سنت مذهبی و معنوی کانادا

اشتراک گذاری

پروژه مذاهب و روحانی کانادایی تنوع سنت های مذهبی در کانادا را از طریق مجموعه ای از پروفایل های گروه های مذهبی و معنوی که در کانادا آغاز می شود، اسناد می نویسد. پروفایل ها توسط پروفایل های سایت های مقدس و حمایت از فیلم های ویدئویی و گزارش های دولتی تکمیل می شوند.

گروه های مذهبی و مذهبی

سایت های صخرهای

مدارک دولتی

منابع VIDEO


مدیران پروژه:

سوزان پالمر (دانشگاه مک گیل)
susan.palmer@mcgill.ca

هیلاری کئل (دانشگاه کنکوردیا)
hillary.kaell@concordia.ca

اشتراک گذاری

Copyright © 2016 دنیای جهان و پروژه معنویت

همه حقوق محفوظ می باشد

طراحی وب توسط لوک الکساندر