AA

אלכוהוליסטים אנונימיים

"אלוהים כפי שאנחנו מבינים אותו" (5: 50)
תאריך פירסום: 2 / 11 / 2016

"אלכוהוליסטים אנונימיים - 1946" (2: 52)
תאריך הודעה: 2 / 11 / 2016

"ביל וו. (טריילר רשמי)" (2: 07)
תאריך הודעה: 2 / 11 / 2016

"האב מרטין - שלב 1" (2: 54)
תאריך פירסום: 2 / 11 / 2016

"האב מרטין - שלבים 4 ו- 5 של א.א." (1: 52)
תאריך הודעה: 2 / 11 / 2016

"ההתחלה של אלכוהוליסטים אנונימיים, היסטוריה קצרה" (3: 30)
תאריך הודעה: 2 / 11 / 2016

 

שתפו אותי