Relihiyon ug Espirituwalidad sa Russia & Eastern Europe

Share

Ang Relihiyon ug Espirituwalidad sa Rusya ug ang Proyekto sa Silangang Uropa nagsulat sa nagkadaiyang relihiyosong mga tradisyon sa Russia ug Eastern Europe pinaagi sa usa ka hugpong sa mga profile sa relihiyoso ug espirituhanong mga pundok nga nagsugod niini nga dapit. Ang mga profile gipuno sa akademikong mga artikulo bahin sa relihiyon sa Russia ug Eastern Europe.


MGA PROFIL

PAG-ALAGAD SA MGA PROFIL

  • Anastasians (Rasa Pranskeviciute, Vinius University)
  • Ang Tolstoyan Movement (Charlotte Alston, Northumbria University)
  • Simbahan sa Aphrodite (Dmitry Galtsin, Library of Russian Academy of Science)
  • Templo sa Tanang mga Relihiyon (David Bromley ug Izaak Spiers, Virginia Commonwealth University)


Alang sa dugang kasayuran, kontaka ang mga Project Directors:

Dr. Kaarina Aitamurto (kaarina.aitamurto@helsinki.fi)
Dr. Maija Penttilä (Maija.T.Penttila@helsinki.fi)

** Ang hulagway niini nga panid usa ka hulagway sa usa ka gamay nga simbahan sa tradisyon sa Tigulang nga Magtutuo.
Ang litrato gigamit uban sa pagtugot sa Maija Penttila.

Share

Home | Company | partnerships | profile | Kapanguhaan | pagdonar | Contact

Copyright © 2016 nga Proyekto sa Relihiyon ug Espirituwalidad

Tanang Katungod gigahin

Web Design ni Luke Alexander