George Faithful

Moeder Basilea (Klara) Schlink

MOEDER BASILEA (KLARA) SCHLINK TYDLYN

1904 (21 Oktober): Klara Schlink is gebore in Darmstadt, Duitsland.

1914 (Augustus): Duitsland het Frankryk via België en Luxemburg binnegeval.

1919 (28 Junie): Die leiers van die Sentrale Moondhede, insluitend Duitsland, het skuld erken vir die Eerste Wêreldoorlog en aansienlike finansiële boetes aanvaar by die Verdrag van Versailles.

1922: Schlink het ernstige siekte ondergaan en het 'n definitiewe bekeringservaring gehad.

1923: Schlink het ingeskryf by Evangelisches Fröbelseminar, Kassel.

1924: Schlink het ingeskryf by die Soziale Frauenschule, Berlyn.

1925: Schlink het by Bibelhaus Malche ingeskryf.

1926: Schlink keer terug na Darmstadt as 'n kerkjeugwerker.

1928: Schlink keer terug na Berlyn, voltooi graad aan die Sozile Frauenschule.

1929: Schlink het by die fakulteit van Bibelhaus Malche aangesluit toe die Groot Depressie Duitsland getref het, wat wydverspreide werkloosheid veroorsaak het.

1930: Schlink begin met doktorale werk in godsdienssielkunde aan die Universiteit van Hamburg.

1931: Schlink het huishoudings saamgesmelt met jarelange vriendin Erika Madauss.

1932 (Julie): Die Nasionaal-Sosialistiese (Nazi) Party het meer stemme as enige ander party gekry, maar het met net meer as sewe-en-dertig persent van die stemme ver te kort gekry van 'n meerderheid.

1932, November: Die Nazi-party het 'n kleiner deel van die stemme gekry (net meer as 33 persent), maar steeds meer as enige ander party. Kommuniste het tweede gekom. Dit was die laaste vrye Duitse nasionale verkiesings tot ná die Derde Ryk.

1933 (30 Januarie): Adolf Hitler is aangestel as kanselier van Duitsland, en net weke later het brandstigting die Reichtsag vernietig; die Ariese Paragraaf wat Jode uitsluit van staatsdiensposte is later daardie jaar ingestel.

1933: Schlink word nasionale leier van die Duitse Christelike Vrouestudentebeweging (Deutsche Christliche Studentinnenbewegung, DCSB).

1934: Schlink ontvang 'n doktorsgraad in godsdienssielkunde.

1935: Schlink en Madauss het hul werk bedank, in Schlink se ouerhuis in Darmstadt ingetrek en probeer om 'n Bybelkollege saam te stig, wat onsuksesvol was.

1936: Schlink en Madauss het medeleiers geword van 'n Bybelstudie vir meisies, 'n spilpunt in hul missie.

1939 (September–Oktober): Duitsland het Pole binnegeval.

1939: Schlink begin deeltydse werk in die plaaslike kerke se vrouebystandskringe en as reisende sekretaris van die Wiesbaden-gebaseerde Muhammedaner-sending.

1942 (20 Januarie): Wannsee-konferensie is gehou waar Duitse leiers die massamoord op Europese Jode beplan het.

1944 (11 September): Geallieerde bomwerpers het Darmstadt vernietig, wat Schlink, Madauss en hul geestelike aanklagte aangespoor het om met ongekende ywer te bid.

1945 (7 Mei): Duitsland gee oor aan die Amerikaanse weermag by Reims, Frankryk.

1947: Schlink het die naam Moeder Basilea aangeneem en saam met Moeder Martyrië (Erika Madauss) en Metodiste-pastoor Paul Riedinger formeel die Ekumeniese Susterskap van Maria in Darmstadt gestig.

1949: The Sisterhood stig sy eie uitgewery. Schlink gepubliseer Das könighliche Priestertum (Die Koninklike Priesterskap), Dem Überwinder die Krone (Aan die Victor Goes the Crown), En Gewissensspiegel (Spieël van die gewete).

1950: Die Sisterhood begin bou aan hul Moederhuis, geleë naby Darmstadt. Aanvanklike konstruksie voltooi in 1952.

1953: Schlink begin op uitgebreide reise op soek na ekumeniese alliansies.

1955, lente: Schlink het God se oproep vir die Susterskap raakgesien om hul grondbesit langs die Moederhuis uit te brei en om gastebehuising, werkstasies, 'n groter kapel en meeslepende, Israel-tema gebedstuine te bou. Die gemeenskap is Kanaan genoem.

1955 (Herfs): Schlink het na Israel gereis.

1956: Die susters het hul eerste dramatiese produksie opgevoer, wat heidense vervolging van Jode uitgebeeld het, by die Nasionale Protestantse Kerkkonvensie in Frankfurt.

1959: Die susterskap het al die nodige grond vir Kanaän bekom.

1963: Schlink het 'n pelgrimstog na die berg Sinai gemaak. Die Susterskap het sy naam verander na die Evangeliese Susterskap van Maria (Evangelische Marienschwesternschaft).

1964: Schlink het gevra vir nasionale morele vernuwing, is deur Duitsland se Protestantse biskoppe afgewys. Die Sisterhood het met jong leke saamgewerk om Operasie Kommer vir Duitsland van stapel te stuur.

1966: Die susters voltooi die bou van Kanaän.

1968–1983: Die susters het twaalf takke wêreldwyd gestig.

1980: Schlink het die staking van baie van die susters se openbare bedieninge aangekondig.

1998: 'n Regerende raad van twaalf susters het die leierskap van die susterskap aanvaar.

1999: Moeder Martyria (Erika) Madauss sterf in Darmstadt.

2001 (21 Maart): Moeder Basilea (Klara) Schlink sterf in Darmstadt.

BIOGRAFIE

Klara Schlink is in 'n stewige middelklas (Bildungsbürgertum) gesin gebore. [Beeld regs] Haar pa was 'n professor in meganiese ingenieurswese. In haar latere memoires het sy haar kinderjare-self as "hardkoppig" en "moedswillig" beskryf, selfs al het sy vroeë leierskapspotensiaal gedemonstreer in haar iewers heerskappy oor buurtkinders (Schlink 1993:13–14). Haar betrokkenheid by godsdiens was in ooreenstemming met haar sosiale aansien vir daardie generasie, maar andersins vlugtig. Toe sy haar bevestigingsproses in die Lutherse staatskerk (Landeskirche) voltooi het, het dit minimale impak op haar innerlike lewe gehad.

In haar middeltienerjare het 'n aanval van ernstige siekte dit verander. In die midde daarvan het sy ervaar wat sy beskryf het as 'n persoonlike ontmoeting met Christus gekruisigde (Schlink 1993:32). Sy het daardie oomblik as haar bekering gemerk, vanwaar haar liefde vir Christus haar lewenstyl en elke belangrike besluit deurdring het.

Nadat sy hoërskool (Gimnasium) voltooi het, het sy kortliks by die Evangelisches Fröbelseminar, in Kassel, ingeskryf voordat sy aan die Soziale Frauenschule van die Inneren-sending in Berlyn begin studeer het. Gedurende hierdie tydperk het sy haar verdiep in die volksliedere en -danse van die jeugbeweging (Jugendbewegung) wat die Weimar-era in Duitsland gekenmerk het. Sy het gesukkel om 'n liniêre pad vorentoe te onderskei, en sy het haar studies vir die derde keer in soveel jare oorgeplaas, hierdie keer na Bibelhaus Malche, 'n voorbereidende akademie vir jong vroue wat voorberei om sendelinge en pastoor se assistente te wees (Schlink 1993:36; Faithful 2014:22). –3).

Elke skuif het haar geografies verder van die huis af geneem. Dit was miskien gepas dat sy die volgende jaar 'n tydperk van twee jaar as 'n kerkjeugwerker in Darmstadt begin het. Daarna het sy na Berlyn teruggekeer en 'n graad aan die Soziale Frauenschule voltooi. Daarna het sy kortliks by die fakulteit van Bibelhaus Malche aangesluit, waar sy Duits, sielkunde en kerkgeskiedenis onderrig het (Schlink 1993:102–03, 115; Faithful 2014:25–26).

Die volgende tydperk van haar lewe het groter duidelikheid en momentum gebring, hoewel haar grootste werk verder ver gebly het. Sy het haar doktorsgraad in godsdienssielkunde aan die Universiteit van Hamburg voltooi in 1934. Die titel van haar proefskrif was “The Meaning of Sin-Consciousness in the Religious Struggles of Female Adolescents”. Vroeg in haar doktorale studie het sy huishoudings, insluitend inkomste, met haar goeie vriendin Erika Madauss saamgesmelt (Schlink 1993:126–28).

Schlink het nasionale leier van die Duitse Christelike Vrouestudentebeweging (Deutsche Christliche Studentinnenbewegung, DCSB) geword kort nadat Adolf Hitler die mag in Duitsland verkry het. [Beeld regs] In daardie hoedanigheid het sy geweier om die Ariese Paragraaf te implementeer, wat mense van Joodse afkoms wetlik van staatsdiens uitgesluit het, insluitend poste in organisasies wat aan die staatskerke (Landeskirchen) gekoppel is, insluitend die DKD. Sy het opgehou om belyning tussen die DKD en die Belydende Kerk te verkondig, die Dietrich Bonhoeffer-geaffilieerde beweging binne die staatskerke wat daarteen gekant is teen die nasifisering van die kerke. Haar rasionaal: net die mees toegewyde Christene was gereed om daardie sprong te maak. Sy het geroepe gevoel om oop te bly vir studente wat onseker was oor hul getrouheid (Schlink 1993:128–32; Hilpert-Fröhlich 1996:159–73).

Nadat Schlink haar studies in 1935 voltooi het, het sy uit die leierskap van die DCSB getree, Madauss het uit haar werk bedank en albei vroue het in Schlink se ouerhuis in Darmstadt ingetrek. Daar het die twee probeer om saam 'n Bybelkollege te stig. Hulle het geen aansoekers ontvang nie en het die onderneming gou as 'n mislukking gemerk (Hilpert-Fröhlich 1996:165; Schlink 1993:147–51).

Wat eerder gebeur het, moes aan die begin baie nederiger gelyk het, maar het op die ou end meer betekenisvol geblyk. Schlink het mede-leier geword saam met Maudauss [Beeld regs] van 'n meisiesbybelstudie (Mädchen Bibelkreis) gebaseer by Darmstadt se St. Paul Lutherse Kerk (Paulusgemeinde). Teen staatsverordeninge het die twee volgehou om uit die Hebreeuse Bybel te onderrig. Dit is die hoofrede waarom die Gestapo Schlink twee keer vir ondervraging ontbied het (Schlink 1993:155, 161–65, 186–87, 209).

Teen 1940 het die Bybelstudie gegroei om ongeveer honderd deelnemers in te sluit, verdeel in verskeie subgroepe (Schlink 1993:187). Intussen het Schlink deeltyds begin werk in die plaaslike kerke se vrouebystandskringe (Fraunhilfskreisen), wat verligting verskaf het namate meer en meer mans, vaders, broers en seuns na die voorste linies vertrek het. Schlink het terselfdertyd bykomende deeltydse werk begin as reisende sekretaris van die Wiesbaden-gebaseerde Muhammedaner-Mission, 'n organisasie wat daarop gemik is om Moslems tot die Christendom te bekeer, hoewel Schlink blykbaar nie direk by daardie taak betrokke was nie. Tydens haar reise dwarsdeur Duitsland in daardie rol het sy haar netwerk van kontakte in Metodiste-, Pinkster- en ander "vrykerklike" kringe uitgebrei, dit wil sê onverbonde met die staatskerke (Landeskirchen). Dit was hoe sy die Metodiste-pastoor Paul Riedinger ontmoet het, wat as geestelike mentor gedien het (Schlink 1993:183–85, 205, 213).

Die geallieerde bombardement op Darmstadt in 1944 het 'n nag van vurige gebed vir Schlink, Madauss en die deelnemers aan hul Bybelstudies opgelewer. Schlink het daardie gebeurtenis later as die keerpunt in hul lewens gekrediteer, wat die grondslag gelê het vir die uiteindelike Susterskap (Schlink 1993:191). Die meeste van hul huise is verwoes, maar fisies lyk dit of die vroue andersins ongedeerd was. Die Schlink-familiehuis was genoegsaam ongeskonde om gedurende die daaropvolgende maande as 'n toevlugsoord vir 'n paar dosyn van die jong vroue te dien.

Kort voordat die Duitse weermag Darmstadt aan die Geallieerdes oorgegee het, het Schlink en Madauss 'n meerdaagse, plattelandse toevlugsoord vir verskeie van die jong vroue gelei, saam met die Lutherse pastoor Klaus Hess, 'n nabye vennoot van Paul Riedinger. Dit het ’n verdere keerpunt verteenwoordig, aangesien ’n kerngroep van besonder toegewyde jong vroue begin saamsmelt het (Faithful 2014:32–33).

In 1947, onder die name onderskeidelik Moeder Basilea en Moeder Martirië, het Schlink en Basilea die Ekumeniese Susterskap van Maria formeel gestig (Ökumenische Marienschwesternschaft). [Beeld regs] pastorale sorg vir die susters (Schlink 1993:220–21; Faithful 2014:39).

Soos hul vroegste gepubliseerde weergawe van die stigting getuig, het hul charisma (hul missie as 'n orde) baie dimensies bevat: 'n balans tussen kontemplasie en optrede, tussen gemeenskapslewe, maatskaplike diens (Diakonie) en gebed. Reeds aan die begin het laasgenoemde betekenisvolle voorbiddinge bevat "vir ons volk (Volk)" (Marienschwestern 1953:35).

Binne twee jaar, nou met vyf-en-dertig lede, het die Susterskap sy eie uitgewery gestig (Marienschwestern 1953:39). [Beeld regs] Moeder Basilea het haar eerste drie traktate gepubliseer: Die Koninklike Priesterskap (Das königliche Priestertum), Aan die Victor Goes the Crown (Dem Überwinder die Krone), En Spieël van die gewete (Gewissensspiegel). Dit was die begin van die susters se uitgebreide gedrukte bediening, wat grootliks uit traktate, pamflette en bykomende boeke van verskillende lengtes bestaan, byna uitsluitlik deur Schlink saamgestel (Schlink 1949, 1995, 1972).

In 1950 het die Susterskap 'n pakkie grond as geskenk van die familie van een van die vroeë susters ontvang. Dit was groot genoeg om die susters se nuwe Moederhuis en aangehegte Kapel van Jesus se Lyding te huisves. In die gees van die naoorlogse “vroue van die puin” (Trümmerfrauen) het die susters baie van die handearbeid self verrig.

Schlink het in 1953 'n privaat gehoor ontvang saam met Pous Pius XII (bl. 1939–1958), wie se reaksie op Hitler en wie se behandeling van Jode die afgelope paar jaar onder harde kritiek deurgeloop het. Terug in Duitsland het sy op "versoeningsreise" begin om leiers van verskeie Protestantse groepe te ontmoet waarvan die Susterskap tydens die oorlog vervreem geraak het.

Die volgende jaar, na 'n tydperk van intense en langdurige gebed in eensaamheid, het Schlink tot die gevolgtrekking gekom dat Jesus voortdurende lyding ervaar het as gevolg van Christene se mishandeling van Joodse mense, "die mense van sy spesiale liefde" (Schlink 1993:340). Joodse mense het vanaf daardie stadium 'n dominante prioriteit geword in Schlink se pogings.

In 1955 het Schlink en Madauss, ten spyte van aansienlike verbodsbepalings teen die meeste nie-Joodse Duitsers, na Israel gereis. Op grond van die behoeftes wat hulle waargeneem het, het hulle ingestem om twee susters as voltydse, onbetaalde hospitaalpersoneel daar aan te wys. In die jare wat voorlê, het Schlink verstaan ​​dat sy 'n visie van God ontvang het om 'n versorgingshuis vir Holocaust-oorlewendes daar te bou (Schlink 1993:344–48; Faithful 2014:70). Schlink het fondsinsamelingspogings aangevoer en bykomende susters aangewys om in Israel te dien, wat hierdie visie 'n werklikheid maak.

Terug in Duitsland, na nog 'n langdurige persoonlike toevlug, het sy 'n visie verkondig vir Kanaan, 'n uitgestrekte kompleks om die Moederhuis in Darmstadt te omring. Dit sal gebedstuine insluit wat geïnspireer is deur die landskappe van Israel–Palestina en ’n groter kapel, om openbare eredienste en dramatiese produksies te akkommodeer (Schlink 1993:361; Faithful 2014:70–71).

In 1956, by die Nasionale Protestantse Kerkkonvensie in Frankfurt, het die susters 'n dramatiese hervertelling gedoen van die geskiedenis van Joodse mense se vervolging deur nie-Joodse Christene. Vir baie in die gehoor was dit 'n deurslaggewende gebeurtenis in hul begrip van Duitse nie-Joodse Christene se aandadigheid aan die Holocaust. Dit was des te meer opvallend, aangesien die lyding van Duitsers in die hande van die Geallieerdes in die naoorlogse Wes-Duitse diskoers groot voorgekom het, asook die gevare van die Sowjette en revisionistiese (nl. oordrewe of bedrieglike) suksesverhale van verset teen Hitler se regime. . In teenstelling met algemene aannames, was 'n groot afrekening met die Holocaust in die Duitse openbare diskoers nog 'n paar dekades ver. Eers toe die kinders van die oorlogsgeslag mondig geword het, het dit meer wesenlik plaasgevind. Onder Schlink se leierskap verteenwoordig die susters een van die vroegste en mees prominente uitsonderings (Schlink 1993:349; Faithful 2014:74, 143–44).

Nadat Schlink die seën van Grieks-Ortodokse Aartsbiskop Porphyrios III ontvang het, het Schlink in 1963 'n pelgrimstog na die berg Sinai gemaak. Daarna het 'n reeks gebeurtenisse die heroriëntasie van die Susterskap gekenmerk. Die Susterskap het sy naam verander na die Evangeliese Susterskap van Maria. Aan die een kant het die Susterskap se nuwe naam in Duits (Evangelische Marienschwesternschaft) gehelp om jarelange kritiek te besweer dat hulle nie voldoende Protestants (evangelisch) was nie. Aan die ander kant het die Engelse weergawe van die titel 'n doelbewuste belyning met die evangeliese beweging in die Engelssprekende wêreld gemerk, tesame met die gepaardgaande apokaliptisisme en Christelike Sionisme, wat die Susterskap selfs verder van die hoofstroom Duitse kerklewe gestoot het (Schlink 1993; Faithful 2014:89–91).

In 1964 het Schlink die traktaat gepubliseer En niemand sou dit glo nie, wat haar visie vir morele vernuwing en vir Christelike eenheid teen "siellose seksualiteit" verteenwoordig, 'n "soort gif wat deur die hele wêreld versprei word in epidemiese proporsies" (Schlink 1967:12, 16). [Beeld regs] Duitsland se Protestantse biskoppe het eenparig die uitnodiging van die hand gewys om by haar kruistog aan te sluit. Amerikaanse en Kanadese evangeliste was egter meer ontvanklik, wat die weg gebaan het vir Schlink om na Noord-Amerika te reis. Operasie Kommer vir Duitsland, geborg deur die Sisterhood, het rondom daardie visie gevorm, 'n beweging vir 'n toegewyde groep jong leke wat 'n alternatief soek vir wat hulle as die excesse van hul generasie beskou het (Faithful 2014:91–94). Om haarself verder as 'n kulturele reaksionêre te posisioneer, het Schlink in die komende dekades standpunte ingeneem teen joga, die New Age-beweging, rockmusiek en Islam (Schlink 1982:90; 1992:18; 2001:12; 2004:11).

In die daaropvolgende dekades onder Schlink se leierskap het die susters 'n aantal klein takke regoor die wêreld gevestig benewens dié in Israel. Hulle het die volgende ingesluit (dié met 'n sterretjie dui aan dat hulle nou gesluit is): Phoenix, Arizona (Kanaan in die Woestyn); Alberta (Kanaan van God se Glorie) en New Brunswick* (Kanaan in die Boslande), Kanada; Australië (Kanaän van God se vertroosting); Brasilië; Paraguay; Japan*; Suid-Afrika*; Engeland (Jesus se Wederkoms); en Nederland* (Klein Kanaäncentrum). Die susters het sedertdien Finland, Denemarke, Swede, Korea, Noorweë en Switserland by hul lys van takke gevoeg, selfs al het sommige vroeëre takke gesluit. Die spesifieke liggings het gewissel, maar die aantal takke het bestendig gebly op twaalf. Na Schlink se leiding het hulle klein kapelle gebou, beman deur susters of lekevrywilligers, om van God se heerlikheid in die platteland van Switserland te getuig. In die Beierse Alpe wat oor Hitler se Arendsnes uitkyk, het hulle ’n monument opgerig wat God se genade gevier het (Faithful 2014:94–95; Kanaan.org).

Na sy aanvanklike groei het die Susterskap self 'n aansienlike en stabiele aantal lede ontwikkel (ongeveer 120). Soos die eerste geslag susters begin verouder het, het 'n groeiende aantal rekrute uit die nasies waar hulle uitreike gedoen het, by hulle aangesluit. ’n Protestantse mansgodsdienstige orde, die Kanaan-broers van St. Franciskus, en ’n tersiêre orde, die Susters van die Doringkroon, noem ook Kanaan die tuiste. Hierdie filiale het ook onder Schlink se leierskap gevorm (Faithful 2014:91).

In 1980 het Schlink die staking van baie van die susters se publieke bedieninge aangekondig, insluitend hul teaterproduksies (Jansson en Lemmetyinen 1998:120–24, 221). Hul publikasiebediening het vinnig voortgegaan. Teen die einde van haar lewe het Schlink meer as honderd titels gepubliseer, waarvan die meeste in talle tale vertaal is, insluitend deur die susters self. Teen die laat 1990's het Schlink die beheer van die Susterskap aan 'n regerende raad van twaalf susters oorgegee (Faithful 2014:95).

In 1999 is Moeder Martyria (Erika) Madauss in Darmstadt oorlede. Haar suster in geloof, Moeder Basilea (Klara) Schlink is in 2001 in Darmstadt oorlede. Die vroue word langs mekaar in die tuine van Kanaan naby die Moederhuis begrawe, omring deur hul geestelike kinders.

RICHTINGEN / PRAKTYKE

Moeder Basilea Schlink het 'n oproep tot radikale eenvoud gerig. Om God lief te hê en deur God liefgehad te word, dit was genoeg en al haar leringe het hul oorsprong in daardie diep fontein gevind. My Alles vir Hom het hierdie lering as 'n vorm van "bruidsmistiek" gesitueer, met diep wortels in Joodse en Christelike lesings van die Hooglied (Schlink 1998:21; Jansen 2005:155–57). ’n Getroue siel sou alles aan Christus oorgee en hom as haar Bruidegom soek. God is liefde waardig en nie sommer enige liefde nie, maar 'n selfopofferende en onbeheerste een. Dit is die sentrale refrein in Schlink se lering.

Uiterlik het hierdie eenvoudige maar alles verterende liefde vir God die vorm aangeneem om ander te vermaan om dit te volg. Evangelisasie in 'n toenemend sekulêre konteks het gedien as subteks vir al Schlink en die susters se uitreikpogings. In hul somber vroeë jare in na-oorlogse Duitsland het hulle byvoorbeeld dikwels evangelisasie gekombineer met hongerverligting, kindersorg en ander vorme van sosiale ondersteuning (Schlink 2007:101–06).

Die susters se kloosterlewe was 'n verdere uitbreiding van dieselfde eenvoud van toewyding. Hulle orde was een van verskeie ekumeniese en Protestantse leke-kommunale en kloostergroepe wat tydens die Tweede Wêreldoorlog hul stukrag in Europa gevind het. Taizé is maar een ander prominente voorbeeld. Die trauma van die konflik het 'n diep geestelike honger veroorsaak en 'n erkenning onder die toegewyde paar wat gehoor gegee het aan die oproep, dat konvensionele leefstyle en teologieë nie voldoende was om toestande in die moderne wêreld aan te spreek nie. Pastelgewoontes, versier met prominente wit kruise, het die susters onderskei. Hulle het geloftes van armoede, selibaat en gehoorsaamheid aan die Susterskap self gesweer (Faithful 2014:3–8, 88).

Die bronne van die susters se gebede was talle. Op grond van latere waarnemers se verslae van die lewe by Kanaan, het hierdie gebede gelyk of dit 'n mengsel was van Psalms, standaard Lutherse liturgiese gebede, gebede van Oosters-Ortodokse en Rooms-Katolieke heiliges, formele gebede geskryf deur Moeder Basilea vir verskeie geleenthede, en, meestal, langtermyn-ekstempore gebede deur die susters self (Faithful 2014:81–87, 180). Die konsekwente toon is wat baie waarnemers so treffend gevind het: die ernstige, sagte eienskap van kinders wat by hulle hemelse Vader pleit.

Gebed verteenwoordig inderdaad een van die mees konsekwente onderwerpe in Moeder Basilea se geskrifte. Dit sluit charismatiese-styl gidse vir geestelike oorlogvoering in, soos Gebou 'n Muur van Gebed en Koninkryk van engele en demone (Schlink 1999, 2002). Alhoewel dit grootliks privaat was, het die susterskap spreek in tale en ander aspekte van charismatiese praktyk onder Schlink se leierskap omhels (Schlink 2002:21, 41–45, 81). Sulke impulse het in die susterskap bestaan ​​saam met meer tradisionele bekommernisse, soos blyk uit Maria: die Weg van die Moeder van ons Here en Maniere deur die nag na die Heilige Drie-eenheid (Schlink 1989, 1985).

Schlink het die susters gereeld in 'n proses van onderskeiding gelei soos volg. Wanneer hulle met 'n belangrike besluit gekonfronteer word, sou hulle God in gebed soek en selfs meer tyd as gewoonlik opsy gesit het vir private nadenke en vir groepsgebed saam. Onder leiding van hul leier kan die susters 'n vers uit 'n mandjie trek, tipies gesny uit daardie jaar se wagwoorde van die Morawiese Kerk (Herrnhutter Brüdergemeine), gepas een van Protestantisme se oudste kommunitêre groepe. Die leierskap (dit is Moeder Basilea) sou die susters dan lei tot die optimale interpretasie van daardie woorde, in die lig van hul persepsie van God se leiding in hul harte en in hul eksterne omstandighede. In die aangesig van tragedie sou hulle saam in gebed tot God om genade pleit. In die aangesig van God se waargenome vrygewigheid, sou hulle saamkom om van vreugde te sing. Hulle het byvoorbeeld gereageer op 'n vroeë oorwinning, in die vorm van 'n ruim geskenk van 'n deel van die land wat Kanaän sou word, met refreine van die ou gesang “Nun Danket Alle Gott” (“Nou dank ons ​​almal ons God”) ( Schlink 2007:14–16; Faithful 2014:62–64).

In die tradisie van “geloofsendings” het hierdie onderskeidingsvermoë dikwels ingesluit om God se belofte te sien om spesifieke fondse, grond, personeel of ander materiaal te voorsien, en dan te wag en te vertrou dat God sal voorsien. Dit was glo verantwoordelik vir al die susters se geldinsameling. Gegewe die manier waarop die meeste goed-gevestigde Christelike liggame in Duitsland (protestant en Katoliek) deel is van diepgewortelde instellings, staat en andersins, het dit die Susterskap in 'n liminale ruimte geposisioneer: nie heeltemal "vrye kerk" nie, maar institusioneel onafhanklik van die Landeskirche (afgesien van die af en toe geleende dominee), en konsekwent op goeie voet met ’n klein maar kritieke massa mense in albei kringe (Faithful 2014:64–67).

Basilea Schlink se reguit, passievol persoonlike lees van die Skrif staan ​​in kontras met die genuanseerde, analitiese benadering van haar ouer broer, ekumeniese teoloog en professor Edmund Schlink aan die Universiteit van Heidelberg (1903–1984). Moeder Basilea het min gebruik gevind vir uitgebreide teologiese sisteme. Haar s'n was 'n opregte hartlike geloof, wat aanklank gevind het by die Lutherse Piëtisme en die Heiligheid-Charismaties-Pinkster-“vrykerk”-kringe waaruit Sisterhood sy lede toenemend sou trek (Faithful 2014:89–95). Vanuit haar perspektief hoef sola scriptura eenvoudig nie besonder ingewikkeld te wees nie.

Schlink het die kollektiewe nasionale skuld van Duitsers teen “God se uitverkore volk, die Jode” verkondig. Alle Duitsers was skuldig aan die Holocaust (Schlink 2001:9–15). Nie een van hulle hande was skoon nie. Vir daardie doel moes priesterlike siele soos dié van die susters geestelike offers bring en in bekering intree namens hulle sondige nasie. Daardeur kan hulle hoop om die toorn van God wat Duitsland sekerlik verdien het, terug te hou.

Dit behoort dus nie verbasend te wees dat 'n besonder sterk las van morele reinheid op die susters geval het nie. Die orde het die antieke Benedictine Chapter of Faults beoefen (Faithful 2014:88). Eens algemeen in Katolieke ordes voor Vatikaan II, was dit 'n proses waar ouer lede van die orde gereeld en formeel die jongeres konfronteer met hul vermeende geestelike tekortkominge. Laasgenoemde sou geen ander toevlug hê as om die kritiek te aanvaar en bekering te belowe nie.

Minder verbasend is nog steeds dat Schlink se leringe oor Joodse mense haar en die Susterskap as deel van Christelike Sionisme geplaas het. [Beeld regs] Volgens die algemene aannames van daardie groeiende beweging, het die terugkeer van Joodse mense na die Beloofde Land die Eindtye ingelui, waarin Joodse mense massaal tot die Christendom sou bekeer voor 'n finale stryd tussen Christus en die antichris (Smith) 2013:7–23). Niks hiervan is eksplisiet in Schlink se leerstellings nie, maar die apokaliptiese temas en toon van haar werk, tesame met haar uitsaai in die nabyheid van minder sanguine Christelike Sioniste op evangeliese televisienetwerke in die Verenigde State, sit haar nietemin binne daardie los beweging. In hul veronderstelde apokaliptiese opposisie teen Israel, is "die Arabiese lande en die kommunistiese lande" saamgevoeg as "die goddelose nasies", 'n herhalende Christelike Sionistiese trope (Schlink 1986:16).

Profesieë het ook prominent in Schlink se leringe verskyn. Alhoewel sy haarself nie as 'n profeet bestempel het nie, het sy wel aansprake oor die toekoms gemaak. Voormalige susters het byvoorbeeld beweer dat Moeder Basilea die vervolging van Christene in Duitsland en die vernietiging van Kanaan verwag het (Jansson en Lemmetyinen 1998:120–28; Faithful 2014:94). Sommige van Moeder Basilea se stellings in druk is beslis, dog vaag, soos die bewering dat “ons in die laaste tye ingegaan het” (Schlink 1986:43). Maar in dieselfde asem kan sy besonderhede verskaf wat so gekwalifiseerd is om bevestiging te ontwyk: “Niemand weet hoe lank of hoe kort die tyd sal wees tussen die Sesdaagse Oorlog en die volgende oorlog, wat dalk die beslissende een sal wees wat deur Esegiël geprofeteer is nie. Tog moet ons aanvaar dat die tydsduur kort is” (Schlink 1986:57). Sulke retoriese nuanse het dit moontlik gemaak dat dit lyk asof Moeder Basilea se voorspellings waar geword het. Terselfdertyd is dit veelseggend Die einde is naby is al 'n geruime tyd uit druk (Schlink 1961).

Die vermenging van die verskillende elemente van hierdie spiritualiteit het in Kanaan fisiese vorm aangeneem (Evangelishe Marienschwesternschaft 2022). En soos daardie spiritualiteit, verteenwoordig die style van die elemente wat Kanaän se geboude omgewing uitmaak tegelyk 'n verenigde geheel, fundamenteel eenvoudig in sy etos, en 'n eklektiese bricolage, propvol beeldhouwerke, reliëfs, muurskilderye, noukeurige landskap, en ruim banke en bokse van pamflette geskryf deur Moeder Basilea. Die Straat van God se Triomf lei die pad na die terrein, omring deur gedenkstene, met die name en datums van belangrike gebeurtenisse in die gebou van Kanaän ingeskryf. Besoekers aan die gebedstuine kan uit die Vaderfontein drink; onthou Christus se geboorte by die Bethlehemgrot; oordink Christus se leringe by die Berg van die Saligsprekinge langs die See van Galilea, 'n beskeie dam; soek verligting op berg Tabor, 'n klein heuwel; kniel in bekering voor 'n lewensgrootte kruisbeeld in die neogotiese Kapel van Jesus se Lyding, waar die susters elke Vrydag die Lydenstyd saam met die publiek herdenk; verder te dink oor Christus se offerandes teen 'n mens se eie pas in die Tuin van Jesus se Lyding; en verheug jou in Christus se oorwinning in die modernistiese Jesus-verkondigingskapel, die plek van Sondagaanbidding en af ​​en toe “hemelviering”, waarin susters palmblare swaai terwyl hulle sing, jubelend oor die belofte van die Koninkryk wat kom. Sommige sal dalk sê die argitek was Schlink. Sy sou egter redeneer dat die ware argitek God was.

LEIERSKAP

Moeder Basilea was tegelyk ferm en saggeaard en het haar Susterskap gevorm as 'n dapper visioenêr en as 'n selfgestileerde passiewe tussenganger van die hand van God (Schlink 1993:302; Faithful 2014:62–4). Hierdie paradoks, tussen Schlink se eie ontwerpe en haar algehele oorgawe aan die goddelike, deurdring haar selfbeskrywings in haar memoires en daaropvolgende gedrukte leringe. Moeder Martiria het die dag-tot-dag pastorale sorg van die Susterskap behartig, terwyl Moeder Basilea geskryf het, toevlugsoorde in eensaamheid onderneem en die wêreld vol gereis het. Schlink se werk was tegelyk onafhanklik en heeltemal afhanklik van die ondersteuning van haar geestelike mede-ouer, Moeder Martirië, en hul kinders.

Haar beheer oor die Susterskap, hoewel sag, was onbetwis, sommige sou sê absoluut (Jansson en Lemmetyinen 1998:38). Selfs vir die lekepubliek is dit op subtiele maniere duidelik in die susters se geskrewe materiaal. Enige kort Bybelvers wat deur die Susterskap versprei word, sal waarskynlik vergesel word van een of ander verdere aanhaling van Moeder Basilea, by wyse van interpretasie. Gedenkplate wat haar woorde met die woorde van die Skrif koppel, is volop in Kanaän. Haar gesag binne die Susterskap blyk slegs tweede te wees na die gesag van God.

Kwessies / UITDAGINGS

Onder 'n uiterlike eenvoud, beliggaam Schlink se leringe, praktyke en leierskap 'n eklektiese diversiteit, vol spanning en soms teenstrydighede.

Dwarsdeur die susters se bestaan, begin onder Schlink, was hulle in stryd met die hoofstrome van die naoorlogse Duitse samelewing. Aanvanklik was dit die ywer van hulle toewyding aan Christus. Toe, nog vroeg, was dit Schlink se aandrang op kollektiewe Duitse skuld vir die Holocaust. Dit het aansienlike nasionale aandag getrek en die Susterskap aan die voorpunt geplaas om die Wes-Duitse samelewing weg te skuif van blote oorlewing en nasionale eiebelang. Een hipotetiese pad vorentoe, waarin die susters hul relevansie kon volgehou het, sou gewees het om daardie punt huis toe te dryf: om weer en weer aan die oorlogsgenerasie te herhaal hul aandadigheid deur hul gebrek aan optrede en hul, soms, aktiewe ondersteuning vir en betrokkenheid by die sondes van die Derde Ryk. In plaas daarvan het Schlink 'n harde lyn teen die seksuele revolusie en die prioriteite van die 1960's-generasie by hierdie kommer gevoeg (Schlink 1967:11–33; Faithful 2014:92–94). Dit het grotendeels gedien om die jonger geslag te vervreem en die Susterskap oor die algemeen te isoleer, met noemenswaardige uitsonderings onder vurige bondgenote.

Ironies genoeg was Schlink se retoriek en konseptuele raamwerk aangaande Israel self deurspek met nasionalisme. [Beeld regs] “Die Duitse volk (Volk) het gesondig teen God se ware uitverkore volk (Volk), die Jode” (Schlink 2001:8; vgl. Schlink 1956:7). Sulke konstruksies het Duitsers met Duitsland se nie-Joodse Christene en "die Jode" met alle rasse-/etniese Joodse mense en Israeli's, saam bedink as 'n monolitiese geheel, laat dink aan die groot aantal Joodse slagoffers van die Holocaust wat ook Duitsers was. Met wortels sowel in haar lees van die Hebreeuse Bybel as in Duitse nasionalistiese denke van die voorafgaande twee eeue, het Schlink daarop aangedring dat elke nasionale volk (Volk) morele agentskap en 'n duidelike verhouding met God het (Faithful 2014:114–26).

Saam hiermee het Schlink se Christelike Sionisme sy eie stel kwessies. Die mees opvallende is die stilswyende aanname dat Joodse mense tot die Christendom moet bekeer om verlossing te ontvang en dat hulle so te sê pionne in God se eskatologiese eindspel is. Soos met baie van die res van Schlink se Christelike Sionisme, is dit subteks eerder as teks. Maar vir sommige Joodse waarnemers van die Susterskap het sulke implisiete verwagtinge duidelik gelyk (Faithful 2014:77–80).

Schlink se vroeë verbintenis tot interkonfessionele eenheid was duidelik in die naam van die Ekumeniese Susterskap van Maria. Dit het egter gelyk of dit verlore geraak het, of ten minste verminder het, in die verskuiwing om die Evangeliese (Evangelische) Susterskap van Maria te word. Die ekumene het op 'n sekere vlak gebly. Hulle was immers Protestantse nonne. Maar gegewe die ekumeniese beweging se verminderde prominensie en linksdraai, behoort dit miskien nie verbasend te wees dat Schlink elders gesoek het vir eendersdenkende Christene nie. Haar programme is in die Engelssprekende wêreld op evangeliese Christelike televisienetwerke uitgesaai met ander apokaliptiese Christelike Sionistiese evangeliste, baie van hulle minder saggeaard en minder oënskynlik onselfsugtig (Benny Hinn, byvoorbeeld, was gretig om Schlink en sy verbintenisse met die susterskap te bevorder : Hinn 2017, 2022).

Apokaliptisisme genereer 'n gevoel van dringendheid, maar wanneer dit gepaard gaan met profetiese besonderhede en langdurige uitstel van die verwagte Einde, kan dit ook verwarring, twyfel en 'n gevoel van nutteloosheid veroorsaak. Op verskeie punte het dit gelyk of Schlink die begin van die Eindtye aandui. Die Koue Oorlog het hom immers hiertoe geleen. Maar sulke waarskuwings het dalk, in retrospek, gedien as 'n afleiding van ander prioriteite, soos om voort te gaan om die dinamika wat die Holocaust moontlik gemaak het, te onderstreep.

Sommige kritici het gewonder of die suksesse van die Susterskap meer die vrug was van die naoorlogse Wes-Duitse “ekonomiese wonderwerk” (Wirtschaftswunder) as wonderwerke van God, soos Schlink beweer het. Dat die susters se suksesse gelyk het asof dit beide hierdie- en anderwêreldse was, nie ten spyte van hul kinderlike eenvoud nie, maar as gevolg daarvan, blyk 'n sekere segment onder die vaste Lutherse tradisionaliste te beklee. Met ander woorde, wenke van God wat gebede op tasbare, letterlike maniere beantwoord, was erg genoeg, maar aansprake van bewyse was te veel vir sommige buitestanders om te dra sonder om noemenswaardig aanstoot te neem (Faithful 2014:7, 82–87).

Namate die Susterskap gegroei het, was daar 'n mate van ontevredenheid. ’n Handjievol vroue het die groep verlaat. 'n Paar gepubliseerde bewerings van emosioneel traumatiese en geestelik onderdrukkende praktyke, soos die Chapter of Faults wat gebruik word as 'n instrument om jonger susters te verkleineer (Jansson en Lemmetyinen 1998:38; Faithful 2014:146). Miskien was die afwesigheid van eksterne aanspreeklikheid aan die basis van sommige van die potensieel problematiese aspekte van Schlink se rol binne die Susterskap. Toegegee, dit is 'n norm in baie godsdienstige kringe, veral charismatiese kringe, waarin die susters kan val (afhangende van 'n mens se definisies van "charismaties"). Maar te min toesig kan potensiële probleme meebring soos dié wat deur voormalige susters beweer word.

BETEKENIS VIR DIE STUDIE VAN VROUE IN RELIGIES

Moeder Basilea Schlink het 'n profetiese stem verhef in 'n onbuigsame samelewing, wat die toekoms vooruitgesien het en met die verlede te kampe het. Sy was medestigter van 'n beweging wat Duitsland vir 'n tyd lank gevorm het, wat bygedra het tot die diskoers oor geregtigheid vir die Joodse slagoffers van die Holocaust in 'n tyd toe min sulke stemme bestaan ​​het. Haar Susterskap bied steeds 'n alternatiewe manier van lewe aan vir diegene wat 'n oproep tot lewens van radikale bekering en toewyding wil gehoorsaam. Sy was gretig om krediet met Madauss en met Riedinger te deel, maar Schlink is een van die min vroue (dalk die enigste) in die geskiedenis van die Christendom wat 'n godsdienstige orde gestig het wat onafhanklik van manlike gesag en deur middel van die krag van haar eie individuele leierskap .

Dit was alles ten spyte van haarself. Na haar mening was haar krag nie meer haar eie as haar visioene vir die Susterskap en vir Kanaän nie. God was haar krag, God s'n was die visie. Sy was maar 'n passiewe vaartuig. Of ten minste is dit wat sy beweer het, haar sagte houding weerlê diepe krag (Schlink 1993:324–25; Faithful 2014:166–68). Sy het tegelyk 'n visioenêre grensbreker en 'n aarts-tradisionalis beskou skryf as "manswerk" (Schlink 1993:302). Tog het dit een van haar mees konsekwente take geword. Sy het die geslagsnorme van haar generasie op sommige maniere uitgedaag, selfs al het sy daartoe verbind om dit in ander te versterk.

Dat sy buite sekere kringe relatief onbekend is, getuig nie soseer van enige gebrek aan betekenis nie as van haar toewyding om haar persepsie van God se roeping te volg, ongeag die koste. Vir 'n tyd lank het haar ster helder geskyn vir die hele nasie om te sien. Haar dissipels gaan voort om die lig van haar nalatenskap te skyn. Min mense van enige geslag kan beweer dat hulle soveel bereik het.

IMAGES

Beeld # 1: Moeder Basilea Schlink. Foto gebruik met toestemming.
Beeld # 2: Klara Schlink. Foto gebruik met toestemming.
Beeld # 3: Erika Madauss. Foto gebruik met toestemming.
Beeld # 4: Vroeë konstruksie op Kanaan. Foto gebruik met toestemming.
Beeld # 5: Drukwinkel by Darmstadt. Foto gebruik met toestemming.
Beeld # 6. Moeder Basilea Schlink. Foto gebruik met toestemming.
Beeld # 7: Twee lede van die Evangeliese Susterskap in Talipot, Israel, wat die Holocaust-oorlewendes bedien het wat Israel besoek het. Foto gebruik met toestemming.
Beeld # 8: Kanaan in die een-en-twintigste eeu. Foto gebruik met toestemming.

Verwysings

Evangelishe Marienschwesternschaft. 2022. Toegang vanaf https://kanaan.org/ op 2 Maart 2023.

Getrou, George. 2014. Moederskap van die Vaderland. New York: Oxford University Press.

Hilpert-Fröhlich, Christiana. 1996."Vorwärts Geht es, aber auf den Knien”: Die Geschichte der christl

Hilpert-Fröhlich, Christiana. 1996."Vorwärts Geht es, aber auf den Knien”: Die Geschichte der christlichen Studentinnen- und Akademikerinnenbewegung in Deutschland 1905-1938. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft.

Hinn, Bennie. 2022. "3 Vroue wat 'Een met God' was." Toegang vanaf https://charismamag.com/spriritled-living/woman/benny-hinn-3-women-who-were-one-with-god/ op 2 Maart 2023.

Hinn, Bennie. 2017. "'n Kosbare tyd saam met die susters van Maria in Darmstadt." Toegang vanaf https://www.youtube.com/watch?v=dJZNxP5WfyI op 2 Maart 2023.

Jansen, Saskia Murk. 2005. "Bruidsmistiek (Brautmystic)." Bl. 155-57 duim Die New Westminster Dictionary of Christian Spirituality. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.

Jansson, Marianne en Riitta Lemmetyinen. 1998. Wenn Mauern fallen…: Zwei Marienschwestern entdecken die Freiheit des Evangeliums. Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung.

Marienschwestern, Oekumenische. 1953. Das Tat Gott onder deutscher Jugend, 1944-1951. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft.

Schlink, M. Basilea. 2007 [1962]. Realitäen: Gottes Wirken heute erlebt. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as Realiteite: Die wonderwerke van God wat vandag ervaar word.)

Schlink, M. Basilea. 2004 [1975]. Christen en die Yoga Frage. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as Christene en Joga?)

Schlink, M. Basilea. 2002 [1972]. Reiche der Engel und Dämonen. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as Die onsigbare wêreld van engele en demone.).

Schlink, M. Basilea. 2002 [1967]. Wo der Geist weht: Wesen und Wirken des heiligen Geistes damals und heute. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as Regeer deur die Gees.).

Schlink, M. Basilea. 2001 [1989]. Rockmusiek: Woher – Wohin? Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as Rockmusiek: Waar vandaan? Waarheen?).

Schlink, M. Basilea. 2001 [1958]. Israel mein Volk. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as Israel My uitverkore volk: 'n Duitse belydenis voor God en die Jode.).

Schlink, M. Basilea. 1999 [1995]. Bou 'n muur van gebed: 'n Handboek vir voorbidders. Londen: Kanaan Publikasies.

Schlink, M. Basilea. 1998 [1969]. Alles fúr Einen. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as My Alles vir Hom).

Schlink, M. Basilea. 1996 [1949]. Dem Überwinder die Krone. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as Aan die Victor die Kroon.).

Schlink, M. Basilea. 1993 [1975]. Wie ich Gott erlebte: Sein Weg mit mir durch Sieben Jahrzehnte. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as Ek het die sleutel tot die hart van God gevind: my persoonlike verhaal.).

Schlink, M. Basilea. 1992 [1987]. New Age aus biblisher Sicht. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as New Age vanuit 'n Bybelse oogpunt).

Schlink, M. Basilea. 1989 [1960]. Maria: Der Weg der Mutter des Herrn. Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as Maria, die Moeder van Jesus.).

Schlink, M. Basilea. 1967 [1964]. En niemand sou dit glo nie: 'n antwoord op die nuwe moraliteit. Grand Rapids, Michigan: Zondervan. (Oorspronklik gepubliseer in Duits as Und keiner wollte es glauben.).

Schlink, M. Basilea. 1961. Das Ende is nie. Darmstadt-Eberstadt: Oekumenische Marienschwesternschaft.

Schlink, M. Basilea. 1956. Israel: Gottes Frage an uns. Darmstadt-Eberstadt: Oekumenische Marienschwesternschaft.

Schlink, M. Basilea. 1949. Ihr aber seid das königliche Priestertum. Darmstadt-Eberstadt: Oekumenische Marienschwesternschaft. (Gepubliseer in Engels as Die Koninklike Priesterskap.)

Smith, Robert O. 2013. Meer begeer as ons eie [sic] Verlossing: Die wortels van Christelike Sionisme. New York: Oxford University Press.

AANVULLENDE HULPBRONNE

Greschat, Martin. 2002. Die evangelische Kirche und die Deutsche Geschichte nach 1945: Weichenstellungen in der Nachkriegszeit. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Publikasiedatum:
4 Maart 2023

 

Deel