Nicole Karapanagiotis

Krishna West

KRISHNA-WES TYDLYN

1948: Hridayananda Das Goswami (Howard J. Resnick) is in Los Angeles, Kalifornië, gebore.

1969: Hridayananda Das Goswami ontmoet Swami Prabhupada, stigter van ISKCON.

1970: Hridayananda Das Goswami ontvang inisiasie onder Swami Prabhupada.

1972: Hridayananda Das Goswami aanvaar saṃnyāsa (formele afstanddoening) van Prabhupada.

1977: Hridayananda Das Goswami het een van die groep van elf opvolgers geword om ISKCON te bestuur na die dood van Prabhupada.

1996: Hridayananda Das Goswami het sy Ph.D. in Sanskrit en Indiese Studies.

2013: Hridayananda Das Goswami het Krishna-Wes gestig.

2016: Krishna West Orlando geopen.

2016: Krishna West Mexico City geopen.

2017: Die Eerste Internasionale Krishna-Wes-fees is in São Paulo, Brasilië, gehou.

2022: Krishna West Chicago geopen.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Krishna West is 'n sub-beweging van die Internasionale Vereniging vir Krishna-bewussyns (ISKCON) wat in 2013 deur Hridayananda Das Goswami gestig is. Gebore Howard J. Resnick in 1948 in Los Angeles, Kalifornië. [Beeld regs] Hridayananda Das Goswami het die stigter van ISKCON, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, die eerste keer in 1969 ontmoet terwyl hy 'n voorgraadse student aan die Universiteit van Kalifornië, Berkeley was. Toe hy Swami Prabhupada ontmoet het, was Hridayananda Das Goswami se toetrede tot die ISKCON-beweging vinnig: binne 'n jaar na hul ontmoeting het hy by ISKCON aangesluit as 'n voltydse tempel-aanhanger en het hy formele inisiasie in die beweging deur Prabhupada self geneem. Net twee jaar later, in 1972, het Hridayananda Das Goswami saṃnyāsa van Prabhupada aanvaar. In ISKCON is saṃnyāsa 'n lewensorde waarin 'n mens 'n formele en lewenslange gelofte van selibaat aflê en 'n afstand doen van gesins- en samelewingslewe om jou voltyds en pogings aan die prediking te spandeer.

In 1977, toe Swami Prabhupada oorlede is, het Hridayananda Das Goswami een van elf mans geword om dissipels van sy eie te neem en te help om die ISKCON-beweging in die toekoms in te lei. Tussen die jare van 1977 en 2013 was Hridayananda Das Goswami betrokke by 'n aantal toegewyde projekte in ISKCON, insluitend dien op ISKCON se Beheerliggaamkommissie (GBC), die inisieer en leiding van sy eie dissipels, die skryf en vertaal van verskeie tekste en verhandelings, en spandeer sy tyd reis en preek om die ISKCON-beweging oor die wêreld te versprei soos hy geglo het Swami Prabhupada se wens was.

Aanvanklik het Hridayananda Das Goswami gevoel dat hy (en ander ISKCON-ghoeroes soos hy) suksesvol was in hul pogings om Swami Prabhupada se missie en doelwitte te vervul. Vanaf die 1990's het Hridayananda Das Goswami egter sade van ontevredenheid met die stand van ISKCON-sake begin voel. Hy was veral bekommerd oor die feit dat hoewel ISKCON suksesvol was om mense uit die Indiese gemeenskap te lok (veral diegene met bande met, of vertroud is met, Hindoeïsme), die beweging sukkel om lede van ander demografiese groepe te lok (en te behou). Hierdie demografiese omstandigheid, wat deur E. Burke Rochford, Jr. as die "Hinduisering van ISKCON" (Rochford 2007) bestempel is, het Hridayananda Das Goswami besorg omdat hy geglo het dat Prabhupada se hoofmissie was dat ISKCON 'n globale beweging moes wees: een met volgelinge van 'n verskeidenheid etniese, rasse en nasionale agtergronde (Karapanagiotis 2021). Hridayananda Das Goswami het geglo dat omdat ISKCON nie wêreldwyd in sy gemeentebasis was nie, dit misluk.

In reaksie op hierdie vermeende mislukking het Hridayananda Das Goswami Krishna West, 'n ISKCON sub-beweging, in 2013 geskep. Die doel van Krishna West was om mense van buite die Indiese gemeenskap na ISKCON te lok deur die beweging te hervorm en te herformuleer (ten minste spasies binne) dit) op so 'n manier wat vir hulle aantreklik sal wees (Karapanagiotis 2021). Die naam "Wes" in Krishna-Wes verwys beide na die demografiese groepe wat Hridayananda Das Goswami wou lok met die skep van hierdie nuwe sub-beweging, sowel as die styl waarin ISKCON herskep sou word om hulle te lok. Vir Hridayananda Das Goswami, sowel as dié binne breër ISKCON-kringe, word die term "westerling" gebruik om te verwys na enigiemand wat nie van Indiese erfenis is nie en "weste" word gebruik om streke van die wêreld buite die Indiese subkontinent te beskryf. Hierdie terme en hul gebruik binne beide Krishna-Wes en ISKCON het wortels in kolonialisme sowel as in die hervormingsbewegings wat in reaksie daarop ontstaan ​​het (Karapanagiotis 2021). Ten spyte daarvan dat dit beide problematies en onakkuraat is, word hulle sonder kritiek in Krishna-Wes en in die breër ISKCON-beweging gebruik. In die skep van Krishna West as 'n sub-beweging wat vir "westerlinge" gestileer is, het Hridayananda Das Goswami die praktyk, vorm, aanbieding en ruimtes van ISKCON herverpak in die hoop om "westerlinge" na die beweging te lok (Karapanagiotis 2021).

Dit is belangrik om daarop te let dat Hridayananda Das Goswami nie die enigste ISKCON-ghoeroe is wat die ISKCON-beweging herskep om "westerlinge" te lok nie. Trouens, dit is 'n gewilde en groeiende poging regoor ISKCON, wat gelei word deur 'n aantal ISKCON-ghoeroes en ander voorstanders in die Verenigde State, Indië en elders (Karapanagiotis 2018; Karapanagiotis 2021). Hridayananda Das Goswami se Krishna West verskil egter van die pogings van hierdie ander ISKCON-ghoeroes. Terwyl ander ghoeroes ISKCON herwerk (bou joga-ateljees, meditasie-sitkamers, ens.) om "westerlinge" te lok, is hul uiteindelike doel deur hierdie pogings om hulle uiteindelik in die hooflyn in te trek ISKCON beweging (Karapanagiotis 2021). Op sy beurt glo Hridayananda Das Goswami egter nie dat “westerlinge” aangetrokke sal wees tot (of wil bly in) die hooflyn ISKCON-beweging nie. In plaas daarvan is Hridayananda Das Goswami se Krishna West ontwerp as 'n vrystaande sub-beweging van ISKCON: 'n "beweging binne 'n beweging of 'n "westerse Hare Krishna-beweging," soos Krishna West-voorstanders graag sê. Dit is hoekom Hridayananda Das Goswami na Krishna-Wes verwys as 'n "bestemming" en nie 'n brug nie: Krishna-Wes is 'n ISKCON-subbeweging wat bedoel is om "westerlinge" in te trek en hulle daar te hou (Karapanagiotis 2021). [Beeld regs] In hierdie verband is Krishna West terselfdertyd ingebed in, maar ook funksioneel langsaan, die ISKCON-beweging.

Leerstellinge / oortuigings

Voorstanders en praktisyns van Krishna-Wes identifiseer hulself as ISKCON-toegewydes, en dit is belangrik vir die identiteit van Krishna-Wes (en vir Hridayananda Das Goswami se visie daarvoor) dat dit gekenmerk word as 'n sub-beweging van ISKCON, eerder as 'n beweging wat apart is van Dit.

Omdat Krishna West 'n sub-beweging van ISKCON is, deel Krishna West-praktisyns oortuigings en leerstellings met toegewydes in die ISKCON beweging. Soos ander ISKCON-lede, byvoorbeeld, glo Krishna-Wes-aanhangers in die god Krishna en verstaan ​​​​dat hy die "Supreme Personality of Godhead" is, wat ISKCON se uitdrukking is oor die term Puroṣottama van Bhagavad Gita 15.16–15.18. Vir ISKCON toegewydes beteken dit dat Krishna die "Uiteinste Persoon" is, deurdat hy die opperwese is wat transendentale superioriteit oor die manifeste en ongemanifesteerde wêrelde besit. Dit beteken ook in ISKCON dat daar geglo word dat Krishna 'n vorm, ontvanklikheid vir menslike verhoudings en persoonlikheidseienskappe het. As sodanig glo Krishna-Wes-praktisyns (soos mede-ISKCON-toegewydes) in en hou verband met Krishna as 'n wese wat 'n teenwoordigheid in hul lewens het, 'n geskiedenis vol mitiese tydverdrywe het en 'n vorm het wat gevisualiseer en "gesien" kan word. (Bromley en Shinn, eds. 1989; Bryant en Ekstrand, eds. 2004; Burke 1985; Burke 2007; Dwyer en Cole, eds, 2007; Karapanagiotis 2021; Knott 1986; Squarcini en Fizzotti 2004). Wat laasgenoemde betref, praat toegewydes dikwels van Krishna se skoonheid, sy fisiese eienskappe, wat hy dra, ens. as meditatiewe maniere om te onthou en verbinding met hom te bou.

Benewens hul geloof in en sienings oor Krishna, deel Krishna West-aanhangers ook ander oortuigings/doktrines met die breër ISKCON-beweging. Hulle glo byvoorbeeld dat die self se ware identiteit nie die liggaam is nie, maar eerder die siel, en dat die siel "deel en deel" van Krishna se goddelike natuur is (Bromley en Shinn, eds. 1989; Bryant en Ekstrand, eds. 2004 ; Burke 1985; Burke 2007; Dwyer en Cole, eds. 2007; Karapanagiotis 2021; Knott 1986; Squarcini en Fizzotti 2004). Verder glo hulle dat hulle deur herinnering aan en toewyding aan Krishna 'n staat van bevryding kan bereik waarin hulle in die ewige geselskap van Krishna sal deel en vir ewig 'n vreugdevolle verhouding met hom sal uitleef. Laastens deel Krishna-Wes-praktisyns ook met mede-ISKCON toegewyde oortuigings oor die krag en belangrikheid van die sing van Krishna se name (Delmonico, 2007) en die eet en verspreiding van sy geheiligde kos (King 2012; Zeller 2012). Met betrekking tot eersgenoemde, in Krishna-Wes, soos in sy moederorganisasie ISKCON, speel die name van Krishna (spesifiek die Hare Krishna mahā-mantra) 'n sentrale rol in die lewens van praktisyns. Teologies gesproke word geglo dat die name van Krishna ontologies dieselfde is as Krishna self (Delmonico 2007; Dimock 1999; Haberman 2003; Hein 1994; Prabhupada 1968; Prabhupada 1973, 1974). As sodanig glo toegewydes dat om hulle hardop uit te spreek (of selfs in 'n mens se eie gedagtes) die toegewyde in die direkte teenwoordigheid van Krishna plaas. Om hierdie rede hou aanhangers ook daarvan om die mahā-mantra in die openbaar te sing, en glo dat die effek van die name gebring sal word aan almal wat dit hoor. (Haddon 2013; Karapanagiotis 2019; Prabhupada, 1973). Krishna-Wes-praktisyns (en ISKCON-aanhangers in die algemeen) het 'n soortgelyke stel oortuigings met betrekking tot prasādam, of geheiligde kos wat geëet word nadat dit die eerste keer aan Krishna aangebied is (King 2012; Zeller 2012). Net soos Krishna se name deel in Krishna se wese, so word ook geglo dat prasādam deurdrenk is van Krishna se genade. As gevolg hiervan glo toegewydes dat die eet van prasādam eters se harte verander. Om hierdie rede streef toegewydes in Krishna-Wes (en in ISKCON meer breedvoerig) daarna om prasādam gereeld te eet en dit ook aan ander te versprei sodat Krishna se genade wyd en syd gebring kan word (King 2012; Zeller 2012).

RITUELE / PRAKTYKE

Alhoewel Krishna West 'n sub-beweging van ISKCON is, wat oortuigings en leerstellings met sy moederorganisasie deel, is daar verskeie maniere waarop Krishna West van ISKCON verskil. Hierdie verskille setel hoofsaaklik in die domein van rituele en praktyke. Dit is egter nie te sê dat Krishna West addisionele praktyke het wat nie deur die breër ISKCON-beweging gedeel word nie. In plaas daarvan verskil praktyke in Krishna-Wes van dié van die breër ISKCON-beweging omdat Krishna-Wes-aanhangers poog om 'n kernstel van praktyke van ISKCON (diegene wat hulle as noodsaaklik beskou) te "sifoneer" en dit op 'n manier te voer wat hulle voel sal aanklank vind. aan “westerlinge”. Hierdie proses word verduidelik in die missie en visieverklarings van Krishna West:

ons noem hierdie projek Krishna West omdat ons alles moontlik doen om bhakti-joga maklik, relevant en genotvol vir Westerse mense te maak, sonder om op enige manier die suiwerheid en krag van 'n glorieryke antieke tradisie in te boet, te verdun of te verminder. Ons doen dit deur die noodsaaklike geestelike onderrig en praktyk in sy geheel aan te bied, sonder dat studente en praktisyns 'n nuwe etnisiteit moet omhels wat bestaan ​​uit nie-noodsaaklike Oosterse kleredrag, kookkuns, musiek ens. Mense in die Weste het die kans nodig en verdien om opregte te beoefen bhakti-joga binne 'n eksterne kultuur wat vir hulle gemaklik en natuurlik is. (Krishna West Webwerf nd).

Ons leer die beoefening van bhakti-joga, 'n nie-sektariese, vreugdevolle geestelike wetenskap wat toeganklike en impakvolle geestelike kennis en groei aan die opregte praktisyn lewer. Die bhakti-joga-gemeenskap poog dus om by te dra tot die respiritualisering van ons planeet, wat natuurlik bydra tot sosiale, ekonomiese, politieke en omgewingsgeregtigheid. (Krishna West Webwerf nd).

Soos gesien kan word in hierdie missie- en visiestellings, glo Krishna-Wes-voorstanders dat daar 'n essensie van ISKCON is wat bestaan ​​en geskei en beoefen kan word as geskei van enige streeks-, kulturele of etniese kleredrag of uitrustings. Verder, glo hulle, kan hierdie essensie dan hervorm word binne kulturele drag wat gemaklik is vir die teikengehoor (“westerlinge” in die geval van Krishna West) (Karapanagiotis 2021).

Hridayananda Das Goswami en ander Krishna-Wes-voorstanders kritiseer die feit dat ISKCON-toewydingskultuur gewortel is in 'n Indiese Hindoe-kulturele "aantrek", en noem dit die rede dat ISKCON so suksesvol was om die Indiese gemeenskap te lok, maar nie om "westerlinge" te lok nie. (Karapanagiotis 2021). Byvoorbeeld, Hridayananda Das Goswami bespreek die feit dat geïnisieerde toegewydes in ISKCON Sanskrit-toewydingsname neem, en gebruik maak van 'n uitgebreide "insider-taal" vol Sanskrit-terme en -verwysings. Hy merk ook op dat toegewydes tipies Suid-Asiatiese gewyde klere by die tempels en ander ISKCON-geleenthede dra, prasādam eet wat byna altyd Indiese kookkuns is, en musiek speel op Indiese instrumente (en sing in Indiese liturgiese tale). As die "essensie" van ISKCON aan "westerlinge" aangebied kan word op 'n wyse en wyse wat kultureel gemaklik is vir en bekend is vir hulle, argumenteer Krishna West-voorstanders, sal "westerlinge" gretig wees om by die beweging aan te sluit. Rituele en praktyke in Krishna-Wes is dus ontwerp met hierdie doel in gedagte.

Die Krishna-Wes-doelwit om ISKCON te beoefen sonder enige Indiese Hindoe-kulturele "trappies", word eerstens weerspieël in die ruimtes waarin Krishna-Wes-groepe ontmoet. [Beeld regs] Anders as baie ISKCON-programme, vind Krishna-Wes-programme nie in tempels plaas of in ruimtes wat soos tempels lyk nie. In plaas daarvan vind Krishna-Wes-programme plaas in gehuurde sale, gehuurde joga-ateljees (of die ontmoetingsruimtes wat daaraan gekoppel is), in parke, staproetes, buitetuine en/of in toegewydes se huise.

Nog 'n kenmerk van Krishna-Wes-ruimtes is dat hulle nie die altare of ritueel geïnstalleerde gode (mūrtis) het wat kenmerkend in ISKCON-tempels voorkom nie. Net so behels Krishna-Wes-praktyke nie die godheidsaanbidding (mūrti pūjā) wat gewoonlik in ISKCON-tempels beoefen word nie.

Benewens oefening in ruimtes wat gemaak is om aantreklik vir "westerlinge" te wees, is Krishna-Wes-voorstanders ook daartoe verbind om praktisyns toe te laat om klere te dra wat vir hulle die gemaklikste is. Kleredrag is een van die sleutelareas van verskil tussen Krishna-Wes en sy moederorganisasie ISKCON. In Krishna-Wes dra toegewydes nie Suid-Asiatiese gewyde klere nie. Dit beteken dat eerder as om ISKCON se tipiese drag van dhotīs te dra (lang lendedoeke), kurtās (lang, los tunieks), sarees, ens., Krishna-Wes-praktisyns dra jeans, knoophemde, rokke, rompe, broeke, truie, ens.

Wat die formaat van praktyke en programme betref, deel Krishna West baie ooreenkomste met die ISKCON-beweging. Baie Krishna-Wes-sentrums het byvoorbeeld weeklikse vergaderings en byeenkomste. Hierdie byeenkomste - wat wissel tussen persoonlike en aanlyn modaliteite - begin tipies met die sing of dreunsang van die Hare Krishna mahā mantra. Dit is belangrik dat, volgens die Krishna-Wes-paradigma, die gesang/sang nie (net) deur Indiese instrumente of die standaard ISKCON-harmonium, mṛdaṅga-tromme, ens. begelei word nie. Dit word eerder dikwels begelei deur “westerse” instrumente soos kitare, klaviere, viole, klawerborde en dies meer. Verder, in Krishna-Wes, is die mahā-mantra ingestel op "westerse" melodieë, insluitend dié van Westerse klassieke musiek. Soms raak aanhangers kreatief met die melodie, en stel die mahā-mantra op wysies van populêre rockmusiek soos dié van Pink Floyd, die Eagles, ens.

In die meeste Krishna-Wes-programmering, 'n bespreking van die Bhagavad-Gītā volg die dreunsang van die mantra. Hierdie bespreking word dikwels deur een individu gelei, maar is andersins 'n baie deelnemende gesprek wat afgesluit word met V&A. Dit is belangrik dat die ritueel van mūrti pūjā (godheidaanbidding) afwesig is in Krishna-Wes-sentrums, die programme in Krishna-Wes is baie meer teksgesentreerd as in hooflyn ISKCON. Na die Gītā bespreking, die program sluit af en die versamelde deelnemers deel 'n gesamentlike maaltyd van prasādam. Op 'n wyse wat ooreenstem met die beginsels van Krishna West, is die maaltyd nie die standaard ISKCON Indiese vegetariese kos nie. In plaas daarvan is dit vegetariese kos wat meer "Westerse neig" is, en sluit dikwels geregte soos pasta, slaai, sop en pizza in. Wat belangrik is, is dat die kombuis in Krishna-Wes-sentrums ooreenstem met die plaaslike kos van die gemeenskap waarin dit gebaseer is: byvoorbeeld, as 'n Krishna-Wes-sentrum in Chili is, sal vegetariese Chileense kos bedien word na die Gītā bespreking.

Benewens weeklikse programme, is daar 'n verskeidenheid ander programme in Krishna-Wes. Hierdie programme verskil volgens ligging, maar behels vergaderings om Swami Prabhupada en Hridayananda Das Goswami se boeke te bespreek, byeenkomste om die Hare Krishna mahā mantra te sing en te sing, sowel as byeenkomste wat suiwer sosiaal van aard is (stap stap, deel in prasādam, ens. ). Benewens die groeppraktyke, handhaaf toegewydes in Krishna-Wes die individuele praktyke wat standaard in ISKCON is: chanting jāpa (rondtes van die mahā-mantra wat stil of sag vir jouself gesing word deur 'n mālā te gebruik, of kralekranskrans) en volgens ISKCON se vier regulatiewe beginsels (geen vleis, vis, eiers, dobbelary, dronkenskap of onwettige seks) (Bromley en Shinn, eds. 1989; Bryant en Ekstrand, eds. 2004; Burke 1985, 2007; Dwyer en Cole, eds. 2007; Karapanagiotis 2021; Knott 1986; Squarcini en Fizzotti 2004). Aanhangers van Krishna-Wes poog ook om die leerstellings van Prabhupada en ISKCON te versprei deur meer en verdere Krishna-Wes-programme te ontwikkel en Prabhupada en Hridayananda Das Goswami se boeke te versprei. Hierdie boeke sluit Swami Prabhupada's in Bhagavad-Gītā Soos Dit Is (Prabhupada 1986), Hridayananda Das Goswami s'n 'n Omvattende gids tot die Bhagavad-Gītā met letterlike vertaling (Goswami, 2015), en Hridayananda Das Goswami s'n Quest for Justice: Kies verhale met moderne beligting uit die Mahabharata (Goswami 2017), onder andere.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Krishna West is 'n sub-beweging van ISKCON; as sodanig word dit gehuisves onder die gesaghebbende struktuur van ISKCON se Beheerliggaamkommissie (GBC). Hridayananda Das Goswami, die stigter van Krishna-Wes, het by verskeie geleenthede genoem dat dit vir Swami Prabhupada belangrik was dat ISKCON nie in verskillende groepe met heeltemal verskillende leierskapstrukture verdeel word nie. Daarom bly Krishna West onder die sambreel van ISKCON en die GBC, al sou dit administratief makliker wees as dit anders was.

Ten spyte van die feit dat Krishna West onder die sambreel van ISKCON is, omdat dit 'n sub-beweging is, het dit ook sy eie leierskap en organisasie. Die amptelike leier van Krishna-Wes is Hridayananda Das Goswami. Werk saam met Hridayananda Das Goswami, 'n span van ongeveer vyftig mense, met rolle wat wissel van "projekleier", "raadslid", "skakeling", "bestuurder" en "koördineerder," om 'n paar te noem. (Krishna-Wes-webwerf en "Ontmoet die span"). Ten spyte van hierdie opset, neem Krishna-Wes-leierskap nie 'n gesentraliseerde of bo-na-onder benadering nie. In plaas daarvan is Krishna West se organisasiestruktuur gedesentraliseerd en diffuus, en sy projekte en sentrums ontwikkel voortdurend.

Daar is Krishna-Wes-sentrums en -projekte regoor die wêreld, insluitend in Mexiko, Brasilië, die Verenigde State, Duitsland, die Verenigde Koninkryk, Chili, Argentinië en Italië, om net 'n paar te noem. Elkeen van die sentrums in hierdie liggings is anders en het sy eie individueel ontwerpte en bestuurde programmering, saam met sy eie bestuur en toegewyde personeel. Die organisasiestruktuur van Krishna-Wes word die beste verstaan ​​as 'n breë-gebaseerde groep ISKCON-aanhangers (waarvan die meeste Hridayananda Das Goswami se dissipels is) wat die taak gekry het om Krishna-Wes-satellietsentrums en -programme in hul area te begin en te bestuur, waar hulle ook al gebeur. wees. Dit verleen 'n baie generatiewe en vloeiende struktuur aan die organisasie en leierskap van Krishna-Wes, want dit beteken dat Krishna-Wes groei en versprei volgens die talente, vermoëns, tyd, ligging en neigings van hierdie dissipels self. Dit beteken ook dat elke Krishna-Wes-sentrum verskillend is: nie net met verskillende groottes en kapasiteite na gelang van die aantal dissipels nie, maar ook met verskillende programmering en programmeringstyle na gelang van die dissipels wat dit bestuur.

'n Paar ander belangrike dimensies van die organisasiestruktuur van Krishna-Wes is opmerklik. Eerstens is die verskillende Krishna-Wes-sentrums en -projekte regoor die wêreld in verskillende stadiums van ontwikkeling: terwyl sommige baie gereelde programmering het, het ander nie. Verder, omdat die meeste Krishna-Wes-sentrums deur slegs 'n paar toegewydes bestuur word wat op 'n vrywillige basis funksioneer, is die toestand van hierdie sentrums dikwels aan die verander. Byvoorbeeld, as 'n toegewyde verhuis, 'n nuwe werk neem of, soos tydens Covid 19, daar 'n verskuiwing in omstandighede van die gemeenskap is, soos dat 'n sentrum vir 'n rukkie kan sluit of dormant kan wees. Daarom, alhoewel daar baie Krishna-Wes-sentrums amptelik op die groep se formele webwerf gelys is, is baie nie meer in werking nie of is in werking getree (Krishna-Wes-webwerf en "Projekte"). Die sterkste Krishna-Wes-sentrums is in Suid-Amerika: veral in Chili, Brasilië en Argentinië. Krishna West Chicago en Krishna West Orlando (albei in die Verenigde State) het ook suksesvolle programme.

Ten slotte is dit belangrik om in gedagte te hou dat die term "sentrum", wanneer na die organisasiestruktuur van Krishna-Wes gekyk word, los is. Dit is om twee redes. Eerstens, nie alle (of selfs die meeste) Krishna-Wes-sentrums het hul eie gevestigde, vrystaande ruimte nie: inteendeel, die oorweldigende meerderheid Krishna-Wes-programme vind op 'n roterende basis in gehuurde sale, joga-ateljees en/of toegewyde plaas huise. Tweedens, die term "sentrum" is dikwels 'n oorkoepelende term wat gebruik word om 'n groep verskillende Krishna-Wes-programme en -projekte te beskryf, elk wat deur verskillende dissipels bestuur word, wat in dieselfde stad aangebied word en wat komplementêre, maar nie identiese programmering het nie. Daar moet egter op gelet word dat alhoewel elke Krishna-Wes "sentrum" afsonderlik en diskreet is, kom die dissipels wat die verskillende sentrums en programme bestuur nietemin gereeld bymekaar vir gesprekke om die vordering van hul sentrum te bespreek, om te gesels oor wat goed gaan , en om gesamentlik strategiese oor hoe om te verbeter. Hridayananda Das Goswami self ontmoet ook gereeld sentrum- en projekleiers en besoek die verskillende Krishna-Wes-sentrums gereeld.

Kwessies / UITDAGINGS

Alhoewel dit pas in 2013 gestig is, het Krishna-Wes-voorstanders 'n aantal uitdagings teëgekom, wat grootliks voortspruit uit toegewydes in die breër ISKCON-beweging en ook ISKCON se GBC. Hierdie uitdagings draai hoofsaaklik om opvattings van Krishna West se oortuigings, praktyke en institusionele identiteit met betrekking tot die breër ISKCON-beweging. Sommige van hierdie uitdagings het daartoe gelei dat die GBC tydelike predikingsvoorskrifte op Hridayananda Das Goswami uitgereik het (byvoorbeeld, in 2014 toe die GBC hom verbied het om na Europa te gaan om Krishna-Wes te preek) (Karapanagiotis 2021). Krishna West is egter nooit deur die GBC uit ISKCON verban of geëkskommunikeer nie. Op die oomblik het Krishna-Wes 'n vreedsame plek binne die ISKCON-sambreel gevestig, wat beide binne, en ook funksioneel langsaan, die breër beweging bly.

Die mees algemene uitdaging oor Krishna-Wes in ISKCON het te make met die veranderinge wat Hridayananda Das Goswami ingestel het met betrekking tot toegewydes se manier van kleredrag. Soos voorheen bespreek, het Hridayananda Das Goswami aangevoer dat toegewydes in Krishna-Wes nie die Suid-Asiatiese gewyde klere dra wat tipies ISKCON-aanhangers se manier van kleredrag kenmerk nie. In plaas van dhotīs, kurtās, sarees, ens., toegewydes in Krishna-Wes dra waarna Hridayananda Das Goswami verwys as "westerse klere": enigiets wat wissel van jeans, kakiebroeke, maxi-rokke, bloese en baadjies.

Ten spyte van die feit dat Hridayananda Das Goswami nie probeer het om die manier waarop toegewydes aantrek binne ISKCON se hooflynsentrums te verander nie, het die klereveranderings wat hy in Krishna-Wes aangebring het nietemin 'n diep eksistensiële senuwee in die breër ISKCON-beweging getref, en baie ISKCON-aanhangers het dit geneem. klere verander om 'n aanslag op 'n sentrale aspek van hul (en ISKCON se) identiteit te wees (Karapanagiotis 2021). Die breë kontoere van die debat is soos volg: terwyl Hridayananda Das Goswami argumenteer dat kleredrag nie noodsaaklik is vir ISKCON-oortuigings of geleefde praktyke nie, redeneer toegewydes in die breër beweging dat die Suid-Asiatiese gewyde klere wat hulle dra 'n dimensie is van die beweging wat deur Prabhupada gevestig is. . Dit is ook 'n hoof manier waarop hulle verseker dat hul primêre identiteit 'n godsdienstige een is (in soverre die kleredrag wat 'n mens dra 'n impak het op 'n mens se selfbegrip, gemoedstoestand, ens.). Hierdie kleredrag, glo hulle, help hulle ook om Krishna te onthou en 'n losmaking van die alledaagse wêreld te hou. Daarom, terwyl Hridayananda Das Goswami slegs in Krishna-Wes wil behou wat hy sien as die "essensie van" ISKCON (en hy glo nie dat Suid-Asiatiese gewyde klere aan hierdie kriterium voldoen nie), glo ISKCON-aanhangers in die groter beweging nie dat die "essensie" van ISKCON kan uit die beweging gestroop word en/of glo dat as daar 'n "essensie" is, dit spesifieke maniere van Suid-Asiatiese gewyde kleredrag insluit.

Hridayananda Das Goswami tref 'n onderskeid tussen wat noodsaaklik is in ISKCON (of wat "ewige" is soos hy dit noem) en wat nie-noodsaaklik is in ISKCON (of "ekstern"). Hierdie onderskeid is die kern van baie van die terugslag teen Krishna West. Deur hierdie onderskeid te maak, voer Hridayananda Das Goswami aan dat hy die leringe van Prabhupada volg en voer aan dat Prabhupada self nie gevoel het dat Indiese kleredrag 'n noodsaaklike dimensie van die beweging is nie (ook, volgens Hridayananda Das Goswami, het hy ander aspekte gevoel nie ( soos Indiese kos, Indiese musiek, ens.) was noodsaaklik). In plaas daarvan, wat vir Prabhupada saak gemaak het, beweer hy, was praktyke soos dreunsang, eet van geheiligde kos, en lees, leer van en versprei die Bhagavad-Gītā. (Karapanagiotis 2021). Volgens Hridayananda Das Goswami het dit nie vir Prabhupada saak gemaak of hierdie aktiwiteite in Indiese of “westerse” klere gedoen is nie; as toegewydes Indiese of “westerse” prasādam geëet het, ens. Baie toegewydes in die breër ISKCON-beweging stem egter nie saam met hierdie formulering nie, en glo dat Hridayananda Das Goswami “aan die skare toeswaai” en Swami Prabhupada se leringe onopreg verander om sodoende lok “westerlinge”. Met ander woorde, om ISKCON-toegewydes aan die hoof te hou, beweer Hridayananda Das Goswami gerieflik dat spesifieke dimensies van die ISKCON-beweging nie-noodsaaklik is (of "nie-ewig") omdat hy glo dat hierdie dimensies nie 'n beroep sal doen op die "westerlinge" wie hy is met die hoop om na die beweging aan te trek. Nêrens is hierdie kontroversie meer verhit as wanneer dit kom by die opstel van Krishna-Wes-sentrums nie, veral hul opvallende afwesigheid van Krishna mūrtis (gode) en die gepaardgaande rituele van mūrti pūjā, of om die gode te aanbid/dien. Vir baie aanhangers in die breër ISKCON-beweging is hierdie afwesigheid 'n belediging vir 'n gekoesterde en sentrale dimensie van ISKCON: beslis een wat hulle as noodsaaklik beskou. Hridayananda Das Goswami voer egter aan dat Prabhupada se hoofmissie was om die ISKCON-beweging te preek en te versprei, en let op dat Prabhupada die tempels laat bou het om die sending van prediking te ondersteun, nie om sentrale dimensies van die beweging in eie reg te word nie. (Karapanagiotis 2021).

Alhoewel hulle nie die taal van noodsaaklik versus nie-noodsaaklik (of ewig versus ekstern) gebruik nie, is ander ghoeroes ook gasheer ISKCON programme in nie-tempelruimtes (soos meditasie-sitkamers, joga-ateljees, ens.) en meestal is hierdie ruimtes doelbewus sonder mūrtis en mūrti pūjā. Verder word hierdie programme beman deur toegewydes wat dra wat Hridayananda Das Goswami as "westerse" klere bestempel. Dit is belangrik dat dit alles doelbewus gedoen word om "westerlinge" te probeer lok (Karapanagiotis 2021). Hierdie ghoeroes en hul programme kry ook terugslag van diegene in die breër ISKCON-beweging om soortgelyke redes as Hridayananda Das Goswami. Krishna West kry egter meer terugslag as hierdie ander ghoeroes en programme omdat Hridayananda Das Goswami opgemerk het dat Krishna West nie bedoel is om 'n "brug" te wees nie, maar eerder 'n "bestemming" te wees (Karapanagiotis 2021). Hierdie taal van "brug" teenoor "bestemming" verwys na die feit dat terwyl die ander ghoeroes wat ISKCON-programme in sitkamers, joga-ateljees, ens. ontwerp om 'n "westerse" gehoor te lok, dit doen as 'n middel tot 'n doel, Hridayananda Das Goswami se Krishna West is 'n doel op sigself. Met ander woorde, terwyl die ander ghoeroes 'n "westerse" verbuigde ISKCON aanbied om "westerlinge" te lok, is hul uiteindelike doel nietemin om hierdie "westerlinge" uiteindelik in die hooflyn ISKCON-beweging en sy tempel-gebaseerde gemeenskappe te bring. Krishna-Wes-voorstanders, aan die ander kant, probeer nie "westerlinge" in die hooflyn ISKCON se tempels of tempelgemeenskappe intrek nie. In plaas daarvan is Krishna West, soos Hridayananda Das Goswami self opmerk, 'n bestemming op sigself.

Laastens, maar nie die minste nie, is dit beslis kontroversieel dat Krishna-Wes (en ander ISKCON-inisiatiewe soortgelyk daaraan) daarna streef om "westerse" gehore na die beweging in te lok eerder as om tevrede te wees met 'n groot (en groeiende) gemeentelike basis van toegewyde Indiese toegewydes . Trouens, die verdeling van "westers" teenoor Indiër is self problematies, aangesien dit 'n te simplistiese en kommerwekkende binêre verdeling van mense is wat slegs sin maak in 'n Indiese koloniale raamwerk. Hierdie kontroversies is egter geneig om deur buitestaanders tot die ISKCON-beweging geopper te word, eerder as toegewydes daarin. Dit is omdat die begeerte om 'n wêreld-gebaseerde gemeentebasis te hê so gereeld deur Swami Prabhupada (en sy voorganger-guru's in die ISKCON-lyn) bespreek is dat dit deel is van die ISKCON-beweging se sentrale identiteit en missie. Hierdie missie duur tot vandag toe en deurdring die evangeliese gees van die ISKCON-beweging in al sy groot sentrums, insluitend dié in Indië.

IMAGES

Beeld #1: Hridayananda Das Goswami speel klavier. Bron: Krishna West Webwerf. Toegang 9/1/23.
Beeld #2: Krishna Wes-Londen-byeenkoms. Bron: Krishna West Facebook-bladsy (openbaar). Toegang op 9/1/23.
Beeld #3: Krishna West-byeenkoms. Bron: Krishna West Facebook-bladsy (openbaar). Toegang op 9/1/23.

VERWYSINGS **

Bromley, David G. en Larry D. Shinn, eds. 1989. Krishna-bewussyn in die Weste. Lewisburg, PA: Bucknell University Press.

Bryant, Edwin, en Maria Ekstrand, eds. 2004. Die Hare Krishna Beweging: Die Postkarismatiese Lot van 'n Godsdienstige Oorplanting. New York: Columbia University Press.

Delmonico, Neal. 2007. "Chaitanya Vaishnavism en die Heilige Name." Bl. 549–75 duim Krishna: 'n Bronboek, geredigeer deur Edwin F. Bryant. Oxford en New York: Oxford University Press.

Dimock, Jr., Edward C. 1999. Caitanya Caritāmṛta van Kṛṣṇadāsa Kavirāja: 'n Vertaling en Kommentaar. Geredigeer deur Tony K. Stewart. Cambridge: Harvard University Press.

Dwyer, Graham en Richard J. Cole, eds. 2007. Die Hare Krishna-beweging: Veertig jaar van gesang en verandering. Londen: IB Tauris.

Gosvāmin, Rūpa. 2003. Bhaktirasāmṛtasindhu. Die Bhaktirasāmṛtasindhu van Rūpa Gosvāmin. Vertaal met inleiding en notas deur David L. Haberman. Nieu-Delhi en Delhi: Indira Gandhi Nasionale Sentrum vir die Kunste en Motilal Banarsidass-uitgewers, 1.2.233.

Goswami, HD. 2017. Quest for Justice: Kies verhale met moderne beligting uit die Mahabharata. Gainesville: Krishna West Inc.

Goswami, HD 2015. 'n Omvattende gids tot die Bhagavad-Gītā met letterlike vertaling. Gainesville: Krishna West, Inc.

Haddon, Malcolm. 2003. ''Antropologiese Proselytisme: Refleksiewe Vrae vir 'n Hare Krishna Etnografie.'' Australiese Tydskrif vir Antropologie 24: 250-69.

Hein, Norvin. 1994. "Chaitanya se ekstase en die teologie van die naam." Tydskrif vir Vaishnava-studies 2: 7-27.

Karapanagiotis, Nicole. 2021. Branding van Bhakti: Krishna-bewussyn en die verandering van 'n beweging. Bloomington: Indiana University Press.

Karapanagiotis, Nicole. 2019. "Outomatiese rituele en onbedoelde gehore: ISKCON, Krishna en die rituele meganika van Facebook." Bl. 51-67 duim Digitale Hindoeïsme, geredigeer deur Xenia Zeiler. New York: Routledge Press.

Karapanagiotis, Nicole. 2018. "Van digitale beelde en digitale media: benaderings tot bemarking in Amerikaanse ISKCON." Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religion 21: 74-102.

King, Anna S. 2012. ''Krishna se Prasadam: 'Eet ons terug na godheid.''' Materiële godsdiens 8: 440-65.

Knott, Kim. 1986. My Sweet Lord: Die Hare Krishna Beweging. Wellingborough, Engeland: Aquarian Press.

Krishna West Facebook-bladsy (openbaar). 2023. Toegang vanaf https://www.facebook.com/KrishnaWest. op 1 September 2023.

Krishna West-webwerf. nd Toegang vanaf https://krishnawest.com/ op 1 September 2023.

Prabhupada, AC Bhaktivedanta Swami. 1986. Bhagavad-Gītā soos dit is: volledige uitgawe hersien en vergroot met oorspronklike Sanskrit-teks, Romeinse transliterasie, Engelse ekwivalente, vertaling en uitgebreide strekkings. Los Angeles: Die Bhaktivedanta Book Trust.

Prabhupada, AC Bhaktivedanta Swami. 1974. Śrīmad-Bhāgavatam: Met die oorspronklike Sanskrit-teks, sy Romeinse transliterasie, sinonieme, vertaling en uitgebreide strekkings deur sy goddelike genade AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada Stigter-Acarya van die International Society for Krishna Consciousness. Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust.

Prabhupada, AC Bhaktivedanta Swami. 1973. "Die nektar van toewyding — Bombaai, 4 Januarie 1973." Lesings: Vaniquotes. Toegang verkry vanaf https://vaniquotes.org /wiki/If_you_chant_loudly_Hare_Krsna,_even_the_ants_and_insect_who_is_hearing,_he’ll_bedelivered,_because_it_is_spiritual_vibration._It_will_act_for_everyone op 28 Mei 2018.

Prabhupada, AC Bhaktivedanta Swami. 1973. Śrī Caitanya-Caritāmṛta van Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmi: Ādilīlā Deel Twee “Here Caitanya Mahāprabhu in die Verloënde Orde van Lewe” met die oorspronklike Bengaalse teks, Romeinse transliterasies, sinonieme, vertaling en ebora. New York, Los Angeles, Londen, Bombaai: The Bhaktivedanta Book Trust.

Prabhupada, AC Bhaktivedānta Swāmī. 1968."Śrī Śikṣāṣṭakam (Caitanya Mahāprabhu): Die agt instruksies van Here Śrī Caitanya Mahāprabhu.” (Uit: “Teachings of Lord Caitanya, 1968). Toegang vanaf http://www.prabhupadabooks.de/chaitanya/siksastakam_en.html op 27 Mei 2018.

Rochford, E. Burke, Jr. 2007. Hare Krishna Transformed. New York: New York University Press.

Rochford, E. Burke, Jr. 1985. Hare Krishna in Amerika. New Brunswick: Rutgers Universiteit Pers.

Squarcini, Federico, en Eugenio Fizzotti. 2004. Hare Krishna. Salt Lake City: Handtekening Boeke.

Zeller, Benjamin E. 2012. '' Voedselpraktyke, -kultuur en sosiale dinamika in die Hare Krishna-beweging. Bl. 681-702 duim Handboek van Nuwe Godsdienste en Kulturele Produksie, geredigeer deur Carole M. Cusack en Alex Norman. Boston: Brill.

**Spesiale dank aan Cassius Blankenship, my voorgraadse navorsingsassistent, wat saam met my gewerk het aan die etnografie waarop hierdie inskrywing gebaseer is. Sy vele insigte het hul weg in die ontledings hier gemaak. Dankie ook aan Ishana Das van Krishna Wes Orlando, Krishna Das van Krishna Wes Chicago, en Panchali Dasi van Krishna Wes Chili vir die datums wat hulle verskaf het vir Krishna Wes tydlyn, hul bystand om die organisatoriese struktuur van Krishna Wes te verstaan, en hul vrygewigheid in gasheer Ek en Cassius by hul programme.

Publikasiedatum:
3 September 2023

 

Deel