Milda Ališauskienė

Piramide van Merkinė

PIRAMIDE MERKINĖ TYDLYN

1983: Die stigter van Piramide van Merkinė, Povilas Žėkas, is in Alytus, Litaue, gebore.

1990: Žėkas ontvang sy eerste openbaring en "tekens van transendensie."

2002: Die Piramide van Merkinė is gebou.

2003: 'n Rooms-Katolieke biskop het 'n brief geskryf wat aandui dat Piramide van Merkinė op geen manier met die Rooms-Katolieke Kerk verbind is nie.

2009: 'n Geodesiese koepel is gebou wat die Piramide bedek het.

2010: 'n Vereniging om die Piramide teen Litause staatsowerhede te beskerm, is gestig.

2012: Die organisasie wat Piramide van Merkinė beskerm, het die hofsaak teen Litause staatsowerhede gewen. Die wettige padteken is gebou.

2015: Die Guardian Angel-ruimte is geopen.

2018: Die standbeelde van die profeet Elia en aartsengel Michael is gebou.

2020: Liberation Hill-paadjies en die Lighthouse of Hope is gebou.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Povilas Žėkas (geb. 1983) is as enigste kind in die suidelike Litause stad Alytus grootgemaak. [Beeld regs] Hy het 'n groot deel van sy kinderjare op die opstal deurgebring waar die piramide saam met sy ouma aan moederskant gebou sou word. Žėkas het beweer dat sy ouma 'n toegewyde persoon was wat hom van Katolisisme geleer het. Die sewejarige het die eerste keer sy beskermengel se stem gehoor op 19 Augustus 1990 tydens Mis. Daardie aand het hy 'n droom gehad waarin 'n ligkolom uit die hemel neergedaal het en in die middel van 'n wei op sy ouma se eiendom beland het. Die engel het dit as 'n spesiale plek beskryf, wat Žėkas later verduidelik het was as gevolg van die energie wat deur die ligkolom geskep word. As kind het Žėkas gewoond geraak aan hierdie soort gesprekke met sy beskermengel en nie bang gevoel nie, selfs toe daar in latere openbarings vir hom gesê is dat hierdie kommunikasie eintlik met God was.

Žėkas se eerste visie in 1990 het plaasgevind toe belangrike sosiopolitieke gebeure in Litaue plaasgevind het. Die geweldlose "Singende Revolusie" was deel van die nasionale ontwakingsbewegings in Litaue, Letland en Estland tussen 1987 en 1991. Hierdie patriotiese ontwaking in Litaue, wat in Maart 1990 onafhanklikheid van die Sowjetunie verkry het, het 'n godsdienstige vernuwing ingesluit. Op hierdie oomblik was Rooms-Katolieke kerke gevul met mense wat vir hul nasie bid, en Žėkas het onthou dat hy in 'n kerk was toe hy die eerste keer sy beskermengel se stem gehoor het. Baie mense het tot bekering gekom, teruggekeer om Katoliek te wees, of het begin om betrokke te raak by intense Katolieke en ander godsdienstige praktyke in die konteks van die godsdienstige herlewing. Die bevolking van gelowiges, veral Rooms-Katolieke, het vinnig gegroei (Žiliukaitė et al. 2016).

Soos die twintigste eeu plek gemaak het vir 'n nuwe millennium, het die bou van die piramide in 2002 saamgeval met 'n dekade van sosio-politieke en ekonomiese transformasies, insluitend die land se betrokkenheid by internasionale alliansies soos NAVO en die Europese Unie. [Beeld regs] Die Katolieke Kerk het aan hierdie openbare en politieke lewe deelgeneem, selfs terwyl hulle grense getrek het om daardie individue en instellings uit te sluit wat nie aan die kerkleer voldoen nie, insluitend die Piramide van Merkinė.

In die lente van 2009, sewe jaar nadat die piramide gebou is, het Žėkas 'n openbaring ontvang dat 'n geodesiese glaskoepel geskep moet word om dit te bedek. Litause owerhede het beswaar gemaak en beweer dat so 'n gebou teen die wet sou wees in ooreenstemming met die wette wat konstruksie in nasionale parkgebiede reguleer waar die Žėkas-opstal gebou is. Etlike duisende besoekershandtekeninge is verkry ten gunste van die koepel se konstruksie, en die regeringsopposisie het ondersteuners in die Piramide van Merkinė-gemeenskap verenig. Later daardie jaar is die geodesiese koepel gebou, en die mense wat tot die projek bygedra het, het amptelik erken as 'n openbare vereniging.

Na verskeie hofverrigtinge het die regter beslis dat die geodesiese koepel mag bly, wat die konflik met die staat wat die konstruksie daarvan veroorsaak het, tydelik opgelos het. Die piramide is amptelik erken as 'n plek van kulturele aantrekkingskrag in 2012 toe 'n amptelike padteken wat in sy rigting wys, op die nabygeleë hoofweg gebou is. Dit het 'n einde gemaak aan die regstryd om die piramide se voortbestaan.

In 2015 het Žėkas 'n piepklein kapel ter ere van die beskermengel geopen om die take te vervul wat in sy visioene uiteengesit is. [Beeld regs] Saam met etlike honderde toeskouers het die inhuldigingseremonie medialede gelok, wie se beskrywings van die Piramide van Merkinė en sy stigter, wat begin het sodra die piramide gebou is, nie onderskat moet word nie. Verslaggewers wat die diskoers rondom die 2012-verskynsel gedek het (die verwagting, volgens 'n bepaalde stel oortuigings, dat die wêreld rampspoedige gebeure op 21 Desember van daardie jaar sou beleef) het spesiale aandag gegee aan Žėkas se aanbevelings oor hoe om die apokalips te oorleef. Op sy beurt het Žėkas die media, insluitend webwerwe en sosiale netwerke, gebruik om sy idees en leerstellings te versprei en inligting oor die piramide te verskaf, insluitend oor gepaste gedrag binne. Hy het egter daarop aangedring dat ervarings binne die piramide sou verskil volgens die geestelike toestand van elke persoon; dus moet besoekers optree soos hulle gepas voel.

Leerstellinge / oortuigings

'n 2004-boek geskryf deur Žėkas en sy ma, Onutė Žėkienė, is een van die primêre geskrewe bronne oor sy onthullings, alhoewel sy webwerf ander materiaal oor sy onthullings en sy antwoorde op besoekers se vrae bied. Sy ma het Žėkas se biografie geskryf, wat in die boek se openingsafdeling aangebied word in die formaat van 'n tipiese hagiografie in die Christelike tradisie. Dit vertel die lewe van Žėkas en verskeie noemenswaardige voorvalle wat sy eienaardigheid of heiligheid uitlig. Žėkas se ma het verduidelik dat sy 'n sterrekundeboek moes opsoek om die antwoorde op sy navrae te kry omdat daar vir haar gesê is dat hy 'n unieke jongeling is wat deur die sterre gefassineer is. Žėkas ouma het sy opleiding voortgesit deur hom oor teologie te leer, aangesien sy die geduld gehad het om komplekse konsepte aan jong kinders te verduidelik. Soos in die geval van ander godsdienstige figure se lewens, beklemtoon en legitimeer hagiografiese verwysings na die kinderjare die persoon se uniekheid en belangrikheid, wat die leier eiesoortig maak in die oë van gelowiges en sodoende bydra tot die gekonstrueerde charisma. Na alles blyk dit dat Žėkas by hierdie normatiewe weergawes pas.

Die boek se tweede afdeling is in vrae en antwoorde verdeel, met God wat die antwoorde verskaf op die vrae wat Žėkas gestel het. Alhoewel sy ma se skeppingsverslag ietwat verskil van die twee Bybelse weergawes in Genesis 1 en 2, beskryf sy die stadiums van openbaring en die piramide se rol in die redding van die mensdom. Sy gebruik ook baie algemene Christelike terme, soos God die Vader, God die Seun, Drie-eenheid, engele, beskermengele, hel en openbaring. Elke afdeling word afgesluit met, "Dit is die woord van God," 'n verklaring wat algemeen deur Katolieke gebruik word nadat hulle uit die Bybel gelees het tydens die liturgie. Sulke verbintenisse met die Christendom kan geïnterpreteer word as 'n legitimerende strategie in 'n sosiale omgewing wat deur Katolisisme oorheers word. Dit is egter ook waar dat Katolisisme in Žėkas se familie- en sosiale milieu oorheersend was. 'n Belangrike deel van Katolisisme is die Maagd Maria, en verskyningsbesoeke deur Maria tydens moeilike tye, veral gedurende die Sowjet-tydperk, was nie buitengewoon nie. Nieteenstaande hierdie vergelyking, moet daarop gelet word dat Žėkas haar in sy onderrig nie beklemtoon as 'n belangrike figuur nie, wat sy persepsie van Rooms-Katolisisme onderskei van die een wat alledaags onder mense in Litaue is.

Dit is moeilik om Žėkas se leringe te sistematiseer, aangesien hy beweer dat hy steeds openbarings van God ontvang. Na aanleiding van die tipologie van sosioloog Roy Wallis (1984:9-39), kan die Piramide van Merkinė en sy doktrine geleë wees tussen wêreldbevestigend en wêreldakkommoderend, in ooreenstemming met sy “oriëntasie op die wêreld”. Wêreld-bevestigende godsdienstige bewegings beklemtoon menslike potensiaal en bied tegnieke wat mense in staat stel om hul doelwitte in die lewe te bereik. By die Piramide van Merkinė word besoekers genooi om hul geestelike gesondheid te versterk en sodoende hulself te help in die alledaagse lewe. Alhoewel die praktyke self nie mense direk in staat stel om hul doelwitte te bereik nie, kan dit beskou word as om mense in staat te stel om alledaagse stres en angs te hanteer. Wêreld-akkommoderende godsdienstige bewegings verskaf inspirasie vir innerlike (geestelike) lewe, maar dit het beperkte implikasies vir die manier waarop hierdie lewe geleef moet word. Regdeur sy bestaan ​​het die Piramide van Merkinė binne-lewe aangemoedig, en sy los gestruktureerde gemeenskap en vae verhoudings met besoekers, insluitend diegene wat moontlik ervarings binne die piramide gehad het, plaas dit nader aan Wallis se wêreld-akkommoderende tipe godsdienstige beweging.

Twee belangrike aspekte van Žėkas se teologie is die ligging van God en die persepsie van die eindtyd. Hy verduidelik dat God binne-in elke mens is, en almal kan 'n verhouding met Hom verkry. Aan die einde van die tyd sal siele na een entiteit (God) reis, en elke siel weer aan die Gees verbind. Die Gees sal by die Here van die Sonnestelsel (die Here Christus) aansluit, wat by die Here van die Melkweg sal aansluit, wat op sy beurt by die God van die Wêreld sal aansluit (wat met Žėkas kommunikeer), wat met die God van die Heelal sal herenig , wat op sy beurt by God die Vader sal aansluit.

In 2011 is Žėkas se dialoog met God op die Piramide van Merkinė webwerf (nd) gepubliseer, gevolg deur 'n teks oor deugde en ondeugde met praktiese toepassings van leringe vir die alledaagse lewe. Žėkas het God gevra oor Christelike deugde en ondeugde, en sy antwoorde het duidelik gemaak watter optrede as goddeloos beskou behoort te word of deur die werking van karma beïnvloed sal word. Sommige van die leringe het monogamie, monogame vennootskappe en verhoogde sosiale bewustheid van homoseksualiteit bevorder, waarvan geen struikelblokke vir geestelike ontwikkeling is nie. Die opstel veroordeel pedofilie as 'n sonde en "maatskaplike siekte", terwyl bloedskande, moord, alkoholisme, dwelms en gesinsgeweld teengestaan ​​moet word omdat dit die siel benadeel. Oor die algemeen spreek Žėkas sensitiewe kwessies aan wat ook deur die Katolieke Kerk aangespreek word, veral met betrekking tot seksualiteit en gesinslewe. Sy benadering is meer gematig en beklemtoon nie selibaat nie, en beklemtoon dat gesinslewe nie geestelike ontwikkeling belemmer nie, en dat daar geen behoefte aan kloosterwese of geestelike selibaat is nie.

RITUELE / PRAKTYKE

Die rituele en praktyke van die Piramide van Merkinė-verskynsel ontwikkel steeds namate nuwe onthullings deur sy stigter Povilas Žėkas ontvang word, en toevoegings tot die plek word na aanleiding hiervan gemaak.

Terwyl piramides wat geglo word om geestelike kragte te hê, dikwels vierkant-gebaseer is (en in Žėkas se visie het God die Vader vir hom gesê dat die piramide in Litaue 'n goddelike plek was met die krag om beide geestelik en fisies te genees), is die Piramide van Merkinė driehoek- gebaseer met driehoekige sye. Dit is van aluminium gemaak, met twee kruise gemaak van 'n geheime metaallegering, volgens die inligting wat aan Žėkas tydens sy onthullings gegee is. Volgens Žėkas se ma het hierdie onthulling moeilikheid veroorsaak omdat dit beteken het dat kontrakteurs nie meer geredelik beskikbare metale vir die legering kon gebruik nie en die geopenbaarde mates en die hoek van piramideplasing moes volg. Spesiale aandag is aan die kruis binne die piramide gegee omdat dit volgens die openbaring omring is deur spesiale klanke uit die natuur.

Die kante van die Piramide van Merkinė is gewy aan die drie persone van die Drie-eenheid, en instruksies in elke hoek verduidelik wat 'n besoeker kan voel met betrekking tot elke lid van die Drie-eenheid op daardie plek. 'n Heilige waterbottel met die beweerde vermoë om verskeie kwale te behandel, is naby die muur geleë wat aan die Heilige Gees gewy is.

Toe Piramide opgerig is, het Žėkas die besoekers instruksies gegee oor die praktyke in die Piramide, hoe om op die plek op te tree, om om die Piramide te loop en vir 'n rukkie onder die metaalstruktuur te staan. Namate die plek al hoe meer besoekers begin lok het, was die instruksies deur sy stigter nie voldoende nie; mens kon waarneem dat mense mekaar se gedrag volg; sommige het skoene uitgetrek en kaalvoet om die Piramide geloop, sommige het op 'n Katolieke wyse gebid en onder die Piramide gekniel. Later is die staanplek deur sy eienaars gebou, wat besoekers instruksies gee oor die praktyke wat gevolg moet word rondom die Piramide. [Beeld regs] Die Povilas Žėkas wat in die Piramide sing, is nog 'n praktyk wat bekendgestel is, en geniet nogal baie besoekers se aandag. Soos die plek verder ontwikkel is, met die toevoeging van die Bevrydingspad in 2020, is instruksies ook aan besoekers verskaf oor die praktyke in hierdie plek.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Die Piramide van Merkinė volgelinge word aangetrokke tot die plek om geestelike genesing te ontvang en het vanaf die stigting daarvan gedien as 'n kultusplek met gedeelde kennis daaroor via persoonlike netwerke. Toe die konflik met staatsowerhede plaasgevind het, was daar 'n behoefte aan 'n regsentiteit om aan die hofsaak deel te neem om die Piramide van Merkinė te verdedig. Die vereniging "Piramid of Merkinė" is in 2010 gestig en bestaan ​​steeds. Politikus Algimantas Norvilas lei die vereniging, en volgens amptelike inligting is vier mense werknemers in die organisasie. Daar is geen lidmaatskapvereistes in die organisasie nie, en die volgelinge van die Piramide van Merkinė en sy stigter, Povilas Žėkas, kan dalk as 'n netwerk eerder as 'n georganiseerde groep geïdentifiseer word, alhoewel die bestaande vereniging lyk soos die groep met gedeelde innerlike kennis oor die plek ontwikkeling en befondsing nie beskikbaar vir die eksterne ondersoek nie.

Kwessies / UITDAGINGS

Vanaf sy oprigting het die Piramide van Merkinė die aandag van die dominante Rooms-Katolieke Kerk getrek, wat gelei het tot die amptelike ontkenning van die verbinding van die Piramide met Katolisisme wat in 2003 uitgereik is (Žeižienė 2003). Nog 'n uitdaging wat die Piramide van Merkinė in die gesig gestaar het sedert die konstruksie daarvan, was die konflik met Litause staatsowerhede oor die toestemming om die geodesiese koepel bo die metaalstruktuur van die Piramide te bou. Terwyl die spanning met die Rooms-Katolieke Kerk voortgeduur het, het die betrekkinge met staatsowerhede verlig namate die plek 'n geestelike pelgrimstog-aantreklikheid geword het en sy plek gevind het tussen ander plekke wat in Litaue besoek moet word onder geestelik gesinde mense en nie beperk nie. Dit dra voortdurend by tot die sosio-ekonomiese ontwikkeling van die streek.

FOTO **
** Alle beelde is die eiendom van die skrywer en word met toestemming gebruik.

Prent #1: Povilas Žėkas.
Prent #2: Pyramid Merkinė,
Beeld #3: Die Kapel by Pyramid Merkinė.
Prent #4: Instruksies vir Piramide-besoekers.

VERWYSINGS **
** Tensy anders vermeld, is materiaal in hierdie profiel afkomstig van Milda Ališauskienė. 2017. “Katolieke Piramide? Opspoor van die Piramide van Merkinė binne die veld van godsdiens en verder.” Nova Religio. Tydskrif vir Alternatiewe en Ontluikende Godsdienste 20:36-56 en Milda Ališauskienė en Massimo Introvigne. 2015. "Litaus okkultuur en die piramide van Merkinė: innovasie of kontinuïteit?" Bl. 411-440 duim Handboek van die Noordelike Nuwe Godsdienste, geredigeer deur James R. Lewis en Inga Bårdsen Tøllefsen. Leiden: Brill.

Piramide van Merkinė webwerf. tweede Piramide van Merkine: Die plek van geestelike ervaring en genesing. Toegang verkry vanaf https://merkinespiramide.lt/en/homepage/ op 15 Augustus 2023.

Wallis, Roy. 1984. Die Elementêre Vorme van Nuwe Godsdienstige Lewe. Londen: Routledge.

Žeižienė, Elvyra. 2003. "Laiškas kunigams dėl Česukų piramidės." XXI isžius. 2003-05-02 d. Toegang vanaf https://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030502/orae_03.html op 23 Augustus 2023.

Žiliukaitė, Rūta, Arūnas Poviliūnas en Aida Savicka. 2016. Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų. Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla.

Publikasiedatum:
25 Augustus 2023

Deel