WORRELDGODSDIENS EN GEESTELIKE PROJEKHULPBRONNE


Akademiese Tydskrifte Toegewyde tot Navorsing oor Hedendaagse Godsdienste

Nova Religio is 'n multidissiplinêre internasionale tydskrif wat oorspronklike navorsing publiseer oor opkomende en alternatiewe godsdienstige bewegings met die doel om by te dra tot die begrip van beide die kenmerkende eienskappe van hierdie bewegings en die sosiale kontekste waarin hulle voorkom.

Blaar van Hedendaagse Godsdiens is 'n internasionale joernaal wat kontemporêre uitdrukkings van godsdiens en spiritualiteit, in nuwe bewegings of meer gevestigde vorme, vanuit antropologiese, sosiologiese, sielkundige en filosofiese perspektiewe ondersoek.

Internasionale Tydskrif vir die Studie van Nuwe Godsdienste (IJSNR) word geborg deur die Internasionale Vereniging vir die Studie van Nuwe Godsdienste (ISSNR), met sy hoofkantoor in Goteborg, Swede. Die tydskrif bevorder interdissiplinêre navorsing oor nuwe tipes godsdienstigheid, beide in die vorm van nuwe godsdienstige bewegings en nuwe uitdrukkings van gevestigde godsdienste.

Tydskrif van CESNUR is in 2017 gestig deur die Sentrum vir Studie oor Nuwe Godsdienste en word geredigeer deur Massimo Introvigne (Redakteur) en PierLuigi Zoccatelli (Adjunkredakteur). Die aanlyn, oop toegangjoernaal welkomartikels, en voorstelle vir spesiale kwessies, op die gebied van godsdienstige pluralisme, nuwe godsdienstige bewegings, esoteriese bewegings, alternatiewe spiritualiteit, godsdienstige en geestelike bewegings en die kunste.


Akademiese Verenigings Betrokke Met Die Studie Van Kontemporêre Godsdienste

Amerikaanse Akademie van Godsdiens (AAR) is die grootste beroepsgroep wat Godsdiensstudies verteenwoordig. Die doel van AAR is om die behoefte aan begrip van 'religieuse tradisies, kwessies, vrae en waardes' te vul. AAR hou jaarlikse vergaderings in stede regoor die Verenigde State en publiseer die Tydskrif van die Amerikaanse Akademie vir Godsdiens. AAR borg die New Religious Movements Group, wat '' 'n begrip wil maak vir alternatiewe, opkomende of nuwe godsdienstige bewegings (NRM's) van nou en van nou ''.

Sentrum vir Studies oor Nuwe Godsdienste (CESNUR) is 'n onafhanklike, internasionale organisasie wat wetenskaplike navorsing oor godsdienstige minderhede, nuwe godsdienstige bewegings, hedendaagse esoteriese en geestelike en gnostiese skole bevorder. Jaarlikse vergaderings word by webwerwe regoor die wêreld gehou. CESNUR se webwerf bevat 'n uitgebreide lys boeke oor nuwe godsdienstige bewegings, referate wat by CESNUR-vergaderings aangebied word en regsdokumente / verslae oor kwessies rakende nuwe godsdienstige bewegings.

Inligting Netwerk Fokus op Godsdienstige Bewegings (INFORM) is in 1988 gestig as 'n opvoedkundige liefdadigheidsorganisasie en is nou gevestig aan King's College, Londen. Die organisasie word ondersteun deur British Home Office en die hoofstroomkerke. INFORM se doel is om gekontekstualiseerde en aktuele inligting oor godsdienstige minderheidsgroepe te versamel en te versprei.

Vereniging vir die Akademiese Studie van Nuwe Godsdienste (AASNR) is 'n opvoedkundige trust en 'n nie-winsgewende korporasie wat akademiese navorsing aanmoedig op die gebied van nuwe, alternatiewe en minderheid godsdienstige bewegings oor historiese tydperke. AASNR verleen jaarliks ​​die Thomas Robbins-toekenning vir Uitnemendheid in die Studie van Nuwe Godsdienste en die Helen Crovetto-toekenning vir Uitnemendheid in die Studie van Nuwe Godsdienstige Bewegings met Bande na Suid-Asië. Twee Robbins toekennings word jaarliks ​​toegeken vir die twee mees uitstaande artikels in die voorafgaande volume van Nova Religio: Die Tydskrif van Alternatiewe en Opkomende Godsdienste. Die Crovetto-toekenning word jaarliks ​​aangebied wanneer artikels wat die toekenning critieria ontvang, gepubliseer is in die voorafgaande volume van Nova Religio.

 

Blogs wat relevant is vir die studie van kontemporêre godsdienste

Heilige geskrifte is 'n projek wat deur die Noordoostelike Universiteit aangebied word en wat 'n steun bied, hulpbronne en netwerke bied vir godsdiensgeleerdes om die betekenis van hul navorsing aan 'n breër gehoor te vertaal. '


Webwerwe wat inligting verskaf oor hedendaagse godsdienstige groepe

Pluralisme Projek is by die Harvard Universiteit in 1991 gestig. Die opdragte van die Pluralisme-projek is om die veranderende kontoere van die Amerikaanse godsdienstige landskap te verstaan, om die diverse nuwe godsdienstige gemeenskappe te bestudeer, om die implikasies van hierdie nuwe diversiteit te bepaal en om die ontluikende betekenis van godsdienstige pluralisme in Amerika te verstaan. Spesiale aandag word besteed aan nuwe immigrant godsdienstige gemeenskappe.

Hedendaagse godsdiens in historiese perspektief is 'n blog wat aangebied word deur die Departement Religiestudies aan die Open Universiteit. Die projek sê dat “Ons is geïnteresseerd in hedendaagse godsdiens, en die interaksie daarvan met kultuur, die samelewing en die politiek. Ons is egter ook gefassineer deur kwessies oor kontinuïteit en verandering, en probeer om ons studie en begrip van godsdiens met historiese perspektief in te lig. ”

Godsdienstige Verdraagsaamheid Project word geborg deur die Ontario Konsultante oor Godsdienstige Verdraagsaamheid. Die webwerf fokus hoofsaaklik op kontemporêre godsdienstige bewegings en bevat profiele van 'n aantal kontemporêre bewegings sowel as opstelle oor kwessies wat verband hou met hierdie bewegings. Profiele bevat inligting oor die geskiedenis, oortuigings, praktyke en organisasie van elke groep.

WorldWide Godsdienstige Nuus 'Is 'n nie-winsgewende diens wat die internasionale akademiese en regsgemeenskap op datum hou met godsdienstige nuus van regoor die wêreld ... WWRN-nuusartikels en -inligting word daagliks nagevors en saamgestel, wat 'n wye verskeidenheid godsdienstige onderwerpe bevat wat tans in die internasionale nuusmedia uitgelig word, met 'n besondere fokus op godsdiensvryheid, kerk- en staatskwessies, regeringswetgewing wat betref godsdiensorganisasies, sowel as as nuwe godsdienstige bewegings (NRM's). ”

Godsdienstige Wêrelde is 'n inligtingsbron oor godsdienste en godsdienstige studies vir skoliere en studente. ' Die webwerf bevat 'godsdienstige tradisies wat aanvanklik in die Midde-Ooste of Wes-Asië verskyn het, sowel as dié uit Sourth en Oos-Asië'.

Netwerk Godsdienstige Bewegings is 'n webwerf wat uitgebrei het van sy oorspronklike missie om voorgraadse studente te help met navorsing oor nuwe godsdienstige bewegings tot 'n breër missie om alle tradisies wat godsdienstige of geestelike status aanspreek, in kaart te bring. Die doelwitte van die webwerf is om die publiek se begrip van nuwe, alternatiewe en marginale godsdienste te nuanseer en om die publiek te betrek om die realiteit van godsdienstige pluralisme vandag deur te dink.

'N Reis deur NYC-godsdienste is 'n webwerf wat op 9 Julie 2010 ontstaan ​​het. Die werf beskryf sy missie as 'om die groot godsdienstige veranderinge wat in die stad New York plaasvind, te ondersoek, te dokumenteer en te verduidelik.


Websites wat inligting verskaf oor belangrike godsdienstige tradisies

Britse Uitsaaikorporasie (BBC) het inligting opgestel oor die oortuigings en gebruike van 'n aantal godsdienstige tradisies.

Oorsig van wêreldgodsdienste saamgestel deur die Cumbria Universiteit in Engeland bevat 'n geslagsregister van die belangrikste wêreld tradisies asook 'n kort geskiedenis van elk van die tradisies.

Vereniging van godsdiens data (THEARDA) argief bevat inligting oor die geslagsregisters van baie Christelike denominasionele groepe.

Adherents.com bied lidmaatskapskattings vir wêreldgodsdienste sowel as 'n lys van meer as 4,000-religieuse groepe regoor die wêreld. Daar is ook inligting oor die grootste godsdienstige groepe in die VSA

Godsdiensfeite word ondersteun deur 'n onafhanklike individu en bevat kort opsommings van beide 'n aantal belangrike godsdienstige tradisies en kontemporêre godsdienstige groepe.

Deel