Mark Sedgwick

Mark Sedgwick yog xibfwb qhia txog As-hab thiab Islamic Studies hauv Aarhus University. Nws yog keeb kwm los ntawm kev cob qhia, thiab yav tas los qhia rau nees nkaum xyoo ntawm American University hauv Cairo. Nws txoj hauj lwm tsom ntsoov rau niaj hnub thiab Transcional Islam thiab tshwj xeeb tshaj yog rau Sufism thiab ntawm Traditionalism. Nws tau ua haujlwm rau Islamic lub caij nyoog zoo thiab kev ua phem.

Qhia