Hilary Sparkes

Bedwardisme

BEDWARDISME TYDLYN

1889 (19 April): Die Jamaika Native Baptist Free Church stig August Town, Jamaika, deur HES Woods (ook bekend as "Shakespeare").

1859: Alexander Bedward is gebore in St Andrew, Jamaika.

1883: Bedward migreer na Colón, Panama.

1885 (10 Augustus): Bedward keer terug na Jamaika na 'n reeks visioene.

1891 (10 Oktober): Bedward het sy openbare bediening begin.

1891 (22 Desember): Bedward het sy eerste Hope River-genesingseremonie uitgevoer.

1895 (21 Januarie): Bedward is gearresteer vir die maak van opruiende verklarings.

1895 (2 Mei): Bedward s'n is verhoor en is daarna in die Kingston-kansehuis opgesluit.

1895 (28 Mei): Bedward is uit die asiel vrygelaat.

1920 (31 Desember): Mense het van regoor Jamaika na Kingston gestroom om Bedward se poging tot hemelvaart te aanskou.

1921 (27 April): Bedward lei sy volgelinge op 'n optog van August Town na sentrale Kingston.

1921 (4 Mei): Bedward se verhoor het gelei tot sy opsluiting in Kingston-gewonde asiel.

1930 (8 November): Bedward's is in die asiel dood.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Bedwardism, of die Jamaica Native Baptist Free Church, het sy oorsprong in 'n kerk wat in 1889 deur HES Woods gestig is, ook bekend as "Shakespeare." Shakespeare was 'n Amerikaner wat in Jamaika kom woon het, aanvanklik in Spanish Town en toe na St David's verhuis het c.1876. Daar sou hy preek en profesieë maak. In Junie 1879 het Shakespeare Dallas Castle, St Andrew, besoek en geprofeteer dat dit ernstig deur 'n vloed beskadig sou word. Op 11 Oktober het 'n vloed gekom, wat die Wesleyaanse Kapel onder ander geboue vernietig het en "verskeie lewens" geëis het (Brooks 1917:3).

Nege jaar later het Shakespeare August Town besoek en "gedreig dat hy dit sou vernietig asof hy Dallas Castle het tensy mense hul bekeer." Op 19 April 1889 het hy 'n vergadering van die dorp se drie hoofdenominasies belê: Anglikane, Baptiste en Wesleyane. Na die vergadering het Shakespeare twaalf mans en twaalf vroue as ouderlinge van die kerk aangestel. Elke aangestelde moes hul hand op 'n Bybel lê, wat bo-op 'n fles Monarivierwater gebalanseer was, en beloof om God tot die dood toe te dien. Shakespeare het toe twee ouderlinge in beheer van die August Town-sending geplaas en na Spanish Town teruggekeer (Brooks 1917:3-4).

AA Brooks, 'n Bedwardite wat 'n traktaat geskryf het, Geskiedenis van Bedwardism of The Jamaica Native Baptist Free Church, het Shakespeare beskryf as merkwaardig robuust selfs tot op ouderdom, ten spyte daarvan dat hy soms weke lank gevas het, "proe nie kos nie water nie" (Brooks 1917:5). Shakespeare is in 1901 op die ouderdom van 101 in August Town oorlede.

By die stigtingsvergadering van sy kerk het Shakespeare geprofeteer dat "'Daar is een onder julle wat my sal opvolg en die leier sal wees van 'n groot Godsdienstige beweging, wat in Augustown gesentreer sal wees (sic)...'” (Brooks 1917:4). Sy opvolger was te vinde in die persoon van Alexander Bedward. [Beeld regs]

Alexander Bedward is gebore in St Andrew, Jamaika, c.1859. Hy het as arbeider op die Mona-landgoed gewerk, maar nadat hy vir 'n aantal jare aanhoudende swak gesondheid gely het, migreer hy in 1883 na Panama in die hoop dat 'n verandering van klimaat sy simptome sou verlig. Nadat hy twee jaar lank in Colón gebly het in goeie gesondheid, het Bedward na Jamaika teruggekeer waar sy gesondheidsprobleme dadelik weer verskyn het. Hy is weer terug na Panama, maar het siek gebly. Op die sesde nag in Colón het Bedward 'n visioen gehad van 'n man wat vir hom gesê het om terug te gaan na Jamaika as hy sy siel en die siele van ander wou red. As Bedward in Panama sou bly, sou hy sterf en sy siel verloor. Bedward het gesê hy het geen geld vir sy reis terug na Jamaika nie (Brooks 1917:7).

Na hierdie visioen het Bedward aan die slaap geraak en gedroom hy is terug in Jamaika. In die droom het hy met die Constant Spring-pad opgestap toe hy 'n oop hek sien. Hy het probeer inkom, maar die man by die hek het gesê hy kan nie inkom nie, aangesien hy geen paspoort het nie en het vir hom gesê dat hy verlore is. Dit het Bedward baie ontstel. Terwyl hy verder in die pad gestap het, het hy 'n ander man ontmoet wat hom aangesê het om na August Town te gaan en gesê het "'Gaan na Augustown (sic), onderwerp u aan mnr Raderford vir onderrig, met vas op Maandae, Woensdae en Vrydae. Laat u dan gedoop word, want Ek het 'n besondere werk om te doen'” (Brooks 1917:8).

Later die dag terwyl hy gestap het, het Bedward 'n man in wit klere gesien wat hom woedend gevra het hoekom hy nie die geld gekry het vir die terugtog na Jamaika nie. Die man het Bedward geslaan wat van pyn uitgeroep het. Omstanders het egter gerapporteer dat hulle net kon sien hoe Bedward in die lug praat en van angs kriewel. Die droom en visioene het Bedward oortuig dat hy moet teruggaan na Jamaika en die instruksies wat aan hom gegee is, moet nakom. Hy het daarin geslaag om die geld bymekaar te kry vir sy terugtog, wat op 10 Augustus 1885 in Jamaika aangekom het. Ses maande later is hy deur mnr Raderford gedoop. Bedward het voortgegaan om as arbeider op die Mona-landgoed te werk tot 10 Oktober 1891 toe hy sy openbare bediening begin het. Hy is aangesluit deur 'n Baptiste evangelie werker, V. Dawson, om saam aan die sending te werk, met Dawson wat as leraar aangestel is (Brooks 1917:8).

Bedward se eerste genesingseremonies by die Hooprivier het op 22 Desember 1891 plaasgevind nadat hy 'n “openbaring” ontvang het oor die genesende eienskappe van die water daar. Hy het water toegedien aan sewe mense wat, volgens Brooks, "onmiddellik genees" is (Brooks 1917:8). Bedward se Hooprivier-seremonies het baie groot skares begin lok. [Beeld regs] In 1904 het die Britse antropoloog en reisskrywer Bessie Pullen-Burry, wat een van Bedward se doopbyeenkomste bygewoon het, opgemerk dat “duisende … vergader is” om die onderdompeling van 300 mense te kyk (Pullen-Burry 1905:144). .

Namate sy bediening gegroei het, het Alexander Bedward toenemend uitgesproke geraak in sy kritiek op die Jamaikaanse regering en die sosiaal-maatskaplike status quo. In Januarie 1895 is Bedward aangekla van poging om “opstand, onluste, oproer en vredesbreuk te veroorsaak” (Daily Gleaner 16 Januarie 1895:3). Die stellings wat deur Bedward gemaak is wat daartoe gelei het dat hy aangehou is, dui aan dat die prediker wit mans vergelyk het met die Fariseërs en Sadduseërs van die Bybel. Hy het ook aan sy volgelinge gesê om die Morantbaai-rebellie van 1865 te onthou waar spanning oor grondeienaarskap in die gemeente St Thomas-in-the-East en die probleme wat swart Jamaikane gehad het om billike behandeling in die howe te kry, uitgeloop het op 'n groep van ongeveer 400 swartes. mense, gelei deur 'n inheemse Baptiste-predikant, wat van Stony Gut na die gemeentehoofstad van Morantbaai marsjeer om sosiale geregtigheid te eis. Onluste het uitgebreek wat vir etlike dae geduur het en is eers onderdruk nadat die Goewerneur krygswet afgekondig het (Heuman 1994:170).

Verder het Bedward verklaar dat swart Jamaikane wit onderdrukking met geweld moet uitdaag en gesê:

Daar is 'n wit muur en 'n swart muur, en die wit muur het om die swart muur gesluit; maar nou het die swart muur groter geword as die wit muur, en hulle moet die wit muur afslaan. Die wit muur het ons jare lank onderdruk; nou moet ons die wit muur onderdruk (Post 1978:7).

Bedward is gevonnis om in Kingston Asylum aangehou te word. Die prediker is egter vrygelaat nadat sy prokureur suksesvol aangevoer het dat "jy nie 'n man vir opruiing kan verhoor en hom tot 'n asiel kan vonnis nie" (Daily Gleaner 16 Januarie 1895:3).

Vyf-en-twintig jaar later het Alexander Bedward steeds die koloniale owerhede rede tot kommer gegee. In 1920 het groot skares van regoor Jamaika na Kingston gereis, insluitend sommige wat van Panama af gekom het, nadat die prediker aangekondig het dat hy op 31 Desember 1920 na die Hemel sou opvaar en binne drie dae sou terugkeer om sy volgelinge saam met hom te neem (Daily Gleaner 29 Desember 1920; Beckwith 1923:41). Na drie pogings het die hemelvaart misluk en die skare het uiteengejaag.

Die Amerikaanse antropoloog Martha Warren Beckwith, wat veldwerk oor Afrika-Jamaikaanse volkskulture gedoen het, het net voor sy hemelvaartpoging 'n onderhoud met Bedward gevoer. Bedward het vir Beckwith gesê dat hy Jesus Christus is en gekruisig is (Beckwith 1923:42.). Hy het haar ook meegedeel dat sy grief teen wit mense te wyte was aan die regering se konsekwente weiering om herlewingsleiers toe te laat om huwelikseremonies te hou. Dit het beteken dat Herlewingslede wat wou trou, die dienste van ander kerke moes gebruik, en Herlewingspredikante het verloor op die verhoogde status wat 'n feesviering sou verleen het. Boonop het hulle kerke die fooie wat hulle vir die uitvoering van huwelike sou ontvang het, misgeloop (Beckwith 1929:169).

Die volgende jaar, op 27 April, het Bedward byna 700 van sy volgelinge gelei op 'n optog van sy bediening in August Town na Kingston. Hy is gearresteer en kranksinnig verklaar. Mede-optoggangers wat sy verklaring ondersteun het dat hy 'die Here Jesus Christus' is, is ook na Kingston-asiel toegewy vir waarneming, terwyl die ander gearresteer is vir rondlopery. Bedward se opsluiting het vir nege jaar geduur en eers met sy dood in 1930 geëindig.

Ten spyte van Brooks se bewering in a Geskiedenis van Bedwardisme dat Bedwardisme in die toekoms die Christendom sou opvolg, net soos die Christendom Judaïsme “opgevolg” het, het Bedwardisme nooit sy radikale voorsprong teruggekry na die opsluiting en daaropvolgende dood van sy leier nie (Brooks 1917:17; Burton 1997:119). Toe 'n Jamaikaanse tak van die Holiness Church of God in 1907 gestig is, het Pinksterisme vinnig die hoofgeloof van werkersklas Jamaikane geword, "veral van werkende vroue" (Austin-Broos 1992:237; Burton 1997:119). Verder het die groei van Rastafarianisme, "wat 'n kragtiger voertuig van protes en selfbevestiging aangebied het, meer 'n beroep op die radikale en ontheemde (manlike) sektore van die Jamaikaanse samelewing gehad" (Burton 1997:119). Bedwardisme, saam met Herlewing, het meer die behoud van ouer mense en dié in landelike gebiede geword.

Bedwardism het egter op sy hoogtepunt meer as 33,000 1921 lede in Jamaika gehad, en daar was takke in Panama, Costa Rica en Kuba. Vandag word Alexander Bedward, in sy kritiek op die sosio-rassige status quo, beskou as 'n invloed op die swart nasionalisme van Marcus Garvey en van die Rastafari-beweging. Daar is nog 'n verband tussen Bedwardisme en Rastafarianisme. Robert Hinds, een van die stigters van die Rastafari-geloof, was 'n Bedwardiet en is gearresteer op die optog na Kingston in 1994. Hinds se King of Kings-sending het elemente soos vas van Herlewing saam met invloede van Ethiopianisme en die leerstellings van Marcus gemeng. Garvey (Chevannes 127:2022). Verder het hy 'n aantal van sy mede-Bedwardiete aan die beginnende Rastafari-beweging bekendgestel (Gosse 150:XNUMX).

Leerstellinge / oortuigings

In die teologie van Bedwardisme was daar 'n geloof in Goddelike Openbaring, van God wat kennis aan gelowiges openbaar, en 'n aanvaarding van die Heilige Drie-eenheid (Bryan 1991:42). Bedward het die metafoor van die samestellende dele van 'n verligte kers gebruik: die talg wat die Vader, die pit, die Seun en die vlam, die Heilige Gees verteenwoordig (Brooks 1917:22).

Die konsep van drie hemele wat in 'n hiërargie gerangskik is, was nog een van die teologiese oortuigings van Bedwardisme. Aan die onderkant van die hemelse hiërargie is die derde Hemel waarheen diegene wat nie gedoop is nie, maar sterf deur in God te glo, sal gaan. Die wat gedoop word, sal die tweede Hemel binnegaan. Die eerste Hemel is vir die gedoopte volgelinge van Bedward wat hulle toewy aan die vas, 'n sleutelbeginsel van die geloof (Brooks 1917:17-18).

Die ander hoofkenmerke van Bedward se bediening was doop en genesing; in die geval van laasgenoemde is sterk klem gelê op die genesende kragte van water uit die Hooprivier. Terwyl die geteisterdes in die rivier gedompel is, is die lied “Dip Dem Bedward, Dip dem in the healin' stream” deur die toeskouende skares gesing (Lewin 2000:33). Gewyde water uit die Hooprivier is ook vir genesingsdoeleindes gebottel en verkoop.

RITUELE / PRAKTYKE

Bedwardism is 'n vorm van Herlewing, self 'n aantal godsdienstige sektes, hoofsaaklik Revival Sion en Pukkumina (ook bekend as Pukumina), wat gegroei het uit 'n groot godsdienstige herlewing wat in die laat 1850's in Brittanje, Ierland en die Verenigde State plaasgevind het, wat aangekom het. in Jamaika in 1860. Herlewingssektes verskil nie van Myal en die inheemse Baptiste nie, vroeëre Afrika-Jamaikaanse godsdienste wat elemente uit die Christendom gekombineer het met dié van geestelike geloofsisteme in Afrika, soos besit deur geeste terwyl hulle in beswyming was en ekstatiese dans om die geeste te induseer om af te daal.

Alhoewel Revival Sion en Pukumina beide die Bybel, gesange, Christelike simbole gebruik en 'n geloof in die drie-enige Christelike God het, verskil hulle in watter geeste hulle kies om te aanbid. In Herlewing Sion staan ​​Jesus, die Heilige Gees (of Duif), engele, aartsengele en die profete in die middel, terwyl in Pukkumina alle geeste as kragtig beskou word en respek geniet, insluitend Satan en die gevalle engele (Chevannes 1994:20). Soos hul onderskeie geesteswêrelde kan suggereer, is Revival Sion nader aan die Baptiste-Christelike einde van die spektrum van Afrika-Karibiese volksgodsdienste, terwyl Pukkumina die mees geassosieer word met Afrika-tradisies en beskou word as nader aan Obeah en vroeë Myal (Besson 2002: 243).

Terwyl leringe uit die Bybel en die sing van Christelike gesange 'n kenmerk van Bedward se dienste was en Bedward self soos 'n Episkopale predikant geklee was, word sinkretisme met Afrika-godsdienste geïllustreer deur die belangrikheid van water in 'n aantal rituele in Bedwardisme (Bryan 1991:44). . Water speel 'n beduidende rol in Wes-Afrikaanse geestelike oortuigings sowel as Christelike, en in Bedwardisme; die belangrikheid daarvan kan gesien word in die gebruik daarvan in die doop, genesing en die afwas van sonde (Moore en Johnson 2004:70).

Om 'n lid van Bedward se kerk te word, sou 'n persoon eers aan die Gelofte-seremonie moes deelneem. Kandidate is voor die altaar gebring waar elkeen 'n kers ontvang het en daarna 'n gebed onder leiding van die predikant herhaal het. Die lofsang “Voor Jehovah se aaklige troon” is gesing om die diens te beëindig (Brooks 1917:22).

Na die Gelofte-seremonie kon kandidate dan gedoop word. Doopseremonies het vroegoggend plaasgevind sodat diegene wat dit bywoon kon "die opkomende son groet" (Chevannes 1994:80). Kandidate, wat wit klere gedra het, is deur volle onderdompeling in die Hooprivier gedoop, met vroue wat eerste gegaan het. 'n Gesang is by elke onderdompeling gesing. Daarna sou die pas gedooptes deur Bedward se assistente na skuilings gelei word om van hul nat klere aan te trek voordat hulle terug na die kerk sou gaan vir 'n diens (Pullen-Burry 1905:146).

Terwyl doopseremonies kwartaalliks uitgevoer is, is Nagmaal op die tweede Sondag van elke maand by August Town gehou. Lede van nabygeleë geaffilieerde kampe sou dit ook bywoon, terwyl diegene wat in afgeleë plekke gewoon het, nagmaal sou ontvang wanneer die leraar hulle gebied besoek het (Brooks 1917:14).

Die belangrike ritueel van vas het elke Maandag, Woensdag en Vrydag vanaf middernag tot 1:1917 die volgende dag plaasgevind. Vas dae het begin met 'n diens om die middag. Lede, geklee in wit, het by lang tafels gesit wat met wit lappe gedek is. Water uit die Hooprivier is saam met brood aan die hoof van elke tafel geplaas om na lofsange en gebede verteer te word. Die vergadering is afgesluit met 'n seënwens uit die Nuwe Testament (Brooks 20:21-XNUMX).

ORGANISASIE / LEIERSKAP

Terwyl die sentrum van Bedwardisme by Bedward se kerk in August Town gevestig was, was daar 'n aantal filiaalgroepe, of kampe regdeur Jamaika. Elke kamp het sy eie stel leiers gehad en het “outonoom” van die hoofkerk gefunksioneer, alhoewel hulle dieselfde dienste en drieweeklikse vas as in August Town waargeneem het en besoeke aan die moederkerk gemaak het (Chevannes 1994:80).

AA Brooks het die struktuur van leierskap by die August Town-kerk beskryf as bestaande uit die Herder (Alexander Bedward), aan die bokant gevolg deur die Pastoor, V. Dawson, toe “vier-en-twintig ouderlinge, en twee-en-sewentig Evangeliste van beide geslagte as sowel as Stasiewagte en Moeders” (Brooks 1917:13).

Die hiërargie en titels van offisiere is soortgelyk in moderne Herlewing, met die mees algemene titels van amp wat eerstens die leier is, ('n "Papa of "Vader"), gevolg deur 'n diaken of diakones wat bystaan, 'n "Moeder," Wapendraers ( beamptes wat die Bybel lees en by vergaderings bystaan) Ouderlinge, Bandsmen en dan die volgelinge (Simpson 1956:403). Al die manlike rolle het vroulike eweknieë met “Moeder” as die hoogste vroueamp. Onderaan is die volgelinge waarvan vroue 'n groot aantal uitmaak (Simpson 1980:196).

Kwessies / UITDAGINGS

Een van die hoofkwessies waarmee Bedwardisme te kampe het, was die afkeuring deur die heersende klasse in Jamaika van Afrika-Jamaikaanse godsdienste en geestelike oortuigings. Die era van Bedward se bediening, die laat negentiende en vroeë twintigste eeue, was 'n tyd toe die Britse en Jamaikaanse regerings Jamaikane wou wegdraai van Afrika-afgeleide oortuigings en kulturele praktyke. Dit was deels omdat die Britse regering 'n verenigde ryk wou skep wat 'n gemeenskaplike kultuur deel gebaseer op Britse middelklaswaardes en -idees. Dit het die standpunt gehuldig dat om met groter lande op die wêreldtoneel te kompeteer, Brittanje moes uitbrei en uitbreiding kon bewerkstellig word deur "sy kolonies in 'n nouer, meer persoonlike verhouding te trek" (Thompson 2000:25).

Nog 'n faktor agter die oplegging van hierdie vorm van kulturele hegemonie was egter die idee dat dit die eiland sou "beskaaf", wat sou help om wet en orde te handhaaf en Jamaika se welvaart te verbeter. Daar is gevoel dat om te wys dat Jamaika 'n moderne, progressiewe en veilige land is, investering en die uitbreiding van die land se ontluikende toeristebedryf sou aanmoedig.

Benewens amptelike afkeuring omdat dit nie inpas by die gedeelde kulturele waardes wat die regerende klasse wenslik vir die Jamaikaanse samelewing gevoel het nie, was 'n ander groot uitdaging wat Bedwardisme in die gesig gestaar het dat die toenemend politieke aard en anti-wit retoriek van sommige van Alexander Bedward se uitsprake. polisie se aandag getrek. Bedward, 'n charismatiese prediker wat groot skares na sy byeenkomste kon lok, het herinneringe opgeroep aan Jamaika se twee grootste rebellies van die negentiende eeu. Beide die Baptiste-oorlog van 1831 en Morantbaai in 1865 is gelei deur predikante van nie-hoofstroomgodsdienste: Sam Sharpe, 'n inheemse Baptiste "pappa" in die geval van eersgenoemde en Paul Bogle, 'n inheemse Baptiste-diaken wat laasgenoemde lei. Verder het baie van Bedward se volgelinge uit die oorwegend swart, ontevrede, plattelandse boere en werkersklasse gekom. Hierdie faktore het gelei tot regeringstoesig oor Bedward se aktiwiteite, en 'n polisieteenwoordigheid het algemeen geword by sy dienste en genesingseremonies. Daar was vrese vir ernstige burgerlike onrus in 1920 as gevolg van die duisende wat gestroom het om die prediker se hemelvaart te aanskou, en 'n groot aantal polisie is uitgestuur om enige steurings te voorkom (Satchell 2009:47-48).

Bedward is die eerste keer in 1895 gearresteer en opgesluit omdat hy na bewering opruiende opmerkings gemaak het en toe weer in 1921 as gevolg van die optog na Kingston. Bedward het aansoek gedoen om 'n permit om sy optog in 'n openbare park te hou, maar toestemming is geweier. Ten spyte hiervan was hy vasbeslote dat die optog moes voortgaan. In reaksie hierop het die eiland se goewerneur, sir Leslie Probyn, die polisiehoof en die prokureur-generaal 'n noodvergadering gehou om uit te werk hoe om die situasie te hanteer. Hulle het besluit dat 'n sterk, onderdrukkende reaksie nodig is, en gesamentlike optrede tussen die polisie en die weermag is ooreengekom. Die oggend van 27 April het twee pelotons van die Sussex-regiment, gewapen met gewere, by die polisie aangesluit om die optoggangers in hegtenis te neem (Satchell 2009:50, 53).

685 van die optoggangers is aangekla ingevolge die Wet op Swerwery (1902), al was min indien enige werklik rondlopers; die meerderheid het verlof geneem om die optog by te woon (Satchell 2009: 55). Die uitkoms van Bedward se inhegtenisneming was, soos in 1895 gebeur het, opsluiting in Kingston-gewonde asiel. Nietemin is die kwessie van Alexander Bedward se geestesgesondheid 'n komplekse een, en sy opsluiting het deel gevorm van 'n patroon in die staatshantering van sommige Afrika-Jamaikaanse gelowe waarvolgens predikers wat uitgesproke opmerkings van 'n politieke aard gemaak het, kwesbaar was om in geestesinrigtings aangehou te word. as 'n middel om uittarting te onderdruk (Post 1978:8).

In 1892 het Bedward se eie familie probeer om hom by 'n asiel te laat verbind weens episodes van wisselvallige en gewelddadige gedrag. Na 'n ondersoek het die dokter gediagnoseer dat die prediker kranksinnig is, maar Bedward se familie kon nie bekostig om hom privaat te laat verbind nie (Moore en Johnson 2004:82). ’n Dokter wat tydens Bedward se verhoor in 1895 getuienis gelewer het, het gesê dat die prediker aan amentia ly, ’n gewoonlik aangebore geestelike probleem. Die dokter het egter verder gesê dat Bedward steeds bewus was van die verskil tussen reg en verkeerd (Jamaika Pos 1 Mei 1895:3; Post 1978:12).

In 'n verslag van Bedward se verhoor in 1921, Kingston s'n Daily Gleaner koerant berig dat hy "homself as Jesus Christus en 'n seun van die Maagd Maria verkondig het" en "deur God beveel is om sekere dinge te doen" (Daily Gleaner 5 Mei 1921:1). Enkele maande tevore het die prediker in die loop van Martha Beckwith se onderhoud met Bedward vir haar gesê dat hy Jesus Christus is en gekruisig is (Beckwith 1923:42). Bedward se self-identifikasie as Jesus Christus is geneem as 'n aanduiding van sy geestelike onstabiliteit tydens sy verhoor in 1921. Bedward se aandrang dat hy as Christus aangespreek moet word, het egter ingepas by 'n eienskap in die herlewing van die eeuwisseling waarin Herlewingslede geïdentifiseer het hulself met Bybelse figure insluitend Jesus Christus, Johannes die Doper en Ou-Testamentiese profete. Sulke identifikasie was gekoppel aan die vermoë om te profeteer, 'n belangrike element in Herlewing. 

FOTO **

Beeld #1: Alexander Bedward.
Beeld #2: Optog na die Hooprivier.
Beeld #3: Kerk en kothuis by August Town.
** Alle beelde is van Martha Warren Beckwith. 1929. Black Roadways: 'n Studie van Jamaikaanse volkslewe herdruk, New York: Negro Universities Press, 1969 van oorspronklike uitgawe, Chapel Hill: University of North Carolina Press. Toegang vanaf HathiTrust Digital Library: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002677949&view=page&seq=11 op 20 Mei 2023.

Verwysings

Austin-Broos, Diane J. 1992. "Herdefinieer die morele orde: interpretasies van die Christendom in na-emansipasie Jamaika." Bl. 221-43 duim  Die betekenis van vryheid, ekonomie, politiek en kultuur na slawerny,” Pittsburgh: Universiteit van Pittsburgh Press.

Beckwith, Martha Warren. 1969 [1929]. Black Roadways: 'n Studie van Jamaikaanse volkslewe. Chapel Hill: Universiteit van North Carolina Press.

Beckwith, Martha Warren. 1923. "Sommige godsdienstige kultusse in Jamaika." Die American Journal of Psychology 3: 32-45.

Brooks, AA 1917. Geskiedenis van Bedwardism of die Jamaika Native Baptist Free Church, Tweede Uitgawe. Kingston: The Gleaner Co, Ltd.

Bryan, Patrick. 2000 [1991], Die Jamaikaanse volk, 1880-1902: Ras, Klas en Sosiale Beheer herdruk, Kingston: The University of the West Indies Press. Londen: Macmillan Caribbean.

Burton, Richard DE 1997. Afro-Kreools: Mag, opposisie en spel in die Karibiese Eilande. Ithaca en Londen: Cornell University Press.

Chevannes, Barry. 1994. Rastafari: Wortels en ideologie. New York: Syracuse University Press.

Daily Gleaner. Artikels uit 1895, 1920, 1921.

Gosse, Dave St Aubyn. 2022. Alexander Bedward, die profeet van August Town: ras, godsdiens en kolonialisme. Kingston: Die Universiteit van die Wes-Indiese Eilande Press.

Heuman, Gad. 1994. "The Killing Time": Die Morantbaai-rebellie in Jamaika. Londen: Macmillan Caribbean.

Moore, Brian L. en Michele A. Johnson. 2004. Noch Led nor Driven: Contesting British Imperialism in Jamaika, 1865-1920. Kingston: Universiteit van die Wes-Indiese Eilande Press.

Pullen-Burry, Bessie. 1905. Ethiopië in ballingskap: Jamaika Herbesoek. Londen: T. Fisher Unwin.

Pos, Ken. 1978. Arise Ye Starvelings: Die Jamaikaanse Arbeidsrebellie van 1938 en die nasleep daarvan. Den Haag: Nijhoff.

Satchell, Veront, 2009, "Colonial Injustice: The Crown vs the Bedwardites, Apr. 1921." Bl. 46-67 duim Die Afrika-Karibiese wêreldbeskouing en die skepping van die Karibiese samelewing, geredigeer deur Horace Levy. Jamaika, Barbados, Trinidad en Tobago: Universiteit van die Wes-Indiese Eilande Press.

Simpson, George Eaton, 1980, Godsdienstige kultusse van die Karibiese Eilande: Trinidad, Jamaika en Haïti, Derde Uitgawe, vergroot. Rio Piedras: Instituut vir Karibiese Studies, Universiteit van Puerto Rico.

Simpson, George Eaton 1956. "Jamaikaanse herlewingskultusse." Sosiale en Ekonomiese Studies 5:i-iv, 321-445.

Thompson, Andrew S. 2000. Imperial Britain: The Empire in British Politics c.1880-1932. Harlow: Longman.

AANVULLENDE HULPBRONNE

Sparkes, Hilary. 2021. "Gemoedere oorweldig deur "Religious Orgies": Narratives of African-Jamaican Folk Religion and Mental Iillness in Late Nineteenth-ee and Early Twentieth-Century Ethnografieë." Tydskrif vir Africana Religions 9: 227-49.

Publikasiedatum:
22 Mei 2023

Deel