Giulia Bonacci

Shashemene


SHASHEMENE TYDLYN

1948-1950: Grond is in Shashemene toegeken aan die swart mense van die wêreld (lede van die Ethiopiese Wêreldfederasie).

1954: Die eerste Ethiopiese Wêreldfederasie (EWF) lede van Montserrat vestig hulle op die Land Grant.

1955: Mayme Richardson, Ethiopiese Wêreldfederasie-organiseerder, het na Jamaika gekom om die Land Grant bekend te maak en lidmaatskap te soek.

1964: Die eerste lid van die Rastafari Ethiopiese Wêreldfederasie uit die VS het hulle in Shashemene gevestig.

1965: Jamaikaanse Rastafari Noel Dyer stap van die Verenigde Koninkryk na Ethiopië.

1968: Jamaikaanse Rastafari (Ethiopiese Wêreldfederasie-lede en nie-lede) het in klein groepies in Shashemene aangekom.

1970: Die Shashemene Land Grant is onder twaalf gesinne verdeel.

1972: Die eerste setlaar uit The Twelve Tribes of Israel vestig hulle in Shashemene.

1974: Die Ethiopiese rewolusie het 'n militêre junta aan bewind gebring.

1975: Alle landelike lande is genasionaliseer, insluitend die Shashemene Land Grant.

1986: Grond word aan agtien gesinne in Shashemene toegestaan.

1992: 'n Viering van die Eeufees van sy keiserlike majesteit Haile Selassie I (HIM) in Ethiopië het plaasgevind en aankomelinge hervat.

2007: 'n viering van die Ethiopiese millennium het plaasgevind en die aantal aankomelinge en nedersettings in Ethiopië het 'n hoogtepunt bereik.

2018: Die Rastafari in Ethiopië het identifikasiebewyse vir inwoners (buitelandse burgers van Ethiopiese oorsprong) ontvang.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Shashemene is die naam van 'n suidelike markstad in die Skeurvallei in Ethiopië; dit is 250 km van die hoofstad Addis Abeba geleë. Vandag is dit aan die suidelikste punt van die streek Federale deelstaat Oromia. Hierdie sekondêre stad het sedert die vyftigerjare bestendige groei getoon en het in 1950 minstens 150,000 2020 inwoners getel, waarvan baie migrante uit verskillende streke in Ethiopië was. Shashemene is egter wêreldwyd bekend as gevolg van 'n paar honderd Rastafari wat 'profesie vervul' en daar woon. Hulle het hulle gevestig op grond wat deur die keiser van Ethiopië, Haile Selassie I, toegestaan ​​is, en hulle vorm 'n unieke gemeenskap van 'terugkerendes' na die vasteland van Afrika. As gevolg hiervan word die naam Shashemene dikwels in Ethiopië en internasionaal gebruik om hierdie gemeenskap en die simboliese sentrum van die Rastafari-beweging aan te dui. Dit word as sodanig gesing deur reggae-kunstenaars, byvoorbeeld Sydney Salmon's Shashemene in my gedagtes (Salm 2000).

Die keiser van Ethiopië het grond in Shashemene toegestaan ​​om die 'Swart mense van die wêreld', lede van die Ethiopiese Wêreldfederasie (EWF), te bedank vir hul morele en finansiële ondersteuning tydens die oorlog met Italië (1935-1941). Die EWF is in 1937 in New York gestig deur die Ethiopiër Melaku Beyan om die openbare mening te sensitiseer en die steun vir die saak van Ethiopië te sentraliseer. As bewys van waardering is vyf gashas grond, of 200 hektaar, aan die lede van die EWF toegeken. Die mondelinge oorlewering van die Rastafari-beweging gee 1948 die jaar van die Land Grant, terwyl argiefnavorsing dui op 1950. Hierdie land was in die 1960's in 'n landelike omgewing, maar dit is nou te vinde binne stadsgrense en administrasie. Dit staan ​​plaaslik bekend as 'Jamaica sefer' of Jamaikaanse omgewing.

Om verskillende redes wat verband hou met die politieke dinamika wat die Back to Africa-aansprake onder die Afrika-diaspora in die Amerikas vorm, het die nedersetting in Shashemene stadig begin. Dit het begin met die eerste setlaars Helen en James Piper, [Afbeelding regs] Swart Jode en Garveyiete, oorspronklik van Montserrat, wat in 1948 in Ethiopië uit die VSA aangekom het, en in 1954 in Shashemene. Hulle het hul plaas en 'n skool gestig en sosiale ontwikkeling ontwikkel. bande met omliggende Ethiopiërs. Hulle is gevolg deur 'n handjievol Afro-Amerikaners van verskillende denominasies, waaronder die apteker Gladstone Robinson, die eerste Rastafari uit die VSA in 1964, en die baptiste-eerwaarde William Hillman van Georgia US in 1965. Ander inwoners van Afro-Amerikaanse en Afrika-Karibiese Eilande in Ethiopië was sporadies besoekers, en die vroeë Shashemene-setlaars het wel af en toe na Addis Abeba gegaan, dan 'n dagreis daarvandaan.

Die skouspelagtige reis van Noel Dyer, 'n migrerende Jamaikaanse Rastafari wat in 1964 die Verenigde Koninkryk verlaat en na Shashemene geloop het, illustreer die geloof en die passie waarmee Rastafari met Ethiopië en veral Shashemene omgaan. 'N Paar jaar na die landmerkbesoek van keiser Haile Selassie I in die Karibiese Eilande in 1966, het groepe Rastafari van Jamaika in Shashemene aangekom. Sommige was lede van die EWF, terwyl ander nie. Hulle was 'n paar familie-eenhede, enkele enkele susters en 'n meerderheid broers, skilders, bouers, messelaars, skrynwerkers en bakkers. Die Rastafari het by verskeie geleenthede 'n versoekskrif aan die Ethiopiese kroon gelewer en is steun verleen, veral wat betref werk en toegang tot grond. In Julie 1970 is die Shashemene Land Grant nominaal onder twaalf persone of huishoudings verdeel, terwyl meer mense in die land aangekom het, waaronder die eerste lede wat deur die Twaalf Stamme van Israel gestuur is. Hierdie organisasie, 'n uitloper van die EWF met 'n kenmerkende teologie, is in 1968 in Jamaika gestig deur Vernon Carrington (profeet Gad). Dit het gefokus op repatriasie na Ethiopië, en dit was nou verbonde aan die groei van reggae-musiek. In 1969 het sowel die premier van Jamaika, Hugh Shearer, as die opposisieleier, Michael Manley, Ethiopië besoek, en Rastafari se teenwoordigheid en kultuur is instrumenteel met die oog op die 1972-verkiesing in Jamaika, wat uiteindelik deur die sosialistiese opposisie gewen is.

Die klein, maar groeiende gemeenskap wat op die Shashemene Land Grant woon, is hard geraak deur die rewolusie wat Ethiopië in besit geneem het en Haile Selassie I in September 1974 onttroon het. Ondanks die verarmde agtergrond in Jamaika, is die Rastafari-setlaars geïdentifiseer as begunstigdes van die Crown in Ethiopië , en as sodanig direk bedreig deur die gewelddadige verandering van die regime. Teen Maart 1975 het die militêre junta wat Ethiopië regeer (genaamd Derg) alle landelike grond in die land genasionaliseer, insluitend die Shashemene Land Grant. Die Pan-Afrikaanse motief van hierdie toekenning hou nie die sosiale verandering in Ethiopië in nie. Inwoners van Rastafari het die grootste deel van die grond verloor, slegs 'n paar van hul huise beveilig, en baie het besluit om die land te verlaat. Slegs 'n handjievol jong lede van die Twaalf Stamme van Israel het in die laat 1970's aangekom. Hulle het oorleef in 'n konteks van burgeroorlog, aandklok en voedselverhouding, met baie min besoekers, waaronder Bob Marley in Desember 1978. Na aanleiding van verskillende versoekskrifte aan die regering is 'n paar grond in Shashemene uiteindelik in 1986 aan agtien gesinne toegestaan ​​om dit te vergemaklik. hul lewensomstandighede.

Na 'n ander regime-verandering in 1991, het 'n internasionale koalisie van Rastafari in Ethiopië 'n vier weke lange viering van die honderdjarige herdenking van Haile Selassie se verjaardag (1892) gereël. Met Shashemene opnuut op die diasporiese agenda, het diasporiese aankomelinge hervat met pieke in 2000 en in 2007, die millenniumjaar in die Gregoriaanse en in die Juliaanse kalender (laasgenoemde word in Ethiopië gebruik). 'N Opvallende kenmerk van hierdie dekades was die toenemende diversiteit van die "teruggekeerdes" na Shashemene, wat nie net van Jamaika afkomstig was nie, maar van die vele plekke waar die Rastafari-beweging geblom het. Die EWF is gedurende die 1980's in die Verenigde Koninkryk herleef, en die Twaalf stamme van Israel het 'n dosyn internasionale takke ontwikkel. So het Rastafari van al die Karibiese eilande en van die Westerse metropole (VS, VK, Kanada) in Shashemene begin aankom. Daarbenewens het twee van die historiese 'huise' van Rastafari in Jamaika, The Theocratic Order of Nyahbinghi en die Ethiopië Africa Black International Congress (EABIC, ook bekend as Bobo Ashanti), lede gestuur om in Shashemene te woon.

As Shashemene 'n vorm van enklave voorstel, is dit 'n afbeelding met poreuse sosiale en ruimtelike grense. Met Rastafari van ongeveer vyftien nasionaliteite en baie Ethiopiese gemengde huishoudings, is dit 'n kosmopolitiese gemeenskap wat sterk bande met familielede in die buiteland en mede-Rastafari wêreldwyd vermaak. Die woonbuurt van die omgewing is gemengd, Rastafari en Ethiopiërs woon in dieselfde strate, en natuurlik groei die bevolking van Ethiopiërs baie vinniger as die tempo van nedersetting deur Rastafari. Rastafari in Shashemene verteenwoordig nie 'n afsonderlike gebied van hul omgewing nie; hulle is styf geboei in die plaaslike weefsel wat onder die beheer van die Ethiopiese regering en mense bly.

Leerstellinge / oortuigings

Die eerste setlaars op die Shashemene Land Grant was swart Jode uit die VSA, en volgens die mondelinge geskiedenis het swart Moslems ook in die laat 1950's gekom. Een van die vroeë setlaars was 'n predikant van die Baptiste, ook uit die VSA. Hierdie verskillende godsdienstige verbintenisse illustreer die oekumeniese karakter van die EWF in sy vroeë dae. Dit was 'n besonder opvallende karakter van die EWF in die VSA en tot in die laat 1950's, totdat die internasionale organiseerder Mayme Richardson in 1955 van New York na Jamaika gekom het om die lidmaatskap van die EWF te hernu. Toe was die Jamaikaanse Rastafari wat voorheen gesukkel het om die EWF te betree, hul eie plaaslike takke van die EWF in Kingston ontwikkel. Die eerste groepe Jamaikaanse Rastafari wat hulle in Shashemene gevestig het, kom uit hierdie takke. Hulle is gevolg deur lede van The Twelve Tribes of Israel wat steeds 'n getal meerderheid in die Shashemene Land Grant verteenwoordig. Daarna het Rastafari, wat verskillende "huise" verteenwoordig het (soos The Theocratic Order of Nyahbinghi en die Ethiopië Africa Black International Congress) gevestig, sowel as Rastafari wat nie verbonde was nie.

Vandag is die Shashemene-gemeenskap 'n Rastafari-gemeenskap, bestaande uit verskillende denominasies en verbintenisse, wat dus 'n verskeidenheid leerstellings en oortuigings toon wat die internasionale Rastafari-beweging weerspieël. Tog verbind almal hulle om die koning van die konings, die heer van Lords, Conquering Lion of Juda, keiser Haile Selassie I; en hulle betoon diepe liefde vir Ethiopië sowel as 'n sterk aanspraak op verlossing deur repatriasie na Afrika. Simbolies beskou hulle Afrika as Sion ('n heilige land waar God woon), [Beeld regs] wat staan ​​in teenstelling met Westerse ruimtes, waardes en instellings genaamd Babilon ('n plek van ballingskap en verdorwenheid). Meer as enige ander gemeenskap het Rastafari 'n spesifieke aanspraak op Shashemene: grond is verleen deur Haile Selassie I, hul God en Koning, die sentrale figuur van hul kosmologie en wêreldbeskouing. Gevolglik voel hulle hulle veral besorg en daarop geregtig.

RITUELE / PRAKTYKE

Die Rastafari-kalender word in Shashemene gevier, en veral twee datums lok plaaslike en internasionale skares na die gemeenskap: 23 Julie, die aarddag (verjaardag) van keiser Haile Selassie I, en 2 November, die kroning van keiser Haile Selassie I. belangrike datums sluit in keiserin Menen Asfaw Earthday (3 April), Marcus Garvey Earthday (17 Augustus), sowel as Ethiopiese Kersfees (7 Januarie) of Nuwejaar (11 September). Sommige Rastafari, veral die Bobo (EABIC), hou die Sabbat.

Die belangrikste plek van aanbidding is die Tabernakel Nyahbinghi, 'n heilige sirkelvormige ruimte, waar die dromme van Rastafari geslaan word, en die Fire Key aangesteek word. Afhangend van die teenwoordigheid en betrokkenheid van inwoners, vind daar weeklikse of maandelikse rituele byeenkomste plaas, benewens die belangrikste vieringe van die Rastafari-kalender. Die Bobo hou hul eie rituele dienste in die Bobo-kamp wat mettertyd verskillende plekke gehad het.

Gereelde vergaderings, musiek en vermaak vind gereeld plaas in die Twelve Tribes of Israel HQ en in die EWF HQ. By spesifieke geleenthede, soos die viering van 23 Julie, kan die dag met die viering in die Tabernakel begin en laat in die nag afgesluit word met 'n klankstelsel of 'n reggaekonsert in die Twelve Tribes HQ. Op daardie spesifieke datum is 'n motorhuis georganiseer met tromme, vlae en gesinne wat in kleurryke vragmotors klim wat stadig van die omgewing af na die middestad van die stad Shashemene en terug sou ry, wat Rastafari se teenwoordigheid en estetika aan die breër Ethiopiese bevolking vertoon.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Die formele verteenwoordiging van die Shashemene-gemeenskap was nog altyd 'n saak van twis. Verskeie faksies van die EWF staan ​​al lank teen mekaar, en hoewel EWF 'n historiese legitimiteit op die Land Grant het, is Twelve Tribes-lede sedert die 1970's 'n getal meerderheid. Van vandag af volg die meeste dialoë en prosedures ten opsigte van die Ethiopiese plaaslike en nasionale regerings twee kanale, een deur die EWF, wat nou met 'n sterk leierskap herleef, en die ander deur die Twaalf stamme van Israel.

Daar is ook 'n aantal gemeenskapsverenigings. Die oudste is die Jamaica Rastafari Development Community (JRDC), wat sedert die vroeë 2000's funksioneer. Dit bring die verskillende Rastafari-huise in Shashemene bymekaar, behalwe die EWF, en bestuur 'n laer- en hoërskool. Ander organisasies was van korte duur; maar sommige is blywend, soos Ancient of Days, wat fokus op die versorging van bejaardes, en die positiewe aksie-liefdadigheidsorganisasie, wat die Yawenta-skool bestuur. Verder ondersteun 'n aantal organisasies in die buiteland plaaslike inisiatiewe, soos die Shashemene Foundation en IDOR in die VSA, Sick Be Nourished in die Verenigde Koninkryk en Yawenta France, en skryf Shashemene dus plaaslik en in 'n wye diasporiese ruimte in.

Kwessies / UITDAGINGS

Die Shashemene-gemeenskap staan ​​voor 'n aantal uitdagings. Sommige is interne uitdagings wat verband hou met die bou van 'n gemeenskap van mense wat uit verskillende agtergronde kom en gebonde is aan geloof en ervaring. [Beeld aan die regterkant] Die meeste uitdagings hou egter verband met die Ethiopiese omgewing: ekonomiese oorlewing en plaaslike sosiale integrasie is belangrike kwessies. Baie terugkerendes ontwikkel verskillende ondernemings en het waardevolle vaardighede om te implementeer, maar dit is moeilik om kontant en kapitaal vir belegging te bekom. Terwyl werkgeleenthede skaars is, is die prys van arbeid altyd aansienlik onder internasionale standaarde. Hierdie gemeenskap het 'n rewolusie (1974), burgeroorlog en 'n gewelddadige regeringsverandering (1991) oorleef. Dit was nooit aktief besig met die Ethiopiese nasionale politiek nie, maar word dikwels met die Ethiopiese kroon geassosieer en as sodanig is dit die vyandigheid van Oromo-nasionaliste wat die voormalige keisers Menelik en Haile Selassie as kolonialiste beskou. Shashemene, as 'n belangrike stad in die suide van Oromia, sien herhaalde uitbarstings van geweld wat deur groter politieke en etniese spanning gemotiveer word. Hierdie uitbarstings van geweld is nie direk gerig op die Rastafari-gemeenskap nie, maar dit bly 'n klein en kwesbare gemeenskap en 'n maklike prooi vir arbitrêre grondverspilling en plaaslike korrupsiepraktyke.

Die aankondiging van die Ethiopiese regering in 2017 dat die Rastafari wat in Ethiopië woon, formele verblyfregte kry, is in die volgende paar jaar geïmplementeer, wat 'n belangrike stap in die wettige integrasie van inwoners van Rastafari in Ethiopië beteken. Vir die Rastafari en hul kinders, ná dekades sonder papiere en sonder regte op verblyf of toegang tot Ethiopiese burgerskap, kom hierdie formele erkenning met 'n sug van verligting. Ten spyte van hierdie belangrike gebaar, bly die groter internasionale prentjie van 'teruggekeerdes' van die ou Afrika-diaspora na Afrika 'n ongeadresseerde menseregtekwessie. Hierdie kwessie is die kern van die hedendaagse bespreking van en stryd om vergoeding vir slawerny.

IMAGES

Beeld # 1: Helen Piper, Gladstone Robinson en James Piper voor die huis van die Pipers in Shashemene, ca. 1965. Privaat argiewe, G. Robinson.
Beeld # 2: Keiser Haile Selassie I.
Beeld # 3: welkomstbord by die ingang na die stad Shashemene.
Beeld # 4: Muurskildery van 'n Rastaman in Etiopiese geïnspireerde ikonografie.
Beeld # 5: Die Nyahbinghi-tabernakel in Shashemene.
Beeld # 6: 'n byeenkoms van die Shashemene-gemeenskap.

Gemeenskapsbyeenkoms in die tabernakel

VERWYSINGS **
** Tensy anders vermeld, is die inhoud van hierdie profiel afkomstig van Giulia Bonacci, Eksodus! Erfgename en pioniers, Rastafari Keer terug na Ethiopië, Universiteit van die Wes-Indiese Pers (2015).

AANVULLENDE HULPBRONNE

Aarons, David. 2020. "Van Babilon tot Ethiopië: kontinuïteite en variasies van utopianisme in Rastafari Reggae-musiek." Populêre musiek en samelewing. Toegang verkry vanaf https://doi.org/10.1080/03007766.2020.1795480 op 15 Desember 2020.

Bonacci, Giulia. 2018. '' Dit sou die groot gees van mnr. Garvey behaag het ': Helen en James Piper en die terugkeer na Ethiopië. " International Journal of African Historical Studies 5: 293-31.

Bonacci, Giulia. 2016. “Die terugkeer na Ethiopië van die twaalf stamme van Israel.” Nuwe Wes-Indiese Gids 90: 1-27.

Bonacci, Giulia. 2015. Eksodus! Erfgename en pioniers, Rastafari Keer terug na Ethiopië. Kingston, Jamaika: University of the West Indies Press.

Bonacci, Giulia. 2013. "Die Ethiopiese Wêreldfederasie: 'n Pan-Afrikaanse organisasie onder die Rastafari in Jamaika." Karibiese kwartaallikse 59: 73-95.

Christian, Ijahnya. 2018. “Geen migrasie, repatriasie. Geestelike visioenasies en politieke beperkings van Rastafari-repatriasie. ” Pp. 316-32 in Routledge Handboek van Postkoloniale Politiek, geredigeer deur Olivia U. Rutazibwa en Robbie Shilliam. Londen: Routledge.

Gomes, Shelene. 2018. “Teenverhale van deelname: Rastafari in die beloofde land.” Die Globale Suide 12: 112-28.

MacLeod, Erin. 2014. Visions of Zion: Ethiopiërs en Rastafari op soek na die beloofde land. New York: New York University Press.

Niaah, Jahlani. 2012. "Die teenwoordigheid van Rastafari in Ethiopië: 'n kontemporêre perspektief." Pp. 66-88 in Rastafari in die Nuwe Millennium, geredigeer deur Michael Barnett. Syracuse: Syracuse University Press.

Salm, Sydney. Shashemene in my gedagtes. Toegang verkry vanaf https://www.youtube.com/watch?v=YdvnENC_u0E op 15 Desember 2020.

Publikasiedatum:
19 Desember 2020

 

 

Deel