Shannon McRae

Qhia

Shannon McRae yog ib tug xibfwb qhia lus Askiv ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Qeb Siab hauv New York ntawm Fredonia. Qhov nws nyiam yog 20th cov ntaub ntawv xyoo pua thiab kab lis kev cai, Asmeskas cov kab lis kev cai thiab cov neeg nyiam txais kev ntseeg, kev hais dab neeg, thiab dab neeg. Nws ua haujlwm ntawm David lub tsev yog ib feem ntawm phau ntawv txuas ntxiv txuas ntxiv ntawm cov kev sib tshuam ntawm cov kev kawm kev ntseeg uas tsis yog lub ntsiab lus, kev coj noj coj ua nrov, thiab cov neeg ncig mus ncig ua si thaum ntxov 20th-qhia Asmeskas.

Qhia
Hloov tshiab: - 6:38 teev tsaus ntuj

Copyright © 2016 Ntiaj Teb Kev Ntseeg thiab Kev Ntseeg Vaj Tswv

Tag nrho cov cai qhaib

Web Design by Luke Alexander