Cai Richard Kent Evans

Richard Kent Evans yog keeb kwm ntawm Asmeskas kev ntseeg ntawm Haverford College thiab tus tuav txoj haujlwm ntawm Cov Txheej Txheem Kev Ntseeg The Network. Nws yog tus sau ntawm TSO TAWM: Kev Ntseeg Asmeskas (Oxford University Press, 2020).

Qhia