David Breme

David Breme werk tans as 'n Franse redaksionele afrigter vir studente in Menslike en Sosiale Wetenskappe. Sy huidige projek is hoofredakteur van 'Revue Ouverture, revue internationale de philosophie, théologie et psychanalyse' by die C.É.INR, Centre d'Écoute et d'Interprétation sur les Nouveaux modes du Croire, in vennootskap met Institut d'Études Religieuses, Université de Montréal. David doen kwalitatiewe navorsing met 'n begronde teorie in Kulturele Antropologie, Letterkunde en Godsdiensstudies (PhD, UQÀM 2018). Hy is ook 'n onderwyserassistent oor Hindoeïsme (UQÀM 2012, University Laval, herfs 2021) en Tibetaanse Boeddhisme (UQÀM, 2014) en werk tans tot 2019 in 'n navorsingsprojek oor Kanadese Sikkhisme. Ten slotte is hy 'n skrywer en 'n literêre Kanadese vertaler (LTCA/ATTLC) in Franse taal.

Deel