Thematic Projects

Qhia

Nws muaj ntau hom ntawv thiab kab lus ntawm kev cai dab qhuas thiab sab ntsuj plig. Cov kws tshawb fawb nrog kev paub zoo hauv cov cheeb tsam uas tau xaiv tau raug caw tuaj koom lub Teeb Project Thematic hauv qab no.


MARIAN APPARITIONAL THIAB DEVOTIONAL GROUPS
(Project Director: Joseph Laycock)

DIAS THIAB KHOOM SIB THAUS NPAUM LI THIAB LUB VAJ TSEEM CEEV
(Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj: Tus Thawj Coj)

SPIRITUAL THIAB VISIONARY COMMUNITIES
(Tus Thawj Coj: Timothy Miller)

POJ NIAM HAUV LUB NTIAJ TEB LUB CAIJ THIAB KEV NTSEEG DAB TSI PROJECT
(Project Directors: Rebecca Moore, Catherine Wessinger)

YOGA RAU NTIAJ TEB CHAWS TUAJ THIAB KEV KAWM TXOG
(Project Directors: Suzanne Newcombe thiab Karen O'Brien-Kop)

CHAW ZOO SIAB THIAB KEV PAB KHO HNUB NTIAJ TEB
(Cov Thawj Coj Ua Haujlwm: James S. Bielo, John Eade, Ian Reader)
Qhov Kev Tsim Nyog Ntxiv

Qhia

Copyright © 2016 World Religions thiab Spirituality Project

Tag nrho cov cai qhaib

Web Design by Luke Alexander