Melissa M. Wilcox

Qhia

Melissa M. Wilcox yog xib fwb thiab Holstein Tsev Neeg thiab Lub Zej Zos Pawg Neeg Kev Kawm Kev Ntseeg hauv University of California, Riverside. Nws yog tus sau los yog editor ntawm ntau phau ntawv thiab sau txog cov teeb meem, thiab ntau cov ntawv, txog poj niam txiv neej, kev ntseeg, thiab kev ntseeg. Nws cov phau ntawv muaj xws li Los ntawm Christianity: Kev ntseeg, Yog leejtwg, thiab lub zej zog; Kev sib deev thiab lub ntiaj teb txojkev ntseeg; Queer Cov poj niam thiab Kev Ntseeg; Kev ntseeg nyob rau Niaj hnub no lub ntiaj teb: Thoob ntiajteb Teeb Meem, Cov Neeg Soj Ntsuam; thiab Queer Nuns: Kev ntseeg, Activism, thiab Kev Loj Hlob. Nws yog tam sim no ntawm kev ua haujlwm ntawm ob phau ntawv qhia kev kawm ntawm cov kev tshawb fawb queer thiab kev kawm txog kev sib deev hauv kev ntseeg.

Qhia
Hloov tshiab: - 1:57 teev tsaus ntuj

Copyright © 2016 World Religions thiab Spirituality Project

Tag nrho cov cai qhaib

Web Design by Luke Alexander