Oriënterende inligting vir outeurs en potensiële outeurs


Uitnodigings na outeur

Die outeurskap van WRSP-profiele is op uitnodiging. Gekwalifiseerde geleerdes is welkom om navraag te doen oor outeurskapgeleenthede met WRSP.

Uitnodigingsbriefe is afkomstig van die WRSP Direkteur of Direkteure van WRSP Spesiale Projekbriewe van Uitnodiging en Profielformaatinstruksies vir Spesiale Projekprofiele mag effens verskil.

Sodra outeurskap gereël is, word outeurs die onderstaande profielvoorbereidingsinstruksies gestuur.


PROFIEL VOORBEREIDING

Profiel Lengte
Aangesien WRSP aanlyn is, hoef ons nie streng woordtellings te onderhou nie. Ons het egter lengte riglyne. Groepprofiele loop gewoonlik tussen 3,500 en 7,500 woorde. Profiellengte wissel as gevolg van groepsgrootte, ouderdom, diversiteit, kompleksiteit, ens. As u bevind dat u profiel buite daardie gidsstukke mag val, kontak asseblief die projek direkteur vir verdere leiding. Die uiteindelike doelwit is om profiele te lewer wat toeganklik is vir lesers, omvattende omvang en voorpunt in gehalte.

Profiel Sjabloon

Daar is 'n standaard profiel sjabloon wat gevolg moet word. Sjabloonopskrifte is in alle pette: [GROEPNAAM] TYD, FOUNDER / GROEPGESKIEDENIS, DOKTRINE / BELEID, RITUELE / PRAKTYKE, ORGANISASIE / LEIERSKAP, KWESSIES / UITDAGINGS.

Die WRSP-sjabloon is baie belangrik vir die algehele projek. Dit is bedoel om hoofkategorieë van godsdienstige / geestelike organisasie en aktiwiteit in te sluit, en inligting so uniform as moontlik oor profiele aan te bied. Dit is dus belangrik dat outeurs die profielstruktuur kan akkommodeer. Vermy asseblief addisionele opskrifte en subopskrifte.

Dit is belangrik om te onthou dat WRSP 'n wye verskeidenheid groepe dek, insluitende dié wat kategorisering as godsdienstig of geestelik verwerp, alhoewel geleerdes dit relevant vind vir die bestudering van godsdiens / spiritualiteit. Groepe ingesluit in WRSP wissel ook van gevestigde, geïnstitusionaliseerde groepe tot nuwe groepe en bewegings in die proses van vorming in 'n verskeidenheid historiese en sosiokulturele kontekste. Soos die onderstaande onderwerpe aandui, is religieuse / geestelike groepe buitengewoon uiteenlopend, en daarom word belangrike elemente van groepe wat in die profiel sjabloon opgesom word, ook aansienlik verskil. Die sjabloon is bedoel om 'n algemene aanbiedingsvorm te skep, sluit kernelemente van godsdienstige / geestelike organisasie in, en bied buigsaamheid in klem.

In baie gevalle sal daar deurlopend teoretiese en empiriese debatte gevoer word oor die groep wat geprofileer word. Dit is handig om sulke debatte, soos betwiste geboortedatums of organisasiegeskiedenis, in die afdeling 'stigter / groepgeskiedenis' op te let. Individuele groepe kan ook belangrik wees in sommige teoretiese, dissiplinêre debatte, soos hoe groepe aggressiewe / passiewe neigings oorleef, ontwikkel of ontwikkel. Hierdie debatte is nie geskik vir profiele nie, wat oor die groepe handel en nie akademiese debatte daaroor nie.

Die afdelings van die profiel kan aansienlik wissel, aangesien beskikbare inligting oor of die belangrikheid van enige van die sjabloonkategorieë mag wissel. Dit is belangrik dat al die afdelings in die profiel verteenwoordig word. In die geval dat daar feitlik geen inligting beskikbaar is vir 'n gedeelte van die profiel nie, kan dit moontlik wees om kategorieë saam te voeg vir aanbiedingsdoeleindes (bv. Leerstellings / Rituele).

Sommige van die spesiale projekte het ietwat gewysigde templates om die oriëntering en inhoud van daardie spesiale projek te weerspieël. In daardie spesiale projekte is die sjabloon konsekwent oor spesiale projekprofiele. Maak seker dat u 'n toepaslike model raadpleeg wanneer u 'n profiel begin skryf.

 1. Groep Tydlyn
  Die tydlyn is bedoel as 'n kort oorsig van die profiel. Plaas slegs belangrike gebeure in die tydlyn; besonderhede gaan in die teks. Inskrywings moet kort wees (een of twee sinne) en geskryf in die verlede tyd. Aangesien tydlyne bedoel is as kort opsommings, moet al die inhoud in die tydlyn ook elders in die profiel vervat wees. Die korrekte formaat vir tydlyninskrywings is [Jaar (maand en dag indien van toepassing). (Twee spasies) Een of twee sininskrywing in die verlede.
 2. Stigter / Groepgeskiedenis
  Groepe wissel in die vorm van hul geskiedenis. WRW dek sommige groepe met antieke geskiedenis en onbekende stigters aan groepe met verskeie stigters. Hierdie templaatopskrif is dus 'n generiese een wat bedoel is om die ontstaan ​​en historiese ontwikkeling van die groep deur die hede te dek. Enige biografiese inligting oor die groep stigter hoort hier. Hierdie afdeling van die profiel kan ook relevante kontekstuele inligting bevat oor die samelewing / kultuur wat gelei het tot die oprigting van die groep wat geprofileer word.
 3. Leerstellings / Oortuigings
  Hierdie gedeelte van die profiel bevat inligting oor die simboliese organisasie van die groep wat geprofileer word, die vertellings wat groeporganisasie en -aktiwiteit rig. Hierdie vertellings wissel van formele en uitgebreide tot implisiete en onverskillige. In beide gevalle is die doel om die groep se wêreldbeskouing en simboliese self-legitimasie te artikuleer.
 4. Rituele / praktyke
  Soos vir doktrines / oortuigings wissel groepe in die bestaan ​​en belangrikheid van formele rituele, en hierdie afdeling behoort sulke inligting. In sommige groepe, soos gemeenskapsgroepe en kloostergroepe, kan die daaglikse lewe self hoogs gerasionaliseer word. Vir formele groepe, soos intergroepe of museums, sal die primêre organisatoriese praktyke ter bevordering van die kollektiewe missie in hierdie afdeling geplaas word.
 5. Organisasie / Leierskap
  Geprofileerde groepe kan wissel van baie los netwerk van praktisyns / geaffilieerdes tot hoogs burokratiese organisasies, van antieke tot tans opkomende tot eens aktiewe, maar nou vervalle. Leierskapspatrone sal op dieselfde manier verskil. Die doel van hierdie gedeelte van die profiel is om te beskryf watter vorm en vlak van organisasie en leierskap waargeneem kan word.
 6. Kwessies / Uitdagings
  Feitlik elke geprofileerde groep het 'n kombinasie van interne en eksterne uitdagings ondergaan. Finansiële kwessies, politieke opposisie, uitdagings vir leierskap, affiliasie en afwykingskwessies is algemene voorbeelde. Dit is belangrik vir hierdie afdeling om balans en neutraliteit in verslagdoening te handhaaf en bloot die kwessies en hul besluit (indien enige) aan te meld.
 7. Images
  In die meeste profiele sluit ons beelde in om 'n visuele dimensie by die teks te voeg. Prente moet direk gekoppel word aan die paragraaf in die profiel waar hulle geplaas word en visueel bydra tot 'n begrip van die materiaal wat in die profiel aangebied word. Profiele skrywers het dikwels toegang tot beelde uit hul eie werk en kan versoek dat die beelde gebruik word. met hul toestemming.

  WRSP vermy insluitende beelde wat magtigings of kopieregkwessies voorkom. Ons gebruik thumbnail beelde wat ons dink sal kwalifiseer onder "billike gebruik" riglyne, en ons verwyder altyd beelde onmiddellik as daar enige dispuut oor hul gebruik is.

 8. In-teks verwysings
  WRSP gebruik standaard in-teks-aanhalings tipies van die meeste joernale (Skrywer [spasie] Jaar: Bladsye).
 9. Verwysingslys
  Die profielverwysingslys bevat slegs bronne wat in teks aangehaal word. Waar is daar meer inskrywings deur dieselfde skrywer, die meeste onlangse publikasie verskyn eerste.

  As die skrywer addisionele kontekstuele bronne aan lesers wil verskaf, kan 'n addisionele hulpbronlys opgestel word volgens die verwysingslys.

  Die meeste profiele is gebaseer op vorige werk deur die profiel skrywer en ander geleerdes en slegs af en toe op oorspronklike navorsing. Waar oorspronklike navorsing betrokke is, kan aan persoonlike kommunikasie van veldwerkdatums aanhalings gemaak word. As 'n profiel hoofsaaklik op 'n enkele bron gebaseer is, kan WRSP 'n aantekening in die begin van die Verwysings-afdeling invoeg waarin verklaar word dat: "Tensy anders vermeld, word die materiaal in hierdie profiel getrek uit .......")

 10. Notas en skakels
  WRSP-profiele akkommodeer nie voetnote en eindnote nie. As die materiaal belangrik is vir 'n profiel, moet dit in die teks geplaas word. WRSP voeg nie eksterne skakels in die profiel teks in om die dooie skakelprobleme te vermy nie; Ons koppel aan ander WRSP-profiele intern, aangesien ons die verbindings beheer. Ons alternatief is om 'n verwysing na die beoogde webwerf in te voeg en die URL in 'n verwysing na die webwerf in die verwysingslys te plaas.
 11. Skrywer Bio
  'N Skrywer bio soos dié wat vir joernale of hoofstukke ingedien word, moet die profiel vergesel. Die skrywer se naam verskyn onder die profiel titel en word 'n skakel na die bio.

 

Deel