Stephanie Edelman

Stephanie Edelman yog Tus Pabcuam Tshawb Fawb ntawm Ntiaj Teb Kev Ntseeg & Txoj Haujlwm ntawm Kev Ntseeg. Nws yog tus sau ntawm Tsev Neeg Xov Tooj Cua, Lub Koom Txoos ntawm Txhua Lub Ntiaj Teb, thiab Kev Loj Hlob hauv Grace profiles.

 

 

Qhia