Sue E. Spivey, Ph.D., is 'n professor in die departement geregtigheidstudies aan die James Madison-universiteit in Virginia. Haar vakgebiede is geslag, ras, klas, ongelykheid en sosiale geregtigheid.