Jane Via

Rooms-Katolieke vrouepriesters (RCWP)

 

ROMEINSE KATOLIESE VROU-PRYESTE (RCWP) -tydlyn

Laat 1950's - Vroeg 1960's: 'n Klein internasionale groep vroue uit Switserland, Oostenryk en Duitsland het aan vrouekwessies in die Rooms-Katolieke Kerk gewerk.

1963–1965: Tydens die Tweede Vatikaanse Raad van die Rooms-Katolieke Kerk het die Duitse teoloë dr. Ida Raming en dr. Iris Müller 'n briefskrywingsveldtog aan die gemeentes in die Vatikaan gevoer en biskoppe by die Raad vir vrouewyding beywer.

1965–1979: Baie Katolieke geestelikes regoor die wêreld het die priesterskap verlaat en getrou met die hoop om weer as getroude priesters terug te keer.

1974 (29 Julie): Elf vroue (bekend as die "Philadelphia Eleven") word deur drie biskoppe as priesters in die Episcopal Church georden (twee het afgetree, een het bedank). Twee jaar later het die Episcopal Church die ordening van vroue goedgekeur.

1975 (28–30 November): 'n Nasionale vergadering is in Detroit, Michigan, gehou met byna 2,000 mense. Die Women's Ordination Conference (WOC) is in die Verenigde State gestig om te pleit vir die ordening van vroue in die Rooms-Katolieke Kerk.

1978 (16 Oktober): Kardinaal Karol Józef Wojtyła, van Pole, is verkies tot pous van die Rooms-Katolieke Kerk. Hy neem die naam Johannes Paulus II aan.

1979–1992: Die Vatikaan ignoreer vrouekwessies en fokus op die bestryding van kommunisme en die ondersteuning van konserwatiewe Katolieke organisasies.

1994 (22 Mei): Pous Johannes Paulus II uitgereik Ordinatio sacerdotalis, 'n apostoliese brief waarin aangedui word dat “die kerk geen gesag het om priesterlike ordinasie aan vroue toe te ken nie,” dat hierdie siening “definitief deur alle gelowiges in die kerk gehou moet word”, en dat die saak van vrouewoordeling gesluit is vir bespreking.

1995: Die seksuele misbruik-skandaal in Oostenryk waar kardinaal Hans Hermann Groer betrokke was, het die kerkhervormingsbeweging, "We Are Church" (Wir sind Kirche), in Oostenryk, Duitsland en Suid-Tirol uitgelok. Die beweging het die strewe na vrouewyding ingesluit.

1996: We Are Church het 'n internasionale vereniging geword.

1996 (Julie): Women's Ordination Worldwide (WOW) is gestig op die Eerste Europese vrouesinode in Gmunden, Oostenryk.

1999: Rooms-Katolieke priester James Callen en teoloog Mary Ramerman, wat hul bisdomse gemeente Corpus Christi in Rochester, New York, verlaat het, het 'n nie-kanonieke gemeente gestig wat hulle Spiritus Christi in Rochester genoem het. Hulle is kort daarna deur die Vatikaan verban.

2001 (18 November): Mary Ramerman is deur biskop Peter Hickman van die Old Catholic Church in Rochester, New York, tot 'n Katolieke priester georden.

2002 (24 Maart): Ses vroue, almal van Oostenryk en Duitsland, is in Pettenbach, Oostenryk, as diakens georden.

2002 (29 Junie): Twee bykomende vroue is as diakens georden, en sewe van die agt diakens (bekend as The Donau Seven) is toe as Rooms-Katolieke priesters in 'n boot aan die Donau-rivier georden.

2002 (5 Augustus): Kardinaal Joseph Ratzinger, prefek van die Kongregasie van die Geloofsleer in die Vatikaan, het die Donau Sewe geëkskommunikeer. Na 'n poging tot appèl het Ratzinger die besluit op 21 Desember 2002 afgehandel. Finale eksemplare is in Januarie 2003 aan Christine Mayr-Lumetzberger en Gisela Forster gelewer.

2002 (20 Oktober): Christine Mayr-Lumetzberger en Gisela Forster is ingewyde biskoppe in Pettenbach, Oostenryk.

2003 (Augustus 7): Die Suid-Afrikaanse Dominikaanse suster Patricia Fresen word as priester in Barcelona, ​​Spanje, georden.

2004 (Junie 26)Twee inheemse Amerikaanse vroue, Victoria Rue en Jane Via, saam met vier Europese vroue, is as diakens op die Donau-rivier georden.

2005 (2 Januarie): Patricia Fresen van Suid-Afrika het die eerste Engelssprekende vrouepriester geword wat as biskop in die Rooms-Katolieke Vrouepriestersbeweging ingewy is. Die biskop het haar opgedra om vrouepriesters in Noord-Amerika te orden.

2005 (19 April): Kardinaal Joseph Aloisius Ratzinger van Duitsland is verkies tot pous van die Rooms-Katolieke Kerk en het die naam Benedictus XVI gekry.

2006 (7 Januarie): Die Rooms-Katolieke Vrouepriesters –VSA, Inc. het 'n organisasie sonder winsoogmerk geword.

2006 (24 Junie): Drie vroue uit die VSA (twee priesters, een diaken) is aan die Bodensee aan die Switserse oewers georden.

2006 (31 Julie): Vier Amerikaanse vroue is as diakens georden en agt Amerikaanse vroue word as priesters georden op 'n rivierboot naby Pittsburgh, Pennsylvania, die eerste ordening in Amerikaanse waters.

2006 (22 Oktober): Judith McKloskey is as 'n diaken in Minneapolis, Minnesota, georden in 'n Rooms-Katolieke parochiekerk in Minneapolis in die eerste (en moontlik enigste) ordening van 'n vrou in 'n Rooms-Katolieke parochiekerk.

2007 (3 Februarie): RCWP-VS Grondwet is bekragtig, wat verskeie streke geskep het, as erkenning vir die groeiende aantal kandidate vir ordening en geordende geestelikes. Elke streek sou deur sy eie biskop gelei word.

2007 (14 Julie): Twee Amerikaanse vroue is as priesters georden en twee Amerikaanse vroue as diakens in New York City, New York. Dit was die eerste openbare ordening van vroue in die Verenigde State op land.

2007 (22 Julie): Een Amerikaanse vrou word as priester en een tot diaken georden in La Casa de Maria Retreat Center, 'n onbevlekte hartgemeenskap van die bediening in Los Angeles, in die Santa Barbara, Kalifornië-omgewing. Dit was die eerste openbare ordening in die Verenigde State wat aangebied is op 'n eiendom wat besit word deur 'n historiese Katolieke fasiliteit.

2007 (11 November): Ree Hudson en Elsie McGrath was die eerste vroue wat in 'n sinagoge in St. Louis, Missouri tot priesters georden is, en die eerste (saam met biskop Patricia Fresen, wat die ordening gedien het) het ekskommunikasiepapiere oorhandig by ordeningsplek.

2008 (9 April): Sibyl Dana Reynolds word as die eerste Amerikaanse vrouebiskop in Stuttgart, Duitsland, ingewy. Reynolds het tot April 2009 as biskop vir die hele Verenigde State gedien.

2010 (21 Oktober): Die oorspronklike Suidelike Streek geskei van RCWP-VSA en vorm die Vereniging van Rooms-Katolieke Vrouepriesters (ARCWP). Dit is opgeneem as 'n aparte nie-winsgewende organisasie in die Verenigde State.

2009–2019: Vroue is georden op plekke regoor die wêreld, insluitend Kanada, Suid-Amerika, die Filippyne en Suid-Afrika.

2013 (13 Maart): Na die aftrede van pous Benedictus XVI, is kardinaal Jorge Mario Bergoglio, SJ van Argentinië, verkies tot pous van die Rooms-Katolieke Kerk en het die naam Francis gekry.

2020 (1 Februarie): Kori Pacyniak, die eerste, bekende trans, nie-binêre persoon, is as priester in San Diego, Kalifornië, georden.

2020: Van 2002 tot 2020 is 235 vroue georden: 203 priesters (sestien nou oorlede); negentien biskoppe; negentien diakens wat hulle voorberei op priesterwyding; en agtien kandidate wat hulle voorberei vir die ordening van die diakonie.

FONDS / BEWEGINGSGESKIEDENIS

Die Rooms-Katolieke Vroue Priesters (RCWP) se vrouewoordelingsbeweging het geen enkele stigter nie. Meerdere vroue in Europa en gevolglik in die Verenigde State het aan die geboorte van die beweging deelgeneem. (Baie van die historiese verhale wat hier aangebied word, is afkomstig van Mayr-Lumetzberger 2018 en 2019. Sien ook Rooms-Katolieke Vroue Priesters Nd: “Geskiedenis.”)

In die laat vyftigerjare en vroeë 1950's het Katolieke vroue in Europa aan vrouekwessies in die Rooms-Katolieke Kerk begin werk, [Image at right], hoewel die kwessie van vroue-ordinasie reeds in die vroeë twintigste eeu in die Verenigde State tydens die vroueregtigheid ontstaan ​​het. beweging (Cordero en Thiel 1960). Onder hierdie vroue was Gertrud Heinzelmann van Switserland, en Gertrud May en Theresa Muench van Duitsland. Toe pous Johannes XXIII (p. 2014–1958) die Tweede Ekumeniese Vatikaanse Raad roep, wat in 1963 begin het, het die pogings van vroue uitgebrei. Teoloë dr. Ida Raming en dr. Iris Müller het 'n briefskrywingsveldtog aan verskillende departemente van die Vatikaan gevoer om vroue-ordinasie te bepleit. Hulle het ook biskoppe wat die raad bygewoon het, ingekry. Na afloop van die raad was daar werklike en oënskynlik geregverdigde hoop dat die pous getroude priesters en vroulike diakens sou goedkeur. (Beide diakens en priesters word deur biskoppe georden.)

Teen die middel van die 1970's het die Noord-Amerikaanse feministiese beweging 'n vrouebeweging in die Rooms-Katolieke Kerk in die Verenigde State ontlok. Die oorspronklik ongemagtigde ordinering van elf vroue as priesters in 1974 deur drie biskoppe in die Episkopale Kerk, die Amerikaanse tak van die Anglikaanse Nagmaal, het 'n potensiële model geword vir die ordinering van vroue in die Rooms-Katolieke Kerk. 'N Landsvergadering oor vroue in die Katolieke Kerk, met bykans 2,000 aanwesiges, is op 28 - 30 November 1975 in Detroit, Michigan, gehou. Die konferensie het die vestiging van die Women's Ordination Conference (WOC) in die Verenigde State gestig om te pleit vir die ordening van vroue in die Rooms-Katolieke Kerk (Women's ordination Conference nd). Baie vroue wat deur die jare lede en / of leiers van WOC was, was onder die Rooms-Katolieke vroue wat uiteindelik in die 2000's georden is.

Intussen het pous Johannes Paulus II (p. 1978–2005) in Europa die belange van Vatikaan na kommunisme bestry. Hy wou demokratiese regerings instel wat deur die Kerk beïnvloed is; konserwatiewe Katolieke organisasies wêreldwyd ondersteun; en geld belê in Poolse bevrydingsbewegings. Hy was nie geïnteresseerd in die probleem van geestelike wangedrag in die Katolieke Kerk nie en was aktief vyandiggesind teenoor vrouekwessies. In 1994 het die pous byvoorbeeld uitgereik Ordinatio sacerdotalis 'N Amptelike pouslike uitspraak waarin 'n priesterlike ordening alleen aan mans voorbehou word, lui:' Die kerk het hoegenaamd geen gesag om priesterlike ordinasie aan vroue toe te ken nie. ' Die dokument het verder gesê dat hierdie siening 'definitief deur alle gelowiges' gehou moet word ', en dus is enige verdere bespreking van die ordinasie van vroue verbode (John Paul II 1994).

Op die Eerste Europese vrouesinode, wat in 1996 in Gmunden, Oostenryk, gehou is, is Women's Ordination Worldwide (WOW) gestig om die vrouewyding in die Rooms-Katolieke Kerk (Women's Ordination Worldwide nd) na te streef. Christine Mayr-Lumetzberger, 'n Oostenryker, en dr. Ida Raming, 'n Duitser, het stigterslede van Women's Ordination Worldwide geword. WOW het individue en nasionale organisasies met dieselfde doel byeengebring. Op die eerste Europese vrouesinode ontmoet Mayr-Lumetzberger en Raming advokate vir vrouewyding uit verskeie Europese lande, uit Engeland en uit die Verenigde State. As gevolg van die konferensie het Mayr-Lumetzberger ingestem om 'n program op te stel om vroue voor te berei vir ordening. WOW het ook werksessies begin aanbied vir vroue om die ordening te ondersoek en stappe te neem na die ordening. Drie groepe vroue in Oostenryk, onder leiding van Mayr-Lumetzberger, het begin voorberei vir die ordening.

In die Verenigde State het die Women's Ordination Conference sy voorspraak voortgesit. Individuele WOC-groepe het in stede van regoor die land ontstaan. In 1998 verlaat 'n Rooms-Katolieke leek en teoloog, Mary Ramerman, en die Rooms-Katolieke priester Jim Callan hul kanonieke Rooms-Katolieke gemeente in Rochester, New York. Callen het die ordinasie van vroue ondersteun en het Ramerman toegelaat om by die altaar te wees en tydens die massa by te staan ​​tydens die inwyding van die brood en wyn wat in die Eucharistie gebruik is deur heilige vate te hou. Nadat Callen deur sy plaaslike biskop beveel is om op te hou en te stop, het Callen en Ramerman die parogie verlaat en Spiritus Christi, 'n onafhanklike Katolieke gemeenskap, in 1999 gestig. Beide Ramerman en Callan is kort daarna deur die Vatikaan uitgekommunikeer (Newman 2019). Callen se steun vir die ordinering van vroue en Spiritus Christi het bekend geword in die hele Westerse Rooms-Katolieke wêreld. In November 2001 word Ramerman tot priester deur Peter Hickman, 'n biskop van die Ou Katolieke Kerk, georden voordat 'n skare van 3,000 in Rochester, New York, bygewoon het, ondanks die dreigement van ekskommunikasie deur die plaaslike biskop (Bonavoglia 2001).

Intussen het 'n aantal vroue in Europa al begin beplan vir die ordening van 'n groep vroue as priesters op 'n boot aan die Donau-rivier al in 1998. [Afbeelding regs] Die Donau-rivier is gekies omdat dit as internasionaal beskou word. waters tussen Duitsland en Oostenryk en was nie deel van enige bisdom van die Rooms-Katolieke biskop nie. In 2002 stuur Mayr-Lumetzberger 'n persverklaring uit waarin die gebeurtenis aangekondig word voordat die vroue 'n biskop gevind het om hulle te orden, 'vertrou dat God sou voorsien'. Volgens hulle is dr. Gisela Forster, 'n vrou in die voorbereidingsprogram vir die ordening, op 'n wonderbaarlike manier 'n oproep van die vrou van die afgetrede Argentynse biskop Rómulo Antonio Braschi ontvang wat aangedui het dat hy hulle sou orden. 'N Gewyde Rooms-Katolieke priester, Braschi, is gedwing deur die destydse diktatoriale regering van Argentinië om na Duitsland te vlug, soos baie ander priesters ook gehad het. In Duitsland is hy egter met sy vrou Alicia getroud. Braschi word in München tot biskop georden deur Roberto Garrido Padin, 'n geordende Rooms-Katolieke priester en biskop van die Brasiliaanse Katolieke Apostoliese Kerk, en Hilarios Karl-Heinz Ungerer, 'n biskop van die Vry-Katolieke Kerk in Duitsland; Braschi het self beweer dat hy 'n tweede keer tot biskop georden is omdat die eerste as ongeldig beskou word. Voor die Donau-ordening in 2002 het Braschi 'n voormalige Benediktynse monnik ingewy en as Rooms-Katolieke priester, Rafael (Ferdinand) Regelsberger, as 'n Rooms-Katolieke biskop georden.

Braschi en Regelsberger het op Palmsondag, 24 Maart 2002, ses vroue uit Oostenryk en Duitsland as diakens verorden. (Ordening as diaken is die eerste stap wat geneem is voordat hulle ordinasie as ouderling / priester in die Kerk ontvang het.) As gevolg van die Vatikaanse druk op sy biskoppe, privaat ordinasies (wat bekend gestaan ​​het as 'katakomb ordinasies') was in daardie stadium nodig.

Die priesterlike ordonnasie aan die Donau-rivier was op 29 Junie 2002. 'n Anonieme Katolieke biskop, bekend as Biskop X, het na Passau, Duitsland gereis vir die ordinasie. Volgens onbevestigde berigte het hy onderweg by 'n klooster gestop om die nag deur te bring. Op een of ander manier het die monnike die doel van sy reis geleer en hom in sy gastekamer toegesluit om te verhoed dat hy bywoon. Dit is toe dat Biskoppe Braschi en Regelsberger twee addisionele diakens verorden het, en daarna sewe van die agt vroue as priesters aan die Donaurivier na die Rooms-Katolieke Rite. Die vroue wat as priesters georden is, was: Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner, en Angela White (die skuilnaam vir Dagmar Celeste, 'n Oostenryks-gebore vrou wat met 'n Amerikaanse burger getroud is en 'n Amerikaanse burger geword).

Op 10 Julie 2002 het al die vroue wat aan die Donau veroordeel is, met die uitsondering van 'Angela White', 'n waarskuwing ('Monitum') van die kardinaal Joseph Ratzinger, prefek van die kongregasie van die leer van die geloof in die Vatikaan, ontvang. dreigende ekskommunikasie; op 5 Augustus 2002 is al sewe vroue in 'n ekskommunikasie-besluit benoem ('Decreet of Excommunication' 2002). Die ekskommunikasie-besluit verklaar ook: “Om enige twyfel oor die kanonieke status van biskop Romulo Antonio Braschi, wat probeer het om priesterlike ordinering aan verskeie Katolieke vroue te verleen, te bevestig, bevestig die Congregation for the Doctrine of the Faith dat hy as skismaties het reeds 'n ekskommunikasie aangegaan wat voorbehou is aan die Apostoliese See. ” Ondanks die ekskommunikasie, nadat die nuus oor die ordinering van die Donau Seven vroue in die Verenigde State bereik het, het sommige begin navraag doen oor moontlike ordinering.

Op 20 Oktober 2002 is Christine Mayr-Lumetzberger en Gisela Forster as biskoppe in 'n katakombe-ritueel ingewy, in die klein kapel van 'n privaat huis in Pettenbach, Oostenryk, deur biskop Rafael Regelsberger en 'n ander biskop waarvan die identiteit nie bekend is nie. Omdat daar vrae was rakende hul biskoplike ordinasies, is Mayr-Lumetzberger en Forster toe biskoppe gewy sub-voorwaarde (voorwaardelik, indien hul vorige ordinasies in 'n sekere mate ongeldig was) in Seibersdorf, 'n voorstad van Wene, op 19 Mei 2003 deur die Rooms-Katolieke biskop, bekend in die RCWP-beweging as Biskop X en Biskop Regelsberger.

Op 7 Augustus 2003 is 'n Suid-Afrikaanse Dominikaanse suster en teoloog, Patricia Fresen, [Beeld regs] tot priester in Barcelona, ​​Spanje, ingestel. Fresen was 'n universiteitsprofessor en 'n seminaarprofessor. In 2004 is twee inheemse Amerikaanse vroue, Victoria Rue en Jane Via (alias Jillian Farley), as vrouens uit die Donau-rivier georden, saam met vroue uit Frankryk, Letland / Duitsland, Oostenryk, Switserland en Kanada: Genevieve Beney (Frankryk) , Astrid Indricane (Letland / Duitsland), Monika Wyss (Switserland), en Michele Birch-Conery (Kanada). Birch-Conery het later die RCWP-gemeenskap verlaat om by die Vereniging van Rooms-Katolieke vrouepryse aan te sluit, wat op 21 Oktober 2010 formeel van RCWP geskei is. Birch-Conery is vervolgens as 'n biskop in daardie beweging aangestel.

In 2004 ontmoet biskop X privaat met Patricia Fresen, die Suid-Afrikaner (en toe destyds die voormalige Dominikaanse suster) wat Engels gepraat het. Volgens Fresen het Biskop X aan haar gesê, “die toekoms van hierdie beweging sal nie in Europa wees nie. Dit sal in Amerika wees. Daarom is 'n Engelssprekende biskop nodig ”(Fresen 2019). Hy dring daarop aan dat Fresen tot 'n biskop georden word, sodat sy vroue tot die priesteramp in die Verenigde State kan orden. Fresen onthou sy woorde:

[Y] U sal niks uithaal om biskop te wees nie; u sal nie 'n bisdom of 'n biskopshuis of 'n motor of 'n biskop se salaris kry nie. . . . Ek sal my apostoliese opvolging aan u deurgee, en as u in die lyn van apostoliese opvolging staan, sal u mense orden. Daarna sal u hoofbediening wees om die priesters wat u ingestel het, te versorg. . . totdat u mense vind om die funksies van die biskop by u oor te neem (Fresen 2019).

Biskop X beklemtoon dat Fresen se inwyding as biskop nie vir haar was nie, maar vir die vroue wat sy sou verordineer. Fresen het op 2 Januarie 2005 'n biskop toegewy om vrouens in Noord-Amerika te help ordineer.

In 2005 is verskeie Noord-Amerikaanse vroue georden op die St. Lawrence Seaway naby Ganonoque, Kanada, na 'n konferensie wat gehou is in die kerk in Ottawa, Kanada. Victoria Rue is destyds as priester georden, saam met ander vroue wat as priesters en diakens georden is. In 2005 het Rue en Phillip Faker 'n organisasie gevorm wat hulle Rooms-Katolieke vrouepryse genoem het - VS en hulle het aansoek gedoen om nie-winsgewende status. Faker het Rue ontmoet tydens die 2004-diakonaat-ordinasie aan die Donau, waar Rue en Faker se vrou, Jane Via, as diakens georden is. In 2006 het die Rooms-Katolieke vrouepryse –VSA, Inc. amptelike status sonder winsbejag ontvang.

Op 24 Junie 2006 is die Duits-gebore Amerikaanse burger Regina Nicolosi, Jane Via (VS), en Monika Wyss (Switserland) tot priesters op die Bodensee (bekend as die Bodensee tot Engelssprekendes) georden, waar die Bodensee met die Rynrivier verbind in Sentraal-Europa langs die Switserse oewers. In dieselfde ordonnansie is Andrea Johnson, 'n voormalige WOC-president, tot 'n diaken georden. Op 31 Julie 2006 is verskeie vroue in die Verenigde State op die Monongahela-rivier, langs die oewers van Pittsburgh, Pennsylvania, georden. Eileen McCafferty DiFranco, (Merlene) Olivia Doko, Joan Clark Houk, Kathleen Strack Kunster, Bridget Mary Meehan, Roberta Meehan, Sibyl Dana Reynolds, en Kathy Sullivan Vandenberg is as priesters ingestel, terwyl Cheryl Bristol, Juanita Cordero, Mary Ellen Robertson en Janice Sevre-Duszynska is as diakens georden. [Foto regs]

Teen 2007 het baie vroue in die Verenigde State priesterlike ordinasie gesoek. Die eise aan Europese vroulike biskoppe (waaronder Patricia Fresen, 'n Suid-Afrikaner wat in Duitsland woon) om Amerikaanse vroue te orden, het so groot geword dat die behoefte aan 'n biskop in die Verenigde State duidelik geword het. Op 9 April 2008 is Sibyl Dana Reynolds in Stuttgart, Duitsland, ingestel as die eerste Rooms-Katolieke vroulike biskop van die Verenigde State. Reynolds het die werk oorgeneem om vroue regoor die land te orden. Intussen het 'n vrouereguleringsbeweging in Kanada ontstaan ​​met die priesterlike ordinering van Michele Birch-Conery in 2005. Marie Bouclin het in 2011 die eerste vroulike biskop van Kanada geword. Die organisasie Roman Catholic Women Priests-Canada is in 2014 opgeneem.

Bykomende vroulike biskoppe is in 2009 georden om aan die wydverspreide geografiese behoeftes van vroue wat ordinasie in die Verenigde State wil voorsien, te voorsien. Andrea Johnson is die eerste vroulike biskop van die Oostelike streek; Regina Nicolosi, die eerste vroulike biskop van die Mid-Westelike streek; Joan Houk, die eerste biskop van die Groot Watersstreek; en Bridget Mary Meehan, die eerste biskop van die destydse Suidelike streek. Reynolds het die biskop van die Westelike streek geword totdat sy opgevolg is deur Olivia Doko. Nicolosi is opgevolg deur Nancy Meyer. Doko is opgevolg deur Suzanne Thiel en Jane Via [Beeld regs] wat tot mede-biskoppe verkies is om in die wydverspreide geografiese behoeftes van die Westelike streek van die Verenigde State, waaronder Alaska en Hawaii, te voorsien. In die RCWP-beweging kan vroulike biskoppe uittree wanneer hulle gereed is om dit te doen, 'n groot opknapping in die tradisionele Rooms-Katolieke praktyk.

Tussen 2004 en 2008 het slegs twee ordening van Rooms-Katolieke mans in die Verenigde State die vroue-ordinasie, Rod Stephens en Roy Bourgeois, in die openbaar voorgestaan. Soos die Rooms-Katolieke priester Jim Callan en al die vrouepriesters, is hulle gekommunikeer vir hul 'ernstige sonde' om aan die poging tot ordinering van 'n vrou deel te neem.

Van die vele mylpale wat in die geskiedenis van die RCWP-beweging plaasgevind het, was die ordening van twee vroue as priesters in St. Louis, Missouri in 2007, veral opvallend. Met seshonderd mense wat bygewoon het, het 'n vrouekas die ordinasie in haar sinagoge aangebied. Ondanks die druk van die destydse Rooms-Katolieke aartsbiskop Raymond Burke, het die gasheer van die suster Talan Talve die ordinasie bygewoon en die welkome adres gegee. Onmiddellik nadat die twee vroue georden is, is hulle deur die Vatikaan geëkskommunikeer, net soos biskop Patricia Fresen, wat die ordening bedien het. Dit was die eerste keer dat ekskommunikasie op die terrein van 'n ordening plaasgevind het. Verskeie mense wat daar bygewoon is, is daarna verban. Op 22 Julie 2007 is een Amerikaanse vrou as priester en een tot diaken in La Casa de Maria Retreat Centre, 'n Onbevlekte hartgemeenskap van die ministerie van Los Angeles, in die Santa Barbara, Kalifornië-omgewing. Dit was die eerste openbare ordinasie in die Verenigde State wat aangebied is op 'n eiendom wat besit word deur 'n histories Rooms-Katolieke fasiliteit.

In Oktober 2010 het biskop Bridget Mary Meehan en die vroue van haar suidelike streek afgesonder van RCWP en die Vereniging van Rooms-Katolieke Vroue Priesters (ARCWP) gevorm (sien Association of Roman Catholic Women Priests nd). Meehan beskryf ARCWP as 'n aparte stroom binne die beweging.

DOKTRYNE EN GLO

Rooms-Katolieke vrouepriesters is verbind tot hernude priesterlike bediening in 'n hernude Rooms-Katolieke Kerk. Die primêre verbintenis van RCWP is om vroue te orden, hoewel die beweging sekere mans sowel as LGBTQ-persone orden. Deur vroue volgens die ritus van die Rooms-Katolieke Kerk te orden, hoop RCWP's om die Rooms-Katolieke Kerk van die toekoms te modelleer, terwyl hulle die harte en gedagtes van die beoefening van Rooms-Katolieke vir vrouepriesters open. RCWP's lei ook liturgiese gemeenskappe vir progressiewe Rooms-Katolieke wat lank gereed was vir die ordinering van vroue en ontnugter is met die kanonieke kerk. Luidens die missieverklaring van RCWP:

Roman Catholic Womenpriests-USA, Inc. (RCWP-USA) is 'n profetiese organisasie binne 'n internasionale progressiewe beweging in die Rooms-Katolieke Kerk. Die missie daarvan is om apostoliese opvolging voor te berei, te orden en hoofsaaklik vroue te ondersteun wat deur die Heilige Gees en hul gemeenskappe geroep is tot 'n hernude priesterlike bediening wat gewortel is in geregtigheid en getrouheid aan die Evangelie (RCWP Constitution 2007: 1).

Rooms-Katolieke vrouepriesters meen dat vroue en mense van alle geslagte gelyk deur God geskape is en Christus ook in die bediening kan verteenwoordig. Hierdie bediening is gegrond in die geloof in 'n gemeenskaplike doop en in die oproep van die Heilige Gees om Jesus te volg as die model vir bemagtiging, inklusiwiteit, vrygewigheid en diens. Rooms-Katolieke vrouepriesters probeer om die gees en leringe van die Tweede Vatikaanse Raad te volg deur 'n hernude teologie, liturgie en pastorale teenwoordigheid te beoefen. Dit beteken dat hulle probeer om op grond van subsidiariteitsbeginsels (dit wil sê op die laagste of minste gesentraliseerde vlak van administrasie) en demokrasie te werk. Vroue-priesters en hul ondersteuners sien geen intrinsieke verband tussen selibaatskap en die priesteramp nie. Hulle voel voortdurend geroep om die volgende generasie vroue en mense van alle geslagte aan te moedig en te ondersteun in hul strewe na Rooms-Katolieke priesterskap (RCWP Constitution 2007).

RITUELE / PRAKTYKE

Nie-liturgiese RCWP-byeenkomste begin en sluit in gebed. Hulle open dikwels met 'n lesing uit die Skrif, 'n betekenisvolle aanhaling of gedig, gevolg deur 'n periode van nadenke.

Sommige gemeenskappe het tradisionele Rooms-Katolieke gebede in inklusiewe / kontemporêre taal gelewer, soos die Onse Vader-gebed (die gebed van Jesus), die Heilige Maria, die Rosekrans, die Memorare ('n gebed tot die maagd Maria), ensovoorts. Die beweging maak ook staat op gebede deur kontemporêre skrywers. Hieronder is 'n weergawe van die Gebed van Jesus wat gereeld gebruik word by die Mary Magdalene Apostel Katolieke Gemeenskap in San Diego, Kalifornië.

God lief te hê in wie die hemel is,

Mag u naam oral geëer word.

Mag u Kin-dom kom.

Mag u begeerte na die wêreld geskied,

In ons, deur ons en deur ons.

Gee ons die brood wat ons elke dag nodig het.

Vergewe ons. Stel ons in staat om ander te vergewe.

Hou ons van alle angs en vrees.

Want U regeer in die krag wat uit liefde kom,

wat u heerlikheid is,

Vir ewig en altyd. Amen (skrywer onbekend)

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Roman Catholic Womenpriests-USA, Inc. is 'n vrywillige organisasie wat afhanklik is van die vrygewigheid van sy ondersteuners vir inkomste. RCWP-USA, Inc. is 'n organisasie sonder winsbejag wat ingevolge die wetgewing sonder winsbejag 'n direksie benodig. Diens op die raad is oop vir enige ingewyde RCWP-USA, Inc-lid en, in spesifieke omstandighede, vir nie-geordende RCWP-ondersteuners van enige geslag. Biskoppe het 'n nie-stemgeregtigde verteenwoordiger in die direksie wat deur die biskoppe gekies word. RCWP-biskoppe dien hoofsaaklik as pastore vir die pastore (priesters) en hul gemeenskappe, eerder as as administrateurs.

Op nasionale vlak word die werk van die direksie deur 'n aantal program- en leierskringe soos die Programvoorbereidingskring ingelig; Visie Keeper Circle; Bishops Circle, tesame met advieskringe soos die Compassion Circle (persone met kundigheid in bemiddeling en konflikhantering); die Fondsontwikkelingskring (persone met kundigheid in fondsinsameling en toekenningskryf); die mediasirkel (persone wat vertroud is met die skryf van persverklarings, openbare betoog en ander mediaverhoudinge); 'n Nasionale Gathering Circle (persone wat bereid is om nasionale retreats, vergaderings en byeenkomste te beplan en uit te voer); en 'n kringkring vir publisiteit en webwerf (persone met kundigheid in webwerfbestuur, advertering, promosie en publisiteit).

Roman Catholic Womenpriests-USA, Inc. is verdeel in groot geografiese streke in die Verenigde State: die Oostelike Streek, die Midde-Weste Streek, die Great Waters-streek, [Beeld regs] en die Westelike Streek. Vroue uit suidelike state wat by RCWP aansluit, word in een van hierdie streke ingesluit. Die leiersrol in elke streek sluit 'n administrateur, 'n direkteur van die voorbereidingsprogram, 'n finansiële hoof, 'n verteenwoordiger van die nasionale raad van direkteure, 'n verteenwoordiger van die nasionale Vision Keepers Circle en 'n plaaslike biskop of biskoppe in. Alle leiers word verkies.

'N Leierskring (wat meestal bestaan ​​uit 'n administrateur of administrateurs, die streekverteenwoordiger van die nasionale Vision Keepers Circle, die streekbiskop (e), die streekverteenwoordiger van die nasionale raad van direkteure, die streeksprogramkoördineerder / s) en die plaaslike finansiële beampte ) vergader maandeliks om roetinebesluite vir die streek te neem in oorleg met belangstellende, deelnemende lede van die streek. Sommige streke is onderverdeel in geografiese groepe. Elke groep benoem 'n verteenwoordiger vir 'n maandelikse vergadering van die groepverteenwoordigers met die administrateur en die biskop / s. Ander kringe, soos die plaaslike medelydingsirkel, neem deel aan die lewe van die streek. Elke streek vergader minstens een keer per jaar vir tyd saam, toevlug of opvoeding, sosiale interaksie, gebed, liturgie en sake soos nodig.

Rooms-Katolieke vrouepriesters in Rooms-Katolieke Womenpriests-USA, Inc. van regoor die Verenigde State vergader elke drie jaar by nasionale vergaderings.

RCWP-USA, Inc. neem sy naam van die Duitse woord vir "vroueprys" (priester) vroeg in die Europese beweging gebruik. Alhoewel die beweging in Europa ontstaan ​​het en die beweging in die VSA, Kanada en ander wêrelddele gelei het, het die beweging nie in Europa gefloreer nie. Dit was grootliks te wyte aan die gebrek aan skeiding van kerk en staat daar. Europese vroue wat georden is, kon nie dinge doen wat vroue in die Amerikas kon doen nie (bv. Huur ruimte by 'n plaaslike Protestantse kerk vir dienste). Hulle kon privaat sakramentele dienste lewer (soos doop en troues), maar dit was moeilik om 'n aanbiddende gemeenskap bymekaar te bring. Dit is miskien die rede waarom biskop X aan Patricia Fresen gesê het dat die toekoms van die beweging in die Verenigde State (en toe Kanada) was. As gevolg hiervan is die aantal aktiewe vrouepriesters in Europa baie klein. Daar is 'n onevenredige aantal biskoppe in Europa as gevolg van die behoefte aan Europese biskoppe om Amerikaanse vroue vroeg in die beweging te orden en later die behoefte om Amerikaanse vroulike biskoppe te orden.

RCWP-Kanada spoor sy begin af tot die inwyding van die eerste priester in Kanada in 2005 toe Michele Birch-Conery in die St. Lawrence Seaway naby Gananoque, Ontario, Kanada, georden is. Die tweede priester in Kanada, Marie Bouclin, is in 2007 ingestel. Bouclin is in 2011 tot 'n biskop georden. Die grootheid van Kanada geografies het gelei tot 'n sentrum van vrouepriesters in Wes-Kanada en 'n sentrum van vrouepriesters in Oos-Kanada. In 2018 het biskop Marie Bouclin uitgetree, en Jane Kryzanowski is tot biskop van RCWP-Kanada verkies.

RCWP-Kanada is in 2014 deur die regering van Kanada as volg opgeneem: Rooms-Katolieke vrouepriesters van Kanada, Femmes prêtres catholiques romaines du Canada. Die nie-winsgewende gebruik die afkorting RCWP-Canada vir alledaagse aangeleenthede. Die bestuur van RCWP-Kanada, soos dié van RCWP-VSA, is gebaseer op 'n sirkulêre model. Hul struktuur sluit in: 'n nie-winsgewende raad van direkteure, 'n nasionale leierskring met verteenwoordigers van Oos- en Wes-Kanada en die biskop; 'n programkoördineerder (wat toesig hou oor die voorbereiding van kandidate vir diakonaat- en priesterlike ordinasie); en 'n administrateur wat die werk van die organisasie organiseer. RCWP-Kanada het 'n aparte grondwet wat aangepas is vir Kanadese ervaring en funksioneer tans as 'n enkele streek wat sensitief is vir kulturele verskille. RCWP-Kanada en RCWP-VSA het dieselfde visie, missie en waardes.

Op 21 Oktober 2010 het die voormalige Suidelike streek van RCWP-VSA geskei en die Vereniging van Rooms-Katolieke Vroue Priesters (ARCWP) gevorm. Alhoewel vroue in die beweging nie saamstem oor hoe en waarom die skeiding van ARCWP van RCWP-VSA plaasgevind het nie, sal baie mense saamstem dat dit verskillende begrip van opvoedkundige vereistes vir ordinering, wettige organisasiestruktuur, verskille in persoonlikhede en styl en verbintenisse tot sosiale geregtigheid behels verwante ministeries. Ondanks die skeiding beskou vroue in beide organisasies hulself as twee strome van een beweging. ARCWP is 'n vereniging wat 'n 501 (c) (3) nie-winsgewende korporasie geword het. ARCWP het 'n grondwet soortgelyk aan die RCWP-VSA-grondwet, maar ook anders. Byvoorbeeld, in die Visieverklaring van ARCWP lui: "Die Vereniging van Rooms-Katolieke vrouepriesters is verbind tot 'n hernieude model van geordende bediening in 'n inklusiewe gemeenskap van gelyke in die Rooms-Katolieke Kerk." Die RCWP-VS Vision Statement lui "'n Nuwe model van geordende bediening in 'n hernude Rooms-Katolieke Kerk." Alhoewel die taal van selfbeskrywing anders in ARCWP en RCWP-VS anders uiteengesit is, is die werklike manier waarop die twee gemeenskappe funksioneer baie dieselfde.

As 'n nie-winsgewende korporasie, moet ARCWP 'n raad van direkteure hê. In ARCWP is die rol van die direksie hoofsaaklik finansies. Raadslede word verkies. ARCWP gebruik 'n konsensusproses om riglyne te skep en probleme op te los. Idees word binne komitees bespreek en dan via opnames na die lidmaatskap gestuur vir hul voorgestelde wysigings en hersienings. As 'n finale konsep gereed is, word dit weer aangebied en alle lede stem. Die stemming word met meerderheid bepaal.

ARCWP is nie in streke verdeel nie. Vanaf die lente van 2020 het ARCWP ongeveer 90 lede gehad. 'N Drievlakkige, driepersoonse, verkose kringleierspan behartig algemene administratiewe werk in samewerking met komitees. Die vlakke bevat 'n posbekleër, 'n leier en 'n adviseur. Elkeen dien 'n termyn van ses jaar, twee jaar in elke rol. Op hierdie manier word kontinuïteit bewaar. Die programkoördineerderspan, ook drie-vlak en gekies, hanteer die vereistes vir aansoekers, kandidate en ordinasies. Enige lid van ARCWP kan kursusse neem wat gereël word deur die programkoördineerderspan. Enige lid kan 'n komitee voorstel en ander lede uitnooi om aan te sluit, met kennisgewing aan die kringleierspan.

Sommige lede van beide ARCWP en RCWP-USA beoog 'n dag waarop die twee gemeenskappe miskien een sal word. Baie lede van albei ervaar reeds eenheid in visie, missie en waardes.

Vanaf April 2020 is daar negentien biskoppe in die wêreldwye Rooms-Katolieke Vrouepriestersbeweging; 197 priesters (benewens sestien oorlede priesters); negentien diakens; en agtien kandidate vir diakonaat-ordinasie.

Kwessies / UITDAGINGS

Die opposisie van die kanonieke Rooms-Katolieke Kerk teen die ordinering van vroue is 'n groot uitdaging vir die RCWP-beweging vanweë die hiërargiese en patriargale kultuur, die inherente misogie daarvan, en die voorregte en voordele wat manlike geestelikes geniet. Alhoewel daar baie Rooms-Katolieke geestelikes is wat die ordinering van vroue tot die priesterskap ondersteun, erken min dit in die openbaar weens die strafstruktuur van die hiërargie van die Rooms-Katolieke Kerk. Diegene wat dit gedoen het, is gekommunikeer en ontwortel. As gevolg hiervan, weet die praktiserende Rooms-Katolieke, wat aanbid in parogies onder leiding van priesters wat die ordinasie van vroue ondersteun, selde dat hul predikant of priester die ordinasie van vroue ondersteun. Baie Rooms-Katolieke geestelikes word egter bedreig deur, en heftig gekant teen die ordinering van vroue.

Alhoewel nasionale opnames daarop dui dat ongeveer twee-derdes van alle Rooms-Katolieke in die Verenigde State vroue-ordinasie ondersteun ('n sterk meerderheid), is die praktiserende Katolieke geneig om lief te wees vir hul gemeenskapsgemeenskappe en steeds die institusionele kerk te ondersteun ondanks die veroordeling van die ordinering van vroue (en ander leringe) waarmee hulle nie saamstem nie). Leke-Katolieke het geen stem in leierskap in die Rooms-Katolieke Kerk nie. Alle besluitnemers in die Rooms-Katolieke Kerk is geordende mans: pous, kardinale, biskoppe, priesters en diakens. Die opsies wat oop is vir Katolieke wat van die kerk hou, maar nie daarmee saamstem nie, is beperk.

Ander uitdagings vir RCWP sluit in: om te onderskei hoe die RCWP-beweging in die toekoms gaan ontvou; die ouderdom van oorspronklike lede (jong lede kom in RCWP voor, maar nie soveel of so vinnig as wat hulle wil nie); uitbranding in die vrywilligersorganisasie; finansiële sterkte; ordening van 'n opgeleide geestelikes; help om die ordinering van vroue beskikbaar te stel aan minderhede en mense met beperkte ekonomiese middele gegewe die koste van geakkrediteerde teologie- of goddelikheidsprogramme; en verset teen geestelikheid.

Die Rooms-Katolieke Kerk is 'n multinasionale, wêreldwye instelling wat al byna twee millennia bestaan. Dit is ook 'n instelling wat Rooms-Katolieke vrouens tweedeklasburgers eksplisiet (in sy teologie en struktuur) lewer. Slegs geordende persone kan aan besluitneming deelneem, en Canon 1024 behou slegs die ordinasie vir mans (Code of Canon Law 2016). Vroue het geen amptelike besluitnemingsgesag of rolle in die Rooms-Katolieke Kerk op sy hoogste vlakke nie, hoewel hulle op plaaslike vlak as parochie-administrateurs mag dien, of in die geval van godsdienstige ordes, hulle hospitale, skole en liefdadigheid. Enige gesag wat 'n vrou op plaaslike vlak in 'n Rooms-Katolieke gemeente uitoefen, is geheel en al afhanklik van die goeie wil en openheid van die predikant of plaaslike biskop, wie se gesag slegs onderworpe is aan biskoplike en / of Vatikaanse toesig. Volgens die National Catholic Reporter, is daar 'n geraamde 1,280,000,000 2017 500,000,000 Katolieke wêreldwyd (Wooden XNUMX). As die helfte vroue is, word meer as XNUMX vroue regoor die wêreld onderworpe aan tweedeklas burgerskap in die Kerk. Dikwels word hul status in die Katolieke Kerk die grondslag vir die beperkte status van vroue in die breër samelewing en kultuur. Dit is veral waar waar die Rooms-Katolieke Kerk groot kulturele invloed uitoefen, byvoorbeeld in sommige Suid-Amerikaanse lande.

As die Rooms-Katolieke Kerk die gelykheid van vroue in die kerk sou bevestig, sou hierdie bevestiging nie net die rolle van vroue binne die kerk verander nie, maar ook die rolle van vroue in die groter sosiale arena waarin die kerk funksioneer. Hierdie dramatiese verandering van binne sou vroue bevry vir selfaktualisering en van misbruik wat voortspruit uit tweedeklasstatus, insluitend sielkundige, fisieke en seksuele mishandeling binne en buite hul gesinne. Die teenwoordigheid van vroue onder Rooms-Katolieke geestelikes sal waarskynlik help om seksuele mishandeling van kinders en nie-geordende mense van alle geslagte deur manlike geestelikes te voorkom.

As die oudste institusionele verpersoonliking van die Christendom, is die Rooms-Katolieke Kerk konserwatief in sy teologie en praktyk. As hierdie magtige, konserwatiewe instelling die gelykheid van vroue bevestig, sal die plek van vroue in ander konserwatiewe Christelike kerke ook verander word.

Kortom, hoe sou godsdiens in die hedendaagse wêreld lyk as daar verstaan ​​word dat vroue ten volle gelyk is aan mans in alle godsdienstige gemeenskappe en instellings? Die uitdaging van die Rooms-Katolieke Vroue-priesterbeweging aan die Vatikaan is een stap in die rigting van hierdie transformasie. In die tussentyd modelleer die vrouepriesters en -biskoppe wat hierdie werk onderneem 'n nuwe visie van die bediening vir die Rooms-Katolieke Kerk in die struktuur en praktyke daarvan, terwyl hulle hul Katolieke identiteit behou.

IMAGES

Beeld # 1: Alle Amerikaanse biskoppe in RCWP-VSA, insluitende twee afgetrede biskoppe, teenwoordig in Santa Cruz, 1 Oktober 2017, vir die biskoplike ordonnasies van Suzanne Thiel en Jane Via. Drie ARCWP-biskoppe, een Kanadese biskop en een van Duitsland, was ook teenwoordig. (Agterry, L tot R) Christine Mayr-Lumetzberger (Duitsland), Mary Eileen Collingwood (ARCWP), Michele Birch-Conery (ARCWP), Nancy Meyer (VS, Midwest-streek), Andrea Johnson (VS, Oostelike streek). (Tweede ry, L tot R) Jane Via (VS, Westelike streek), Joan Hoak (VS, Great Waters-streek), Bridget Mary Meehen (ARCWP), Sybil Dana Reynolds (VS onaktief), Suzanne Thiel (VS, Westelike streek) , Biskop Marie Bouclin (afgetree), en biskop Olivia Doko (VS, Westelike streek). (Voorsentrum) Regina Nicolosi.
Beeld # 2: Priestelike ordinering van die Donau Seven, 29 Junie 2002: (R tot L): Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner, Dagmar Celeste, Adelinde Roitlinger, Gisela Forster, en Christine Mayr-Lumetzberger.
Beeld # 3: Biskop Patricia Fresen (Suid-Afrika / Duitsland) steek hande uit in die plegtigheidseremonie.
Beeld # 4: Diakonaat-ordening, Donau-rivier, 26 Junie 2004. Vroue wat georden moet word (kniel L tot R): Jane Via (alias Jillian Farley), Victoria Rue, Monika Wyss, Genevieve Beney, Astrid Indricane en Michele Birch- Conery.
Beeld # 5: Eucharistiese viering tydens die Pittsburgh-ordening op 'n rivierboot, 31 Julie 2006. Biskoppe Ida Raming (L), Patricia Fresen (C), en Gisela Foster (R) dra geel stoelgange. Nuwe diakens dra blou stokke, terwyl nuwe priesters rooi stokke dra. Die volgende word afgebeeld, maar name is nie in volgorde van voorkoms nie. Diakens: Cheryl Bristol, Juanita Cordero, Mary Ellen Robertson, en Janice Sevre-Duszynska. Priesters: Eileen McCafferty DiFranco, Merlene Olivia Doko, Joan Clark Houk, Kathleen Strack Kunster, Bridget Mary Meehan, Roberta Meehan, Sybil Dana Reynolds, en Kathy Sullivan Vandenberg.
Beeld # 6: Ordening tot die biskoplikheid in Santa Cruz, Kalifornië op 1 Oktober 2017. Voorsittende ordening van biskop Olivia Doko (sentrum), met die ordening Suzanne Thiel (L) en Jane Via (R).
Beeld # 7: Ordening van Kathryn June Rolenc aan die diakonaat, deur Bishop Joan Houk, Great Waters-streek, 30 Mei 2015. (Agterry, L tot R), Elsie McGrath, Susan Mielke, Mary Foley, Ann Klonowski, Mary Grace Crowley-Koch. (Voorste ry, L tot R) Dagmar Celeste, Joan Houk, Kathryn June Rolenc, Barbara Zeman, Paula Hoeffer, Lill Lewis.

Verwysings

Bonavoglia, Angela. 2001. "O gelukkige dag as 'n vrou verordineer is." Chicago Tribune, Desember 5. Toegang verkry vanaf https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2001-12-05-0112050020-story.html  op 20 Mei 2020.

Kode van Kanoniese reg. 2016. “Diegene wat georden moet word.” Toegang vanaf http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/documents/cic_lib4-cann998-1165_en.html#THOSE_TO_BE_ORDAINED op 20 Mei 2020.

Cordero, Juanita, en Suzanne Avison Thiel. 2014. Hier is ek, ek is gereed: 'n nuwe model van geordende bediening. Portland, OR: Rooms-Katolieke vrouepryse.

'Besluit van ekskommunikasie.' 2002. Gemeente vir die geloofsleer. 5. Augustus Toegang verkry vanaf http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20020805_decreto-scomunica_en.html op 20 Mei 2020.

Fresen, Patricia. 2019. E-poskommunikasie met skrywer. 23. Augustus (Sommige van die inligting van Patricia Fresen is deur die jare in persoonlike onderhoude ontvang. Die e-pos op 23 Augustus het belangrike aspekte van die inligting bevestig.)

Johannes Paulus II, pous. 1994. Ordinatio sacerdotalis (Op reservering van priesterlike ordinasie aan mans alleen), 22 Mei. Toegang vanaf http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html op 20 Mei 2020.

Mayr-Lumetzberger, Christine. 2018. Persoonlike onderhoud met skrywer. Santa Cruz, Kalifornië.

Mayr-Lumetzberger, Christine. 2019. Persoonlike onderhoud met skrywer. Boston, Massachusetts.

Newman, Andy. 2019. “'n Dissident-priester word uitgesonder." New York Times, 25 Februarie. Afdeling B: 56.

Rooms-Katolieke vrouepriesters. en 'Geskiedenis van die Internasionale Rooms-Katolieke Vroue-priesterbeweging.' Toegang vanaf https://www.romancatholicwomenpriests.org/history/ op 29 Augustus 2019.

Rooms-Katolieke vrouepriesters. 2007. “Grondwet.” 3 Februarie. Interne dokument.

Swimme, Brian Thomas, en Mary Evelyn Tucker. 2011. Reis van die heelal. New Haven, CT: Yale Universiteit Pers.

Hout, Cindy. 2017. “Global Katolieke Bevolking Tops 1.28 miljard; Die helfte is in tien lande. ” National Catholic Reporter, April 8. Toegang verkry vanaf https://www.ncronline.org/news/world/global-catholic-population-tops-128-billion-half-are-10-countries op 20 Mei 2020.

Vroue-ordineringskonferensie. en “Oor ons.” Toegang vanaf https://www.womensordination.org/about-us/ op 29 Augustus 2019.

Damesordening wêreldwyd (WOW). en “Oor ons.” Toegang vanaf http://womensordinationcampaign.org/ op 1 Maart 2020.

AANVULLENDE HULPBRONNE

Daigler, Mary Jeremy. 2012. Onversoenbaar met God se ontwerp: 'n geskiedenis van die beweging van die vrouewoordeling in die Amerikaanse Rooms-Katolieke Kerk. Lanham, besturende direkteur: Rowman & Littlefield.

Doyle, Dennis M., Timothy J. Furry, en Pascal D. Bazzell, eds. 2012. Ekklesiologie en uitsluiting: grense vir die bestaan ​​en die behoort van die moderne tyd. Maryknoll, NY: Orbis Boeke.

Halter, Deborah. 2004. Die pouslike “nee”: 'n uitgebreide gids vir die verwerping van vroue-ordonnering van die Vatikaan. New York: Kruispad.

Macy, Gary. 2008. Die verborge geskiedenis van vroueregging: vroulike geestelikes in die Middeleeue. New York: Oxford University Press.

Peterfeso, Jill. 2020. Womanpriest: Tradition and Transgression in the Contemporary Roman Katolieke Kerk. New York: Fordham University Press.

Raming, Ida. 1976, 1977. Die uitsluiting van vroue van die Priesterskap: Goddelike wetgewing of seksdiskriminasie? Vertaal uit die Duitse uitgawe van 1973 deur NR Adams. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1976, en Lanham, besturende direkteur: Rowman & Littlefield, 1977.

Publikasiedatum:
26 Mei 2020

 

Deel