Elizabeth A. Goodine

Share

Si Elizabeth A. Goodine nakaangkon sa iyang Ph.D. sa Relihiyon sa Temple University sa 2004. Siya karon nagtudlo sa Loyola University New Orleans, nga nagtutok sa kurso sa Early Christianity ug World Religions. Ang iyang interes sa pagpanukiduki naglakip sa mga kalihukan sa gahum sulod sa mga relasyon, ilabi na bahin sa mga kababayen-an sa unang kasaysayan sa Kristyano ug diskriminasyon sa gender sa modernong Kristohanong konteksto. Ang iyang basahon, Nagbarug sa Lyon: Usa ka Pagsusi sa Pagkamartir sa Blandina sa Lyon (2009), naghisgot sa pagpresentar ni Kristo sa Blandina sa kamatayan sa kamatayon sa Lyon.

Share

Home | Company | partnerships | profile | Kapanguhaan | pagdonar | Contact

Copyright © 2016 nga Proyekto sa Relihiyon ug Espirituwalidad

Tanang Katungod gigahin

Web Design ni Luke Alexander