TXHEEJ TXHEEM WRSP

cov Ntiaj Teb Kev Ntseeg & Kev Ua Neej ntawm Sab Ntsuj Plig (WRSP) tab tom tau txais nyiaj los ntawm lub vaj txiaj ntsim hauv vaj tse. Lub hom phiaj ntawm kev tsim lub vaj txiaj ntsim yog tsim kom muaj lub sijhawm ntxiv rau txoj haujlwm thiab kom paub tseeb tias nws txoj haujlwm tsis tu ncua yog qhov kev pab rau cov kws tshawb fawb thiab lwm cov neeg uas nyiam cov kev cai niaj hnub nim no hauv North America. Cov paj laum txhua xyoo los ntawm lub vaj txiaj ntsim yuav siv los tswj thiab tsim kho lub website. Vim muaj ntau pawg neeg thiab ntau pawg ntawm pawg ntseeg thiab sab ntsuj plig nyob rau hauv North America thiab qhov kev hloov ntawm ntau pawg, kev pab rau kev saib xyuas thiab nthuav dav ntawm qhov chaw yog qhov tseem ceeb rau txoj haujlwm ntawm nws txoj haujlwm.

Los tham txog kev them nyiaj yug rau lub vaj txiaj ntsim, thov hu rau:

David G. Bromley, Tus Thawj Coj
Ntiaj Teb Kev Ntseeg & Kev Ntseeg Vaj Tswv
Xov tooj: (804) -840-9172
Email: bromley@wrldrels.org

Qhia