Jane Via

Jane Via tau nws daim BA ua lus Mev thiab ntaub ntawv los ntawm Purdue University (1969), nws Ph.D. nyob rau hauv Theology los ntawm Marquette University (Kev Tshawb Fawb Phau Tshiab, 1976) thiab nws tus JD los ntawm University of San Diego (1982) thaum qhia hauv chav saib kev cai dab qhuas ntawm USD. Via tom qab tawm kev qhia ntawv thiab coj ua kev cai lij choj tau 27 xyoo. Nws tau raug tsa ua ib tug dikas hauv Roman Catholic Womenpriest zog hauv 2004 nyob rau Danube, ib tug pov thawj xyoo 2006 tawm ntawm Swiss ntug dej hiav txwv thiab ib tug npis sov hauv 2017.

Qhia