David G. Bromley

The Way International

DIE MANIER INTERNASIONALE TYDLYN

1916 (31 Desember): Victor Paul Wierwille is gebore in New Knoxville, Ohio.

1937 (2 Julie): Wierwille trou met Dorothea Kipp.

1942 (3 Oktober): Wierwille het die weeklikse radioprogram Vesper Chimes begin.

1945: Wierwille se eerste boek, Oorwinning deur Christus, wat gepubliseer word.

1953: Wierwille begin die voorloperkursus aan Krag vir oorvloedige lewe.

1954: Wierwille begin met publikasie van The Way Tydskrif.

1955: Wierwille stig The Way, Incorporated.

1957: Wierwille bedank formeel as leraar in die Evangeliese en Gereformeerde Kerk pastoraat en begin sy bediening in Die Weg voortsit.

1970: Wierwille stig The Way Corps and the Word Over the World (WOW) Ambassador-program.

1974: The Way het The Way College of Emporia (Kansas) en The Way International Fine Arts and Historical Centre (Sidney, Ohio) verkry.

1975: The Way verander sy naam na The Way International.

1976: The Way International het The Way Family Ranch (Gunnison, Colorado) en The Way College of Biblical Research (Rome City, Indiana) verkry.

1982: Wierwille stel L. Craig Martindale aan as president van The Way International.

1985: Victor Paul Weirwille sterf.

2020 (10 Maart): Vern Edwards is aangestel as die vyfde president van The Way International.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Victor Paul Wierwille [Beeld regs] is op 31 Desember 1916 vir Ernst en Emma Wierwille gebore en het grootgeword op 'n familieplaas wat later die hoofkwartier van The Way International geword het. As jeugdige het hy die Evangeliese en Gereformeerde Kerk (later die United Church of Christ) bygewoon. Nadat Wierwille BA- en BD-grade van Mission House College and Seminary (later Lakeland College) ontvang het, het Wierwille in 1941 'n Meestersgraad in Teologie aan die Princeton Theological Seminary behaal (Kyle 1993). Wierwille het later 'n doktorsgraad van Pikes Peak Bible Seminary, 'n ongeakkrediteerde korrespondensieskool in 1948 ontvang (Melton 1986:205). Wiewille het tydens universiteit met Dorothea Kipp getrou, en die egpaar het vyf kinders gehad.

Tydens sy eerste pastorale pos, in 1942, het Wierwille berig dat God direk met hom gepraat het in 'n tyd toe hy onseker gevoel het oor die boodskap wat hy leer. Volgens Wierwille het God gesê “hy sal my die Woord leer soos dit sedert die eerste eeu nie bekend was as ek dit aan ander sou leer nie.” Wierwille het 'n teken van God gevra. Hy het berig dat “My oë was styf toe terwyl ek gebid het. En toe maak ek hulle oop. Die lug was so wit en dik van sneeu, ek kon nie die tenks by die vulstasie op die hoek nie 75 voet weg sien nie” (Juedes en Morton 1984:8-9). 'n Deel van die verstaan ​​van die Woord soos dit nog nooit bekend was nie, behels die bestudering van die Aramese Bybel, wat die taal was wat Wierwille geglo het dat Christus gepraat het. Wiewille het hierdie projek in die middel 1950's aangepak.

In Oktober 1942 het Wierwille met sy radio-uitsending "The Vesper Chimes" begin, wat Bybelonderrig en Christelike musiek bevat wat deur 'n jeugkoor verskaf is. Hy het sy eerste boek gepubliseer, Oorwinning deur Christus, 'n samestelling van sy preke, in 1945. Wierwille het tot 1957 sy predikanteposte binne die Evangeliese en Gereformeerde Kerk voortgesit.

Gedurende die 1950's het Wierwille 'n aantal van die organisatoriese en leerstellige komponente begin bou wat sentraal tot The Way International geword het. Hy het The Way, Incorporated (1955) gevorm. Hy het die plaas waarop hy gebore is begin omskep in 'n hoofkwartier vir The Way en het die eiendom daarna aan die beweging geakte (1957). Hy het die Bybelse Navorsingsentrum (1961) gebou en die eerste Internasionale Somerskoolprogram daar gehou (1962). Hy het begin met die organisering van die Power for Abundant Living (PFAL)-klas (1953), publikasie van The Way Magazine (1954), stigting van The Way Corps (1970), stigting van die Word Over the World (WOW) Ambassador-program (1970), verkryging van The Way College of Emporia in Kansas en The Way International Fine Arts and Historical Centre in Sidney, Ohio (1974), en die aankoop van The Way Family Ranch in Gunnison, Colorado, asook The Way College of Biblical Research in Rome City, Indiana (1976). 'n Aantal van hierdie organisasies was opvoedkundige en leierskapsopleiding gerig. Die Power for Abundant Living (PFAL) het sy doel beskryf as bedoel om die sin van die lewe te verhoog, 'n positiewe gesindheid, voorspoed en gesondheid te bevorder, asook om geloof en gebed te leer.

The Way International het sy suksesvolste tydperk van groei gedurende die 1960's en 1970's beleef, en moontlik 'n hoogtepunt van 35,000 XNUMX ledetal bereik. Die Weg het op dieselfde poel potensiële jeugdige bekeerlinge getrek as 'n aantal Jesus Mense en ander konserwatiewe Christelike godsdienstige bewegings, soos The Children of God (later The Family International) en Golgota Kapel (Kyle 1993). In 1968 het Wierwille teenkulturele woonbuurte in San Francisco besoek en persoonlik bedien, wat bygedra het tot bewegingsgroei gedurende hierdie tydperk (Eskridge 2018:108). Jeugdige bekeerlinge is ook gelok deur The Way se integrasie van rockmusiek in sy bediening deur die Woodstock-styl Rock of Ages jaarlikse musiekfeeste. Bewegingslidmaatskap het afgeneem met die einde van die jeugdige teenkultuur, soos die geval was vir baie van die groepe in daardie kohort.

Die beweging het later 'n aantal uitdagings ervaar namate eksterne opposisie daarteen gemobiliseer het, dit is geteister deur interne verdeeldheid, en bewerings van morele wangedrag het ontstaan ​​[Sien, Kwessies/Uitdagings].

Leerstellinge / oortuigings

The Way International lys 'n tienpunt-opsomming van sy leerstellings (The Way International-webwerf 2022):

Ons glo dat die skrifture van die Ou en Nuwe Testament “deur inspirasie van God gegee is” [theopneustos, “God-asem”] (II Timoteus 3:16) en volmaak soos oorspronklik gegee; dat die God-geasemde Woord van hoogste, absolute en finale gesag is vir geloof en godsaligheid.

Ons glo in een God, die Skepper van die hemel en aarde; in Jesus Christus, God se eniggebore Seun, ons heer en verlosser, wat God uit die dood opgewek het; en ons glo in die werkinge van die Heilige Gees.

Ons glo dat die maagd Maria Jesus Christus deur die Heilige Gees ontvang het; dat God in Christus was; en dat Jesus Christus die “middelaar tussen God en mense” is en “die mens Christus Jesus” is (2 Timoteus 5:XNUMX).

Ons glo dat Adam geestelik na die beeld van God geskape is; dat hy gesondig het en daardeur onmiddellike geestelike dood oor homself gebring het, wat skeiding van God is, en fisiese dood later, wat die gevolg van sonde is; en dat alle mense met 'n sondige natuur gebore word.

Ons glo dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte, as 'n verteenwoordiger en plaasvervanger vir ons, en dat almal wat met hul mond die Here Jesus bely en met hul hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, geregverdig en regverdig gemaak word. , wedergebore deur die gees van God, ontvang die ewige lewe op grond van Sy ewige verlossing, en is daardeur seuns van God.

Ons glo in die opstanding van die gekruisigde liggaam van ons Here Jesus Christus, sy hemelvaart en sy sitplek aan die regterhand van God.

Ons glo in die geseënde hoop van Christus se wederkoms, die persoonlike wederkoms van ons lewende heer en verlosser, Jesus Christus, en ons samekoms tot Hom.

Ons glo in die liggaamlike opstanding van die regverdiges en die onregverdiges.

Ons glo in die ontvangs van die volheid van die heilige gees, die krag uit die hoogte, en die ooreenstemmende nege manifestasies van die heilige gees vir alle wedergebore gelowiges.

Ons glo dit is beskikbaar om alles te ontvang wat God ons in sy Woord belowe volgens ons gelowige geloof. Ons glo dat ons in Christus Jesus vry is om alles te ontvang wat Hy deur sy plaasvervanger vir ons bereik het.

Die Weg se leerstellings is op verskeie maniere kenmerkend (Juedes en Morton 1984). Een van die mees sentrale en kontroversiële leerstellings in The Way is die verwerping van The Trinity: Christus word nie as gelykwaardig aan God verstaan ​​nie, maar eerder as 'n geskape wese. Die Heilige Gees is 'n manifestasie van God en 'n gawe van God, 'n gawe wat manifesteer deur spreek in tale. Die Weg herinterpreteer ook die leerstelling van die maagdelike geboorte. Die groep leer dat dit werklike seksuele omgang tussen Maria en die Heilige Gees was wat gelei het tot die geboorte van Jesus. Toe Josef en Maria 'n seksuele verhouding begin het, was Maria reeds swanger met Jesus. The Way preek ook en is georganiseer rondom die konsep van dispensasionalisme, wat beweer dat die verhouding tussen God en die mensdom deur sewe "administrasies" voortgegaan het. Die Weg het 'n administrasie bygevoeg, wat die verhouding is waarin die mensdom tans woon en begrens word deur die Pinkster en die wederkoms van Christus (ultra-dispensasionalisme). Daar is 'n aantal ander kenmerkende leerstellings, soos die verwerping van sommige boeke in die Ou Testament en wat dit beteken om wedergebore te word.

RITUELE / PRAKTYKE

Soos in die geval van leerstellings, het The Way 'n aantal kenmerkende rituele praktyke. Die kerk hou nie eredienste op Sondae nie; daar is eerder gemeenskapsbyeenkomste deur die week. Lede beoefen glossolalia, wat beskou word as 'n manifestasie van die heilige gees. Glossolalia vervang die waterdoop. Lede word gevra om die kerk finansieel te ondersteun deur inkomste tiendes as die minimum, met die aanmoediging van "oorvloedige deel" buiten tiendes.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Lidmaatskap van The Way vereis die voltooiing van die twaalf sessies Power For Abundant Living (PFAL) klas. Die klas bestaan ​​uit die kenmerkende “verlore kennis” wat Wierwille geglo het hy deur sy navorsing en geestelike ervarings herwin het. The Way-organisasie beklemtoon opvoeding, leierskap en sending deur organisatoriese komponente soos The Way Corps (leierskapopleiding 1970) en die Word Over the World (WOW) Ambassador-program (missionering 1970). Algehele organisasie is bedoel om te herhaal wat The Way verstaan ​​as die vroeë Christelike kerk se “boomstruktuur”, met wortels, stamme, takke en takkies. Op plaaslike vlak word daar na beide gemeenskapsgroepe wat in lidmate se huise bymekaarkom (eerder as kerkgeboue) en individuele lidmate as “takkies” verwys (Melton 1986). Plaaslike kerkleierskap word uitgeoefen deur geordende predikante wat rituele soos troues, begrafnisse en nagmaal hou. Die kerk reël jaarliks ​​sy Rock of Ages-musiekfees.

Kwessies / UITDAGINGS

The Way International het 'n aantal groot uitdagings deur sy geskiedenis ervaar, die meeste gedurende sy vroeë jare van ontwikkeling. Kwessies sluit in teenkanting van anti-kultusgroepe, interne konflikte wat gelei het tot afwykings en skeuring, en bewerings van seksuele misbruik deur Way-leierskap. Daar is ook meer klein probleme. The Way se liefdadigheidsorganisasie is in 1985 herroep weens beweerde politieke aktiwiteitskendings, maar sy status is twee jaar later heringestel nadat dit suksesvol 'n regsuitdaging op die been gebring het (Tolbert 1988). Vir etlike jare gedurende die 1970's was daar openbare kommer oor studente aan die Way College of Emporia (Kansas) wat wapenopleiding ontvang het deur 'n kursus wat deur die staat oor jagveiligheid aangebied is. Hierdie kommer het egter verminder aangesien lede geen militêre opleiding ontvang het nie en nie militêre wapens gehad het nie.     

The Way International het gevorm voor die ontstaan ​​van die groep nuwe godsdienstige bewegings wat gedurende die laat 1960's en 1970's as "kultusse" bestempel is (Shupe en Bromley 1980). The Way het egter gedurende die 1970's in 'n beduidende mate gefloreer omdat dit op die konserwatiewe maar kontrakulturele Jesus People Movement geput het (Eskridge 2018l; Howard 1971). Die kultus/breinspoel-interpretasie van betrokkenheid by nuwe godsdienstige groepe het gelei tot deprogrammerings van die groepe (Lewis en Bromley), waarvan baie gedurende daardie era dwingend was, litigasie oor wetlike beheer oor aanhangers (Fisher 1991), en gepubliseerde verhale van bewegingsloopbane deur voormalige lede (Edge 2017a, 2017b). Deprogrammerings van The Way International het moontlik dié van die Unification Church, wat 'n primêre teiken was, in die middel-1980's oorskry (Melton 1986:209; Bromley 1988).

The Way het gedurende die 1980's interne konflikte en afwykings in die gesig gestaar wat die beweging aansienlik verswak het. In 1983 het Wierwille die drie-en-dertigjarige Loy Craig Martindale, wat voorheen 'n aantal leiersposisies binne die beweging beklee het, as sy opvolger gekies, hoewel Wierwille tot sy dood in 1985 steeds 'n oorheersende invloed binne die groep was. na Wiewille se dood het Christopher Geer, wat deur The Way georden is, “The Passing of the Patriarch” gepubliseer wat Martindale se leierskap uitgedaag het en 'n aanspraak gemaak het op sy eie geestelike gesag. Die dokument is uiteindelik by 'n vergadering van The Way Corps aangebied en deur die beweging gesirkuleer. Greer het ons uiteindelik uit sy leiersposisie ontslaan en voortgegaan om sy eie organisasie te stig, Word Promotions, Ltd. Te midde van die uitdagings vir sy leierskap, het Martindale probeer om sy beheer oor die organisasie te verskerp deur persoonlike getrouheid te eis en leiers te vervang, wat gelei het tot beide leier- en ledebedankings. Die beweging het dalk meer as die helfte van sy ledetal gedurende hierdie jare verloor. Teen die 1990's het byna 'n dosyn skeuringgroepe hul onafhanklikheid van The Way verklaar, met baie wat baie soortgelyke organisasie en leerstellings behou het (Tolbert 1988; Juedes 1997). 

Laastens was daar talle bewerings van seksuele misbruik (Eskridge 2018:109; Juedes 1999, 2009). Wierwille, wat gesterf het voor die uitbreek van beskuldigings, is persoonlik van seksuele uitbuiting beskuldig, asook Craig Martindale en ander Way-leiers. Die bewerings het die Bybelsensitiewe beskuldiging van egbreuk behels, aangesien die meeste van hierdie betrokke mans en vroue getroud was, asook die uitbuiting van enkellopende vroulike aanhangers deur mans. Die legitimerende weergawes wat aan vroue verskaf is, was gebaseer op Bybelse interpretasies wat deur die leiers verskaf is wat vroue se verpligtinge teenoor mans beklemtoon het as deel van hul “geestelike volwassenheid” (Skedgelt 2008). Wierwille se opvolger, Craig Martindale, is in 'n siviele geding aangekla van 'n "patroon van korrupte aktiwiteite" wat deur Way-lede Paul en Frances Allen gebring is, wat "aanranding en verkragting" ingesluit het. Net voordat die saak verhoor sou word, is 'n skikking bereik, rekords is verseël en bepalings van die skikking is nie bekend gemaak nie (Laney 2000). Martindale het sy leiersposisie bedank in die nasleep van hierdie regsgedinge.

Onder die skismatiese groepe wat gedurende die onstuimige 1980's gevorm het, was River Road Fellowship, gevorm deur Victor Barnard, met 'n mate van vroeë betrokkenheid deur David Larsen (Brooks en Ross 2014; Backman 2014; L'Heureux 2016.). Barnard was ingeskryf by Hobart College in die staat New York toe hy deur 'n werwer van The Way genader is. Hy het daarna uit die kollege verlaat en The Way College in Emporia Kansas begin bywoon. In 1983 het hy by The Way Corps se vierjarige leierskapopleidingsprogram aangesluit. Omstreeks 1990 het Barnard en Larsen hul eie toevlugsentrum, Shepherd's Camp, begin beplan. Larsen het berig dat hy en Barnard deeglik bewus was van seksuele aktiwiteite wat in die Weg plaasvind en het onderneem om sulke oortredings te vermy (Ross, Louwagie en Brooks. 2014).  

Ons het openlik daaroor gepraat, dit aangespreek, dat dit verkeerd was — dat ons nooit daardie roete sou gaan nie,” het Larsen met groot oë gesê. “Ons het selfs 'n verbintenis gemaak, 'n persoonlike verbintenis aan mekaar dat ons nooit sulke goed sal toelaat nie.

Wat as 'n tydelike kamp begin het, het ontwikkel in 'n hiërargies georganiseerde, geïsoleerde residensiële enklawe wat moontlik 150 inwoners op sy hoogtepunt gehuisves het. Terselfdertyd het Barnard se charismatiese statusaansprake dramaties toegeneem, en hy het homself as 'n verteenwoordiger van Jesus voorgehou. In 2000 het Barnard “The Maidens” gestig, 'n groep van tien meisies tussen twaalf en vier-en-twintig wat gekies is om naby Barnard te woon, met hul ouers se toestemming (Kahler 2016). Die groep jong vroue is voorgestel as soortgelyk aan 'n godsdienstige orde vir vroue. Barnard het daarna seksuele verhoudings met beide die getroude vroue in Riverweg en met adolessente Meisies begin aanknoop. Die jong meisies is gerusgestel dat sy seksuele toenadering sy manier was om God se liefde vir hulle te demonstreer en dat hulle maagde sou bly omdat hy 'n "Man van God" was. In 2008 het Barnard sy owerspelige verhoudings in die openbaar aangekondig, en konflik het gevolg. Manlief het probeer om aanklagte teen hom in te dien. In 2012 het twee van die jong Meisies Barnard se onwettige verhoudings met hulle aangemeld. In 2014 het wetstoepassers verskeie klagte van seksuele aanranding teen Barnard aanhangig gemaak. Hy het uiteindelik skuld beken op die aanklagte en is tot vier-en-twintig jaar tronkstraf gevonnis (Clouse 2017).

The Way International het sedert die Wierwille-Martindale-tydperk organisatories gevestig; daar is geen melding van Wierwille se geruite geskiedenis op die organisasie se webwerf (The Way International-webwerf 2022). Daar was verskeie gladde, konvensionele leierskapveranderings. Ds Vern Edwards is in 2020 as die Vyfde President van The Way International aangestel, en The Way het sy 79ste bestaansjaar in 2021 gevier (Speicher 2021).

BEELD
Beeld #1: Victor Paul Wierwille.

Verwysings

Backman, Kehla. 2014. "Hoe meer jy jou verbind, hoe meer is die leier lief vir jou." Gawker, 26 April. Toegang vanaf https://www.gawker.com/the-more-you-commit-the-more-the-leader-loves-you-15655767658.01K op 20 Januarie 2022.

Bromley, David. 1988. "Deprogrammering as 'n manier van uitgang van nuwe godsdienstige bewegings: die geval van die eenwordingsbeweging." Bl. 166-85 duim Val van die geloof: die oorsake en gevolge van godsdienstige afvalligheid. Newbury Park: SAGE Publications, 1988

Bromley, David G. en Anson Shupe. 1981. Vreemde gode: Die Groot Amerikaanse Kult Skrik. Boston: Beacon Press.

Brooks, Jennifer en Jenna Ross. 2014. "Vriende onthou styg en daal o Victor Barnard." Star Tribune, Augustus 13. Toegang verkry vanaf https://www.startribune.com/april-20-friends-recall-rise-and-fall-of-victor-barnard/255833281/?refresh=true op 20 Januarie 2022.

Clouse, Thomas. 2017. "Slagoffer van seksmisdaad van 'meisies'-kultus lê regsgeding in teen River Road Fellowship-ouderlinge wat na Spokane verhuis het." Die Woordvoerder, Januarie 25. Toegang verkry vanaf https://www.spokesman.com/stories/2017/jan/25/sex-crime-victim-from-maidens-cult-files-lawsuit-t/ op 20 Januarie 2022.

Edge, Charlene. 2017a. Undertow: My Escape from the Fundamentalism and Cult Control of The Way International. Newton, KS: Wings ePress.

Edge, Charlene. 2016. "Hoekom ek 'n Fundamentalistiese Kultus moes ontsnap." ICSA Vandag 7: 15-17.

Eskridge, Larry. 2018. God se Ewige Familie: Die Jesusmensebeweging in Amerika. New York: Oxford University Press.

Visser, Barry. 1991. "Toewyding, skadevergoeding en deprogrammeerders: strategieë en teenstrategieë in die kultusoorloë." Tydskrif vir Regte en Godsdiens 9: 151-77.

Howard, Jane. 1971."The Groovy Christians of Rye, NY" Life Magazine, 1 Mei, 78-86.

Juedes, John. 2009. "The Way's Theology of Sex: How Way Leiers het die Bybel gebruik om promiskuïteit en owerspel te bevorder." Toegang vanaf http://www.empirenet.com/~messiah7/sut_sextheology.htm op 10 Januarie 2022.

Juedes, John. 1999. "AANSKLARING TEGEN TWI EN BEKLINGS VAN SEKSUELE WANGEDRAG." Oor The Way International. Toegang verkry vanaf www.empirenet.com/~messiah7 op 10 Januarie 2022.

John Juedes. 1997. Resensie van "Die heengaan van 'n patriarg." Toegang vanaf http://www.empirenet.com/~messiah7/rvw_patriarch.htm op 1 / 1 / 2022.

Juedes, John en Douglas Morton. 1984. “Van “Vesper Chimes” tot “The Way International”. Milwaukee, WI: CARIS

Kahler, Karl. 2016. “Minnesota-kultusleier het die meisies 'bruide van Christus' genoem – en hy was 'Christus'.” Pioneer Press, Maart 29. Toegang verkry vanaf https://www.twincities.com/2014/05/16/minnesota-cult-leader-called-the-girls-brides-of-christ-and-he-was-christ/ op 20 Januarie 2022.

Kyle, Richard. 1993. Die. Religious Fringe: 'n Geskiedenis van alternatiewe godsdienste in Amerika. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

Lalich, Janja en Karla McLaren. 2018. Ontsnap Utopia: Grootword in 'n kultus, uitklim en oor begin. New York: Routledge.

Laney, William. 2000. "The Way International bereik skikking met egpaar." Wapakoneta Daaglikse Nuus, November 7. Toegang verkry vanaf https://culteducation.com/group/1289-general-information/8318-the-way-international-reaches-settlement-with-couple.html op 1 / 10 / 2022.

L'Heureux, Catie. 2016. "Twee kinderverkragtingsoorlewendes het pas 'n kultusleier se skrikwekkende bewind beëindig." Die Sny, Oktober 28. Toegang verkry vanaf  https://www.thecut.com/2016/10/rape-victims-minnesota-cult-leader-victor-barnard-sexual-assault.html op 20 Januarie 2022.

Lewis, James en David G. Bromley. 1987. "Die kultus-onttrekkingsindroom: 'n verkeerde toeskrywing van oorsaak?" Tydskrif vir die wetenskaplike studie van godsdiens 26: 508-522.

Ross, Jenna, Pam Louwagie en Jennifer Brooks. 2014. “Gevang in ’n kultus se donker omhelsing.” Star Tribune, Augustus 13. Toegang verkry vanaf https://www.startribune.com/april-27-caught-in-a-cult-s-dark-embrace/256845191/?refresh=true op 20 Januarie 2022.

Shupe, Anson en David G. Bromley. 1980, Die Nuwe Vigilantes. Beverly Hills: Sage.

Skedgelt, Kristin. 2008. Losing the Way: 'n Memoir van geestelike verlange, manipulasie, misbruik en ontsnapping. Point Richmond, CA: Bay Tree Publishing.

Speicher, Melaine. 2021. "The Way vier 79ste bestaansjaar." Sidney Daily News, Oktober 6. Toegang verkry vanaf https://www.sidneydailynews.com/news/religion/208263/the-way-celebrates-79th-anniversary

The Way International webwerf. 2022. "Oor die stigter." Toegang vanaf https://www.theway.org/about-us/about-the-founder/ op 1 / 5 / 2022.

The Way International webwerf. 2022. "Verklaring van oortuigings," Toegang verkry vanaf https://www.theway.org/about-us/statement-of-beliefs/ op 1 / 1 / 2022.

Tolbert, Keith. 1988. "Binnegevegte snoei takke van The Way International." Christianity Today, Februarie 19. Toegang verkry vanaf https://www.christianitytoday.com/ct/1988/february-19/infighting-trims-branches-of-way-international.html op 1 Januarie 2022.

Tucker, Ruth. 1989. Nog 'n evangelie: alternatiewe godsdienste en die nuwe era-beweging. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Wierwille, Victor. 1945. Oorwinning deur Christus. Van Wert, OH: Wilkinson Press

Publikasiedatum:
23 Januarie 2022

 

 

 

 

 

Deel