הצורות והמסורת של הביטוי הדתי והרוחני עולים בקנה אחד עם גבולות גיאוגרפיים, פוליטיים ותרבותיים. חוקרים עם מומחיות מוכרת במסורות אזוריות ספציפיות הוזמנו לארגן את פרויקטים אזוריים המפורטים להלן.


מסורות דתיות ואוסטרליות דומות
(מנהלי פרויקטים: קרול קוזאק, ברנרד דוהרטי)

קנדיות דתיות ורוחניות
(מנהלי פרויקטים: סוזן פאלמר, הילארי קאל)

דתות יפאניות חדשות
(מנהלי פרויקטים: איאן רידר, אריקה באפלי, בירגיט סטאמלר)

דת ורוחבות ברוסיה ובאסיה
(מנהלי פרויקטים: ד"ר קארינה איטמורטו, ד"ר מאיה פנטילה)

מסורות רוחניות ודתות באיטליה
(מנהלי פרויקטים: סטפניה פאלמיסנו ומסימו אינטרוביג)

שתפו אותי