Jana Mathews

Qhia

Jana Mathews yog ib tug xib fwb ntawm kev qhia txog phaab phaib thaum ub ntawm Rollins College hauv Lub Caij Ntuj No Chaw Ua Si, Florida. Nws ua haujlwm ntawm cov kab lis kev cai khoom ntiaj teb tau tshwm sim los yog tabtom tawm hauv qhov Phau ntawv Journal ntawm kev ntseeg thiab cov kev nyiam nrov, Cov phau ntawv Journal rau txoj kev tshawb ntawm British haiv, thiab ob peb daim ntawv txiav ua tiav. Koj tuaj yeem mus ntsib nws tus vev xaib tshaj lij no.

Qhia
Hloov tshiab: - 3:56 teev tsaus ntuj

Copyright © 2016 World Religions thiab Spirituality Project

Tag nrho cov cai qhaib

Web Design by Luke Alexander