിയൻ ഗ്രീക്ക് കത്തോലിക്കാ സഭയും ഡയസ്‌പോറയിലെ ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് OCU-ന്റെ പരിഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണ്.

യു‌ഒ‌സിയുടെയും ഒ‌സി‌യുവിന്റെയും സമ്പ്രദായങ്ങളിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം സോവിയറ്റിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ വിശുദ്ധരെ വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. OCU പുതിയ വിശുദ്ധരെയും UAOC ഉം UOC-KP ഉം മുമ്പ് മഹത്വപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധന്മാരെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ വിശുദ്ധരിൽ പലരും ഉക്രേനിയൻ സ്വത്വത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കീവിലെ പ്രഭു രാജകുമാരനായ സെന്റ് യാരോസ്ലാവ് ദി വൈസ്, പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സപ്പോരിജിയൻ സിച്ചിലെ ഹെറ്റ്മാൻ സെന്റ് പെട്രോ കൊനാഷെവിച്ച്-സഹൈദാച്നി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു (പോമിസ്ന വെബ്സൈറ്റ് 2023). OCU അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ വിശുദ്ധന്മാർ, ആധുനിക ഉക്രേനിയൻ ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് പള്ളി സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരെ OCU യുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വാർസോ, ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം, മോസ്കോ എന്നിവയുടെ കൈയേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ഉക്രേനിയൻ സ്വയംഭരണാവകാശം സംരക്ഷിച്ച ഒരു ഉക്രേനിയൻ നേതാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതിനാലാണ് കൊനാഷെവിച്ച്-സഹൈദാച്നിയുടെ വിശുദ്ധവൽക്കരണം വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നത്.

ഓർഗനൈസേഷൻ / ലീഡ്ഷൈപ്പ്

ഉക്രേനിയൻ യാഥാസ്ഥിതികതയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ, സംഘടനാ ഘടനയും നേതൃത്വവുമാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണം. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ എക്യുമെനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൈവിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സ്ഥാപിച്ചു. ഉക്രേനിയൻ പള്ളി 988-1686 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപിയുടെ ഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും. 1686-ൽ കൈവിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തയെ വാഴിക്കാൻ മോസ്കോയിലെ ഗോത്രപിതാവിനെ EP അധികാരപ്പെടുത്തി (Tchentsova 2022:45). രേഖകൾ അധികാരപരിധിയിലെ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നേതാക്കൾ അധികാരപരിധിയുടെ അധികാരപരിധി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ഉക്രേനിയൻ സഭയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഉക്രേനിയൻ പള്ളി 1686 മുതൽ 2018 വരെ ROC-യുടെ ഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ആധുനിക യുക്രേനിയൻ ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, 2018 മുതൽ വരെ, പുരോഹിതരുടെയും ഇടവകകളുടെയും വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, 1921 വരെ ഉക്രേനിയൻ സഭയ്ക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ഓട്ടോസെഫാലി ലഭിച്ചില്ല. 2018.

ഉക്രെയ്നിലെ പുതിയ ഓർത്തഡോക്സ് ഘടനകളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ സംഘടനയിലും നേതൃത്വത്തിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇപിയുടെ കീഴിലുള്ള ജീവിതകാലത്ത് ഉക്രേനിയൻ സഭയ്ക്ക് ഔപചാരികവും കാനോനികവുമായ സ്വയംഭരണാവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ കീവിൽ നിന്ന് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ അകലം കാരണം അത് ഗണ്യമായ അളവിൽ സ്വയംഭരണം ആസ്വദിച്ചു. ഉക്രേനിയൻ സഭയെ ROC സ്വാംശീകരിച്ചത് സാമ്രാജ്യത്വ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉക്രേനിയൻ നഗരങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും റുസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് സമാന്തരമായിരുന്നു. ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെയും ജനപ്രീതി കാരണം കൈവ് ഒരു പ്രധാന മതകേന്ദ്രമായി തുടർന്നു, പക്ഷേ പള്ളിക്ക് സ്വയംഭരണാധികാരം ഇല്ലായിരുന്നു.

1921-ൽ UAOC യുടെ സൃഷ്ടി, സംഘടനയുടെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും പുതിയ തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. യു‌എ‌ഒ‌സി അതിന്റെ ബിഷപ്പുമാരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കാനോനുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അതിന്റെ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെയും ബിഷപ്പുമാരുടെയും അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു (സോഖൻ'1999:478-79). ബിഷപ്പുമാർ മറ്റ് വൈദികരുമായും സാധാരണക്കാരുമായും ഭരണം പങ്കിട്ടു, ഒപ്പം അനുരഞ്ജന യോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീറ്റോ ചെയ്യാനോ അംഗീകരിക്കാനോ സ്റ്റാൻഡിംഗ് സിനഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. UAOC യുടെ ഭരണ തത്വം സോബോർനോപ്രവ്നിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു' (Sysyn 2003:33-36). കൗൺസിൽ തന്നെ സഭാ ഭരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആധികാരിക അവയവം മാത്രമല്ല, സഭാ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ രൂപപ്പെടുത്തിയത് കൗൺസിൽ ആയിരുന്നു. UAOC യുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബിഷപ്പുമാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണം അനുരഞ്ജന സ്വഭാവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അസംബ്ലി മുഴുവൻ ഓർഡിനൻഡുകളിൽ കൈവച്ചു, കൗൺസിൽ തന്നെ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്ഥാനാരോഹണത്തിനായി അവതരിപ്പിച്ചു. UAOC യുടെ അനുരഞ്ജന സങ്കൽപ്പം, അധികാരത്തിന്റെ തിരശ്ചീന രേഖകളോടെ, ഒരൊറ്റ ജീവിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഭയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സഭയിലെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ക്ലാസുകളെ UAOC സഹിച്ചില്ല. സന്യാസം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി, സാധാരണക്കാർ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള പുരോഹിതന്മാരുമായി അധികാരം പങ്കിട്ടു.

UAOC ഉക്രേനിയൻ യാഥാസ്ഥിതികതയിലേക്ക് സമത്വവാദം കുത്തിവച്ചത് പരിമിതമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. പോളണ്ടിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ഉക്രേനിയക്കാർ UAOC യുടെ സോബോർണോപ്രവ്നിസ്റ്റിന്റെ പതിപ്പ് സ്വീകരിച്ചില്ല. പോളണ്ടിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് 1942-ൽ ജർമ്മൻ അധിനിവേശ ഉക്രെയ്നിൽ UAOC യുടെ താൽക്കാലിക ഭരണം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, ഓർത്തഡോക്സിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പരമ്പരാഗത നേതൃത്വ ശൈലിയും ഘടനയും സഭ പുനരാരംഭിച്ചു. പ്രവാസികളുടെ ഉക്രേനിയൻ സഭകൾ സോബോർനോപ്രവിനിസ്റ്റിന്റെ ചില ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അധികാരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോഴും ബിഷപ്പുമാരോടൊപ്പമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

1921-ലെ UAOC, ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭയെ നവീകരിക്കാനും ആർഒസിയുടെ മാതൃകയിൽ നിന്ന് മാറി ഉക്രെയ്‌നിലെ ഓർത്തഡോക്‌സിക്കായി ഒരു പുതിയ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബ്ലൂപ്രിന്റ് സൃഷ്‌ടിക്കാനുമുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ സോബോർണോപ്രവ്‌നിസ്റ്റും പുതിയ കാനോനുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. യു‌എ‌ഒ‌സിയുടെ സമത്വവാദം ആർ‌ഒ‌സിയുടെ പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ ലംബ ഘടനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ഓർത്തഡോക്സ് ഉക്രേനിയക്കാർ UAOC യുടെ നവീകരിച്ച ഘടനകൾ നിലനിർത്തിയില്ല, എന്നാൽ അവർ പല അവസരങ്ങളിലും അവരുടെ സംഘടനാ ഘടനകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. 1989-ൽ യു‌എ‌ഒ‌സി യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെയാണ് ആദ്യത്തെ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സഭ അതിന്റെ പദവി പാത്രിയാർക്കേറ്റ് പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി (ഡെനിസെങ്കോ 2018). സഭയുടെ ഔന്നത്യം ഉയർത്തുന്നത് ഒരു പാത്രിയാർക്കേറ്റ് കൂടിയായ ROC- യോട് സമത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു. യു‌എ‌ഒ‌സിയുടെ പൗരാണികതയും അന്തസ്സും ഉക്രേനിയൻ ജനതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത്. കാനോനിക്കൽ പദവിയിലെ മാറ്റം ഉക്രേനിയൻ സഭയ്ക്ക് പുരുഷാധിപത്യ പദവി ശാശ്വതമായിരിക്കണമെന്ന ആശയവും ഉണ്ടാക്കി.

സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉക്രേനിയൻ സഭകളിലെ സംഘടനാ ഘടനകളിലും നേതൃത്വ ശൈലികളിലും ദ്രവ്യതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. യു‌എ‌ഒ‌സിയുടെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ എംസ്റ്റിസ്ലാവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഉക്രെയ്‌നിലെ (വാവർ‌സോനെക്) പള്ളിയെ ഡിസോവിയറ്റൈസുചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. യു‌ഒ‌സി-കെ‌പിയുടെ (യു‌എ‌ഒ‌സിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയുടെ രണ്ട് ബിഷപ്പുമാരുടെയും ലയനം 1992-ൽ) രൂപീകരിച്ചത്, ഉക്രേനിയൻ സഭയിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഫിലാറെറ്റിന്റെ ഭരണാധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് കാരണമായി. എംസ്റ്റിസ്ലാവ്, പാത്രിയാർക്കീസ് ​​വോളോഡിമർ (റൊമാനിയുക്) എന്നിവരുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗോത്രപിതാവായി മൂന്ന് വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം, ഫിലാരറ്റ് 1995-2018 മുതൽ UOC-KP യുടെ ഗോത്രപിതാവായി. 2019-ൽ UOC-KP പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ പുരുഷാധിപത്യ ഭരണം പുനരാരംഭിച്ചു. പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അധികാരവും അധികാരവും നിക്ഷേപിച്ച് സഭയുടെ ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയായി ഫിലാരറ്റ് ഭരിച്ചു.

യു‌ഒ‌സി-എം‌പി, ഒ‌സി‌യു എന്നിവയുടെ നേതൃത്വ ശൈലികൾ‌ കൂടുതൽ‌ സഹവർത്തിത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു. OCU സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏകീകരണ കൗൺസിലിന് ബിഷപ്പുമാർക്കൊപ്പം സഭകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എപ്പർക്കികളിൽ നിന്നുള്ള വൈദികരുടെയും അല്മായരുടെയും പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണ്. സ്ഥിരമായ ദ്രവ്യതയും പ്രാതിനിധ്യവും ഉറപ്പാക്കാൻ OCU അതിന്റെ ഭരണ സിനഡിലെ അംഗങ്ങളെ തിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആഗോള യാഥാസ്ഥിതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇപിയുമായി കൂടിയാലോചിക്കാൻ ഈ നിയമം മെട്രോപൊളിറ്റനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആർഒസിയും യുഒസി-എംപിയും നിയമത്തിലെ ഇപിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാചകത്തെ വിമർശിച്ചത് നിർണായകമാണ്.

യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയുടെ സ്വയംഭരണ പദവി (1990-2022) അതിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്വയം ഭരണം അനുവദിച്ചു. UOC-MP, OCU പോലെ തന്നെ കൊളീജിയലിറ്റിയെ ആശ്രയിച്ചു. നിയമാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും കൈവിലെ ഒരു പുതിയ മെട്രോപൊളിറ്റന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗോത്രപിതാവിന്റെ സ്ഥിരീകരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും മാത്രമാണ് ROC-യെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. യു‌ഒ‌സി-കെ‌പി, ഒ‌സി‌യു, കൂടാതെ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരും വിശകലന വിദഗ്ധരും യു‌ഒ‌സി-എം‌പി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ആർ‌ഒ‌സിയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് സമർത്ഥിച്ചു. 27 മെയ് 2022-ന് UOC-MP-യുടെ സംഘടനാ ഘടന മാറി, അത് UOC-MP-ക്ക് വിശാലമായ സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകിയ 1990-ലെ ഹ്രമോട്ടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ROC-യെയും ഗോത്രപിതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള മിക്ക പരാമർശങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ചട്ടം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ. UOC-MP ഒരു സ്വതന്ത്ര സഭയായി. നേതാക്കൾ അവരുടെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നടത്തി, പക്ഷേ അവർ ഓട്ടോസെഫാലി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. ഓട്ടോസെഫാലി പ്രഖ്യാപിക്കാതെ സ്വതന്ത്രനാകാനുള്ള ഈ തീരുമാനത്തിന് ഓർത്തഡോക്സ് ചരിത്രത്തിൽ മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര പദവി ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമായി, പ്രത്യേകിച്ചും സോവിയറ്റിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുടനീളം, പ്രത്യേകിച്ച് OCU സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഉക്രേനിയക്കാർക്ക് ഓട്ടോസെഫാലി എന്ന ആശയം പരിചിതമായതിനാൽ. യു‌ഒ‌സി-എം‌പി രഹസ്യമായി ആർ‌ഒ‌സിയെ ആശ്രയിക്കുകയും റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ ട്രോജൻ കുതിരയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നിരവധി ഉക്രേനിയക്കാരും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരും വിശ്വസിച്ചു. യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ യുദ്ധസമയത്ത് ഉക്രെയ്‌നിനുള്ളിൽ പിരിമുറുക്കവും അസ്ഥിരതയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആധുനിക പാത രൂപപ്പെടുത്തിയ വിവിധ നേതാക്കളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സമത്വവാദത്തിലൂടെയും യുക്രെയ്‌നൈസേഷനിലൂടെയും സഭയെ നവീകരിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ വാസിലി ലിപ്കിവ്‌സ്‌കിയും വോലോഡൈമർ ചെക്കിവ്‌സ്‌കിയും തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഇലേറിയൻ ഒഹിയെങ്കോ ചോമിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന കാലത്ത് ഉക്രേനിയൻവൽക്കരണം പിന്തുടരുകയും കാനഡയിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ മതപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായ ഉക്രേനിയൻ യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ പൊതുമുഖമായിരുന്നു മെട്രോപൊളിറ്റൻ എംസ്റ്റിസ്ലാവ്, സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും സോവിയറ്റിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും നേതൃത്വം നൽകിയ നിർണായക പാലം വ്യക്തിയായിരുന്നു.

റഷ്യയുടെ ഉക്രെയ്‌ൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ ക്രൂരതയിലും അക്രമത്തിലും OCU-ലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ എപ്പിഫാനിക്കും UOC-MP-യുടെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഒനുഫ്രിയ്ക്കും അവരുടെ പള്ളികളെ നയിക്കാനുള്ള അസൂയാവഹമായ ചുമതലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതിയെയും ഉക്രേനിയൻ യാഥാസ്ഥിതികതയെ വിഭജിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിധിയെയും ആശ്രയിച്ച് അവർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാകാം. എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അവരുടെ മുൻഗാമികളായിരുന്നു: പാത്രിയാർക്കീസ് ​​ഫിലാറെറ്റ്, മെട്രോപൊളിറ്റൻ വോളോഡിമർ.

പാത്രിയർക്കീസ് ​​ഫിലാറെറ്റ് പല കാരണങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയനാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. [ചിത്രം വലതുവശത്ത്] ശീതയുദ്ധസമയത്ത് ഉക്രേനിയൻ സഭയെ നയിക്കാൻ സോവിയറ്റ് സമ്പ്രദായത്താൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഫിലാരറ്റ്, ഉക്രേനിയൻ ഓട്ടോസെഫാലിയിലും യുജിസിസിയിലും ആർ‌ഒ‌സിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തെ കാഹളം വച്ച ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക പുരോഹിതനായിരുന്നു. ആധുനികവൽക്കരണത്തെയും ഉക്രെയ്‌നൈസേഷനെയും ഫിലാരറ്റ് ശക്തമായി എതിർത്തു, 1989-ൽ യുജിസിസിയുടെയും യുഎഒസിയുടെയും ഉക്രെയ്‌നിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന്റെ കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്നു. ഫിലാരറ്റ് റഷ്യ, ഉക്രെയ്ൻ, ബെലാറസ് എന്നിവയുടെ ഐക്യം ആർഒസിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും യുജിസിസി, യുഎഒസി, ഉക്രേനിയൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇടവക സ്വത്തുക്കൾ അനധികൃതമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു.

അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉക്രേനിയൻ പരിതസ്ഥിതിയെ ഫിലാരറ്റ് വിവേകപൂർവ്വം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ആർഒസിയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോസെഫാലി നേടുന്നതിന് തന്റെ ബിഷപ്പുമാരുടെ പിന്തുണ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ROC യുടെ നിഷേധാത്മക പ്രതികരണത്തിൽ ഫിലാരറ്റ് വിരമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാ രൂപഭാവങ്ങളിലും, കാനോനിക്കൽ അനുമതിയില്ലാതെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് മങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫിലാരറ്റ് തന്റെ മുൻഗാമികളുടെ വിധി ഒഴിവാക്കും. ഉക്രേനിയൻ ഓട്ടോസെഫാലിയുടെ ആവരണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം എല്ലാ പാർട്ടികളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഉക്രേനിയൻ അനുകൂല നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ വ്യക്തിപരമായ അഭിലാഷമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാല സഭാ അധ്യക്ഷസ്ഥാനവും ഉക്രെയ്‌നിലെയും റഷ്യയിലെയും രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉക്രേനിയൻ സഭയെ ഓട്ടോസെഫാലിയിലെ വിജയകരമായ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചു. 1995-ൽ ഫിലാരറ്റ് ഗോത്രപിതാവായപ്പോൾ, അടുത്ത ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ഉക്രേനിയൻ സഭാജീവിതത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തി.

ഫിലാരറ്റ് സാവധാനം ഒരു സ്ഥാപന പള്ളി പണിതു, വൈദികരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര അക്കാദമികളും വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കായി നീക്കിവച്ച ഓഫീസുകളും. Filaret ന് ROC യുടെ ഉപരോധം ബലപ്പെടുത്തിയ UOC-KP യെ ആഗോള ഓർത്തഡോക്‌സി നിരാകരിച്ചത്, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന സഹോദരി സഭകളുമായുള്ള ആചാരപരമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് സഭയെ തടഞ്ഞു. ബൈബിളിന്റെ ആധുനിക ഉക്രേനിയൻ വിവർത്തനങ്ങൾ, ആരാധനാക്രമം, ദൈവശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും ഉക്രെയ്നൈസേഷനിലൂടെ മുന്നേറുന്നതിലും ഫിലാരറ്റ് നേതൃത്വം നൽകി.

ഫിലാറെറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനോ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞനോ അല്ല, എന്നാൽ റഷ്യൻ മത കൊളോണിയലിസത്തെയും സാമ്രാജ്യത്വത്തെയും എതിർത്ത ഏറ്റവും ധിക്കാരിയും അട്ടിമറിയും ഉള്ള ഉക്രേനിയൻ മതനേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉക്രേനിയൻ ഓട്ടോസെഫാലിയും ഉക്രേനിയൻ ദേശീയ പരമാധികാരവും പ്രദേശിക സമഗ്രതയും ഉള്ള ഒരു പുരുഷാധിപത്യം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഫിലാരറ്റ് സ്ഥിരമായി വിന്യസിച്ചു. ഓട്ടോസെഫാലിക്കെതിരെയുള്ള ഫിലാറെറ്റിന്റെ ഉറച്ച പ്രതിരോധം, ഒസിയുവിന് ഇപി നൽകിയ ടോമോസ് ഓഫ് ഓട്ടോസെഫാലിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ വിമർശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. OCU-നെ ഉടൻ തന്നെ പാത്രിയാർക്കേറ്റ് പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താനും, അവരുടെ സ്വന്തം സമർപ്പണത്തിനും ക്രിസ്തുമത വിതരണത്തിനും, നിയമത്തിലെ EP-യെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ഫിലാരറ്റ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ചട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫിലാരറ്റിന്റെ വിമർശനങ്ങളും ഒടുവിൽ OCU-ൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ ആവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഫിലാരറ്റ് ഗോത്രപിതാവായി OCU ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്നും സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി ഒരു ചട്ടം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും ചിലർ വിശദീകരിച്ചു. മറ്റ് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുമായി ഉക്രേനിയൻ സഭയുടെ സമത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഫിലാരറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചു. രണ്ട് വാദങ്ങളിലും സത്യത്തിന്റെ ചില ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പ്രാഥമിക ഏറ്റെടുക്കൽ ഫിലാറെറ്റിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്: ഉക്രേനിയൻ ഓട്ടോസെഫാലിയുടെ ഏറ്റവും വാചാലനും വിവാദപരവുമായ വക്താവായി അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കപ്പെടും.

പ്രശ്നങ്ങൾ / വെല്ലുവിളികൾ

2018 വരെ ഉക്രെയ്നിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചു. ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം അതിന്റെ നിയമമായിരുന്നു. ഉക്രെയ്നിലെ മുഴുവൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും സ്വയം ഭരണത്തിനും സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും സമവായത്തിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം സഭയുടെ ആന്തരിക സ്വത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഓർത്തഡോക്സ് ഉക്രേനിയക്കാർ പരിമിതമായ അധികാരമുള്ള ബിഷപ്പുമാരുമായി പങ്കിട്ട ഭരണത്തിന്റെ പരന്ന സഭാശാസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് മുഖ്യധാരാ ശ്രേണിപരമായ ഘടന സ്വീകരിച്ചു. ആന്തരികമായി ഉക്രെയ്നൈസേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെക്കുറിച്ച് ഉക്രേനിയക്കാർ ശക്തമായി വിയോജിച്ചു. ചർച്ച് സ്ലാവോണിക് അവരുടെ ആരാധനാ ഭാഷയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിലൂടെ UOC-MP ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക കോഴ്സ് നിലനിർത്തി. ദേശീയ തലത്തിൽ, യു‌ഒ‌സി-എം‌പി ദ്വിഭാഷയായിരുന്നു, റഷ്യൻ, ഉക്രേനിയൻ ഭാഷകൾ അതിന്റെ ആന്തരിക ആശയവിനിമയങ്ങളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും മതബോധനത്തിലും ഉപയോഗിച്ചു. അജപാലനപരവും ഭരണപരവുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉക്രേനിയൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് OCU അതിന്റെ ഓട്ടോസെഫാലസ് മുൻഗാമികൾ സ്ഥാപിച്ച കോഴ്സ് തുടർന്നു. ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്‌സിന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രത്തിലും മത്സരിക്കുന്ന സംഘങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡന്റിറ്റി മാർക്കറാണ് ഭാഷ, ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ പ്രവണത തുടരുന്നു. ചർച്ച് സ്ലാവോണിക് എന്നതിനുള്ള യുഒസി-എംപി മുൻഗണന, ആധുനിക പ്രാദേശിക ഭാഷയേക്കാൾ ചർച്ച് സ്ലാവോണിക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റ് സ്ലാവിക് പള്ളികളോട് അടുപ്പിക്കുന്നു. ചർച്ച് സ്ലാവോണിക് നിലനിർത്തുന്നത് യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ രൂപം നൽകുന്നു, അതേസമയം ആരാധനാക്രമത്തിന് ആധുനിക പ്രാദേശിക ഭാഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് തുറന്നതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആരാധനാക്രമ ഭാഷയുടെ വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങൾ കേവലം പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കമല്ല. ഓരോ സഭയുടെയും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപകടത്തിലാണ്.

ഉക്രെയ്നിലെ റഷ്യയുടെ അധിനിവേശം ഓരോ സഭയുടെയും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സ്വയം ധാരണയിൽ വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. ഉക്രേനിയൻ ജനങ്ങളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും UOC-MP യുമായുള്ള ഏകീകരണത്തിന് അടിയന്തിര അഭ്യർത്ഥന പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് OCU പ്രതികരിച്ചു. ROC-യുമായുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധവും ആശ്രിതത്വവും കാരണം UOC-MP കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധത സഹിച്ചു. 2022 മെയ് മാസത്തിൽ ROC-യിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകാനുള്ള അതിന്റെ തീരുമാനം, ഉക്രെയ്നിനുള്ള പിന്തുണ ഉക്രേനിയൻ ജനതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു.

യു‌ഒ‌സി-എം‌പി ആർ‌ഒ‌സിയുമായുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിച്ഛേദിച്ചുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാത്തതിനാലാണ് യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയ്‌ക്കെതിരെ ഉക്രേനിയൻ സർക്കാർ ഈ തന്ത്രങ്ങളുടെ ആയുധശേഖരം പ്രയോഗിച്ചത്. ഉക്രെയ്നിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കാൻ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ യുഒസി-എംപിയെ കൃത്രിമം കാണിക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ സംശയിച്ചു. ഉക്രെയ്നിലെ റഷ്യയുടെ അധിനിവേശം യു‌ഒ‌സി-എം‌പിക്ക് പുതിയ അടിയന്തരാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സൂചി ചലിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ സ്വയംഭരണ പദവി അതിന് ഒസിയുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയെന്നും അത് ഉക്രേനിയൻ പരമാധികാരത്തെയും പ്രദേശിക സമഗ്രതയെയും ശരിക്കും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും വാദിക്കാൻ സഭാ നേതാക്കൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എസ്ബിയുവിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ വിവിധ തലത്തിലുള്ള സഹകരണം നൽകി. പാരിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ റഷ്യൻ അനുകൂല സാഹിത്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോട് ഉക്രേനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു, എന്നാൽ ഇത് ഉക്രേനിയൻ നിയമം ലംഘിച്ചില്ല. ഉക്രേനിയൻ നഗരങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുന്നതിന്റെ പൊതു ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ബിഷപ്പുമാരും കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനകളിൽ സഹകരിച്ച വൈദികരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങൾ എസ്ബിയു വെളിപ്പെടുത്തി. ഗുഹയിലെ കൈവ് മൊണാസ്ട്രിയിലെ സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ മഠാധിപതി മെട്രോപൊളിറ്റൻ പാവ്‌ലോ (ലെബിഡ്) സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും വിവാദപരമായ കേസ്. സ്വത്ത് തർക്കങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവവും റഷ്യൻ അനുകൂല വ്യക്തികളെ സഭയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രചാരണവും ഉക്രേനിയൻ പൊതുജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു. യു.ഒ.സി-എം.പി.യെ യുദ്ധത്തിൽ മടുത്ത ജനങ്ങൾ എതിർത്തു തുടങ്ങി. പാരിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ യുഒസി-എംപിയെ ഒസിയുവിലേക്ക് വിടാനുള്ള പ്രവണത യുദ്ധകാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു. ലാവ്‌റയിലെ നാടകവും ഇടവക കൈമാറ്റങ്ങളിലെ ഉയർച്ചയും യു‌ഒ‌സി-എം‌പിയും ഒ‌സി‌യുവും തമ്മിലുള്ള ഇതിനകം മോശമായ ബന്ധത്തെ ഉലച്ചു.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഉക്രെയ്നിലെ യാഥാസ്ഥിതികതയ്ക്ക് നാല് പ്രധാന വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. സഭകൾ റഷ്യയുമായും ആർഒസിയുമായും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, അവർക്ക് മറ്റ് സഹോദരി ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുമായുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഭരണകൂടവുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ നിലവിലെ ദൗത്യത്തിലും ഐഡന്റിറ്റിയിലും സമവായം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിരവും ആവശ്യമാണ്. ഉക്രെയ്ൻ ഭയാനകമാണ്.

1991-ൽ സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തോടും ഉക്രെയ്നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും കൂടി ഉക്രെയ്നിലെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയുടെ റൂസിഫിക്കേഷന്റെ നീണ്ട പ്രക്രിയ തകരാൻ തുടങ്ങി. രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഈ പ്രക്രിയയുടെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, 2018-ൽ OCU യുടെ സൃഷ്ടിയും UOC-MP-യുടെ 2022-ൽ അതിന്റെ നിയമത്തിന്റെ പുനരവലോകനം. ഉക്രേനിയൻ യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ പുനഃക്രമീകരണം മുന്നൂറ് വർഷത്തിലേറെയായി ക്രമേണ ചേർത്ത റഷ്യൻ യാഥാസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല. ആർ‌ഒ‌സിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം, ഉക്രേനിയൻ സഭയിലെ റഷ്യൻ ഘടകങ്ങളെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി എങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാം എന്ന ചോദ്യവുമായി ഓർത്തഡോക്സ് ഉക്രേനിയക്കാർ പോരാടും. ROC-യുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃപരിശോധിക്കുന്ന പ്രക്രിയയും സഭയെ ഡീ-റസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും ഉക്രേനിയൻവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പരിപാടികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉക്രേനിയൻ സഭാ ജീവിതത്തിൽ പ്രബലമായ ഘടകങ്ങളായിരിക്കും.

ഓട്ടോസെഫാലിക്ക് ശ്രമിച്ച ഉക്രേനിയൻ പള്ളികളുടെ ബഹിഷ്കരണം സഹോദരി ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾക്കിടയിൽ ഉക്രേനിയൻ പള്ളികളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം വരുത്തി. മറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾക്ക് ഉക്രേനിയക്കാരുമായി സാധാരണ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ഇപി പതുക്കെ ഓട്ടോസെഫാലിസ്റ്റ് പള്ളികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ ആർ‌ഒ‌സിക്ക് വിധേയമല്ല. നിയമവിരുദ്ധതയുടെ കളങ്കം മറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ പ്രത്യേകിച്ച് OCU-മായി ബന്ധം പുതുക്കുന്നതിൽ മടിച്ചുനിൽക്കാൻ കാരണമായി. യുദ്ധം ഉക്രേനിയൻ യാഥാസ്ഥിതികതയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം നൽകി. ഉക്രേനിയൻ സഭകളുടെ മുൻഗണനകളുടെ പട്ടികയിൽ സഹോദരി ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുമായി സാധാരണ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉയർന്നതാണ്.

ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉക്രേനിയൻ ഭരണ അധികാരികൾ ഉക്രെയ്‌നിലെ ഓർത്തഡോക്‌സ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നിനെ മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ അനുകൂലിക്കുന്നു. ലാവ്‌റയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന നാടകം ഭരണകൂടവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ സഭയുടെ അന്ധമായ വശം തുറന്നുകാട്ടുന്നു. UOC-MP ആസ്വദിക്കുന്ന അവകാശം പരിമിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. സഭയുടെ സുരക്ഷ, സുസ്ഥിരത, വഴക്കം എന്നിവ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ ഭരണകൂടവുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധം പുനർനിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

ദൗത്യത്തെയും സ്വത്വത്തെയും കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ സഭയ്ക്ക് ഘടനാപരമായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ല. ഓർത്തഡോക്സ് ഉക്രേനിയക്കാരെ വിഭജിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സോവിയറ്റിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മോശമായി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്‌തമായ പൊരുത്തപ്പെടുത്താനാവാത്ത പ്രശ്‌നങ്ങളിലാണ് മിക്ക ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുവായ മൂല്യങ്ങളിലും പൊതുതാൽപ്പര്യങ്ങളിലും പടുത്തുയർത്താൻ സഭകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്‌സ് സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകുന്ന ഒരു സുസ്ഥിര സംഘടനയായി മാറുന്നതിന്, സഭകൾ ദൗത്യത്തിലും സ്വത്വത്തിലും സമവായം തേടേണ്ടതുണ്ട്. സ്വയം ഭരണം, ഉക്രെയ്‌നൈസേഷൻ, ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഇടപഴകുന്നതിനുള്ള സമീപനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ പുരോഗതി ഉക്രെയ്നിലെ യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ ഭാവി ഗതിയെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം #1: ഓട്ടോസെഫാലസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് (UAOC) ഓർഡിനേഷൻ അസംബ്ലി.
ചിത്രം #2: സെന്റ് മൈക്കൽ കത്തീഡ്രൽ.
ചിത്രം #3: 2018 ഡിസംബറിലെ UAOC, UOC-KP മീറ്റിംഗുകൾ OCU-ൽ ഒന്നിക്കുന്നതിന്.
ചിത്രം #4; Pechers'ka Lavra ആശ്രമം.
ചിത്രം #5; പാത്രിയർക്കീസ് ​​ഫിലാരെറ്റ്.

അവലംബം

Bociurkiw, Bohdan. 1979-1980. "റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലും ഉക്രേനിയൻ ഓട്ടോസെഫാലസ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലും ഉള്ള ഉക്രേനൈസേഷൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ." ഹാർവാർഡ് ഉക്രേനിയൻ പഠനങ്ങൾ 3-4: 92-111.

ഡെനിസെങ്കോ, നിക്കോളാസ്. 2020. "ഉക്രേനിയൻ ഓട്ടോസെഫാലി പര്യവേക്ഷണം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം, സഭാശാസ്ത്രം, ഭാവി എന്നിവ." കനേഡിയൻ സ്ലാവോണിക് പേപ്പറുകൾ XXX: 62- നം.

ഡെനിസെങ്കോ, നിക്കോളാസ്. 2018. ഉക്രെയ്നിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്: വേർപിരിയലിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട്. DeKalb, IL: നോർത്തേൺ ഇല്ലിനോയിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്.

ഡ്രാബിങ്കോ, ഒലെക്സാണ്ടർ. 2018. ഉക്രസ്നിക ദെര്ക്വ: അവ്തൊകെഫലിഷ്. കൈവ്: ദുഖ് ഐ ലിറ്ററ.

പ്ലോഖി, സെർഹി. 2003. "ഉക്രേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഓട്ടോസെഫാലിയും മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഫിലാറെറ്റും." Pp. 128-35 ഇഞ്ച് ആധുനിക ഉക്രെയ്നിലെ മതവും രാഷ്ട്രവും, ഫ്രാങ്ക് സിസിൻ, സെർഹി പ്ലോഖി എന്നിവർ എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. എഡ്മണ്ടൻ ആൻഡ് ടൊറന്റോ: കനേഡിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഉക്രേനിയൻ സ്റ്റഡീസ്.

പൊമിസ്ന വെബ്സൈറ്റ്. 2023. ആക്സസ് ചെയ്തത് https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vidbulosya-zasidannya-svyashhennogo-synodu-6/ 2 മെയ് 2033- ൽ.

സോഖൻ', പിഎസ്, സെർഹി പ്ലോഖി, എൽവി യാക്കോവ്ലേവ, എഡിറ്റ്. 1999. പെർഷിയ് വീക്രസ്കി പ്രവോസ്ലാവ്നി ദെർക്കോവ്നി സോബർ ഉൻഅപ്‌, 1921. കൈവ്: എംഎസ് ഹ്രുഷെവ്സ്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഉക്രേനിയൻ ആർക്കിയോഗ്രഫി ആൻഡ് സോഴ്സ് സ്റ്റഡീസ്.

സിസിൻ, ഫ്രാങ്ക് ഇ. 2003. "ഉക്രേനിയൻ ഓട്ടോസെഫാലസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെ മൂന്നാം പുനർജന്മവും ഉക്രെയ്നിലെ മതപരമായ സാഹചര്യവും, 1989-1991." Pp. 88-119 ഇഞ്ച് ഉക്രെയ്നിലെ മതവും ആധുനിക രാഷ്ട്രവും, എഡിറ്റ് ചെയ്തത് സെർഹി പ്ലോഖിയും ഫ്രാങ്ക് സിസിനും. എഡ്മണ്ടൻ ആൻഡ് ടൊറന്റോ: കനേഡിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഉക്രേനിയൻ സ്റ്റഡീസ്.

Tchentsova, വെരാ. 2022. "ചരിത്രപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ 1686-ലെ പാട്രിയാർക്കൽ ആൻഡ് സിനോഡൽ നിയമം." Pp. 45-69 ഇഞ്ച് രണ്ട് പ്രകടനങ്ങളിൽ യാഥാസ്ഥിതികത? ലോക യാഥാസ്ഥിതികതയിലെ ഒരു തെറ്റ് രേഖയുടെ പ്രകടനമായി ഉക്രെയ്നിലെ സംഘർഷം, എഡിറ്റ് ചെയ്തത് തോമസ് ബ്രെമർ, അൽഫോൺസ് ബ്രൂണിംഗ്, നാഡീസ്ഡ കിസെങ്കോ. എർഫൂർട്ടർ സ്റ്റുഡിയൻ സുർ കുൽത്‌ർഗെസ്‌ചിച്ചെ ഡെസ് ഓർത്തഡോക്‌സെൻ ക്രിസ്റ്റന്റംസ് 21. ബെർലിൻ: പീറ്റർ ലാൻഡ്.

വൈനോട്ട്, എഡ്വേർഡ്. 2014. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും അതിനപ്പുറവും പോളിഷ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്: ചരിത്രത്തിന്റെ തടവുകാരൻ. മിനിയാപൊളിസ്: ലെക്സിംഗ്ടൺ.

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി:
17 മേയ് 2023

 

പങ്കിടുക