Michael Ashcraft

Michael Ashcraft, Ph.D. (1995), Truman State University, is Professor of Religion at that university.  He works in the areas of American Religious History and New Religious Movements Studies.  He has published two monographs: Qhov kaj ntug ntawm Cov voj voog tshiab: Taw tes Loma Theosophists thiab Asmeskas Kab Lis Kev Cai (2002) thiab Qhia Txog Keeb Kwm Ntawm Txoj Kev Tshawb Xyuas Txog Kev Ntseeg Tshiab (2018).

Qhia