Mga Proyekto sa Rehiyon

Share

Ang mga porma ug mga tradisyon sa relihiyoso ug espirituhanon nga pagpahayag sa kasagaran motakdo sa mga utlanan sa geograpiya, politika, ug kultura. Ang mga eskolar nga adunay giila nga kahanas sa piho nga mga tradisyon sa rehiyon gidapit sa pag-organisar sa Mga Proyekto sa Rehiyon gilista sa ubos.


AUSTRALIAN RELIGIOUS UG ESPIRITUWAL NGA TRADISYON
(Project Directors: Carole Cusack, Bernard Doherty)

CANADIAN RELIGIOUS UG ESPIRITUWAL NGA TRADISYON
(Mga Direktor sa Proyekto: Susan Palmer, Hillary Kaell)

MGA JAPANESE BAG-ONG MGA RELIHIYON
(Mga Direktor sa Proyekto: Ian Reader, Erica Baffelli, Birgit Staemmler)

RELIHIYON UG ESPIRITUALIDAD SA RUSYA UG EASTERN EUROPE
(Project Directors: Dr. Kaarina Aitamurto, Dr. Maija Penttilä)

ESPIRITUWALA & RELIGIOUS TRADISYON SA ITALYA
(Project Directors: Stefania Palmisano ug Massimo Introvigne)

Share

Home | Company | partnerships | profile | Kapanguhaan | pagdonar | Contact

Copyright © 2016 nga Proyekto sa Relihiyon ug Espirituwalidad

Tanang Katungod gigahin

Web Design ni Luke Alexander