جوامع معنوی و چشم انداز

اشتراک گذاری

این قسمت از پروژه های مذاهب جهانی و معنویت شامل جنبش های مذهبی، معنوی و چشم انداز است که زندگی جمعی را تجربه می کنند. این شامل جوامع از گذشته و حال و از تمام نقاط جهان است. پروفايل ها در اينجا، مانند ساير بخش هاي WSRP، به دنبال ارائه اطلاعات واضح و بدون محرمانه در مورد جنبش هايي هستند که غالبا غيرممکن به نظر مي رسند يا ناديده گرفته مي شوند.

پرونده ها

برای اطلاعات بیشتر، تماس بگیرید
تیموتی میلر، مدیر پروژه پروژکتورهای روحانی و چشم انداز
tkansas@ku.edu

اشتراک گذاری

Copyright © 2016 دنیای جهان و پروژه معنویت

همه حقوق محفوظ می باشد

طراحی وب توسط لوک الکساندر