Cov ntawv thiab kab lig kev cai ntawm kev ntseeg thiab sab ntsuj plig feem ntau sib thooj nrog cov cheeb tsam, thaj chaw, thiab kab lis kev cai. Cov kws tshawb fawb nrog cov kev paub txog kev pom zoo hauv lub regional tshwj xeeb tau raug caw tuaj koom lub teeb tsa Tej Hauj Lwm Hauv Xeev hauv qab no.


AUSTRALIAN DIAS THIAB LOS NTAWM TEB CHAWS
(Project Directors: Carole Cusack, Bernard Doherty)

CANADIAN DIAS THIAB COV KHOOM SIB THAM TXHEEJ TXHEEM
(Cov Thawj Coj Ua Haujlwm: Susan Palmer, Hillary Kaell)

JAPANESE CEEB TOOM
(Project Directors: Ian Nyeem Ntawv, Erica Baffelli, Birgit Staemmler)

RELIGION THIAB SPIRITUALITY HAUV RUSSIA THIAB EASTERN EUROPE
(Project Directors: Dr. Kaarina Aitamurto, Dr. Maija Penttilä)

TXOJ CAI & KEEM TXOJ CAI HAUV KEV NTSEEG
(Project Directors: Stefania Palmisano thiab Massimo Introvigne)

Qhia