David lub tsev

Shannon McRae

Qhia
Qhia
Hloov tshiab: - 11:01 teev tsaus ntuj

Translations

WRSP muaj kev txhais lus tsis siv neeg uas yog Google Translate rau cov ntawv sau. Thov nco ntsoov tias cov ntawv sau ua lus xub thawj luam tawm ua lus Askiv, thiab cov ntawv txhais ua lwm yam lus yuav tsis raug raws qhov tseeb.

Copyright © 2016 Ntiaj Teb Kev Ntseeg thiab Kev Ntseeg Vaj Tswv

Tag nrho cov cai qhaib

Web Design by Luke Alexander