Daniel Wojcik

Share

Si Daniel Wojcik usa ka Propesor sa Pagtuon sa Iningles ug Sining, ug usa ka magtutudlo sa pagtuon sa Relihiyosong Pagtuon sa University of Oregon. Ang iyang mga libro naglakip sa Katapusan sa Kalibutan Samtang Kita Nasayud Niini: Pagtuo, Fatalismo, ug Apokalipsis sa America, Punk ug Neo-Tribal Body Art, ug Outsider Art: Mga Panan-awon sa kalibutan ug Trauma, ug iyang gipatik sa kadaghanan ang mga hilisgutan sa millenarian worldviews , alternatibo nga espirituhanon, arte sa panan-awon, popular nga eskatolohiya, sagrado nga paghimo sa dapit, ug pagpahayag sa arte sa pinulongan. Link: https://english.uoregon.edu/profile/dwojcik

Share

Home | Company | partnerships | profile | Kapanguhaan | pagdonar | Contact

Copyright © 2016 nga Proyekto sa Relihiyon ug Espirituwalidad

Tanang Katungod gigahin

Web Design ni Luke Alexander