گروه های ظاهری و مسیحی ماریان

اشتراک گذاری

هزاران نفر از گروه های ظهور و مذهبی ماریان از طریق تاریخ بوده اند. این پروژه ویژه WRSP ارائه نمایه های این گروه ها، به ویژه در دوره های مدرن است. پروفیل های جدید در حال توسعه و حمایت از مواد هستند همراه با مشخصات ارسال خواهد شد.

پرونده ها

دکتر جوزف لیکوک or دکتر جیل کبرز، مدیران پروژه
joe.laycock@gmail.com | jkrebs@mcdaniel.edu

اشتراک گذاری

Copyright © 2016 دنیای جهان و پروژه معنویت

همه حقوق محفوظ می باشد

طراحی وب توسط لوک الکساندر