George Chryssides

Jehovah se Getuies

JEHOVAHSE GETUIES TYDLYN

1852: Die stigter-leier Charles Taze Russell is gebore.

1870: Russell begin sy Bybelstudiegroep in Allegheny, Pennsylvania.

1876: Russell is aangewys as leraar van die Bybelstudiegroep.

1877: Russell werk saam met Nelson H. Barbour, publiseer Drie wêrelde en die oes van hierdie wêreld.

1879: Die eerste uitgawe van Sion se Wagtoring (nou Die Watchtower) gepubliseer is.

1881 (16 Februarie): Zion's Watch Tower Tract Society het sy traktaatverspreiding begin.

1884: Zion's Watch Tower Tract Society is wettig opgeneem in Pennsylvania.

1886:  Goddelike plan van die eeue deur Charles Taze Russell is gepubliseer as die eerste bundel van Duisendjarige Dawn (later weer getitel Studies in die Skrif).

1909: Die hoofkwartier van die Vereniging verhuis na Brooklyn, New York.

1914: Die oudiovisuele produksie Die fotodrama van die skepping is vir die eerste keer gekeur.

1916 (31 Oktober): Charles Taze Russell is oorlede.

1917 (6 Januarie): Joseph Franklin ('Regter') Rutherford word die Vereniging se president. The Finished Mystery wat gepubliseer word.

1919: Die eerste uitgawe van Die Goue Eeu is gepubliseer (nou getiteld Wakker!).

1920:  Miljoene wat nou leef, mag nooit sterf nie! deur JF Rutherford gepubliseer is.

1925: Die antieke patriarge sou na verwagting in die jaar terugkeer uit die dood.

1931: Die naam Jehovah se Getuies word aangeneem.

1932: Die stelsel van 'verkiesende ouderlinge' het tot 'n einde gekom.

1933-1945: Jehovah se Getuies is deur die Derde Ryk vervolg en na konsentrasiekampe geneem.

1935: Rutherford identifiseer die 'groot menigte' as deel van die leerstelling 'twee hoop'. Die groet van die nasionale vlag is aan die kaak gestel.

1942: Joseph Franklin Rutherford sterf. Nathan H. Knorr het die Vereniging se derde president geword.

1950: Die eerste deel van Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif vrygelaat is.

1961:  Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif is in sy geheel gepubliseer.

1971: Die Bestuursliggaam is omskryf, en daarna in 1976 gereorganiseer, met ses ondergeskikte komitees.

1977: Nathan H. Knorr sterf en word opgevolg deur Frederick W. Franz.

1992: Frederick W. Franz sterf en word opgevolg deur Milton G. Henschel.

1997: Die Jehovah's Witness-webwerf is bekendgestel (nou JW.org).

2000: Henschel tree op as president en die Vereniging se strukture word herorganiseer.

2017: Die nuwe wêreldhoofkwartier in Warwick New York word oop vir die publiek. In Rusland het die Hooggeregshof Jehovah se Getuies as “ekstremisties” verklaar en groepsbates gelikwideer.

2020: Baie Koninkryksale is gesluit weens die Covid-19-pandemie. Gemeentelike vergaderinge, byeenkomste en byeenkomste het aanlyn gegaan.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Alhoewel die naam Jehovah's Getuies eers in 1931 aangeneem is, kan die oorsprong van die groep teruggevoer word na Charles Taze Russell (1852-1916), [afbeelding regs] wat in Allegheny, Pennsylvania gebore is, en wie se vader 'n bedryf van 'n haardewerkbedryf gehad het. Russell het begin twyfel oor die hoofstroom Christelike leerstellings, veral die idee van die hel, die Drie-eenheid en die Calvinistiese leerstelling van voorbeskikking. Hy was verbonde aan 'n aantal predikante van die Adventiste en aanvaar hul verwagting van Christus se naderende wederkoms. Hy het 'n klein groepie Christenmans gestig wat mekaar ontmoet het om die Bybel tussen 1870 en 1875 te bestudeer; hulle het veral die leerstelling van Christus se "losprysoffer" vir sonde beklemtoon en die idee van die onsterflikheid van die siel verwerp deur die ewige lewe as 'n goddelike gawe te beskou wat slegs beskikbaar was vir diegene wat dit verdien het. Verder het hulle geglo dat Christus se wederkoms nie as 'n fisiese, maar eerder 'n onsigbare teenwoordigheid sou wees nie. In 1876 begin Russell 'n assosiasie met die Adventis Nelson H. Barbour, wat 'n tydskrif geredigeer het Die Herald of the Morning, en hulle het gesamentlik 'n bundel geskryf met die titel Drie Wêrelde en die Oes van hierdie Wêreld, wat in 1877 verskyn het. Barbour was veral geïnteresseerd in Bybelse en eindtydse chronologie, waaraan hy Russell voorgestel het, maar die twee het in 1878 geskei omdat Barbour die versoeningsleer van die "losprysoffer" ontken het. Russell besluit toe om sy eie joernaal op te stel, wat aanvanklik genoem word Zion's Watch Tower and the Herald of Christ's Presence. Die tydskrif is deur 'n aantal gemeentes ('ecclesias' genoem) dwarsdeur die land, wat bymekaargekom het om die Bybel te studeer, saam met Zion's Watch Tower. In 'n vroeë uitgawe van die tydskrif word beweer dat alle Christelike denominasies afvallig is, en dat hulle 'Babilon die Grote' is, soos beskryf in die Openbaringboek, en het hulle lede aangespoor om te vertrek.

In 1884 het Russell Zion's Watch Tower Tract Society opgerig, wat wettiglik in Pennsylvania opgeneem is. Russell het ook ongeveer 300 kolporteurs georganiseer, wat sy lektuur versprei het, aanvanklik in die VSA en Kanada, en na ander lande wêreldwyd gereis het. Russell self het wyd gereis en so ver as Europa, die Midde-Ooste, Indië en dele van Asië gereis. Een belangrike prestasie was die Fotodrama van die skepping, 'n hoogs gevorderde oudiovisuele produksie wat die Bybelse verslag van die mensegeskiedenis vanaf Adam en Eva tot in die komende ewige paradys aangebied het. Agt uur duur dit in vier aflewerings aan die publiek, alles gratis.

Nadat Russell in 1916 op een van sy predikingsreise gesterf het, is hy opgevolg deur Joseph Franklin Rutherford (1869-1942), 'n prokureur wat as regsadviseur van die Vereniging opgetree het. [Foto aan die regterkant] Rutherford het groot veranderinge aangebring aan die struktuur van die Genootskap, en hy was verantwoordelik vir baie van die jarelange kenmerke daarvan. Hy het die voorheen outonome ekklesias in een enkele verenigde samelewing beveel. Die georganiseerde evangelisasie van huis tot huis het begin en 'n verwagting geword, eerstens van die ouderlinge en daarna van alle lidmate wat die aantal publikasies versprei en die aantal ure wat daaraan bestee is om "uit te gee" (die vereniging se term vir evangelisasie) gerapporteer het. .

In 1920 publiseer Rutherford 'n kort boek met die titel Miljoene wat nou leef, sal nooit sterf nie!, wat 'n uitgebreide weergawe was van 'n lesing wat hy op verskillende plekke gehou het. Die publikasie bevat talle chronologiese berekeninge, wat tot die gevolgtrekking gekom het dat die 'getroue waardes' (antieke Hebreeuse aartsvaders) in 1925 sou terugkeer, wat die ontstaan ​​van die ewige lewe op aarde sou aankondig. Alhoewel dit nie kon plaasvind nie, Rutherford was oortuig daarvan dat die Bybelse aartsvaders binnekort sou terugkeer, en 'n herehuis met die naam Beth Sarim ('Huis van die Prinses') [Beeld regs] is in die voorstede van San Diego gebou om sommige van hulle te huisves.

Na Rutherford se dood in 1942 word Nathan H. Knorr (1905-1977) president. Knorr het aansienlike vordering gemaak met die toename in ledetal, veral in die buiteland. Hy het die belangrikheid van opleiding beklemtoon, en hy het die Bybelskool van Gilead op die been gebring om buitelandse sendelinge voor te berei, en die Teokratiese Bedieningskool (TMS) in alle gemeentes om verkondigers op te lei in openbare toesprake en huis-tot-huis-bediening. (In 2016 is die TMS onder die drie-delige gemeentelike Christelike Lewe en Bedieningsvergadering ondergevoeg.) In 1971 is die Bestuursliggaam ingestel as 'n entiteit wat onderskei is van die bestuur van die twee ingelyfde verenigings, en dit bly die leerstellings van die Genootskap definieer. en beleide wêreldwyd. Ook onder Knorr se leiding het die outeurskap van alle publikasies van die Wagtoring anoniem geword, in die oortuiging dat slegs Jehovah krediet moet kry vir 'geestelike voedsel' (die uitdrukking wat Getuies gewoonlik gebruik vir die opbou van literatuur en onderrig). Knorr is opgevolg deur Frederick W. Franz (1893-1992), gedurende wie se ampstydperk daar min veranderinge aan die organisasie was; hy het egter die werk van die Genootskap bevorder deur wêreldwyd te reis en by byeenkomste te praat. Meer ingrypende veranderinge (hieronder bespreek) het plaasgevind onder die vyfde leier, Milton G. Henschel (1920-2003), wat in 2000 die ongekende stap geneem het om die presidentskap te bedank: al vier vorige leiers het hul amp beklee totdat hulle gesterf het.

Leerstellinge / oortuigings

Jehovah se Getuies baseer hulle oortuigings op die Bybel, wat hulle as onfeilbaar beskou in alle aangeleenthede, insluitend geskiedenis, wetenskap, leerstellings, leiding vir die lewe en profesie. Hulle erken geen nuwe profete of buite-Bybelse openbaring nie. Hulle belangrikste leer is dat Adam en Eva se ongehoorsaamheid in die tuin van Eden die sonde in die wêreld laat intree het, en dat Jesus Christus homself aangebied het as die losprysoffer om die mensdom se verhouding met God te herstel. 'Jehovah' word beskou as God se persoonlike naam, waardeur hy aangespreek moet word, eerder as generiese name soos 'God' of 'die Here'.

Getuies beweer dat Jesus God se eerste geskape wese was. Hy is nie 'ewig verwek' nie, soos die algemene belydenisskrifte beweer nie, maar is geskep as die aartsengel Michael, wie se lewe in die baarmoeder van die Maagd Maria gekom het, wat hom in staat gestel het om 'n menslike geboorte te hê. Na sy dood het Jesus weer as geestelike wese opgestaan ​​en met 'n geestelike liggaam na die hemel opgevaar. Jesus Christus het Satan in 1914 op die aarde neergewerp, waar hy steeds die wêreld regeer en die bose vermeerder. Die datum van 1914 word bereik deur die interpretasie van Bybelse chronologie, dit is 2,520 607 jaar na die Babiloniese vernietiging van Jerusalem, wat volgens hulle in 4 vC plaasgevind het, in ooreenstemming met Daniël se profesie (Daniël 32:2010; sien Chryssides 1914). Vir Getuies is die jaar 1919 die 'einde van die heidense tye' en die begin van Christus se 'onsigbare teenwoordigheid'. (Hulle verwag nie dat Jesus op 'n skouspelagtige manier op die wolke sal terugkeer nie.) Nadat die koninkryk van die hemele voorberei is, het Jehovah en Christus ongeveer 144,000 begin om diegene wat tot die 1935 “gesalfde klas” behoort, bymekaar te maak. Rutherford het die onderskeid tussen die gesalfde klas en die 'groot menigte' in 144,000 gedefinieer, en Getuies glo dat byna al die 13 31 nou bymekaar is. Toe Jesus gesê het: "Hierdie geslag sal geensins verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie" (Markus 1914:XNUMX), glo hulle dat hy die geslag bedoel wat in XNUMX geleef het. Hierdie leerstelling is egter in die afgelope tyd herwaardeer.

Getuies verwag 'n beslissende konflik tussen Christus en Satan tydens die slag van Armageddon, wat volgens hulle 'net om die draai' is. Dit sal 'n geestelike stryd wees waarin Migael en sy engele Satan sal verslaan, wat 1,000 jaar lank in 'n afgrond gebind sal word. Hierdie duisendjarige periode staan ​​bekend as die millennium, waartydens die dooies geleidelik opgewek en geoordeel sal word. Mense wat nie 'n kans gehad het om 'die waarheid' te hoor nie (Christelike leerstellings, soos geïnterpreteer deur die Bestuursliggaam), sal 'n verdere geleentheid kry om 'die waarheid' (soos hulle hul leringe noem) te hoor en te besluit of hulle dit wil aanvaar. Diegene wat dit aanvaar, sal toegelaat word om onder Christus se heerskappy in 'n ewige paradys op aarde te lewe, terwyl God diegene wat die boodskap verwerp, sal vernietig en dat hulle geen verdere bewussynstoestand sal ervaar nie.

RITUELE / PRAKTYKE

Jehovah se Getuies beskryf hulleself as in die wêreld, maar nie “van die wêreld” nie (Johannes 17:16). Aangesien hulle glo dat die wêreld tans deur Satan bestuur word, streef Jehovah se Getuies daarna om hulself nie deur wêreldse waardes besmet te hou nie. Dus, buiten diegene wat voltyds vir die Genootskap werk, doen Getuies normale beroepe, maar is hulle versigtig om 'slegte omgang' te vermy (1 Korintiërs 15:33), dit wil sê dat hulle onnodig noue verhoudings het met diegene wat hulle kan lok weg van "die waarheid." Getuies is geneig om hulle vriende onder hulle mede-lede te trek, en bestee baie tyd aan samelewingsaktiwiteite, wat twee keer per week die Koninkryksaalvergaderings bywoon, 'uitgee' van huis tot huis en byeenkomste en byeenkomste bywoon. Sedert 2012 bevat publikasie nou die bemanning van literatuurkarretjies wat in die middestad en die middestad sigbaar is; hierdie verkondigers volg die voorbeeld van Paulus, wat die Christelike boodskap op openbare plekke verkondig het. Uitgewers handhaaf die tradisie van die verspreiding van literatuur, en die belangrikste publikasies is Die Watchtower en Wakker! tydskrif: die frekwensie daarvan is nou verminder tot drie uitgawes per jaar (maandeliks in die geval van Die Watchtower Study Edition, wat op lede gerig is), maar die Vereniging moedig belangstellendes aan om die JW.org-webwerf te besoek, wat 'n wye verskeidenheid oudiovisuele bronne bevat, insluitend materiaal vir kinders.

In hul lewenstyl kan Jehovah se Getuies se morele waardes as konserwatief beskou word: hulle keur seksuele verhoudings buite die huwelik af, en betreur moderne liberale houdings wat verhoudings van dieselfde geslag aanmoedig. Egskeiding is slegs toegelaat op grond van owerspel. Hulle rook nie en waag nie, alhoewel die gebruik van alkohol met mate aanvaarbaar is. Hulle kyk miskien televisie en gaan na die bioskoop of teater, maar is versigtig om materiaal wat geweld, seksuele inhoud of die okkulte insluit, te vermy.

Jehovah se Getuies is bekend daarvoor dat hulle nie Christelike of nasionale feeste vier nie. Hulle het nog nooit Paasfees, Heilige dae of Halloween gevier nie, en het geglo dat Kersfees 'n heidense fees was. Die laaste kersfees wat op die Bethel in Brooklyn gevier is, was in 1926. Die viering van verjaardae is gestaak omstreeks 1950. Getuies merk op dat die Bybel net op twee plekke verjaar (Genesis 40: 20-22; Matteus 14: 6-10), en albei het ongunstige uitkomste gehad. Feeste van ander godsdienste, soos Holi, Diwali of Ramadan, word eweneens as 'heidens' beskou, en vieringe soos Thanksgiving word met nasionalisme geassosieer. Jehovah se Getuies is van mening dat enige aktiwiteit wat 'n persoon of land bo Jehovah verhef, vermy moet word. Jehovah se Getuies maak egter nie beswaar daarteen om geskenke te gee en te ontvang nie, en sommige gesinne organiseer hul eie “huidige dae” wanneer hulle geskenke ruil. Getuies het geen beswaar daarteen om groetekaartjies te stuur om die geboorte van 'n kind aan te dui nie, wat hulle nie as 'n verjaardagviering as sodanig beskou nie; hulle merk ook huweliksherdenkings en erken die waarde van blywende huwelike. Huweliksplegtighede word in Koninkryksale gehou, asook begrafnisse.

Getuies beklemtoon dat Jesus sy volgelinge spesifiek opdrag gegee het om twee rituele uit te voer: die doop en die Gedenkmaal (ook bekend as die Here se aandmaal). Die doop [Beeld regs] word in die openbaar ondergaan, deur totale onderdompeling, gewoonlik op 'n byeenkoms, en dit word toegedien aan diegene wat geoordeel word dat hulle oud genoeg is om die leringe en praktyke van die Genootskap te verstaan. Daar word van kandidate verwag om 'n tydperk van onderrig te ondergaan en die ouer manne tevrede te stel wat 'n groot aantal vrae met betrekking tot leer en lewenstyl stel. Nadat hulle gedoop is, staan ​​hulle bekend as 'verkondigers' en word hulle 'suster' of 'broer' genoem.

Die Gedenkmaal herdenk Jesus se laaste aandete saam met sy dissipels, waarop hy gesê het: “Hou aan om dit tot my gedagtenis te doen” (Lukas 22:19). Hierdie gebeurtenis vind plaas op die veertiende dag van die Joodse maand Nisan, na sononder, en bestaan ​​uit sang, gebed en 'n Bybeltoespraak wat die ritus verklaar. Op twee punte in die toespraak hou die spreker stil om die verspreiding van ongesuurde brood en rooiwyn toe te laat. Slegs die "gesalfdes" verteer die embleme (hul voorkeursterm). Die res, dikwels die hele gemeente, hanteer eenvoudig die vaartuie en gee dit deur. Getuies glo nie dat daar enige wonderwerk plaasvind tydens die gebede oor die embleme nie, soos transsubstansiasie. Die diens is bloot 'n gedenkteken, soos die naam aandui.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Om wetlike redes bestaan ​​die Watch Tower-organisasie hoofsaaklik uit twee hoofkorporasies: die Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, en die Watchtower Bible and Tract Society of New York. Die naam “Jehovah se Getuies” dui nie op 'n wetlik ingelyfde organisasie nie, hoewel baie gemeentes individueel geregistreer is onder name wat 'Christelike Gemeente van Jehovah se Getuies' insluit. Tot onlangs was dit gebruiklik dat albei die Wagtoringgenootskappe dieselfde president het, wat as voorsitter van die Bestuursliggaam dien. In 1975 is ses subkomitees tot stand gebring om die Genootskap se werk te bevorder: 'n Personeelkomitee, 'n Uitgewerskomitee, 'n Dienskomitee, 'n Onderrigkomitee, 'n Skryfkomitee en 'n Voorsitterskomitee (hierna herdoop tot die koördineerderkomitee). Die laaste hiervan handel oor dringende aangeleenthede, soos natuurrampe en verslae van vervolging.

'N Groot herorganisasie het egter in 2000 plaasgevind toe die vyfde president, Milton G. Henschel, uit die amp getree het, en die twee organisasies afsonderlike presidente gehad het, en nie een van die 144,000 XNUMX nie. Regtens is die Bestuursliggaam apart van die geïnkorporeerde organisasies en het nie 'n president nie, maar 'n roterende voorsitter. Daarbenewens het drie nuwe ondernemings ontstaan: die Christelike Gemeente van Jehovah se Getuies, wat fokus op godsdienstige en opvoedkundige aangeleenthede; die godsdiensorde van Jehovah se Getuies, wat verantwoordelik is vir die voltydse werkers van die Genootskap; en die Kingdom Support Services Inc., wat handel oor fisiese hulpbronne.

Die organisasie het 'n aantal takkantore (87 in 2019) om sy werk te organiseer, wat elkeen verantwoordelik is vir 'n land of 'n groep lande regoor die wêreld. In 2019 het die Vereniging 8,683,117 119,712 240 Jehovah se Getuies wêreldwyd gerapporteer, met 20,919,041 1.56 gemeentes in 1.1 lande en XNUMX XNUMX XNUMX deelnemers aan die jaarlikse Gedenkmaal. Die afgelope dekade het die ledetal met XNUMX persent gegroei, effens meer as die wêreldbevolkingstoename van XNUMX persent. Die grootste groei het in Afrika en in mindere mate in Suid-Amerika plaasgevind.

Elke land is in stroombane verdeel, met 'n kringopsiener vir elkeen. Hy is verantwoordelik vir die toesig oor twintig gemeentes, waarvan elkeen deur ouderlinge gelei word, wat verantwoordelik is vir die geestelike welstand van die gemeente. Hierdie verantwoordelikheid sluit die uitoefening van dissipline in. Wanneer ernstige oortredings onder hulle aandag gebring word, kan hulle 'n geregtelike komitee vorm met die bevoegdhede om gedoopte lidmate uit te skakel (te ekskommunikeer) totdat hulle berou toon. Ouderlinge word bygestaan ​​deur bedieningsknegte, wat verantwoordelik is vir die materiële en administratiewe aspekte van die gemeentelike lewe, soos die verslae, die verspreiding van die literatuur en die klankstelsel. Alle ampsdraers is mans; vroue mag nie 'n gemeente direk toespreek nie, alhoewel hulle wel aan 'demonstrasies' kan deelneem, wat rolspel is wat op die platform uitgevoer word om aan te toon hoe uitgewerswerk effektief uitgevoer kan word. Vroue mag in Bethels (nasionale hoofkwartier) en die meeste van die sentrale komitees dien, en hulle word opgeneem in die 144,000 XNUMX wat in die hemel sal regeer.

Kwessies / UITDAGINGS

Van die begin af het Christene onrustigheid uitgespreek oor die leerstellings van Jehovah se Getuies. Jehovah se Getuies aanvaar nie die Drie-eenheid nie en beskou die heilige gees (altyd in kleinletters gespel) eerder as God se werkende krag as 'n persoon. Daarbenewens aanvaar Getuies nie die volle godheid van Christus nie, aangesien hy hom as geskape en nie ewig deur God die Vader verwek (soos die Geloofsbelydenis van Nicea verklaar nie), en beskou hulle Jesus as menslik en nie volkome menslik en volkome goddelik nie. Christus se offer was dus die offer van 'n volmaakte man eerder as die vleesgeworde God, soos die algemene Christelike teologie beweer. Daar is ook kritiek gelewer op die Vereniging se eie vertaling van die Bybel, Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif, wat van vooroordeel beskuldig word. 'N Besondere oorsaak van kommer was die verwysing na Christus in Johannes 1: 1, wat lui:' die Woord was 'n god ', wat daarop dui dat Christus in sy bestaande vorm een ​​bonatuurlike wese onder baie was.

Die Vereniging van die Wagtoring word gereeld van profetiese mislukking beskuldig. Die datums van 1914, 1925 en 1975 word veral genoem as punte waarop die huidige stelsel van wêreldsake na verwagting sou eindig met die aanvang van Armageddon. Hoewel daar mislukte verwagtinge was, is Jehovah se Getuies se houding teenoor profesie verkeerd verstaan. Talle datums wat hulle aangehaal het, verwys na verskillende gebeure in 'n reeks eindtydgebeurtenisse, en sommige verwys na bonatuurlike gebeure, soos dat Christus sy troon in die hemel opneem, wat empiries onpeilbaar is. Daar is nou meer as 'n eeu sedert 1914, wat daartoe gelei het dat Jehovah se Getuies weer ondersoek instel na wat Jesus bedoel met die geslag wat nie sou sterf nie. Hulle interpreteer nou 'generasie' as verwysend na diegene wie se lewens met die 1914-generasie oorvleuel het.

Een van die bekendste besware teen Jehovah se Getuies hou verband met hulle houding ten opsigte van bloed. Sedert 1944 het die Vereniging volgehou dat bloed wat intrek, hetsy deur die mond of deur 'n oortapping, in stryd is met Jehovah se wet. Die organisasie het die gebruik van bloedvervangers in mediese behandeling voorgestaan, en het 1,170 hospitaalskakelkomitees in meer as 110 lande op die been gebring om bloedlose behandeling te vergemaklik. Hoewel siektes soos hepatitis, MIV en vigs deur bloedoortapping oorgedra is, word die moontlike praktiese gevolge van bloedoortapping minder belangrik geag as om Jehovah te gehoorsaam. Die media het gereeld die bloedbeleid van die Genootskap ongunstig uitgebeeld, en die onderwerp het sporadies in talle speelfilms, televisiedokumentêre en sepies verskyn.

Jehovah se Getuies word as onpatrioties beskou as gevolg van hulle weiering om aan oorlog deel te neem of om hulde aan die staat te doen. In die Verenigde State het hulle 'n aantal regsgedinge in die dertiger- en veertigerjare van die vorige eeu geveg, wat skoolkinders se reg op vrystelling van die toekenning van trou aan die Amerikaanse Amerikaanse vlag bepaal het. In dieselfde tydperk in Nazi-Duitsland is Jehovah se Getuies gevange geneem en na konsentrasiekampe gestuur, waar ongeveer 1930 1940 van hulle lede gesterf het. Hulle politieke neutraliteit wêreldwyd het daartoe gelei dat hulle militêre diens geweier het; dit het gelei tot boetes en meer gewoonlik gevangenisstraf en in sommige gevalle marteling deur burgerlike owerhede. Hulle het ernstige opposisie in Suid-Korea ervaar en is in Rusland en China, onder talle ander lande, verbied, hoewel dit nie verhinder het dat Jehovah se Getuies hulle geloof beoefen en aanhou evangeliseer nie.

Onlangs het omstredenheid die aantygings van seksuele mishandeling van kinders omring. Byvoorbeeld, 'n Koninklike Kommissie in Australië het in 2015 ondersoek ingestel na seksuele misbruik van kinders in verskeie godsdienstige en sekulêre organisasies, en die Ministerie van Justisie en Veiligheid in Nederland het in 2019 'n verslag opgestel oor Jehovah se Getuies en seksuele misbruik. Kritiek rakende die beleid van die Vereniging van volgens die antieke Bybelse gebruik (Deuteronomium 19:15) twee getuies voordat hulle met hul eie regstappe begin, en beweerde versuim om die polisie te betrek. Getuies sal egter nie die reël van 'twee getuies' in hul eie geregtelike aangeleenthede laat vaar nie, maar ouer manne word daaraan herinner om die wette van die staat oor die aanmelding van beskuldigings na te kom. Vanaf 1982 het talle artikels in Die Watchtower en Wakker! kindermishandeling veroordeel het en advies gegee oor vermyding en ondersteuning van slagoffers, en daar is min geleenthede vir sulke praktyke in Koninkryksale, [Image right], waar daar geen afsonderlike aktiwiteite vir kinders is nie.

Tot onlangs is die meeste publikasies oor Jehovah se Getuies deur kritici en oudlede geskryf, met slegs 'n klein handjievol akademiese publikasies. In die afgelope dekade het die aandag van die wetenskap toegeneem, met die vooruitsig op 'n meer gebalanseerde behandeling van die Watch Tower Society.

IMAGES

Beeld # 1: Charles Taze Russell.
Beeld # 2: Joseph Franklin Rutherford.
Beeld # 3: Beth Sarim (“Huis van die vorste”)
Beeld # 4: 'n Doop van Jehovah se Getuies.
Beeld # 5: Die Koninkryksaal in Walsall, Engeland.

VERWYSINGS **

** Tensy anders vermeld, is hierdie profiel afkomstig van George D. Chryssides. 2016. Jehovah se Getuies: kontinuïteit en verandering Londen: Routledge.

AANVULLENDE HULPBRONNE

Baran, Emily. 2014. Verskeie aan die marges: hoe Sowjet-Jehovah se Getuies die kommunisme getrotseer het en daaroor wou preek. Oxford: Oxford University Press.

Beckford, James A. 1975. Die trompet van profesie. Oxford: Blackwell.

Besier, Gerhard en Stokłosa, reds. 2016, 2018. Jehovah se Getuies in Europa: verlede en hede. Drie volumes. Newcastle-upon-Tyne, Engeland: Cambridge Scholars Publishing.

Chryssides, George D. 2019. Historiese Woordeboek van Jehovah se Getuies. Lanham Md .: Rowman en Littlefield.

Chryssides, George D. 2010. “Hoe profesie slaag: die Jehovah se getuies en profetiese verwagtinge.” Internasionale Tydskrif vir die Studie van Nuwe Godsdienste 1: 27-48.

Henderson, Jennifer Jacobs. 2010. Die goeie nuus verdedig: Die plan van die Jehovah-getuies om die eerste wysiging uit te brei. Spokane: Marquette Books.

Hesse, Hans (red.) 2001. Vervolging en weerstand van Jehovah se Getuies gedurende die Naziregime 1933-1945. Bremen, Duitsland: Uitgawe Temmen.

Knox, Zoe. 2018. Jehovah se Getuies en die wêreld: Van die 1870's tot die hede. Londen: Palgrave Macmillan.

Nuwe Wêreld-Bybelvertalingskomitee. 1961 (Hersiene uitgawes: 1970, 1971, 1984, 2013). Nuwe wêreldvertaling van die Heilige Skrif. Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Peters, Shawn Francis. 2000. Beoordeling van Jehovah se Getuies: Godsdiensvervolging en die aanbreek van die regte-rewolusie. Lawrence: University Press van Kansas.

Russell, CT 1886. Die Goddelike Plan van die Eeue. Londen: International Bible Students Association.

Russell, CT en NH Barbour 1877. Drie Wêrelde en die Oes van hierdie Wêreld. Rochester NY: NH Barbour en CT Russell.

Rutherford, JF 1920. Miljoene wat nou leef sal nooit sterf nie. Brooklyn, NY: International Bible Students Association.

Wagtoring. 1917. Die voltooide raaisel. Brooklyn, NY: International Bible Students Association.

Publikasiedatum:
7 November 2020

 

Deel