Amara Miller

Share

Kaniadto usa ka magtutudlo sa California State University (CSU) Sacramento, nakadawat si Amara og PhD gikan sa University of California Davis sa 2018 ug karon usa ka Assistant Professor sa Department of Sociology sa CSU East Bay. Ang iyang pangunang mga dapit nga gitutukan mao ang sociology sa kultura, kalihokan sa katilingban, ug komplikadong mga organisasyon, nga adunay mas dako nga interes sa post / colonialism, feminist nga teorya, kritikal nga teorya sa kaliwatan, sosyal nga sikolohiya, ug pamaagi sa kasaysayan / umahan. Ang iyang dissertation wala magpugong sa mga pamaagi sa paggahin sa kultura, propesyonal, ug komodipikasyon nga nakatampo sa sekularisasyon sa yoga samtang kini nga praktis gipamantala sa North America sa milabay nga kalim-an ka tuig.

Share

Home | Company | partnerships | profile | Kapanguhaan | pagdonar | Contact

Copyright © 2016 nga Proyekto sa Relihiyon ug Espirituwalidad

Tanang Katungod gigahin

Web Design ni Luke Alexander