Bernard Doherty

Qhia

Bernard Doherty yog kawm tiav ntawm Macquarie University. Tom qab nws PhD, Bernard yog ib tug Postdoctoral Fellow hauv lub koom haum rau Kev Tshawb Fawb ntawm Kev Ntseeg ntawm Baylor University nyob rau hauv Tebchaws Meskas uas nws tau ua haujlwm nyob rau hauv cov Haujlwm Tshiab Cov Kev Nkag Mus Ncig Hauv Tebchaws Australia thiab txawv tebchaw thiab rau kev thov social science methodologies rau txoj kev kawm txog Vajtswv. Bernard tau luam tawm nyob rau hauv ntau cov kev kawm txhua hnub nrog rau Phau Ntawv Teev Npe ntawm Kev Ntseeg, Nova Religion, lub International Journal rau Txoj Kev Kawm ntawm Tshiab Kev Ntseeg, lub Lwm Txoj Kev Ntseeg thiab Txoj Kev Ntseeg, Phronema, Thiab cov Phau ntawv Journal ntawm lub Australian Catholic keeb kwm haiv neeg. Bernard cov kev tshawb fawb muaj ntau yam thiab suav nrog Kev Tawm Tsam Tshiab, Kev Tawm Tsam, Kev Ntseeg, Kev Ntseeg thiab Lub Xeev.

Qhia
Hloov tshiab: - 3:04 teev tsaus ntuj

Copyright © 2016 World Religions thiab Spirituality Project

Tag nrho cov cai qhaib

Web Design by Luke Alexander