Skrywer se riglyne

 1. Profiel Lengte
  Aangesien WRSP aanlyn is, hoef ons nie streng woordtellings te onderhou nie. Ons het egter lengte riglyne. Groepprofiele loop gewoonlik tussen 3,500 en 7,500 woorde. Profiellengte wissel as gevolg van groepsgrootte, ouderdom, diversiteit, kompleksiteit, ens. As u bevind dat u profiel buite daardie gidsstukke mag val, kontak asseblief die projek direkteur vir verdere leiding. Die uiteindelike doelwit is om profiele te lewer wat toeganklik is vir lesers, omvattende omvang en voorpunt in gehalte. 
 2. Profiel Sjabloon
  Daar is 'n standaard profiel sjabloon wat gevolg moet word. Sjabloonopskrifte is in alle hoofde: [GROEPNAAM] TYDLYN, STIGTERS/GROEPGESKIEDENIS, LEERSTELLINGS/GELOOFS, RITUELE/PRAKTYKE, ORGANISASIE/LEIERSKAP, KWESSIES/UITDAGINGS]. Die WRSP-sjabloon is baie belangrik vir die algehele projek. Dit is bedoel om hoofkategorieë van godsdienstige/geestelike organisasie en aktiwiteite in te sluit, en om inligting so eenvormig moontlik oor profiele heen aan te bied. Dit is dus belangrik vir skrywers om te akkommodeer by die profielstruktuur. Asseblief vermy bykomende opskrifte en subopskrifte. Dit is ook belangrik om te onthou dat WRSP 'n wye reeks groepe dek, insluitend dié wat kategorisering as godsdienstig of geestelik verwerp, selfs al vind geleerdes hulle relevant vir die studie van godsdiens/spiritualiteit. Groepe wat by WRSP ingesluit is, wissel van gevestigde, geïnstitusionaliseerde groepe wat op 'n tyd nuwe groepe was tot nuwe groepe en bewegings in die proses van vorming in 'n verskeidenheid van historiese en sosiokulturele kontekste. Soos die items wat hieronder bespreek word aandui, is godsdienstige/geestelike groepe buitengewoon uiteenlopend, en dus verskil kernelemente van groepe wat in die profielsjabloon opgesom word aansienlik. Die sjabloon is bedoel om 'n algemene aanbiedingsvorm te skep, kernelemente van godsdienstige/geestelike organisasie in te sluit en buigsaamheid in klem te bied. In baie gevalle sal daar voortdurende teoretiese en empiriese debatte wees oor die groep wat geprofileer word. Dit is nuttig om kennis te neem van sulke debatte, soos betwiste geboortedatums of organisasiegeskiedenis, in die stigter-/groepgeskiedenisafdeling. Verder kan individuele groepe belangrik wees in sommige teoretiese, dissiplinêre debatte, soos hoe groepe oorleef, ontwikkel of aggressiewe/passiewe neigings ontwikkel. Hierdie debatte is nie gepas vir profiele nie, wat oor die groepe handel en nie akademiese debatte daaroor nie. Die afdelings van die profiel kan aansienlik in lengte verskil, aangesien beskikbare inligting oor of die belangrikheid van enige van die sjabloonkategorieë kan verskil. Dit is noodsaaklik dat al die afdelings in die profiel verteenwoordig word. In die geval dat daar feitlik geen inligting vir 'n afdeling van die profiel beskikbaar is nie, kan dit moontlik wees om kategorieë vir aanbiedingsdoeleindes saam te voeg (bv. Leerstellings/Rituale). Sommige van die spesiale projekte het ietwat gewysigde templates om die oriëntering en inhoud van daardie spesiale projek te weerspieël. In daardie spesiale projekte is die sjabloon konsekwent oor spesiale projekprofiele. Maak seker dat u 'n toepaslike model raadpleeg wanneer u 'n profiel begin skryf.
 3. Groep Tydlyn
  Die tydlyn is bedoel as 'n kort oorsig van die profiel. Plaas slegs groot gebeurtenisse in die tydlyn; besonderhede verskyn in die teks. Inskrywings moet kort wees (een of twee sinne) en geskryf in die verlede tyd. Aangesien tydlyne bedoel is as kort opsommings, moet al die inhoud in die tydlyn ook elders in die profiel vervat word. Die regte formaat vir tydlyn-inskrywings is [Jaar (maand en dag indien toepaslik), (Twee spasies), een of twee sinne-inskrywings in die verlede tyd.
 4. Stigter / Groepgeskiedenis
  Groepe verskil aansienlik in die vorm van hul geskiedenis. WRSP dek sommige groepe met antieke geskiedenisse en onbekende stigters tot kontemporêre groepe met veelvuldige stigters. Hierdie sjabloonopskrif is dus 'n generiese een wat bedoel is om die stigting en historiese ontwikkeling van die groep deur die hede te dek. Enige biografiese inligting oor die groepstigter hoort hier. Hierdie gedeelte van die profiel kan ook relevante kontekstuele inligting insluit oor die samelewing/kultuur wat gelei het tot die stigting van die groep wat geprofileer is.
 5. Leerstellings / Oortuigings
  Hierdie gedeelte van die profiel bevat inligting oor die simboliese organisasie van die groep wat geprofileer word, die vertellings wat groeporganisasie en -aktiwiteit rig. Hierdie vertellings wissel van formele en uitgebreide tot implisiete en onverskillige. In beide gevalle is die doel om die groep se wêreldbeskouing en simboliese self-legitimasie te artikuleer.
 6. Rituele / praktyke
  Soos die geval is vir Leerstellings/Oortuigings, verskil groepe in die bestaan ​​en belangrikheid van formele rituele, en hierdie afdeling moet sulke inligting bevat. In sommige groepe, soos gemeenskaplike groepe en kloostergroepe, kan die daaglikse lewe self hoogs geritualiseer wees. Vir formele groepe, soos intergeloofsgroepe of museums, sal die primêre organisatoriese praktyke ter bevordering van die kollektiewe missie in hierdie afdeling geplaas word.
 7. Organisasie / Leierskap
  Geprofileerde groepe kan wissel van baie los netwerk van praktisyns / geaffilieerdes tot hoogs burokratiese organisasies, van antieke tot tans opkomende tot eens aktiewe, maar nou vervalle. Leierskapspatrone sal op dieselfde manier verskil. Die doel van hierdie gedeelte van die profiel is om te beskryf watter vorm en vlak van organisasie en leierskap waargeneem kan word.
 8. Kwessies / Uitdagings Feitlik elke geprofileerde groep het 'n kombinasie van interne en eksterne uitdagings ondergaan. Finansiële kwessies, politieke opposisie, uitdagings vir leierskap, affiliasie en afwykingskwessies is algemene voorbeelde. Dit is belangrik vir hierdie afdeling om balans en neutraliteit in verslagdoening te handhaaf en bloot die kwessies en hul besluit (indien enige) aan te meld.
 9. Images
  In die meeste profiele sluit ons beelde in om 'n visuele dimensie by die teks te voeg. Beelde moet direk gekoppel word aan die paragraaf in die profiel waar dit geplaas word en om visueel by te dra tot 'n begrip van die materiaal wat in die profiel aangebied word. Profielouteurs het dikwels toegang tot beelde van hul eie werk en kan versoek dat daardie beelde met hul toestemming gebruik word. WRSP vermy die insluiting van beelde wat blykbaar toestemmings of kopieregkwessies bied. Ons gebruik wel duimnaelbeelde wat ons dink onder "billike gebruik"-riglyne sal kwalifiseer, en ons verwyder altyd beelde onmiddellik as daar enige dispuut oor die gebruik daarvan is.
 10. In-teks verwysings WRSP gebruik standaard in-teks-aanhalings tipies van die meeste joernale (Skrywer [spasie] Jaar: Bladsye).
 11. Verwysingslys
  Die profielverwysingslys bevat slegs bronne wat in teks aangehaal word.
  Waar daar verskeie inskrywings deur dieselfde skrywer is, die meeste onlangse publikasie verskyn eerste.
  Indien die skrywer addisionele kontekstuele bronne aan lesers wil verskaf, kan 'n "Aanvullende Hulpbronne"-lys saamgestel word na aanleiding van die verwysingslys.
  Die meeste profiele is gebaseer op vorige werk deur die profiel skrywer en ander geleerdes en slegs af en toe op oorspronklike navorsing. Waar oorspronklike navorsing betrokke is, kan aan persoonlike kommunikasie van veldwerkdatums aanhalings gemaak word. As 'n profiel hoofsaaklik op 'n enkele bron gebaseer is, kan WRSP 'n aantekening in die begin van die Verwysings-afdeling invoeg waarin verklaar word dat: "Tensy anders vermeld, word die materiaal in hierdie profiel getrek uit .......")
 12. Notas en skakels
  WRSP-profiele akkommodeer nie voetnote en eindnotas nie. Indien materiaal belangrik is vir 'n profiel, moet dit in die teks geplaas word.
  WRSP voeg nie eksterne skakels in die profielteks in om dooie skakelkwessies te vermy nie; ons skakel wel intern na ander WRSP-profiele aangesien ons daardie verbindings beheer. Ons alternatief is om 'n verwysing na die beoogde webwerf in te voeg en die URL in 'n verwysing na die webwerf in die verwysingslys te plaas.
 13. Skrywer Bio
  'n Skrywer-bio soos dié wat ingedien word vir joernaalartikels of boekhoofstukke moet die profiel vergesel. Die skrywer se naam verskyn bo die profieltitel en word 'n skakel na die bio.
 14. Profielsirkulasie en -bevordering
  WRSP publiseer aanvaarde profiele op die WRSP-werf. WRSP wend alles aan om die sigbaarheid van bydraers se werk te bevorder. Ons plaas gewoonlik 'n kort opsomming van die profiel op die WRSP Facebook-blad. Ons plaas ook pdf-weergawes van sommige profiele op die WRSP Academia.edu-bladsy. Aangesien WRSP nie kopieregmateriaal vir die projek gepubliseer het nie, staan ​​dit skrywers vry om profielmateriaal in ander publikasies te gebruik. Lesers is vry om WRSP gepubliseerde materiaal vir persoonlike en opvoedkundige doeleindes af te laai.
 15. Opdaterings en vervanging
  Een van die waardevolle kenmerke van WRSP is die kapasiteit vir profielopdaterings. Ons moedig profielinligting-opdaterings aan volgens skrywers se goeddunke (outeurprofielopdaterings is ook welkom). Ons erken ook dat skrywers areas van belangstelling verander, organisatoriese affiliasies verander, met verlof gaan en aftree. WRSP behou die reg voor om toepaslike wysigings te maak indien pogings om skrywers te kontak onsuksesvol is of skrywers nie meer belangstel om die profiel te handhaaf nie.

  Daar is ook geleenthede waarin 'n geprofileerde groep genoegsaam getransformeer word dat die oorspronklike profiel nie meer toepaslik is nie. In sulke gevalle behou WRSP die reg voor om 'n nuwe, vervangingsprofiel te gebruik. As die bestaande outeur nie beskikbaar is om die nuwe profiel te produseer nie, sal die oorspronklike profiel geargiveer word, en 'n skakel daarna sal aan die einde van die vervangingsprofiel geplaas word.
Deel