Christine M. Robinson Sue E. Spivey

Eksodus Internasionaal

 

EXODUS INTERNASIONALE RUIMTE

1976: EXODUS is geskep tydens die Ex-Gay Intervention Team (EXIT) Summit Conference in Anaheim, Kalifornië. Die geleentheid word beskou as die organisasie se eerste nasionale konferensie.

1979: Twee mede-stigters van EXODUS, Michael Bussee en Gary Cooper van EXIT, het aangekondig dat hulle verlief is en die beweging verlaat het.

1982: Johan van de Sluis van Nederland lei die poging om Exodus Europe as 'n onafhanklike organisasie te skep (verbonde aan Exodus Noord-Amerika).

1983: Alan Medinger word die eerste uitvoerende direkteur van die organisasie.

1985: Bob Davies word die tweede uitvoerende direkteur van die organisasie.

1988: Die Australiese Peter Lane, met steun van EXODUS-leiers, het gehelp om Exodus South Pacific te stig, 'n koalisie van ministeries uit Australië en Nieu-Seeland.

1995: Georganiseer deur vise-president Patricia Allan, Exodus (Noord-Amerika) het 'n beraad van Exodus se wêreldstreekleiers geborg. Hulle het in 1995 'n wêreldwye leierskapsraad gevorm wat uiteindelik die naam Exodus Global Alliance is. Allan was sy eerste uitvoerende direkteur.

1998: Exodus International (voorheen EXODUS) het deelgeneem aan die eks-gay-advertensieveldtog "Waarheid in liefde" met groot Christenregse organisasies.

2001: Alan Chambers word die derde en laaste uitvoerende direkteur (later as titel President) van Exodus International, Noord-Amerika.

2003: Die psigiater Robert Spitzer, wat hom in 1973 bepleit het om homoseksualiteit as 'n geestesversteuring te deklassifiseer, het 'n studie gepubliseer, gedeeltelik gebaseer op individue wat deur Exodus International gewerf is, wat die gevolgtrekking is dat seksuele oriëntasie moontlik is. In 2012 het Spitzer om verskoning gevra en probeer om sy studie terug te trek en gesê dit was gebrekkig.

2005: Exodus International se residensiële ministerie in Memphis, Love in Action, is deur die owerhede ondersoek oor sy "Refuge" -program vir minderjariges.

2006: Eksoduspresident Alan Chambers en vise-president Randy Thomas is deur die Amerikaanse president George Bush uitgenooi na 'n perskonferensie in die Withuis om die deurgang van 'n voorgestelde grondwetwysiging om huwelike van dieselfde geslag in die Verenigde State te verbied.

2009: Raadslid Don Schmierer aangebied tydens 'n anti-gay konferensie in Uganda; sy parlement het kort daarna 'n wetsontwerp oorweeg om die doodstraf vir homoseksuele seks in ooreenstemming te straf. Twee eks-gay bedieningsnetwerke (een vir een vir presbiteriane en transformerende gemeentes vir metodiste) het ook by Exodus International aangesluit.

2012: Alan Chambers, president van die Exodus International, het in die openbaar verklaar dat verandering in seksuele oriëntasie waarskynlik nie is nie, wat daartoe gelei het dat sommige ministeries die Restored Hope Network moes verlaat. Kalifornië het die eerste wet in die VSA aanvaar wat sommige gelisensieerde professionele persone verbied om seksuele oriëntasie en / of geslagsidentiteit van minderjariges te probeer verander.

2013: Die raad van direkteure van Exodus International Noord-Amerika het gestem om die organisasie te ontbind. Die meeste van sy voorheen geaffilieerde ministeries en Exodus Global Alliance het voortgegaan om te werk.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

EXODUS (later herdoop tot Exodus International) [Image at right] is in 1976 gestig as 'n nie-winsgewende, interdenominasionele Christelike organisasie wat die boodskap van "Vryheid van homoseksualiteit deur die krag van Jesus Christus" bevorder. Exodus was die eerste ex-gay bedieningsnetwerk ter wêreld. Die slagspreuk was: "Verandering is moontlik." EXODUS is op die laaste dag van die Ex-Gay Intervention Team (EXIT) -beraadkonferensie, wat op 10-12 September 1976 gehou is, in die Melodyland Christian Centre in Anaheim, Kalifornië, ingehuldig. Die konferensie is aangebied deur EXIT, 'n bediening van Melodyland, en hoofsaaklik gereël deur EXIT en 'n ander bediening, Love in Action. Dit is bygewoon deur meer as sestig leiers, wat twaalf Christelike ministeries van die Amerikaanse “EXODUS” verteenwoordig, is tydens die konferensie voorgestel deur Robbi Kenney, een van 'n paar vroue wat bygewoon het (Dennis 2019; Hartzell 2015; Worthen 2010). Kenney het die naam voorgestel, want “Homoseksuele mense wat vryheid vind, herinner my daaraan dat die kinders van Israel die slawerny van Egipte verlaat en na die Beloofde Land beweeg” (aangehaal in Davies 1990: 50).

Tydens die konferensie is 'n visieverklaring en leierskapstruktuur ingestel en is die eerste leierspan verkies. Die oorspronklike verklaring van voorneme is aangekondig: “EXODUS is 'n internasionale Christelike poging om homoseksuele en lesbiërs te bereik. EXODUS handhaaf God se standaard van geregtigheid en heiligheid, wat verklaar dat homoseksualiteit sonde is, en bevestig sy liefde en verlossende krag om die individu te herskep. Dit is die doel van EXODUS International om hierdie boodskap aan die kerk, die gay gemeenskap en die samelewing te kommunikeer ”(Davies 1990: 50). Volgens Frank Worthen (2010) het die eerste raad van direkteure Jim Kaspar (voorsitter), Greg Reid (ondervoorsitter), Michael Bussee (ooreenstemmende sekretaris), Robbi Kenney (opnamesekretaris) en Worthen (tesourier) ingesluit. Die samekoms van 1976 word beskou as die eerste nasionale EXODUS-konferensie. Exodus het 'n jaarlikse konferensie gehou tot 2013. Alhoewel al die ministeries wat in 1976 verteenwoordig is, is charterlede van EXODUS, en elk van die stemgeregtigde afgevaardigdes het die organisasie amptelik op die been gebring, onder andere Michael Bussee, Gary Cooper, Ron Dennis, die meeste betrokke by die stigting van EXODUS Ed Hurst, Barbara Johnson, Jim Kaspar, Robbi Kenney, Greg Reid en Frank Worthen. Een van die EXIT-leiers het die term “eks-gay” laat dink (Kaspar en Bussee 1979).

Die leiers van EXODUS beskou die bediening van eks-gay as die enigste ware Christusagtige reaksie op die kwessie van homoseksualiteit, as 'n alternatief vir beide die veroordeling wat konserwatiewe kerke uitdeel, en die lisensie wat deur liberale kerke verleen word (Dallas 1996; Kaspar en Bussee 1979; Philpott 1977). Voorts het leiers die transformasie en verlossing van die ex-gay bediening beskou, nie net vir individue wat verandering wou hê nie, maar ook vir die Kerk self, wat van 1976 tot 2013 toenemend gepolariseer geraak het oor homoseksualiteit. Vanuit Exodus se oogpunt het beide veroordeling en lisensie diep mis ' merk. " EXODUS, wat 'genade' en 'waarheid' verteenwoordig, kan ook die liggaam van Christus dien en help om dit te herstel (Chambers et al. 2006). [Foto regs]

Die vormingsjare van die organisasie was veral onstuimig. Leerstellige verskille en meningsverskille onder leiers van Exodus het daartoe gelei dat sommige ministeries die koalisie verlaat het (Davies 1990). Op bedieningsvlak het onervare para-kerklike bedieningsleiers en die algemene afwesigheid van kerklike borgskap, toesig en pastorale ondersteuning van bedieninge daartoe bygedra (Davies 1990; Kaspar en Bussee 1979; Worthen 2010). Verskeie bedieningsleiers (waaronder enkele medestigters van Exodus) het baie openbare 'seksuele valle' gehad of as gay uitgekom (Blair 1982).

In die 1980's het EXODUS meer stabiel geraak en op verskillende maniere gefloreer, deur internasionale uitbreiding, nasionale publisiteit (beide evangeliese Christelike en hoofstroom media-afsetpunte) en bedieningsgroei (Davies 1990; Worthen 2010). In 1983 word Alan Medinger, stigter van Regeneration Ministries, die eerste uitvoerende direkteur van Exodus. Volgens Hartzell (2015) het Medinger, 'n rekenmeester, die organisasie letterlik van ineenstorting gered. Hy het geld ingesamel om te verseker dat nasionale konferensies voortgaan en het dokumente ingedien om Exodus se “belastingkwessies” en herinkorporasie op te los. Die organisasie het ook strenger vereistes vir geaffilieerde lede geïmplementeer (Worthen 1990) en het 'n verwysingsraad opgestel om leiding aan die direksie te gee (Hartzell 2015), wat meer stabiliteit vir albei tot gevolg het (Davies 1990). Sedert 1977 lok EXODUS-konferensies bedieningsleiers uit die buiteland, wat steun gesoek het vir die ontwikkeling van koalisies buite Noord-Amerika (Davies 1990). Johan van de Sluis van Nederland het in 1982 'n konferensie georganiseer vir bedieningsleiers in Europa en het Exodus Europe gevorm as 'n onafhanklike, maar verbonde organisasie. In 1988 het die Australiër Peter Lane, ook met ondersteuning van Exodus Noord-Amerika, die ontwikkeling gelei van Exodus South Pacific, 'n onafhanklike, maar verbonde koalisie van ministeries in Australië en Nieu-Seeland (Lane 2020). In 1987 is die teoloog Elizabeth Moberly (die stigter van herstelterapie) vir die eerste keer genooi om te praat tydens die Exodus Noord-Amerika se nasionale konferensie, wat die beweging daarna beïnvloed het (hieronder bespreek). Laastens het die VIGS-krisis 'n dramatiese uitwerking op die groei van die bediening gehad. Volgens Davies (1990) kon kerke nie langer die feit ignoreer dat daar mense in hul gemeentes “geraak is deur homoseksualiteit” nie, en Exodus se hulp gevra het.

In die negentigerjare het Exodus Noord-Amerika voortgegaan om herstelterapie te bevorder, wat die integrasie van gediskrediteerde psigoanalitiese idees van homoseksualiteit as 'n geslagsidentiteitsversteuring in die eks-gay Christelike bediening (en die literatuur wat deur baie van die leiers van die beweging geskryf is) aangemoedig het. Reparatiewe terapie het 'n wetenskaplike aanvulling verskaf op aansprake van seksuele oriëntasie (en geslagsidentiteit). Alhoewel dit nie universeel in die beweging omhels is nie en intense ondersoeke en kritiek van aktiviste en geestesgesondheidswerkers ontvang is (Besen 1990; Shidlo et al. 2003), was herstelterapie algemeen in Exodus International-ministeries (kyk Robinson en Spivey 2001, 2015). In die negentigerjare het Exodus ook meer doelbewus in wêreldwye uitbreiding belê (Worthen 2019), veral in Asië (Venn-Brown 1990) en Latyns-Amerika (Queiroz et al. 2010). In 2017 borg Exodus Noord-Amerika 'n beraad van die leiers van die wêreldstreek van Exodus, gereël deur vise-president Patricia Allan van Kanada. Hierdie leiers het 'n globale leiersraad gevorm om meer samehang en samewerking tussen Exodus-leiers regoor die wêreld te bied (Davies 2013). Allan het sy eerste uitvoerende direkteur geword. Eers genoem Exodus International (later hernoem na Exodus Global Alliance), het dit opgetree as 'n onafhanklike sambreelorganisasie waarby Exodus Noord-Amerika en die ander Exodus-streke sou aansluit. Na die naamsverandering na Exodus Global Alliance het Exodus Noord-Amerika sy naam verander na Exodus International (soms na homself verwys as Exodus International Noord-Amerika). Laastens het die negentigerjare die organisasie se grootste poging tot politieke voorspraak teen LGBT verteenwoordig (Fetner 1995) en die uitgebreide samewerking daarvan met Christenregte-organisasies, wat in die een-en-twintigste eeu verskerp het.

Exodus International het 'n geweldige sigbaarheid op die politieke terrein bekom onder leiding van die laaste uitvoerende direkteur (later president van die president), Alan Chambers, wat in 2001 aangestel is, en deur middel van sy voortgesette vennootskap met organisasies van die regse organisasie. Die missie van Exodus is om die liggaam van Christus te mobiliseer om genade en waarheid te bedien in 'n wêreld wat deur homoseksualiteit beïnvloed is (Exodus International 2005). In 2006 is Chambers en sy vise-president, Randy Thomas, na 'n perskonferensie van die Withuis uitgenooi om president Bush se voorgestelde grondwetlike wysiging te ondersteun om die huwelik van dieselfde geslag te verbied (Waidzunas 2015). Teen 2010 het die organisasie beleid ontwikkel teen huwelike van dieselfde geslag, wette teen haatmisdaad, beleid teen teen-diskriminasie en ander kwessies wat die burgerlike en menseregte van LGBT-mense in die VSA en regoor die wêreld beïnvloed (sien Spivey en Robinson 2010). Die organisasie het ook aktief die regte van transgender- en nie-binêre persone gekant (sien, Robinson en Spivey 2019).

Uiteindelik het groter sigbaarheid en politieke betrokkenheid meer intensiewe ondersoek en opposisie tot die werk van Exodus International gekry, insluitend en buite sy politieke voorspraak. [Beeld regs] Exodus se voorspraak teen LGBT en vennootskappe met groot Christelike Regse organisasies is goed gedokumenteer (Besen 2003; Burack 2014; Burack en Josephson 2005; Erzen 2006; Fetner 2005; Khan 1996; Spivey en Robinson 2010; Waidzunas 2015 ). Daar was ander skandale en openbare gebeure wat die organisasie gedurende die laaste dekade erg beskadig het. In 2005 word 'n ondersoek na Love in Action se residensiële program vir minderjariges in die media bespreek en in die dokumentêr uitgebeeld, Dit is hoe liefde in aksie lyk. In 2007 het 'n oorlewende eks-gay, mense wat voorheen aan eks-gay-programme deelgeneem het, maar later hul nie-normatiewe seksuele oriëntasie of geslagsidentiteit aanvaar het, 'n nasionale konferensie gehou. Op hierdie konferensie was drie voormalige leiers van Exodus International, waaronder Michael Bussee, mede-stigter van die Exodus, het in die openbaar om verskoning gevra vir die skade wat hulle in hul bedieningswerk en in die ex-gay-beweging veroorsaak het (Trounson 2007). Don Schmierer, lid van die Exodus International Board, het in 2009 op 'n anti-gay-konferensie in Kampala aangebied met Scott Lively, 'n haatgroepleier, mede-outeur van The Pink Swastika: Homoseksualiteit in die Nazi-party. Kort daarna het die parlement van Uganda 'n wetsontwerp oorweeg om die doodstraf vir konsensuele homoseksuele seks te straf. Hierdie en gebeure het 'n groot rol gespeel in die reputasie van die organisasie, wat bygedra het tot interne onenigheid en konflik. Alan Chambers se pogings om die skade te beheer, Exodus International se betrokkenheid by die politiek af te skaal en 'n boodskap van 'genade' te bevorder, het tot verdere konflik onder die leiers van die organisasie gelei (Chambers 2015). Voormalige leier van Exodus International, Stephen Black (2017), nou verbonde aan die Restored Hope Network, bied 'n kritiese siening van Chambers se leierskap en 'n ander insider se siening van die konflik binne die organisasie. In 2013 het die leier van Exodus International, McKrae Game (2015), 'n ander koalisie vir gay gay-organisasies gestig, die Hope for Wholeness Network, as 'n alternatief vir die Restored Hope Network. Ook in 2013 het die Exodus International Board of Director (Clark Whitten (voorsitter), Martha Whitten, Don en Diana Schmierer, Kathy Koch, en Tony Moore) gestem om die organisasie te ontbind (Black 2017), wat Alan Chambers op die laaste in die openbaar aangekondig het) Exodus Freedom Conference op 20 Junie 2013.

Leerstellinge / oortuigings

EXODUS was die eerste koalisie vir vroeëre gay-organisasies, en is gestig as 'n interdenominasionele Christelike organisasie. EXODUS het ander geïnspireer om soortgelyke bedieningsnetwerke te skep, waarvan baie voortgegaan het om te werk (Sien, Besen 2003; Beers 2018; Cohen 2007; Goldberg 2009; Ide 1987; Kuyper 1999; Petrey 2020). . Terwyl die eks-gay-beweging oorwegend Christelik bly (en opvallend uiteenlopend en ekumenies is), was Exodus International beslis Protestants en evangelies (Gerber 2011; Hartzell 2015; Bjork-James 2018). Om lidmaatskap van Exodus te word, moes lede saamstem met Exodus se leerstellings en beleide.

Die leerstelling van Exodus International lui:

Ons glo dat die Skrifgedeeltes van die Ou en Nuwe Testament die geïnspireerde Woord van God is, die finale outoriteit vir leerstelling, teregwysing, regstelling en onderrig vir die regte lewe. Ons glo in een God wat ewig in drie persone bestaan: Vader, Seun en Heilige Gees. Ons glo in die godheid van ons Here Jesus Christus, volkome mens en volkome God, eniggebore Seun van die Vader. Hy is swanger geword deur die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, en het 'n sondelose lewe geleef. Hy het gely onder Pontius Pilatus, is gekruisig, begrawe en fisies uit die dood opgestaan. Hy het opgevaar na die regterhand van die Vader en sal weer kom in krag en heerlikheid. Ons glo dat geloof alleen in Jesus Christus as Verlosser en Here ons bevry van die bemeestering van sonde en die gevolge van die dood en die ewige verdoemenis. Hy het self die doodstraf aanvaar en ons in staat gestel om uit sy opgestane lewe tot in ewigheid te leef. Ons glo dat die Heilige Gees hierdie vernuwingswerk in ons lewens uitvoer, wat ons bemagtig om te groei in liefdevolle vereniging met ons Hemelse Vader en om te gehoorsaam aan sy wil. Ons glo dat die Kerk van Jesus Christus bestaan ​​uit almal wat Hom ken as hul Verlosser en Here, ongeag die geloofsoortuigings ”(Exodus International 2005).

Wat die homoseksualiteit spesifiek betref, het die Exodus Board in 1980 'n beleid ontwikkel (Davies 1990) wat verduidelik hoe die Skrif op homoseksualiteit van toepassing is: 'Exodus handhaaf heteroseksualiteit as God se skeppende bedoeling vir menslikheid en beskou homoseksuele uitdrukking as buite God se wil. Eksodus noem homoseksuele neigings as een van vele afwykings wat die gevalle mensdom teëkom. Die keuse om hierdie neigings op te los deur homoseksuele gedrag, homoseksuele identiteit en betrokkenheid by die homoseksuele leefstyl, word as vernietigend beskou, aangesien dit God se bedoeling vir die individu verdraai en dus sondig is. In plaas daarvan bied Christus 'n genesende alternatief vir diegene met wie homoseksuele neigings. Eksodus handhaaf verlossing vir die homoseksuele persoon as die proses waardeur die mag van die sonde verbreek word, [Beeld regs] en die individu word bevry om ware identiteit te ken en te ervaar, soos ontdek in Christus en sy Kerk. Die proses behels die vryheid om te groei tot heteroseksualiteit ”(Exodus International 2001). Of dit nou vanuit 'n godsdienstige raamwerk (Kaspar en Bussee 1979) of 'n herstellende raamwerk (Moberly 1983) was, Exodus het geleer dat homoseksualiteit nie 'n natuurlike of geldige seksuele oriëntasie was nie en dat daar "nie iets soos 'n homoseksuele bestaan ​​nie". Buiten hierdie leerstellings wat Exodus en sy lede verteenwoordig, het plaaslike ministeries verskillende benaderings gebruik om 'vryheid van homoseksualiteit' te bevorder. Sommige bedieninge was uitsluitlik godsdienstig, terwyl ander ook terapeutiese konsepte van verslawing- en 'herstellende' modelle opgeneem het (sien Robinson en Spivey 2019).

Terwyl die oorspronklike opset van Exodus onomwonde homoseksualiteit as 'n sonde verklaar het, het die oortuigings oor die moraliteit van homoseksualiteit (en geslagsafwyking) van die hoofstroom-evangeliese sienings afgewyk en was dit afhanklik van die beoordeling van die rol van individuele keuse (en dus strafbaarheid) in besienswaardighede ( oriëntasie), identiteit en gedrag (Robinson en Spivey 2007; Gerber 2011). Eksodus het geleer dat hoewel homoseksuele of homoseksuele gedrag en identiteit sondes was, die bestaan ​​van begeertes van dieselfde geslag of geslagsveranderlike gevoelens nie inherent sondig was nie omdat dit nie gekies is nie. Vroeë leiers (Kaspar en Bussee 1979) het geleer dat die oorsprong van homoseksuele gevoelens onbekend en irrelevant was; wat die belangrikste was, was die keuses wat individue gemaak het oor hul gevoelens, identiteit en gedrag. Baie Exodus-ministeries het 'oorsprongsmites' aangeneem om homoseksualiteit en geslagsafwyking te verklaar (Burack en Josephson 2005b; Robinson en Spivey 2019). Ongeag, die konsensusposisie van Exodus was dat dit die belangrikste is om verandering na te streef.

RITUELE / PRAKTYKE

Die emblematiese ritueel wat met Exodus International geassosieer word, is die eerstepersoonsvertelling waarna die eks-gay-getuienis verwys word (soms 'n getuigskrif genoem, hoewel hierdie terme verskillende betekenisse het). Die eks-gay-getuienis is oor die algemeen 'n dramatiese verlossingsverhaal, 'n weergawe (gesproke of geskrewe) van 'n persoon se eie ervaring van sonde, bevryding en genesing. Getuienisse van buite-homoseksueel getuig van die verteller se “vryheid van homoseksualiteit” en, veral die belangrikste, verkondig en krediteer hierdie transformasie aan die oneindige mag van Jesus. Die meeste getuienisse oor homoseksuele persone beskryf 1) vroeë lewenservarings wat die verteller meen dat dit veroorsaak of bygedra het tot 'n persoon se besienswaardighede van dieselfde geslag en / of konflik met geslagsidentiteit; 2) ervarings van optrede op gevoelens en / of om as LGBT-mense op te tree (gewoonlik gepaard met stereotipiese uitbeeldings van LGBT-“leefstyle”) gevolg deur 'n krisis; 3) 'n diepgaande bekering of 'wedergebore' ervaring (aangesien die meeste oud-gays hulself al as Christene beskou), gepaard met berou vir 'n mens se sondes en 'n verbintenis om onder die heerskappy van Jesus te leef, en 4) 'n beskrywing van hoe Jesus hulle bevry het van die 'slawerny' van homoseksualiteit en omskep dit in 'n nuwe skepping (wat huwelike en kinders insluit).

Eksodus (en sy ministeries) het individue aangemoedig om hul verhale in getuienisse op te stel, wat dan gebruik is om oud-gay bediening te evangeliseer en te bevorder (toe hulle ook as getuienisse gefunksioneer het). Getuienis en getuienis word soms uitruilbaar gebruik; hulle is egter verskillend, en soos hierbo, is die eks-gay-vertelling altyd beide. 'N Getuienis getuig van die beëdigde waarheid (soos om 'n eed voor God af te lê) van 'n mens se transformasie. 'N Getuienis verwys oor die algemeen na die goedkeuring of bevestiging van iets wat beweer word (soos die krag van Jesus om transformasie te bewerkstellig en die belangrikheid van 'n ex-gay bediening om 'n individu te help). 'N Getuienis is altyd ook 'n getuienis omdat dit gebruik word om evangelisasie (en dikwels om eks-gay bediening te bevorder), te evangeliseer. Die getuienis, meer as enige ander aspek van eks-gay-bediening, het die boodskap van 'verandering' wat Exodus beweer moontlik was, bemark en was altyd teenwoordig op Exodus-konferensies (nasionaal en streeks), en in die uitgebreide literatuur en ander bronne. gegenereer, bevorder en verkoop. Namate Exodus en sy ministeries meer doelbewus probeer het om bykomende gehore van mense wat deur homoseksualiteit of geslagsverwarring beïnvloed is, in hul bediening in te sluit, insluitend eggenote, familielede en ander, het hul getuienisse ook algemeen in die werk van die organisasie gekom. Behalwe Exodus International, is die getuienis die tipiese ritueel van alle eks-gay bedienings vandag. Verskeie studies van Exodus en of sy lede-ministeries beskryf en ontleed aspekte van getuienisse (Moon 2005; Erzen 2006; Gerber 2011, Wolkomir 2006; Robinson en Spivey 2015, 2019).

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Exodus International was 'n sambreelhulpbron- en verwysingsorganisasie vir aangeslote oud-gay-ministeries vanaf 1976 tot en met die ontbinding daarvan in 2013. Die leierskap en administratiewe struktuur het mettertyd aansienlik verander, sowel as die lidmaatskapstruktuur (en vereistes vir aangeslote ministeries).

Die oorspronklike leierskapstruktuur van EXODUS het bestaan ​​uit 'n raad van direkteure (Worthen 2010), verkies deur die afgevaardigdes van die ministerie (sien die afdeling 'Stigters'). Die posisie van uitvoerende direkteur, gekies deur die Raad van Direkteure, is in 1983 tot stand gebring. Alan Medinger, stigter en direkteur van Regeneration Ministries, dien in hierdie rol van 1983-1985. Bob Davies, 'n voormalige personeellid van Love in Action, het van 1985 tot 2001 gedien. Alan Chambers, wat 'n Exodus-bediening vir die jeug gelei het, het in 2001 uitvoerende direkteur geword en gedien totdat die organisasie in 2013 ontbind het. 

Die lidmaatskap, struktuur en naam van die organisasie het met verloop van tyd aansienlik verander, deur wêreldwye uitbreiding en die skepping van nuwe lidmaatskategorieë buite die ministeries. Van 1976 tot die middel van die negentigerjare het ministeries van ex-gay-ondernemings grotendeels die ledetal van Exodus Noord-Amerika gevorm. Die groei van die ministerie in die 1990's in die VSA, aangevuur deur die VIGS-pandemie, het in die negentigerjare ontstaan. In die 1980's het Exodus reeds onafhanklike ontwikkelende ministeries uit ander lande ondersteun (Davies 1990). Aan die einde van die tagtigerjare het dit doelbewus begin belê in pogings om ex-gay-bedienings buite Noord-Amerika te plant (Davies 1980; Worthen 1990), wat neerkom op die totstandkoming van die Exodus Global Alliance in 1980 (voorheen bespreek). Dit was gedurende hierdie tydperk van wêreldwye uitbreiding dat EXODUS Exodus Noord-Amerika geword het, toe Exodus International.

Geaffilieerde lidmaatskap van Exodus International het uitgebrei weens die invloed van regstellende terapie in die 1980's en 1990's, toe baie Exodus-leiers en bedienings terapeutiese idees in hul literatuur en leerstellings opgeneem het. Hulle is veral beïnvloed deur die Britse teoloog Elizabeth Moberly (1983), die stigter van 'reparatiewe terapie', en later die herstelterapeut Joseph Nicolosi, wat 'n mede-stigter van 'n professionele gilde, die National Association of Research and Therapy of Homosexuality, in 1992 was. Hierdie geleenthede het 'n geleentheid geskep vir Exodus International om 'n aangeslote lidmaatskapstatus te vestig vir professionele beraders (insluitend Christelike beraders, predikante en gesondheidswerkers), wat voordeel getrek het uit die verwysings van Exodus. 'N Derde geaffilieerde lidmaatskapkategorie vir kerke is in 2005 onder leiding van Alan Chambers geskep. Chambers se visie vir Exodus International was dat eks-gay-bediening die werk van die Liggaam van Christus sou word; dit wil sê, opgeneem in die kerk, eerder as om hoofsaaklik die werk van para-kerklike bedieninge te bly. Die Exodus Church Network is in 2005 gestig.

Oor die jare het Exodus International baie afdelings en departemente ontwikkel, waaronder 'n streeksnetwerkstruktuur in die VSA. Elke Exodus-streek in die VSA het 'n direkteur gehad wat 'n streekskonferensie koördineer (soms jaarliks ​​gehou, soms tweejaarliks). Ander departemente het Exodus Publications (wat die organisasie se nuusbrief, aanlyninhoud en ander media opgelewer het), Exodus Bookstore and Resources, Exodus Youth, Media Relations, Events and Conference Services, Advance of Ministry, Business and Public Affairs, Women's Ministry, Church Equipment en ander. Baie van die direkteure van hierdie departemente is deur betaalde werknemers beman; sommige is deur vrywilligers beman.

Kwessies / UITDAGINGS

Exodus International en sy ministeries het gedurende bykans vier dekades talle uitdagings en meedoënlose kritiek in die gesig gestaar, veral oor die aansprake van 'verandering', talle seksuele skandale en vertrek van leiers, die metodes wat sy ministeries gebruik het, die anti-LGBT politieke voorspraak en samewerking met Christian Regte organisasies en leiers, en die fokus op jeug gedurende die latere jare. Exodus International het formidabele teëstanders gekonfronteer, waaronder LGBT-aktiviste, professionele gesondheidsverenigings, godsdienstige leiers van baie strepe en vele ander. Voormalige leiers en eks-gay-oorlewendes van voormalige Exodus International (voormalige klante van sy ministeries) was waarskynlik die ergste. Uiteindelik het Exodus International se ondergang egter van binne gekom.

Van die begin af het die teenstanders van die beweging Exodus se geloofwaardigheid en aansprake van verandering in seksuele oriëntasie ondervra en afgemaak (Blair 1977, 1982). [Afbeelding regs] Teen 1998 het Exodus International, Noord-Amerikaanse uitvoerende direkteur, Bob Davies, toegegee "Die meeste mense neem ons steeds nie ernstig op nie" (Hiassen 1998). Die seksuele val / skandale, verwydering en vertrek van verskeie leiers, sowel as die voortgesette seksuele stryd van baie wat oorgebly het, is gebruik om die boodskap van 'verandering' te ondermyn. Exodus International se leiers het die belofte 'verandering' as 'n persoon, nie 'n metode ', vasgehou nie, en beklemtoon dat die primêre doel 'n identiteit en lewe in Christus moet wees en nie heteroseksualiteit nie. Nietemin het die beweging 'n verskeidenheid metodes bevorder om seksuele oriëntasie te verander, en kritici het ook die metodes van Exodus-bedieninge aangeval (tipies herstelherapie, verslawing en gedragsprogramme en verskillende vorme van godsdienstige genesing / bevryding). In reaksie op die toename in die beweging met verloop van tyd en die toenemende publisiteit wat dit in die hoofstroommedia ontvang het, het verskeie professionele organisasies in die VSA beleidsverklarings aangeneem wat gelisensieerde beroepslui afraai om die seksuele oriëntasie en / of geslagsidentiteit van kliënte te probeer verander. In 'n groot verslag weeg die American Psychological Association (2009) die doeltreffendheid en etiek van seksuele oriëntasie. Verenigings vir mediese en geestesgesondheid in die Verenigde State het ook verklarings uitgereik teen pogings om geslagsidentiteit te verander, en in 2013 het die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging 'geslagsidentiteitsversteuring' vervang deur 'geslagsdisforie' om die stigma verbonde aan geslagsafwyking te verwyder (APA 2013) . In 'n groot slag vir Exodus International (en die eks-gay-beweging in die algemeen), het Kalifornië in 2012 die eerste wet in die VSA aanvaar om sommige gelisensieerde professionele persone te verbied om die seksuele oriëntasie of geslagsidentiteit van minderjariges te probeer verander. Sedert daardie tyd het verskeie Amerikaanse state sulke wette aanvaar (Movement Advancement Project 2020). Ten spyte hiervan en 'n volwaardige beweging in die VSA om gelisensieerde professionele beraders te verbied om die seksuele oriëntasie en / of geslagsidentiteit van minderjariges te verander, verbied die huidige openbare beleid in die VSA en in die meeste lande regoor die wêreld nie gelisensieerde gesondheid nie. sorgverskaffers, bedienings, godsdiensadviseurs of enigiemand anders wat probeer om die seksuele oriëntasie of geslagsidentiteit van volwassenes of minderjariges te verander (sien, ILGA World 2020).

Exodus International is erg gekritiseer vir sy anti-LGBT politieke voorspraak. EXODUS was gedurende die beginjare nie amptelik by politieke voorspraak betrokke nie (Kaspar en Bussee 1979; Worthen 2010), hoewel sommige van sy bedieningsleiers dit was (sien Robinson en Spivey 2019). In die 1980's het dit begin om vennootskappe te vestig met prominente evangelisasies soos Jerry Falwell (Worthen 2010) en die publisiteit en ondersteuning van die evangeliese pers te bekom (Davies 1990). Gedurende die laaste jare het 'n nuwe generasie van teëstanders, veldtogte en organisasies (veral Beyond Ex-Gay, Box Turtle Bulletin, Ex-Gay Watch, die voormalige Ex-Gay Leaders Alliance, Truth Wins Out, die National Centre for Lesbian Rights) , die Southern Poverty Law Centre, en die Trevor-projek) het probeer om Exodus International en die eks-gay-beweging breedweg verantwoordbaar te hou. 

Die nalatenskap van EXODUS is diepgaande, maar verder as die missie van hierdie organisatoriese profiel. Op die beraad het Exodus International meer as 400 geaffilieerde lede in sewentien lande gehad (ILGA World 2020). Ondanks die sluiting van Exodus International, Noord-Amerika, is die transnasionale beweging wat EXODUS geskep en geïnspireer het, insluitend verskeie internasionale bedieningsnetwerke (wat voorheen genoem is) wat al dekades lank werk (sien ook Robinson en Spivey 2019), lewendig en floreer. Die produktiewe literatuur wat deur die are van Exodus International gegenereer en verkoop word (ILGA World 2020; Robinson en Spivey 2019).

IMAGES
Beeld # 1: Exodus International-logo.
Beeld # 2: Exodus International-advertensiebord.
Beeld # 3. Newsweek Magazine-dekking van die gay-omskakelingskwessie.
Beeld # 4: Exodus International-advertensiebord.
Beeld # 5: Protes teen Exodus International.

Verwysings

Amerikaanse psigiatriese vereniging. 2013. DSM-5 Feiteblad: Geslagsdisforie. Washington, DC: American Psychiatric Association. Toegang vanaf https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/-educational-resources/dsm-5-fact-sheets op 20 Mei 2020.

Amerikaanse sielkundige vereniging. 2009. APA-taakgroep oor toepaslike terapeutiese reaksies op seksuele oriëntasie. Washington, DC: Amerikaanse sielkundige vereniging.

Beers, James A. 2018. Moed: 'n Ministerie van Hoop. Indianapolis, IN: Hondoorpublikasie.

Besen, Wayne R. 2003. Alles behalwe reguit: om die skandale en leuens agter die eks-gay-mite te ontmasker. New York: Harrington Park Press.

Bjork-James, Sophie. 2018. “Opleiding van die poreuse liggaam: Evangelicals en die Ex-Gay Movement.” Amerikaanse Antropoloog 120: 647-58.

Swart, Stephen H. 2017. Vryheid besef: vind vryheid van homoseksualiteit en leef vry van etikette. Enumclaw, WA: Redemption Press.

Blair, Ralph. 1982. Eks-gay. New York: Bekommerde Evangelicals.

Blair, Ralph. 1977. Holier Than Thou: Hocus-Pocus en Homoseksualiteit. New York: Bekommerde Evangelicals.

Burack, Cynthia. 2014. Taai liefde: seksualiteit, deernis en die Christelike reg. New York: SUNY Press.

Burack, Cynthia, en Jyl J. Josephson. 2005a. 'N Verslag van "Love Won Out." New York: Nasionale taakgroep vir gay en lesbiese.

Burack, Cynthia en Jyl J. Josephson. 2005b. 'Oorsprongverhale: seksualiteit van dieselfde geslag en Christelike regspolitiek.' Kultuur en godsdiens 6: 369-92.

Kamers, Alan. 2015. My uittog: van vrees tot genade. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Chambers, Alan en die leierskapspan by Exodus International. 2006. God se genade en die homoseksuele deur. Eugene, OF: Harvest House Uitgewers.

Cohen, Richard. 2001. Reguit uitkom: Homoseksualiteit verstaan ​​en genees. Oak Hill, OH: Oak Hill Press.

Dallas, Joe. 1996. Konfronteer die Pro-Gay Christelike Beweging. Seattle, WA: Exodus International-Noord-Amerika.

Davies, Bob. 1998. The History of Exodus International: 'n oorsig van die wêreldwye groei van die beweging "Ex-Gay". Seattle, WA: Exodus International.

Davies, Bob. 1990. "Die uittogverhaal: die groei van die ministerie van buite-gay." Pp. 45-59 in Die krisis van homoseksualiteit, onder redaksie van J. Isamu Yamamoto. Wheaton, IL: Victor Books.

Dennis, Ron. 2019. Memoires of an Ex-Gay Man: The Ex-Gay Reality. Eie gepubliseer. Amazon.com Services LLC.

Erzen, Tanya. 2006. Reguit vir Jesus: seksuele en Christelike bekerings in die eks-gay-beweging. Berkeley, CA: Universiteit van Kalifornië Pers.

Exodus International. 2005. “Oor ons.” Toegang vanaf https://exodusinternational.org/about-us/mission-doctrine/ op 20 Mei 2020.

Exodus International. 2001. “Oor uittog: beleid oor homoseksualiteit.” Toegang vanaf www.exodusnorthamerica.org/aboutus/aboutdocs/a0000048.html op 20 Mei 2020.

Fetner, Tina. 2005. 'Retoriek van die buite-gay en die politiek van seksualiteit: die advertensieveldtog' Waarheid in liefde 'van die Christelike anti-gay / pro-gesinsbeweging.' Blaar van Homoseksualiteit 50: 71-95.

Spel, McKrae. 2015. Die deursigtige lewe: leer om sonder masker te leef. Arlington, TX: Touch Publishing.

Gerber, Lynne. 2011. Op soek na die reguit en smal: gewigsverlies en seksuele oriëntasie in Evangeliese Amerika. Chicago: Universiteit van Chicago Press.

Goldberg, Arthur. 2000. Lig in die kas: Torah, homoseksualiteit en die krag om te verander. New York: Red Heifer Press.

Hartzell, Judith. 2015. Deur God se ontwerp: oorkom dieselfde aantreklikhede van dieselfde geslag. Greenville, SC: Ambassadeur Internasionaal.

Hiassen, Rob.1998. '' N Vraag van bekering. '  Baltimore Sun, November 1. Toegang verkry vanaf https://www.baltimoresun.com/news/bs-xpm-1998-11-01-1998305166-story.html op 20 Mei 2020.

Idee, Arthur Frederick. 1987. Anoniem homoseksuele: 'n psigoanalitiese en teologiese analise van Colin Cook en sy kuur vir homoseksualiteit. Garland, TX: Tanglewuld Press.

ILGA World en Lucas Ramon Mendos. 2020. Beperking van misleiding: 'n Wêreldoorname oor wetlike regulering van sogenaamde "bekeringsterapieë." Genève: ILGA Wêreld.

Kaspar, Jim en Mike Bussee. 1979. "'n Saterdagoggend-dialoog." Pp. 143-71 in Kwessies in seksuele etiek, onder redaksie van Martin Duffy. Souderton, PA: United Church People for Biblical Wellness.

Khan, Surina. 1996. “Binne-uittog: 'n Verslag van die anti-gay-ministerie se 21st Nasionale konferensie. ” Gay-gemeenskapnuus.

Kuyper, Robert L. 1999. Krisis in die bediening: 'n Wesleyaanse reaksie op die beweging vir gay regte. Anderson, IN: Bristol Books.

Lane, Peter. 2020. “God se oproep tot die bediening.” Toegang vanaf  https://www.exodusglobalalliance.org/-godscallintoministryp15.php op 20 Mei 2020.

Moberly, Elizabeth R. 1983. Homoseksualiteit: 'n Nuwe Christelike etiek. Cambridge: Clarke & Co.

Bewegingsbevorderingsprojek. 2020. Toegang vanaf https://www.lgbtmap.org/equality-maps/conversion_therapy op 25 Mei 2020.

Moon, Dawne. 2005. “Diskoers, interaksie en getuienis: die maak van self in die Amerikaanse protestantse geskil oor homoseksualiteit.” Teorie en samelewing 36: 551-57.

Petrey, Taylor G. Tabernakels van klei: seksualiteit en geslag in moderne mormonisme. Chapel Hill, NC: Universiteit van Noord-Carolina Press.

Philpott, Kent. 1977. Die Gay Teologie. Monroe, LA: Logos International.

Queiroz, Jandira, Fernando D'Elio, en David Maas. 2013. Die ex-gay-beweging in Latyns-Amerika: terapie en bediening in die Exodus-netwerk. Somerville, MA: politieke navorsingsgenote.

Robinson, Christine M. en Sue E. Spivey. 2019. "Ungodly Genders: Deconstructing Ex-Gay Discourses of 'Transgenderism' in the USA." Sosiale Wetenskappe 8: 191-219.

Robinson, Christine M. en Sue E. Spivey. 2015. “Lesbiërs op hul plek plaas: die diskoers van buite-homo-gesprekke oor vroulike homoseksualiteit in 'n wêreldwye konteks.” Sosiale Wetenskappe 4: 879-908.

Robinson, Christine M. en Sue E. Spivey. 2007. “Die politiek van manlikheid en die ex-gay-beweging.” Geslag en samelewing 21: 650-75.

Shidlo, Ariel, Michael Schroeder, en Jack Drescher, eds. 2001. Seksuele omgangsterapie: etiese, kliniese en navorsingsperspektiewe. New York: Haworth Press.

Spitzer, Robert L. 2003. “Kan sommige gay mans en lesbiërs hul seksuele oriëntasie verander? 200 deelnemers wat verslag doen oor 'n verandering van homoseksuele na heteroseksuele oriëntasie. ” Argiewe van seksuele gedrag 32: 403-17.

Spivey, Sue E. en Christine M. Robinson. 2010. “Volksmoordaksies: die eks-gay-beweging en sosiale dood.” Volksmoordstudies en voorkoming 5: 68-88.

Trounson, Rebecca. 2007. Los Angeles Times. Toegang verkry vanaf https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2007-jun-28-me-exgay28-story.html op 20 Mei 2020.

Venn-Brown, Anthony. 2017. “Sy Rogers - Is sy boodskap homoseksuele heroriëntasie?” Toegang verkry vanaf https://www.abbi.org.au/2017/03/sy-rogers-2-2/ op 20 Mei 2020.

Waidzunas, Tom. 2015. Die reguit lyn: Hoe die Fringe Science of Ex-Gay Therapy Seksualiteit heroriënteer. Minneapolis: Universiteit van Minnesota Press.

Wolkomir, Michelle. 2006. Moenie mislei word nie: die gewyde en seksuele stryd van gay en eks-gay Christenmanne. Chicago: Rutgers University Press.

Worthen, Frank. Destiny Bridge: 'n reis uit homoseksualiteit. Winnipeg, Kanada: Forever Books.

Publikasiedatum:
24 Mei 2020

Deel