PROJEK GESKIEDENIS

Die World Religions & Spirituality Project (WRSP) is in 2010 aan die Virginia Commonwealth University gestig. Die missie van die WRSP is om objektiewe, betroubare en omvattende inligting te verskaf oor die wêreld se uiteenlopende verskeidenheid godsdienstige en geestelike groepe. Die sentrale kenmerk van die WRSP-webwerf is dus profiele van hedendaagse godsdienstige en geestelike bewegings, gevestigde wêreldgodsdienste en historiese godsdienstige en geestelike bewegings. Waar moontlik word profiele opgestel deur wetenskaplikes vir die groepe wat hulle profiel maak. Elke profiel bevat 'n aanbieding van die groep se geskiedenis, kenmerkende oortuigings, rituele, organisasie en leierskap en kwessies / uitdagings. In die besonder met betrekking tot nuwer groepe, is betroubare inligting dikwels minder toeganklik, en hierdie webwerf bied omvattende, gebalanseerde inligting vir godsdienswetenskaplikes, studente, mediaverteenwoordigers en diegene met 'n persoonlike belang om die diversiteit van godsdienstige en geestelike alternatiewe in die hedendaagse wêreld te verstaan. Benewens die groepprofiele, bevat WRSP 'n afdeling ARTIKELS / VRAESTELLE, wat studiebeurs bevat wat die profiele aanvul en konteks bied; 'n ARGIEF-afdeling wat historiese belangrike dokumente vir sommige groepe aanbied en skakels na ander argiefwerwe bied; die WRSP FORUM, wat onderhoude voer met individue wat belangrike inligting en perspektief bied op groepe en kwessies wat relevant is vir die WRSP-missie; WRSP VIDEOVERBINDINGE, wat skakels bied na kontekstuele videomateriaal wat aanlyn gevind kan word; en WRSP SPESIALE PROJEKTE, wat al die WRSP-komponente verskaf vir spesifieke onderwerpe of geografiese streke.

Die World Religions and Spirituality Project put sy oorspronklike inspirasie en stukrag uit die New Religious Movements Homepage Project, wat in 1995 gestig is deur professor Jeffrey K. Hadden in samewerking met 'n voorgraadse kursus oor New Religious Movements. Onder leiding van professor Hadden het die Religious Movements Homepage gegroei tot een van die grootste webwerwe in sy soort ter wêreld en het dit 'n belangrike internetbron geword vir wetenskap en onderrig op die gebied van hedendaagse godsdiensbewegings. Na die ontydige dood van professor Hadden in 2003, neem professor Douglas E. Cowan, Renison College van die Universiteit van Waterloo, die pos as projekdirekteur aan om die voortgesette webwerf te verseker. In 2010 word professor David G. Bromley, Virginia Commonwealth University, projekdirekteur en herlei en verbreed die missie van wat nou die World Religions & Spirituality Project (WRSP) geword het. Nuwe komponente is by die oorspronklike projek gevoeg, en outeurs word nou gewerf van geleerdes regoor die wêreld, wat skrywers is van die groepe wat hulle profileer, en groepe geleerdes neem leiersrolle in WRSP aan deur die ontwikkeling of WRSP SPESIALE PROJEKTE.

PROJEKBESOEKER / DIREKTEUR:

David G. Bromley, Ph.D.
Professor, Godsdiensstudieprogram, Skool vir Wêreldstudie, Virginia Commonwealth University
Professor, Departement Sosiologie, Kollege vir Geesteswetenskappe en Wetenskappe, Virginia Commonwealth University

SKENKERS / ONDERSTEUNERS

Die World Religions and Spirituality Project erken dankbaar die befondsing van die Virginia Statebond Universiteit Honneurs Kollege Virginia Comonwealth University Honors College, die Shand Research Grant Program geadministreer deur die Vereniging vir die wetenskaplike studie van godsdiens, en die Thomas Robbins Trust. Hierdie befondsing was veral instrumenteel in die aanvanklike webwerf konstruksie en ontwikkeling. WRSP is in die proses om 'n begiftiging te bou om die werk van die bou en instandhouding van die projek te ondersteun.

NAVORSINGSASSOSIES

Verskeie uitstaande studente het bygedra tot die ontwikkeling van WRSP. Hierdie navorsingsgenote het leierskaprolle met WRSP aangeneem en het mede-outeur en outeurgroepprofiele vir die projek.

Me Amanda Telefsen (2011-2012)

Me. Leah Hott (2012-2013)

NAVORSINGSASSISTENTE

'N Aantal voorgraadse en gegradueerde studente het bygestaan ​​met data-insameling en profiel-opstel vir WRW in samewerking met hul akademiese werk.

Mej. Stephanie Edelman (2011-2012)

Mnr. Reed Braden (2016-2017)

WEB ONTWERP

Meneer Luke Alexander

Deel