Vanaf die eerste studies in die 1960's oor die invloed van teosofie op belangrike moderne kunstenaars, soos Kandinsky en Mondrian, tot goed bygewoonde konferensies in die een-en-twintigste eeu, het die akademie en die kunsgemeenskappe toenemend besef dat nuwe godsdienstige bewegings (NRM's) die belangrikste is. invloed op die visuele kunste. Vir die doeleindes van hierdie projek word godsdienstige en geestelike bewegings breed gedefinieër, insluitend esoteriese en geestelike bewegings wat hulself nie beskou as godsdienstige en breër strominge van spiritualiteit wat nie noodwendig 'n georganiseerde 'beweging' uitmaak nie. Hierdie bewegings begin met die nuwe Christelike en esoteriese groepe van die agtiende en negentiende eeu, soos die Swedenborgers of Christian Science. Vir hierdie projek sluit visuele kunste skilderkuns, beeldhouwerk, argitektuur, bioskoop en kontemporêre uitvoerende kuns in. Die spesiale WRSP-projek bied profiele aan van beide bewegings wat hul eie beduidende kuns opgelewer het of die visuele kunste aansienlik beïnvloed het, en individuele kunstenaars in wie se loopbaanverbintenisse met een of meer bewegings, of met nuwe geestelike strome in die algemeen, 'n sleutelrol gespeel het. .

VisualArts1


PERSPEKTIEWE OOR GODSDIENS- EN GEESTELIKE BEWEGINGS EN DIE VISUELE KUNSTE

“Godsdienstige en geestelike bewegings en die visuele kunste: 'n oorsig”
Massimo Introvigne (CESNUR)


ADIDAM

KERK VAN ALGEMENE GOD / OOSLIKE VERLICHTING

KERK VAN CHRISTUS, WETENSKAP

KERK VAN WETENSKAP

DAESOON JINRIHOE

Damanhur

ESOTERISISME / NUWE OUDERDOM

spiritualisme

SWEDENBORGIANISM

Theosofie

VODOU (Haïtiaans)

VALLEY OF THE DAWN (Vale do Amanhecer)

WEIXIN SHENGJIAO

ONAFHANKLIKE KUNSTE

Roy ascott

Rosaleen Norton

 

Vir verdere inligting, kontak:
Massimo Introvigne, Nuwe Godsdienstige Bewegings en die Visuele Kunste WRSP Projek Direkteur.
maxintrovigne@gmail.com

Regskennisgewing: Pogings is aangewend om die kopiereg-eienaars van die beelde wat op hierdie webwerf weergegee word, te identifiseer. Vir enige verdere vrae, kontak asseblief maxintrovigne@gmail.com.

Splash Page Image: “Evolution” deur Piet Mondrian.

 

Deel