Lub Canadian Kev Ntseeg thiab Kev Ntsuj Plig Qhov Kev Ua Hauj Lwm Xa ntawv muaj ntau hom kab lis kev cai hauv Canada los ntawm ib pawg ntawm cov kev cai dab qhuas ntawm cov kev cai dab qhuas thiab kev ntseeg ntawm cov hauv paus hauv Canada. Cov profiles yog txhawb los ntawm profiles ntawm qhov chaw dawb ceev thiab txhawb cov khoom siv yees duab thiab kev tshaj xov xwm ntawm tsoomfwv.

TXOJ KEV PAB THIAB COV LUAG LUAM QAUV

SACRED COV CHAW

COV LUS FAJ XEEM

VIDEO SOURCES


Tus Thawj Coj Dej Num:

Susan Palmer (McGill University)
susan.palmer@mcgill.ca

Hillary Kael (Concordia University)
hillary.kaell@concordia.ca

 

Qhia