Valérie Aubourg 

Katolieke Charismatiese Vernuwing

 

KATOLIESE CHARISMATIESE VERNUWINGSTYD

1967: Die Katolieke Charismatiese Vernuwing (CCR) is gestig.

1967–1980's (vroeg): Protestantse uitbreiding en akkulturasie het plaasgevind.

1975 (18-19 Mei): Die eerste wêreldwye byeenkoms vir charismatiese vernuwing het plaasgevind in die teenwoordigheid van pous Paulus VI op die Sint-Pietersplein, Rome.

1978: Die Internasionale Katolieke Charismatiese Vernuwingsdienste (ICCRS) is gestig.

1980s-1990s: Die Katolieke Charismatiese Vernuwing geïntegreer in die Katolieke matriks.

1981: Die Internasionale Katolieke Charismatiese Vernuwingskantore (ICCRO) is geskep.

1998 (27-29 Mei): Die stigters en leiers van sewe en vyftig kerklike bewegings en nuwe gemeenskappe het met Pous Johannes Paulus II in St Peter's Square, Rome, vergader.

1990's (laat) -2020:  Die toenadering tot die nuwe Pinksterfees is bereik.

2000's: Evangeliese en Pinkster-elemente is in die breër Katolisisme ingevoer, wat verder gaan as die Charismatiese Vernuwing in die streng sin van die term.

2017 (3 Junie): 'n CCR-byeenkoms het sy vyftigste bestaansjaar gevier in die teenwoordigheid van pous Franciscus in Circus Maximus, Rome.

2018: Die Katolieke Internasionale Diens vir charismatiese vernuwing (CHARIS) is gestig.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Die Charismatiese Vernuwing is in Januarie 1967 gebore toe vier leke-onderwysers van die Duquesne-universiteit in Pittsburgh, Pennsilvanië, die doop in die Heilige Gees ervaar het in 'n groep Episcopalian Pinksterfees. Hul ervaring het vinnig versprei buite studentekringe en die Verenigde State, wat aanleiding gegee het tot 'n menigte Katolieke byeenkomste om op die "Pinksterweg" te bid. In minder as tien jaar het die beweging op alle vastelande gevestig geraak: in 1969 was dertien lande gasheer vir gebedsgroepe, en teen 1975 was drie-en-negentig lande betrokke. In Afrika was dit so suksesvol dat die antropoloog en Jesuit Meinrad Hebga gepraat het van 'n "ware vloedgolf" (Hebga 1995: 67).

Tans bestaan ​​die Charismatiese Vernuwing uit 19,000,000, wat ongeveer tien persent van alle Katolieke verteenwoordig (Barrett en Johnson 2006). Die beweging het 148,000 238 gebedsgroepe in 13,400,000 lande. Groepgroottes wissel van twee tot duisend deelnemers. Hierdie groepe bring elke week 10,600 450 1980 mense bymekaar. 2.7 2006 priesters en 2014 biskoppe regoor die wêreld is charismaties. Maar die Charismatiese Vernuwing is hoofsaaklik 'n lekebeweging. Na 'n aanvanklike eksponensiële groei (meer as twintig persent per jaar tot in die 2010's), het die opmars van die Katolieke charismatiese beweging aansienlik vertraag. Dit het nietemin sedert die begin van die een-en-twintigste eeu met 'n tempo van 2014 persent per jaar voortgegaan (Barrett en Johnson 2017). Dit is in die Suide dat die groei tans op sy hoogste is, waar die charismatiese beweging veral aanklank vind by tradisionele kulture (Aubourg 2015a; Bouchard 2017; Massé XNUMX; Hoenes del Pinal XNUMX), terwyl die opkoms van leiers soos die Kongolese Mama Régine ( Fabian XNUMX), die Kameroense Meinrad Hebga (Lado XNUMX), die Beninese Jean Pliya, die Indiër James Manjackal, ens.

Vier fases kan onderskei word in die ontwikkeling van die Charismatiese Vernuwing. Die eerste kom ooreen met die jare van sy ontstaan ​​(1972-1982) waartydens die Pinksterervaring die Katolisisme betree het. Albei kante van die Atlantiese Oseaan het gesien wat die Kanadese Pauline Côté en Jacques Zylberberg (1990) ''n protestantse uitbreiding en akkulturasie' genoem het. Regoor die wêreld is gebedsgroepe gevorm, waarvan sommige aanleiding gegee het tot sogenaamde 'nuwe' gemeenskappe (Landron 2004). Dit sluit in The Word of God in the United States (1969); Sodalitium Vita Christianae in Peru (1969); Canção Nova (1978) en Shalom (1982) in Brasilië; Emmanuel (1972), Théophanie (1972), Chemin Neuf (1973), Rocher (1975), Pain de vie (1976) en Puits de Jacob (1977) in Frankryk; ens. Gebedsgroepe en gemeenskappe reël gereeld groot byeenkomste wat bevorderlik is vir ekumeniese verhoudings. Dit is die moeite werd om daarop te wys dat daar nie net bande tussen Katolieke charismatici en Pinkster mense is nie, maar ook met Lutherse en gereformeerde kringe wat vasgevang is in die "charismatiese golf" (Veldhuizen 1995: 40).

Die aanvanklike opening vir Pinksterisme is gevolg deur 'n fase van onttrekking waartydens die Charismatiese Vernuwing weer fokus op sy Katolieke identiteit (1982-1997). Die Romeinse instelling het gesorg om dit te beheer deur sy verbintenis met die kerkgemeenskap as geheel te versterk. Dit het gepoog om die bruisendheid daarvan te beperk deur sy rituele en gebruike te normaliseer. Die Vernuwing het ook posgevat binne die Katolieke matriks uit 'n bewuste begeerte van die beweging self. Nadat hy aanvanklik 'n "implisiete protes" (Seguy 1979) teen die Romeinse instelling verteenwoordig het, het hy 'n aantal beloftes gemaak: om emblematiese figure (heiliges, mistici, pouses) te gebruik, die geskiedenis van die kerklike tradisie weer toe te pas en praktyke te laat herleef wat geen langer gebruik (aanbidding van die geseënde sakrament, individuele belydenisse, pelgrimstogte, mariaanse toewyding, ens.). Soos uitgedruk deur Michel de Certeau, “word charisma in die Katolieke charismatiese bewegings deel van die instelling waarin dit sowel onderhou as wat dit wikkel” (De Certeau 1976: 12). In sommige bisdomme was die vernuwing onder leiers wat omsigtigheid en reserwe met betrekking tot charismatiese uitdrukkings opgelê het. Dit het gelei tot 'n baie geestelike vernuwing, wat geleidelik sy krag verloor het. Emosionele uitdrukkings het minder uitbundig geword. Die idee van bekering wat verband hou met die doop in die Heilige Gees, is eufemiseer. Groepe soos die Emmanuel-gemeenskap het dit vervang deur die term 'uitstorting van die Gees' om hulself te distansieer van die ervaring wat in Protestantse kringe geleef is en die belang daarvan in verband met die sakrament van die doop te verminder. Daar was minder, minder skouspelagtige genesings. Gebedsvergaderings is op 'n toenemende manier herhaal, en word ware paraliturgiese vergaderings. Die regulering van die vernuwing het uiteindelik gelei tot wat die sosioloog Max Weber beskryf as die "routinisering van charisma" en die "Katolieke resosialisering van emosies" (Cohen 2001), wat gepaard gaan met 'n afname in die aantreklikheid daarvan onder jongmense en veral in Westerse lande. . 

Die derde periode is die toenadering tot die Neo-Pinkstermense in 'n poging om die Vernuwing (sedert 1997) te laat herleef. Terwyl gebedsgroepe nie meer stoom gekry het nie, is stappe gedoen om die charismatiese emosie weer aan te wakker. Hulle het die vorm aangeneem van opleidingskursusse, gebedsbyeenkomste, evangelisasiedae, geïndividualiseerde verwelkomingselle en groot byeenkomste. Al hierdie inisiatiewe het elemente van die derde neo-Pinkster-golf gemobiliseer wat gekenmerk word deur die aanmoediging van buitengewone goddelike manifestasies onder die effek van 'Power Evangelism'. Die verskynsel het versprei danksy gespesialiseerde predikers wat binne interreligieuse en internasionale netwerke opereer en 'n nuwe godsdienstige opwinding veroorsaak wat die kerkinstelling baie hard probeer beheer het.

Die vierde sogenaamde "post-charismatiese" fase het in die vroeë 2000's begin. Dit stem ooreen met die bekendstelling van evangeliese en Pinkster-elemente in die Katolisisme, wat verder gaan as die Charismatiese Vernuwing in die streng sin van die term (Aubourg 2020). Hierdie inleiding kan "rustig" op 'n kapillêre wyse plaasvind, sonder dat die gelowiges noodwendig daarvan bewus is, en gebruik musiek (bv. Poprockliedjies van die Australiese Megachurch Hillsong), boeke (bv. Die Doelgerigte Kerk deur die Kaliforniese pastoor Rick Warren), diskursiewe praktyke (bv. lewensgetuienis), liggaamstegnieke (bv. die gebed van die broers), voorwerpe (bv. die doopkapel vir volwassenes), ensovoorts. Daar is ook gebedsgroepe geskep wat gekoppel is aan die Charismatiese Vernuwing, maar hulself nie daaraan behoort nie; hulle lede kom uit 'n wyer verskeidenheid kategorieë as net Katolieke charismate. Dit was die geval van die Mother's Prayer-groepe wat gestig is deur die Engelse vrou Veronica Williams, wat nou in vyf-en-negentig lande teenwoordig is. Sogenaamde "missionêre" gemeentes het hul inspirasie ook uit evangeliese megakerkies volledig bewus geneem, maar sonder dat hulle verbonde was aan die Charismatiese Vernuwing. Sodoende het die Katolisisme kragtige instrumente by evangeliese kerke geleen om die Katolieke praktyk te laat herleef en die stygende kurwe van godsdienstige ontevredenheid te vertraag. In hierdie proses van leen van die evangeliese en Pinksterwêreld is dit die moeite werd om op te let hoe belangrik dit is met een spesifieke benadering: die Alpha Courses (Rigou Chemin 2011; Labarbe, 2007; Stout en Dein 2013). Hierdie instrument vir evangelisasie, wat gekenmerk word deur die gemoedelikheid wat dit probeer bewerkstellig en die logistieke organisasie wat dit goedkeur, is soortgelyk aan Pinkster, omdat dit sy boodskap toespits op die ontwikkeling van 'n persoonlike verhouding met Christus, die lees van die Bybel en die "verkryging" van die Heilige. Gees. Nadat hulle in 1977 in die Londense Anglikaanse gemeente Holy Trinity Brampton (HTB) begin het, het die sukses daarvan regoor die wêreld en in verskillende Christelike gemeenskappe versprei. Dit het 'n sleutelrol op drie vlakke gespeel: die verspreiding van evangeliese praktyke en instrumente in die Katolieke wêreld, die bou van 'n internasionale intergeloofsnetwerk van leiers, en die implementering van 'n nuwe gemeentelike organisasiemodel.

Leerstellinge / oortuigings

In die woorde van Christine Pina (2001: 26), 'n kind van die pentekostalisme ', was die charismatiese beweging aanvanklik baie direk gekoppel aan hierdie vertakking van die evangeliese protestantisme, aangesien dit in die eerste plek gefokus het op die beoefening van charismes: glossolalia (Aubourg 2014b), profesie (McGuire 1977), genesing (Csordas 1983; Charuty 1990; Ugeux 2002). Dit beklemtoon dan die middelpunt van die Bybelse teks, bekering (of herleiding) en die eksplisiete verkondiging van die kerygma ('n boodskap gerig op 'Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het tot redding van die mensdom'). Boonop het die charismatiese beweging na aanleiding van die Pinksterisme die belydenis van die bestaan ​​van Satan en sy demoniese manifestasies laat herleef. Dit het versoeke om uitdrywings behandel en hulself voorgehou as 'n manier om te veg teen heksedreigemente (Sagne 1994).

Van die begin af het die verband met die Pinksterisme egter vrae laat ontstaan, en Katolieke was nie tevrede om sy weë bloot te kopieer nie. Die kerkinstelling het gesorg vir die kanalisering daarvan deur sekere elemente, soos die aandrang op apokaliptiese diskoers, ten gunste van ander soos respek vir hiërargiese en bestuursliggame ter syde te stel.

RITUELE / PRAKTYKE

Die Charismatiese Vernuwing bevat baie uiteenlopende individue van regoor die wêreld wat af en toe aan verskillende groepe en aktiwiteite deelneem: gebedsbyeenkomste, konferensies, byeenkomste, geestelike toevlugsoorde, evangelisasieskole, uitgewerye, nuwe gemeenskappe, ens. charismatiese landskap is georganiseer rondom twee hooftipes godsdienstige groepe: gemeenskappe en gebedsgroepe (Vetö 2012). [Beeld regs]

Gebedsgroepe vereis nie intensiewe toewyding van hulle lidmate nie en is geneig om in te meng met die plaaslike kerklike lewe. Alhoewel hul gehoor vloeiend en beweeglik is, het gebedsgroepe tog moeite gedoen om hulself te struktureer deur nasionale koördinerende liggame in te stel. Gebedsgroepe word gelei deur 'n herder omring deur 'n kern. In die oorgrote meerderheid gevalle is dit leke wat deur die ander lede van die groep verkies word. Net soos Pinksterbyeenkomste moedig gebedsgroepe wat deur Katolieke begin is, nuwe vorme van warm, hegte geselligheid aan. Charismatiese gebed plaas baie klem op godsdienstige emosies, getuienisse uit die regte lewe en vrye geloofsuitinge. Die liggaam speel 'n sentrale rol deur ritmiese liedjies, danse en talle gebare en houdings soos hande klap of arms opsteek.

Alhoewel spontaneïteit die wesenlike kenmerk van charismatiese gebed is, volg dit nietemin 'n patroon wat elke week herhaal word: die sessie begin met lofgebede gevolg deur een of meer Bybelse voorlesings. Dit eindig met kollektiewe voorbiddingsgebede en handoplegging aan individuele deelnemers wat dit wil hê. Gesange en charismatiese manifestasies punktueer die vergaderings (Parasie 2005).

Gemeenskappe is meer sigbaar en beter georganiseer as gebedsgroepe. Hulle beweer hul spesifieke kenmerke in verhouding tot mekaar. Mededingende verhoudings ontwikkel onder hulle, maar ook met betrekking tot outonome gebedsgroepe. Sommige bied 'n intense gemeenskaplike lewe (soos The Word of God in die Verenigde State, Béatitudes en Pain de Vie in Frankryk), terwyl ander (soos Emmanuel) 'n minder beperkende lewenswyse bied. Daar is twee prosesse aan die werk in hierdie godsdienstige groepe, wat Thomas Csordas beskryf in terme van "ritualisering en radikalisering van charisma" (Csordas 2012: 100-30). Vanuit 'n administratiewe oogpunt het hulle gelei tot die verkryging van kanonieke insettinge (godsdiensinstitute; private of openbare verenigings van aanbidders wat deur bisdom of pontifieke reg bestuur word). Hierdie gemeenskappe bied nuwe maniere om saam te leef, aangesien sommige gemeng is (mans en vrouens / priesters en leke / katolieke en protestante), terwyl ander getroude paartjies met hul kinders verwelkom. Die meeste van hulle moedig hul lede aan om kenmerkende klere of tekens te dra: spesifieke vorm en kleur van klere, gestileerde kruis om die nek gedra, sandale, ens. Nadat hulle geleidelik hul plek in die kerk ingeneem het, word die nuwe gemeenskappe vandag toevertrou aan gemeentes, abdye. , en kerklike verantwoordelikhede (Dolbeau 2019).

Afgesien van Pinksterpraktyke en geloofsoortuigings, het die meeste gemeenskappe wat uit die Charismatiese Vernuwing voortspruit, 'n streng ortopraksie aangeneem, wat kenmerkend is van evangeliese milieux. Dit sluit streng veroordeling in van gedrag wat as immoreel beskou word, soos owerspel; verbod op die gebruik van tabak; wantroue in die musiek, en veral rockmusiek; verbod op dobbel; en veroordeling van joga, waarsêende astrologie of spiritualisme (daar is egter 'n gradering tussen gemeenskappe wat sulke praktyke ten sterkste veroordeel en diegene wat minder krities daaroor is). Bo en behalwe die streng godsdienstige sfeer, is die veranderinge wat die ervaring van die doop in die Heilige Gees meebring, bedoel om die hele lewe van 'n bekeerde Katoliek te beïnvloed, van hul sosiale verhoudings tot hul daaglikse houding en verteenwoordiging van die samelewing. Hierdie etiese dimensie beïnvloed ook geslagsverhoudinge.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Nadat hulle hulself eers 'Katolieke Pentekostalisme', 'Neo-Pentekostalisme', of 'die Pinksterbeweging in die Katolieke Kerk' (O'Connor 1975: 18) genoem het, het die charismatiese beweging die 'Charismatiese vernuwing' genoem. Heel dikwels word dit eenvoudig die 'vernuwing' genoem. Afgesien van die naam daarvan, is daar 'n voortdurende debat tussen geleerdes, soos Thomas Csordas, wat glo dat die Katolieke Charismatiese Vernuwing gekenmerk kan word as 'n beweging (in die sosiologiese sin van die term), en die leiers van hierdie godsdienstige groepering, wat weier. om met hierdie teoretiese kategorie geassosieer te word (Csordas 2012: 43).

Aanvanklik het die Rooms-Katolieke Kerk hierdie 'vernuwing' in 'n grotendeels skeptiese, selfs negatiewe lig beskou. Dit word as onbeheerbaar geag, en dit lyk of dit vernuwend is vir die institusionele stelsel. Die beweging is ook in diskrediet gebring vanweë die neiging tot 'n emosionele Christendom wat die betrokkenheid in die samelewing verswak en die arrogante houding van hierdie nuwe bekeerlinge wat hulself as 'die toekoms van die Kerk' voorgedoen het. Op 18 en 19 Mei 1975, op die fees van Pinkster, het 12,000 3 mense uit meer as sestig lande deelgeneem aan die 1974de Internasionale Kongres van die Katolieke Charismatiese Vernuwing wat in Rome gehou is. [Afbeelding regs] Pous Paulus VI het hulle hierdie vraag gevra, wat in die annale van die Vernuwing sou neerkom: 'Hoe sou hierdie Vernuwing nie 'n geleentheid vir die Kerk en die wêreld kon wees nie? En hoe, in hierdie geval, sou 'n mens nie alle nodige stappe kon neem om te verseker dat dit so bly nie? ' Deur die vernuwing 'n 'geleentheid' te noem, het die pous nie net aan die charismatiese beweging die legitimiteit gegee waarop hy gehoop het nie, het hy ook die ontwikkeling van hierdie 'nuwe lente vir die kerk' aangemoedig. Hierdie steun vir die Charismatiese Vernuwing gaan sedert XNUMX gepaard met 'n kerklike beheer wat nou verweef is met die endogene strukturering van die Charismatiese vernuwing. 'N Reeks dokumente is vervaardig met die doel om die charismatiese praktyk te reguleer, soos dié wat geskryf is deur Léon-Joseph Suenens, kardinaal van Mechelen-Brussel. Daaropvolgende pouse het die Charismatiese Vernuwing bly ondersteun, terwyl hulle dit voortdurend beveel om die Katolieke identiteit te beskerm. [Beeld regs]

Terwyl hy weier om 'n internasionale regeringstruktuur op te stel, het die Charismatiese Vernuwing wel 'n wêreldkoördineringskantoor verkry, wat in 1981 bekend geword het as ICCRO (International Katolieke Charismatiese Vernuwingskantore). Die kantoor was oorspronklik in Ann Arbor, waar Ralph Martin verantwoordelik was vir 'n skakel- en inligtingsbulletin, en in 1975 is die kantoor oorgedra na die bisdom Mechelen-Brussel, en in 1982 na Rome, in die gebou wat die Pouslike Raad vir die leke gehuisves het ( word in 2016 deur 'n klooster vervang). Laasgenoemde het dit in 1983 erken (as 'n private vereniging van aanbidders met 'n wettige status). Die organisasie is herdoop tot ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services), wat ten doel het om betrekkinge tussen Katolieke charismatiese entiteite te bevorder asook om met die Heilige Stoel te skakel. In 2018 het CHARIS (International Charismatic Renewal International Service) ICCRS vervang. Dit stel homself voor as 'n nagmaaldiens en nie 'n beheerliggaam, 'wat sy ekumeniese omvang bevestig. [Beeld regs]

Plaaslik wys biskoppe in hul bisdomme 'bisdomsafgevaardigdes' aan: priesters, diakens of leke wat die rol het om die Charismatiese Vernuwingsgroepe te vergesel.

Wat die groter gemeenskappe betref, het die gesagsverhoudinge binne hulle aanleiding gegee tot debatte en ontledings (Plet 1990).

Kwessies / UITDAGINGS

Uiteindelik lyk dit asof twee uitdagings die CCR in die gesig staar en 'n invloed het op die ontwikkeling daarvan, indien nie oorlewing nie. Die eerste uitdaging het betrekking op die posisionering van die kerk. Van sy oorsprong af tot vandag toe het die CCR opgevolg tussen Protestantse waters aan die een kant en Katolieke waters aan die ander kant. Dit het die eersgenoemde (Pentecostalism) die elemente geleen wat dit oorspronklik gee en die dinamiek daarvan verseker, en terselfdertyd het dit sy plek binne laasgenoemde (Katolisisme) behou en sodoende die duursaamheid daarvan verseker. Hierdie spanning tussen die twee denominasionele wêrelde (Protestantisme en Katolisisme) oorvleuel grotendeels die spanning tussen charisma en instelling wat klassiek aan die lig gebring is in die sosiologie van godsdienste.

Die tweede uitdaging hou verband met sy sosiografiese grimering. In Europa het die middel- en hoër klasse die bisdomgebedsgroepe verlaat wat omgekeerd lede van migrante- en diaspora-agtergronde toenemend verwelkom het. Wat nuwe gemeenskappe betref, trek hulle die hoër klasse met 'n sterk "tradisionele" gevoeligheid. Oor die algemeen het die Westerse belangstelling in die CCR afgeneem. Hierdie evolusie stem ooreen met 'n groot tendens in die hedendaagse Katolisisme, wat die groei in opkomende lande laat groei, terwyl 'n afname in die Weste waargeneem kan word.

Verskeie belangrike opmerkings kan gemaak word rakende die sosio-kulturele profiel van die lede van die Katolieke charismatiese beweging:

Volgens Jacques Zylberberg en Pauline Côté het die charismatiese beweging in Quebec aanvanklik 'n grootliks vroulike, middeljarige, enkele bevolking gelok. Hulle het verder kennis geneem van die deurslaggewende rol wat monnike en nonne in die beweging gespeel het, sowel as die voorkoms van die middelklasse en die voorrang van kulturele rasionaliteite bo ekonomiese (Côté en Zylberberg 1990: 82). In die Verenigde State het die Charismatiese Vernuwing hoofsaaklik wit stedelike middelklas-individue betrek (McGuire 1982). Daar moet beklemtoon word dat die vernuwing volgens Bernard Ugeux terselfdertyd en in dieselfde sosio-kulturele omgewing in Noord-Amerika gebore is as 'n aantal nuwe godsdienstige bewegings wat later met die New Age geïdentifiseer is. In Frankryk het die Charismatiese Vernuwing aanvanklik mense bereik van uiters uiteenlopende sosiale agtergronde en in die besonder twee teenoorgestelde bevolkingsgroepe: die middelste en boonste lae en die gemarginaliseerdes (haweloses, psigiatriese pasiënte, rugsakreisigers, voormalige dwelmverslaafdes, gewetensbeswaardes). Die meeste vernuwingsleiers was egter van die hoër- en middelklasse.

Met verloop van tyd het die tipe bevolking wat by die Vernuwing aangesluit het, verander. Tans is migrante uit Latyns-Amerika en Haïti sterk betrokke by die charismatiese beweging in Quebec (Boucher 2021) en die Verenigde State (Pérez 2015: 196). In Frankryk kom migrante uit die Creoolse en Afrika-samelewings sowel as die onderste lae toenemend in gebedsgroepe langs die middelklasse. Die vernuwing het het feitlik uit die landelike wêreld verdwyn en die boonste lae oorheers die groter charismatiese gemeenskappe (Emmanuel en Chemin Neuf). Die geskiedenis van die Charismatiese Vernuwing in die Mascarene-eilande (Mauritius, Réunion) [Beeld regs] toon 'n baie soortgelyke evolusie: die 'wit' middelklas wat die charismatiese beweging begin het, is nou feitlik afwesig van die Vernuwingsgroepe, met laasgenoemde werwing die meeste van hul lede uit die Afrika- en Malgassiese Creools wat uit baie minder benadeelde sosiale agtergronde kom (Aubourg 2014a). In Afrika en Latyns-Amerika is die Charismatiese Vernuwing in dieselfde sosiale kringe as Pinksterwese aanwesig; dit betrek die middelklas, maar bowenal eenvoudige gewone mense.

Verteenwoordig lede van die Charismatiese Vernuwing 'n tradisionalistiese en polities konserwatiewe stroom binne die Kerk? In die Verenigde State is die antwoord op hierdie vraag oor die algemeen ja. Die charismatiese beweging het sy geledere laat groei, byvoorbeeld met die aankoms van Nicaraguaanse vlugtelinge, wat teen die Sandinista-regime gekant was, en Libanese, wat tradisionele sienings oor huweliks- en seksuele moraliteit gehad het. Wat die stigters van die Woord van God-gemeenskap betref, behoort hulle nog lank nie tot die hippie-beweging nie. In Frankryk is die antwoord op hierdie vraag meer genuanseer omdat daar groter heterogeniteit is (Champion en Cohen 1993; Pina 2001: 30). Die meeste stigters van die gemeenskap het die ideale van Mei 1968 onderskryf (streef na selfbestuur, nie-geweld, om die verbruikersamelewing aan die kaak te stel) en die keuses wat Vatikaan II gemaak het (waardering van die leke, ekumenisme, redelik nie-hiërargiese organisasie). Aan die ander kant het gemeenskappe ontwikkel wat tradisionele Katolieke standpunte oor seksuele en gesinsmoraliteit sterk verdedig het, en hul distansieer van Protestantisme, waarvan die politieke stem van lede na regs neig. Die Emmanuel-gemeenskap is 'n voorbeeld hiervan (Itzhak 2014). Wat die outonome gebedsgroepe betref, is hul hoofkenmerk 'n gebrek aan politieke betrokkenheid. Soos charismatiese katolieke, soos die eerste golf Pinksterfees, hou hulle van gebed bo die deelname aan 'die wêreld'.

IMAGES

Beeld # 1: Frankryk, gebedsgroep, 2019.
Beeld # 2: Rome, eerste charismatiese internasionale byeenkoms, 1975,
Beeld # 3: Paul VI saam met Ralph Martin, Steve Clark en Renewal Leaders, 1973.
Beeld # 4: CHARIS, 2020.

Verwysings

Aubourg Valérie. 2020,  Reveil catholique. Emprunts évangéliques dans le catholicisme, Genève, Labour et Fides

Aubourg Valérie. 2014a. Christianismes charismatiques à l'Ile de La Réunion. Parys: Karthala.

Aubourg Valérie. 2014b. “Chant céleste: la glossolalie en milieu pentecôtiste charismatique à l'île de La Réunion”,  Anthropologie et Sociétés 38: 245-64.

Barrett, David et Todd M. Johnson. 2006. “Le Renouveau charismatique catholique, 1959-2025.” Bladsy 163-78 in: “Et Pierre se leva ...”, Nouan-le-Fuzelier, Éd. des Béatitudes, geredigeer deur Oreste Pesare,

Bouchard, Melissa. 2010. “Les relations entre catholiques et hindous chez les Tamouls sri lankais à Montréal et la notion de syncrétisme: l'exemple des pèlerinages et de la dévotion mariale.” Mémoire de Master en antropologie, Université de Montréal.

Boucher, Guillaume. 2021. “Transcendance transnationale: étude comparée de congrégations catholiques charismatiques latino-américaine et québécoise à Montréal." Bladsy 211-24 in Aubourg V., Meintel D., et Servais O. (dir.), Ethnographies du catholicisme contemporain. Parys, Karthala.

Kampioen, Françoise et Martine Cohen. 1993. “Recompositions, décompositions: Le Renouveau charismatique et la nébuleuse mystique-ésotérique depuis les années soixante-dix." Le Débat 75: 77-85.

Charuty, Giordana. 1990. “Les liturgies du malheur. Le souci thérapeutique des chrétiens charismatiques. ” Le Débat 59: 68-89.

Cohen, Martine. 2002. “Le renouveau charismatique catholique: des hippies, mais aussi des traditionnels.” Bladsy 69-74 in Le renouveau religieux, die la quête de soi au fanatisme. A. Houziaux (reg.), Parys.

Côté, Pauline et Jacques Zylberberg. 1990. “Univers catholique romain, charisme et individualisme: les tribulations du renouveau charismatique canadien francophone.” Sosiologie en Sociétés 22: 81-94.

Dolbeau, Samuel. 2019. “Le rapport de la Communauté de l'Emmanuel avec ses paroisses parisiennes. S'accommoder sans se diluer, se spécifier sans s'isoler. ” Emulasies - Revue de sciences sociales, In lyn.

Csordas, Thomas J. 2012. Langs, charisma en kreatiwiteit. Rituele lewe in die Katolieke Charismatiese Vernuwing. New York: Palgrave.

Csordas Thomas, 1983, “Die retoriek van transformasie in rituele genesing.” Kultuur, medisyne en psigiatrie 7: 333-75.

de Certeau, Michel. 1976. “Le mouvement charismatique: nouvelle pentecôte ou nouvelle aliénation.” La brief 211: 7-18.

Hebga, Meinrad. 1995. “Le mouvement charismatique en Afrique.” Studies 383: 67-75.

Hoenes del Pinal, Eric. 2017. “The Paradox of Charismatic Catholicim. Breuk en kontinuïteit in 'n Q'eqchi'-Maya-gemeente. ” Bladsy 170-83 in Die antropologie van Katolisisme, geredigeer deur K. Norget, V. Napolitano en M. Mayblin. Berkeley: Universiteit van Kalifornië Press.

Itzhac Nofit, 2014, “Vryheid om lief te hê? Morele sentimente en die Katolieke reaksie op gay-huwelike in Frankryk. ” Konferensie van die Vereniging vir Sosiale Antropoloë van die Verenigde Koninkryk (ASA) in Edinburgh, Skotland.

Fabian, Johannes. 2015. Praat oor Gebed. 'N Etnografiese kommentaar. New York: Palgrave Macmillan.

La Barbe, Frank. 2007. “Un ethnologue au Cours Alpha. Evangélisation et cure d'âme en milieu charismatique - Un exemple montpelliérain. ” PentecoStudies 6: 150-87.

Lado, Ludovic. 2017, "Eksperimente van inkulturasie in 'n Katolieke Charismatiese Beweging in Cameroun." Bladsy 227-42 in Die antropologie van Katolisisme, geredigeer deur K. Norget, en V. Napolitan. Berkeley: Universiteit van Kalifornië Press ..

Landron, Olivier. 2004. Les communautés nouvelles: nouveaux visages du catholicisme français. Parys: Cerf.

Masse, Raymond. 2014. “Inculturation et catholicisme créole à la Martinique.” Bladsy 131-48 in Mobilité religieuse. Retours croisés des Afriques aux Amériques, geredigeer deur P. Chanson, Y. Droz, Y. Gez en E. Soares. Parys: Karthala.

McGuire, Meredith. 1982. Pinkster-Katolieke; Krag, charisma en orde in 'n godsdienstige beweging. Philadelphia: Temple University Press.

McGuire Meredith. 1977. “Die sosiale konteks van profesie: Woordgeskenke van die Gees onder Katolieke Pinksterfees.” Hersiening van Godsdiensnavorsing 18: 134-47.

O'Connor, Edward Denis. 1975. Le Renouveau Charismatique. Oorsprong en perspektiewe. Parys: Beauchesne.

Parasie, Sylvain. 2005. “Rendre présent l'Esprit-Saint. Ethnographie d'une prière charismatique. ” Etnologie française XXXV: 347-54.

Perez, Salim Tobias. 2015. Godsdiens, immigrasie et intégration aux Etats-Unis. Une communauté hispanique à New-York. Parys: L'Harmattan.

Pina, Christine. 2001. Voyage au pays des charismatiques. Parys: Les Editions de l'Atelier.

Plet, Philippe. 1990. "L'autorité dans le mouvement charismatique contemporain." Die sosiologie, Université Parys 4.

Rigou-Chemin, Bénédicte. 2011. “Les virtuoses religieux en paroisse. Une ethnographie du catholicisme en acte. ” Thèse de doctorat en antropologie, EHESS.

Sagne, Jean-Claude. 1994. “Le ministère d'exorciste.” Pp. 121-23 in Le Défi magique, Deel 2, Satanisme et sorcellerie. Lyon: CREA.

Séguy, Jean. 1979. “La implicite protestation. Groupes et communautés charismatiques. ” Archives de sciences sociales des religies 48: 187-212.

Stout, Anna et Simon Dein. 2013. "Alfa en evangeliese bekering." Tydskrif vir geloof en waardes 34: 256-61.

Ugeux, Bernard. 2002. “À propos de l'évolution de la conception du miracle de guérison dans le catholicisme au XXe siècle. ” Bladsy 23-40 in Konvokasies thérapeutiques du sacré, geredigeer deur J. Benoist et R. Massé. Parys: Karthala ..

Kies, Ever. 1995. Le Renouveau charismatique protestant in Frankryk (1968-1988). Lille: Atelier National de la Reproduction des Thèses.

Vetö, Miklos. 2012. “Le Renouveau charismatique dans l'Église Catholique.” Les cahiers psychologie politique [En ligne] Janvier 20. Toegang verkry vanaf https://doi.org/10.34745/numerev_708 op 23 Desember 2017.

Publikasiedatum:
3 Maart 2021

 

Deel