AIG

תשובות בספר בראשית

"מלחמת השקפות העולם עם קן האם" (8: 48)
תאריך פירסום: 2 / 11 / 2016

"סרטון מאת תשובות בראשית" (2: 22)
תאריך הודעה: 2 / 11 / 2016

"בניית ארון נח במוזיאון הבריאה" (5: 03)
תאריך הודעה: 2 / 11 / 2016

"ביל ניי מול קן האם - הגרסה הקצרה" (3: 42)
תאריך פירסום: 2 / 11 / 2016

"מהי" ההוכחה "הטובה ביותר ליצירה - קן האם" (3: 37)
תאריך הודעה: 2 / 11 / 2016

 

שתפו אותי