സൂചിക

ഡയറക്ടറി

ദി ഡയറക്ടറി സംഗ്രഹം, പ്രാദേശിക, പ്രാദേശിക പ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള WRSP എൻട്രികളുടെ ഒരു അക്ഷരമാതൃക ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എൻട്രികൾക്കായി പ്രത്യേക ഇൻഡൈസുകൾ ഉണ്ട് വളരുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഡബ്ല്യു എസ് പി യുടെ സെക്ഷൻ.

കുറിച്ച്

WRSP ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പണ്ഡിത കൺസോർഷ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഡബ്ല്യു എസ് പി സ്പെഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ്സ്, ഡബ്ല്യു.എസ്.പി. വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്ന ബഹുമാന്യ മത പണ്ഡിതർ എന്നിവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടുകൾ

ലോകത്തിലെ മതപരവും ആത്മീയവുമായ പദ്ധതികളിൽ സ്ത്രീകൾ
(പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ: റെബേക്കമൂർ, കാതറിൻ വെസ്സങ്കർ)
തീർത്ഥാടന സൈറ്റുകളും പ്രാക്ടീസുകളും ലോകത്തെ സമീപിക്കുന്നു
(പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ: ജെയിംസ് എസ്. ബിലോ, ജോൺ ഈഡ്, ഇയാൻ റീഡർ)
MARIAN APPARITIONAL AND ദേവരോഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ
(പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ: ജോസഫ് ലാകോക്ക്, ജിൽ ക്രബ്സ്)
പുതിയ മത പരിവർത്തനങ്ങളും ദൃശ്യ വികാസവും
(പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ: മാസിമോ ഇൻറോവിഗ്നി)
ആത്മീയവും വിശിഷ്ടവുമായ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ
(പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ: തിമോത്തി മില്ലർ)

തതാറ്റിക് പ്രൊജക്റ്റുകൾ

മത-ആത്മീയ സംഘടനയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും നിരവധി രൂപങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ഉണ്ട്. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന തീമാറ്റിക് പ്രോജക്ടുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ അംഗീകൃത വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവരെ റിസൾട്ട് ചെയ്തു.

റഷ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ്
(പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ: ഡോ. കാരിന ഐതാമൂർട്ടോ, ഡോ. മ്യജ പെന്റില)
ജപ്പാനീസ് പുതിയ മതങ്ങൾ
(പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ: ഇയാൻ റീഡർ, എറാകാ ബോഫെല്ലി, ബിർഗിറ്റ് സ്റ്റേംംലർ)
കാനഡയിലെ മതപരവും ആത്മീയവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ
(പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർമാർ: സൂസൻ പാമർ, ജോൺ പീറ്റേഴ്സൺ)
ഇറ്റലിയിലെ ആത്മീയവും മതപരവുമായ ട്രേഡിഷനുകൾ
(പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ: ഡോ. സ്റ്റെഫാനിയ പൽമിസോനോ, ഡോ. മാസിമോ ഇൻറോവിഗ്നി)
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആത്മാർത്ഥതയും ആത്മീയവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ
(പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർമാർ: കരോൾ കുസാക്ക്, ബെർണാഡ് ഡോഹെർട്ടി)

പ്രാദേശിക പദ്ധതികൾ

മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രകടനത്തിന്റെ രൂപങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ അതിർത്തികളുമായി ഇടയ്ക്കിടെ നടക്കുന്നു. പ്രത്യേക പ്രാദേശിക പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ അംഗീകൃത വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ പണ്ഡിതരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക പദ്ധതികൾ മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തു.

പ്രാദേശിക പദ്ധതികൾ

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ കൂടുതൽ മതപരമായും മതപരമായും വളർന്നു. മതവും ആത്മീയതയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചതും എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാർ സമൂഹഗവേഷണ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തു. ആ ലിങ്കുകൾ പ്രാദേശിക പദ്ധതികൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഉറവിടങ്ങൾ

splash3

അഭിമുഖം ഫോറം

ഡബ്ല്യൂ എസ് പി ഒരു സംഘടിപ്പിച്ചു അഭിമുഖം ഫോറം ഡബ്ല്യു.എസ്.പി നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട ഇന്റർവ്യൂകളും കൂടി. WRSP- ലെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊഫൈലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നതിന് പണ്ഡിതൻമാരും മറ്റ് വിജ്ഞാനികളുമായ വ്യക്തികളുമായി അഭിമുഖം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

 

splash4

മീഡിയ സെന്റർ

WRSP പ്രൊഫൈലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ, വ്യക്തികൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച വിപുലമായ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുണ്ട്. മീഡിയ സെന്റർ മത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാവുന്ന നിരവധി മീഡിയ സൈറ്റുകളിലേക്ക് തിരിച്ചറിയുകയും ലിങ്കുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

splash2

പുസ്തകങ്ങൾ, ലേഖനങ്ങൾ, പേപ്പറുകൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ

WRSP മതപരവും ആത്മീയവുമായ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രൊഫൈലുകളെ സഹായിക്കുന്നു ലേഖനങ്ങളും പേപ്പറുകളും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നത്. അവർ WRSP പ്രൊഫൈലുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉറവിടങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ മെറ്റീരിയലുകൾ തനിപ്പകർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി രചയിതാക്കളുമായി നിലനിൽക്കുന്നു.

splash1

വീഡിയോ കണക്ഷനുകൾ

ടെക്സ്റ്റ് എൻട്രികൾ സപ്ലിചെയ്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഓൺലൈൻ വീഡിയോ സാമഗ്രികൾക്കുള്ള WRSP കണ്ടെത്തലും ലിങ്കുകളും. എസ് വീഡിയോ കണക്ഷനുകൾ എൻട്രികൾ അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും പ്രസക്തമായ ടെക്സ്റ്റ് എൻട്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് ലിങ്കുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

splash6

ആർക്കൈവ് കേന്ദ്രങ്ങൾ

സമകാലികവും ചരിത്രപരവുമായ മതപരവും ആത്മീയവുമായ ഗ്രൂപ്പുകളെ പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് താത്പര്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ആർക്കൈവുകളുണ്ട്. ഈ ആർക്കൈവുകളിൽ പലതും ചെറുതും താരതമ്യേന അജ്ഞാതവുമാണ്. ഇവ WRSP പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കൈവ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു റിസർച്ച് റിസോഴ്സായി.

splash5

സ്കോളേഴ്സ് കോർണർ

സ്കോളേഴ്സ് കോർണർ നോവ മതം, ലോക മതങ്ങൾ, ആത്മീയത പ്രോജക്റ്റ് രചയിതാക്കൾ എന്നിവരുമായി വീഡിയോ അഭിമുഖങ്ങളും ബദൽ, ഉയർന്നുവരുന്ന മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അവതരണങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.