Maija Penttilä

Maija Penttilä (neé Turunen) on Helsingin yliopiston kirkon ja yhteiskuntatieteiden dosentti. Hän työskentelee yliopistonlehtorina käytännön teologian laitoksella. Penttilä on tehnyt empiiristä tutkimusta Venäjällä, Venäjän ortodoksisessa kirkossa ja nuorempien sukupolvien uskonnollisuudesta Venäjällä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Hänen uusin tutkimus koskee venäjänkielisiä jumalanpalvelusyhteisöjä ja uskonnollista transnacionalismia Suomessa. Penttilä on julkaissut aktiivisesti sekä kansainvälisiä että kansallisia lehtiä mm Uskonto, valtio ja yhteiskunta ja Nordic Journal of Religion and Society. Hän on myös kirjoittanut Usko Venäjän sydämeen: Neuvostoliiton jälkeisten yliopiston opiskelijoiden uskonto (Kikimora-julkaisut). Hän muutti 2010issa "Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa" (Kirkot ja uskonnot Itä-Euroopassa).

Jaa: