Muaj ntau txhiab tus Marian pom thiab cov kev sib koom siab los ntawm keeb kwm. Lub koom haum WRSP qhov tshwj xeeb no nthuav tawm cov qauv ntawm cov pab pawg no, tshwj xeeb yog cov neeg nyob rau hauv lub sijhawm niaj hnub no. Tshiab profiles raug tsim, thiab cov ntaub ntawv txhawb nqa yuav tsum muab tso nrog cov profiles.

 

PROFILES

Dr. Joseph Laycock or Dr. Jill Krebs, Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj
joe.laycock@gmail.com | jkrebs@mcdaniel.edu

 

Qhia