Magnus Lundberg 

Nuwe Jerusalemse Kerk van die Hemelse Boodskapper


NUWE JERUSALEM KATOLIESE KERKTYDLYN

1886 (8 Januarie): Giuseppe Maria Abbate is gebore in Isnello, Sicilië, Italië.

1906 (22 April): Abbate arriveer in die Verenigde State. Na 'n kort verblyf in Brooklyn, New York, verhuis hy na Chicago, waar hy as barbier werk.

1906: Abbate sien Jesus by sy barbershop instap. Terwyl hy in 'n kapperstoel sit, kondig hy aan dat Abbate die Hemelse Boodskapper is, en vra hom om vir die mensdom te preek en hom tot die priesteramp te orden.

1910's: Abbate het gereeld goddelike boodskappe ontvang. Hy het die Bybel bestudeer, veral die Ou-Testamentiese profetiese literatuur en die Openbaringboek, en geleidelik besef dat hy die Messias was, die wederkoms van Christus.

1912: Terwyl hy in die St. Mary's Church bid om van rumatiek gesond te word, verskyn Jesus aan Abbate. Daarna het hy 'n visioen van 'n engel gehad. Toe Abbate die kerk verlaat, is hy in die lug opgevoed en hoor hoe God se stem sê: "My goddelike gesag is reeds in u."

1913: Abbate het 'n visioen van 'n blou kruis oor Lake Michigan gehad en die woorde "Ek is, wie ek is" verskyn voor sy oë.

1915: Die reïnkarneerde Maagd Maria is in Chicago gebore.

1917: Teen hierdie tyd het God aan Abbate geopenbaar dat hy op Mars gebore is, maar sewe jaar oud is. Daarna is sy siel hemel toe gebring. Hy het egter net 'n kort tydjie daar gebly, want God wou hê dat hy die mensdom van die verderf sou red. Daarom is hy na die aarde vervoer in 'n gesin in Isnello.

1917: Abbate stig La Chiesa Cattolica Nuova Gerusalemme del Messagiero Celeste (The New Jerusalem Catholic of the Celestial Messenger). Die kerk het 'n huis in DeKalbstraat in 2021 bekom, wat die Sacred Heart of Jesus-kerk, 'n skool sowel as Abbate's en sy naaste medewerkerhuise en -kantore huisves.

1917 of 1918: Abbate stig 'n manlike godsdiensorde, die Orde van die Hemelse Boodskapper.

1918: Abbate het Lumeno Monte as biskop ingewy.

1919 (2 Mei): Die New Jerusalem Katolieke Kerk het 'n Common Law Trust by die Staat Illinois ingedien.

1922 (10 April): The Sacred Heart of Jesus Church is beskadig in 'n bomaanval.

1922 (10 September): Abbate, nou meestal bekend as Padre Celeste, is by die polisie aangemeld omdat sy 'n twaalfjarige meisie seksueel misbruik het.

1923: Abbate word weens seksuele aanranding verhoor, strafregtelik kranksinnig verklaar en tot die Elgin-staatshospitaal beperk.

1925: Abbate word uit die hospitaal ontslaan.

1926: Die owerhede het die New Jerusalem Katolieke Kerk vir belastingontduiking ondersoek en beslag gelê op Abbate se kroon en pektorale kruis.

1926: Abbate stig 'n vroulike godsdienstige orde: The Order of Our Most Salessed Mother, Queen of Peace Reincarnated.

1931: Abbate is by die polisie aangemeld weens wettige verkragting van 'n dertienjarige meisie. By die daaropvolgende verhoor is hy lewenslange gevangenisstraf opgelê.

1932: Die Hooggeregshof van Illinois het die eerste verhoor ongeldig verklaar en die saak na 'n laer hof verwys. By die nuwe verhoor is Abbate tot tien jaar gevangenisstraf gevonnis, maar is later krimineel kranksinnig verklaar en weer na die geestesinstansie gebring.

1933 (Desember): Abbate is vrygelaat uit die Elgin-staatshospitaal, maar is gou gedwing om terug te keer.

1935 (Junie): Abbate is vir die laaste keer uit die hospitaal ontslaan.

1945: Die Nuwe Jerusalem Katolieke Kerklede het hul ou huis verlaat en hul hoofkwartier na die Old Irving Park-gebied aan die Noordwestekant van Chicago verskuif. Daar het hulle begin om 'n aparte kerkgebou, die Sacred Heart of Jesus Church, te bou.

1955 (4 Junie): John E. Schweikert word as priester in die Noord-Amerikaanse Ou Rooms-Katolieke Kerk georden.

1958 (8 Junie): Schweikert word as biskop ingewy in die Noord-Amerikaanse Ou Rooms-Katolieke Kerk.

1963 (13 Oktober): Abbate sterf, en Marianna Monachino, die Moedergeneraal van die Orde van Ons Meest Geseënde Moeder, Reïnkarnasie van Koningin van Vrede, het die administrasie van die New Jerusalem Church oorgeneem.

1964–1965 ?: Die moeder-generaal het die Rooms-Katolieke bisdom Chicago genader en probeer hulle oortuig om 'n priester te stuur wat die sakramente in die Sacred Heart of Jesus Church kon bedien.

1965: Deur verwysing van die Rooms-Katolieke geestelikes, kontak die Moeder-generaal John E. Schweikert, wat onlangs die aartsbiskop-primaat van die Noord-Amerikaanse Ou Rooms-Katolieke Kerk geword het. Hy het aanvaar om die sakramente te bedien terwyl hy ondersoek ingestel het na die status van die Nuwe Jerusalem Katolieke Kerk.

1965 (16 September): Schweikert het sy eerste mis in die Sacred Heart of Jesus Church gesê.

1967 (1 Desember): Die Moeder-Generaal het Schweikert aangestel as die opvolger van die Hemelse Boodskapper, Giuseppe Maria Abbate, hoewel Schweikert nie in Abbate se goddelike status geglo het nie en ook nie sy biskoplike toewyding aanvaar het nie.

1968 (18 Februarie): Aartsbiskop Schweikert is opgevolg as die opvolger van die Hemelse Boodskapper, en hy kry die naam Santo Padre Maria Michael I.

1969: Die laaste oorblywende lid van die Orde van die Hemelse Boodskapper sterf.

1971: Die nonne het die Little Sisters School vir gestremde kinders begin.

1987: Schweikert het Theodore Rematt-biskop ingewy. Aangesien Schweikert baie siek was, is Rematt aangewys as sy mede-adjudor en opvolger.

1988 (29 Mei): Schweikert sterf en word opgevolg deur aartsbiskop Rematt.

1989: Die katedraal van die heilige hart is gesluit.

1990-1995. 'N Reeks regsprosesse het tussen aartsbiskop Rematt aan die een kant en die nonne en 'n deel van die kerklede aan die ander kant plaasgevind.

2004: Aartsbiskop Rematt het die Sacred Heart Cathedral verlaat, wat gesluit en verkoop is. Die gemeentelede was verstrooi.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Die Chiesa Cattolica di Nouva Gerusalemme del Messagiero Celeste (die New Jerusalem Church of the Celestial Messenger) was 'n godsdienstige groep wat aan die einde van die 1910's in Chicago gestig is. Dit is gelei deur die Italiaans-Amerikaanse Giuseppe Maria Abbate, [Beeld regs] wat beweer dat dit goddelik is. Hy word gewoonlik Padre Celeste (die Hemelse Vader) genoem. Abbate is in 1963 oorlede, maar die kerk het sy dood oorleef. Nogtans is dit vanaf die middel van die sestigerjare gelei deur geestelikes wat nie in sy goddelikheid geglo het nie. Die eerbied vir Abbate het egter onder lede van sy godsdienstige ordes en die oorgrote meerderheid van die gemeente voortgeduur.

Giuseppe Maria Abbate is op 8 Januarie 1886 in Isnello, Sisilië, gebore. Teen sy geboorte het die stad ongeveer 4,000 inwoners gehad, en soos baie ander landelike dele in Sisilië, het die plaaslike ekonomie op landbou en pastore gefokus. Abbate se vader was egter 'n polisiebeampte, en die gesin het nie tot die verarmste strata van die gebied behoort nie; hy het tot die sesde klas skool toe gegaan. Desondanks was dit vir Abbate en verskeie van sy familielede die enigste lewensvatbare opsie om Sicilië te verlaat.

Op die ouderdom van twintig, in 1906, het Giuseppe Abbate na die Verenigde State geëmigreer. Nadat hy in New York aangekom het, het hy vlugtig in Brooklyn gebly voordat hy na Chicago verhuis het. In die jare na die eeuwisseling het 'n groot aantal Italiaanse immigrante in die Verenigde State aangekom. Baie van hulle het na 'n oorsese periode teruggekeer, maar Abbate was onder diegene wat in die Verenigde State gebly het en nooit weer na Italië teruggekeer het nie, selfs nie vir 'n besoek nie. Toe hy in Chicago aankom, word hy 'n kapper, en in daardie tyd word sy naam dikwels verengels as Joseph of Joe.

Volgens nuusberigte uit die laat 1910's en die latere publikasies van die Kerk, het Abbate se lewe dramaties verander in 1906. Tog is dit moeilik om 'n presiese chronologie te bepaal van die reeks geestelike ervarings wat hy 'n paar jaar voor en na 1910 ervaar het, soos die bronne is ietwat vaag. Volgens sy getuienis het Christus een middag in 1906, toe hy 'n skeermes gewerp het, in sy kroegwinkel in Polkstraat ingegaan. Terwyl hy in die kapperstoel gesit het, vra Christus vir Abbate of hy Hebreeus ken. In die negatiewe antwoord het Christus Latyn gebruik om te sê dat God Abbate as sy Hemelse Boodskapper gekies het, en hom beveel om te preek en 'n kerk te stig. By hierdie geleentheid het Christus hom ook tot die priesteramp georden sodat hy hierdie missie kon vervul.

Die verhaal oor hoe hy seker geword het van sy missie en sy volle mag, blyk nog ingewikkelder en geleidelik te wees. In die jare rondom 1910 het Abbate gereeld goddelike boodskappe ontvang, en hy het die Bybel begin studeer. Sy studies het gefokus op die profetiese literatuur van die Ou Testament en die boek Openbaring op soek na leidrade wat sy rol en die toekoms in die geheel kon verklaar.

'N Beduidende verandering het in 1912 of 1913 plaasgevind. Abbate het begin rumatiek ondervind en probleme ondervind om sy ledemate te verskuif. Om vir herstel te bid, is hy na die St. Mary's Church naby sy huis. Voordat 'n standbeeld van Christus gebid is, het Abbate tot hom en Ons dame van Lourdes gebid. Skielik sien hy die beeld glimlag en hom seën. Daarna het hy 'n visioen gehad van 'n engel, geklee in 'n vegter. Hy dra helm, mantel, 'n staf met 'n vyfpuntige ster, 'n swaard aan sy sy en 'n lans in sy hand. Toe Abbate op straat uitstap, word hy skielik in die lug opgeneem en besef dat hy genees is. Volgens latere kerklike publikasies kon hy gekies het om hemel toe te gaan, maar besluit om sy missie op aarde uit te voer. Toe sê God: “La mia Podestà Divina è già in Te” (“My goddelike gesag is al in u”). Vir Abbate was dit 'n bevestiging dat hy goddelike magte besit, dat hy almagtig en alwetend was.

Buiten dat hy besef het dat hy goddelike magte besit, het Abbate later later beweer dat God geopenbaar het dat hy 'n buitenaardse oorsprong het. Hy is op Mars gebore, 'n planeet wat hy as sonde-vry beskryf het en 'n plek waar die mense groot eerbied vir hul skepper getoon het. Op die ouderdom van sewe is hy egter deur 'n wa oorval en is dood. Na sy dood trek Abbate opdeur die heelal gelei en voor God se troon gekom. Desondanks het hy net 'n kort tydjie daar gebly, want God wou hom aarde toe stuur om te werk vir die redding van die toenemend sondige mensdom. Abbate was aanvanklik huiwerig, maar sê toe “Eccomi, manda me” (“Hier is ek, stuur my”). Daarna het 'n engel hom na Isnello gebring, waar hy in 'n Siciliaanse gesin gebore is. Later in die lewe het Abbate gedetailleerde tekeninge gemaak van Mars en sy stede, belangrike gebeure gedurende sy kinderjare en sy reise deur die ruimte. Die foto's is gedruk in die sendingpublikasies van die Kerk, aangevul met tekste in beide Italiaans en Engels.

Abbate berig nog 'n visioen in 1913. Toe sien hy 'n blou kruis oor die Michiganmeer met die woorde 'Sono quel che sono' ('I am who I am'), 'n frase wat later op sy jas van arms. [Afbeelding regs] Nog 'n belangrike openbaring was vervat in die woorde 'Alfa, Elfa, Sette', wat in al die publikasies van die Kerk en op baie godsdienstige voorwerpe sou verskyn. Dit verwys na die persone in die Drie-eenheid: Vader, Seun en Heilige Gees. Buiten die verhale oor sy agtergrond, die verkiesing om God se missie in die eindtyd uit te voer en sy goddelike magte, is daar weinig inligting oor die inhoud van die werklike leringe van Abbate in die vroeë jare.

Deur sy rolle as barbier en priester vir 'n geruime tyd te kombineer, kon Abbate homself toewy aan die voltydse bediening en fokus op die Italiaanse immigrante, nie die laaste onlangs aangekom nie. Hy het al hoe meer bekend geword vir sy genesende kragte. Hierdie verslae het natuurlik bygedra tot sy gewildheid. Abbate het 'n register van al die wonderwerke gehou en latere publikasies bevat baie getuienisse van die soort. Nogtans het hy volgehou dat sy magte baie verder gaan as die Italiaanse gemeenskap in Chicago. Hy het onder meer volgehou dat hy die Spaanse griep die menslike sondigheid laat bestry het en dat hy verantwoordelik was vir die hinderlaag van die epidemie. Boonop het hy gedink dat as die mensdom hom net aan sy gesag onderwerp het, sou die Wêreldoorlog gestaak gewees het, want hy was die beloofde vredevors.

Volgens Abbate het die Ou-Testamentiese profesieë en die boek Openbaring sy aankoms na die aarde, die goddelike verkiesing en die inhuldiging van 'n nuwe kerk voorspel. Alhoewel 'n ietwat stabiele groep aanhangers voorheen bestaan ​​het, stig Abbate in 1917 'n formele kerkorganisasie. Dit is La Chiesa Cattolica di Nuova Gerusalemme del Messaggiero Celeste (die Nuwe Jerusalemse Katolieke Kerk van die Hemelse Boodskapper) genoem. In Italiaans word die woord gewoonlik "messagero" gespel, maar die kerk gebruik altyd "messagiero." Ongeveer dieselfde tyd het Abbate ook 'n manlike godsdienstige orde opgerig, The Order of the Celestial Messenger.

Die Nuwe Jerusalem-kerk het sy hoofkwartier in 'n klein gebou met drie verdiepings in DeKalbstraat 2021 in die Near West Side-gebied in Chicago, in een van die 'Klein-Italië'. Daar was 'n skool en 'n kombuis op die grondvloer. Bo was die Sacred Heart of Jesus-kerk, ook bekend as die Santo Tempio (die Heilige Tempel) en soms die Tempio del Sole (die Tempel van die Son). Op die boonste vlak was die klooster, waar Abbate gewoon het en sy kantore gehad het. Teen die laaste jare van die 1910's noem Abbate homself Giuseppe Maria Abbate di Carmelo. Nadat die kerk gestig is, het Abbate homself meestal Padre Celeste (die hemelse Vader) genoem. Die meeste, indien nie al die vroeë aanhangers nie, was Italiaanse immigrante, en die oorgrote meerderheid vroue. Dit is moeilik om die presiese aantal volgelinge vas te stel, maar hulle was minstens 300, en op 'n sekere punt miskien 500.

In Mei 1919 het die New Jerusalem Katolieke Kerk van die Hemelse Boodskapper 'n gemeenskaplike trustooreenkoms met die Staat Illinois ingedien, wat dit later opgeneem het. Volgens die amptelike statute was Abbate 'die enigste trustee van die kerk', en die dokument onderstreep sy absolute gesag en sy uniekheid as goddelike uitverkore en selfs goddelike. Alhoewel hy opvolgers as die kerkleier kon hê, sou niemand dieselfde verhewe status hê as hy nie. Dit wil voorkom asof geen lidmate bestaan ​​het nie, maar daar is 'n formele dokument, gedateer Februarie 1920, wat bevestig dat Abbate 'n lid van sy eie Kerk was. Hy het die sertifikaat as Padre Celeste onderteken.

Nogtans was Abbate nie die enigste hemelse karakter wat in die Nuwe Jerusalem teenwoordig was nie. By 'n verhoor uit 1919 het 'n joernalis van die Chicago Tribune neem kennis van die teenwoordigheid van 'n vierjarige meisie, wat volgens die groep die reïnkarnasie van die Maagd Maria is. [Afbeelding regs] Sy was van Italiaanse oorsprong, maar is in 1915 in Chicago gebore. Sy is aan die Padre Celeste-kant op baie foto's teenwoordig, ten minste tot aan die einde van die 1920's. In die oë van die gelowiges was die wedergebore maagd Maria nog 'n baie tasbare teken dat God hulle in die eindtyd as die ware Christene gekies het. Abbate beweer dat sy die gevolg is van 'n maagdelike geboorte, terwyl sommige verslaggewers beweer het dat sy Padre Celeste se dogter was.

In die 1920's en 1930's het die pers talle artikels aan Abbate gewy. Media-aandag fokus op 'n lang reeks regsprosesse teen hom. Hy is die eerste keer in 1922 by die polisie aangemeld omdat hy 'n twaalfjarige meisie seksueel aangerand het. Sy was 'n kerklidmaat, en die verslae en die volgende regsproses het die gemeente verdeel. Tydens die verhoor moes lede wat vertrek het, en Abbate se lojale aanhangers van mekaar gehou word, sodat hulle nie tot fistgevegte gebruik moes maak nie. Abbate is gevangenisstraf gevonnis, maar is toe krimineel kranksinnig verklaar en tot die Elgin State Hospital, 'n groot geestelike instelling buite Chicago, beperk. Hy is in 1925 vrygelaat. Teen daardie tyd het ongeveer 100 aanhangers in die Kerk gebly. Die jaar daarna stig hy 'n godsdienstige orde vir vroue: The Order of Our Most Blessed Mother, Queen of Peace Reincarnated, wat 'n sentrale rol in die lewe van die Kerk gedurende die hele bestaan ​​daarvan sou speel.

Tussen 1931 en 1935 het die pers weer eens talle artikels oor Abbate gepubliseer. Byna almal hou verband met 'n nuwe reeks regsprosesse teen hom. Hierdie keer is Abbate daarvan beskuldig dat hy 'n dertienjarige meisie verkrag het. Die artikels beskryf die ingewikkelde wettige wendinge en die bespreking of hy in die gevangenis gevonnis moet word of kriminele kranksinnig verklaar moet word. Uiteindelik is hy na die Elgin-staatshospitaal teruggebring.

Abbate moes 'n baie charismatiese persoon gewees het wat in staat was om aan bewind te bly en aanhangers te lok, selfs toe hy gevonnis is vir ernstige misdade en jare lank afwesig was. Die Nuwe Jerusalem-kerk het sy lang afwesighede oorleef. Alhoewel die getal gelowiges weggeswaai en gevloei het, het hy altyd 'n getroue groep van ten minste honderd kerklede gehad. Sommige skrywers het voorgestel dat die Nuwe Jerusalemse Kerk in die dertigerjare gedisintegreer is en dat Abbate van die godsdienstige toneel verdwyn het. Dit het egter bestaan ​​totdat hy in 1930 oorlede is, en selfs daarna. Dit is tog maklik om te verstaan ​​waarom die min mense wat Abbate nagevors het, gedink het dat die groep gedisintegreer is. Nadat hy in 1963 uit die Elgin-staatshospitaal vrygelaat is, word hy nóg die kerk in die koerante van Chicago genoem.

In 1945 is die hoofkwartier van die New Jerusalem Katolieke Kerk in DeKalbstraat afgebreek, aangesien die Stad Chicago baie van die ou woonbuurte gesloop het. Die kerk het destyds verhuis na die Old Irving Park-gebied aan die Noordweste van Chicago, waar hulle 'n huis by 4200 N. Kedvale-laan aangeskaf het wat as die pastorie gedien het. Die klooster van die nonne was in 'n aparte huis naby. Abbate het ook die projek begin met die bou van 'n nuwe kerk in 4154 W. Berteaulaan. Die fondament was met 'n dak bedek, en die konstruksie het bekend gestaan ​​as die 'Basement Church', alhoewel die amptelike naam, soos vroeër, die Sacred Heart of Jesus Church was. Alhoewel Abbate die oprigting van 'n meer prominente kerk beplan het, is die projek gestaak, waarskynlik weens finansiële beperkings.

Padre Celeste is op 13 Oktober 1963 op die ouderdom van sewe-en-sewentig oorlede. Hy is begrawe in die Elmwood-begraafplaas, River Grove, [Beeld regs], waar die kerk begrafplaas vir die geestelikes, die nonne en die gelowiges in die geheel bekom het. Die graf van Abbate is baie indrukwekkend. Die inskripsie aan die voorkant lui: "Die mees eerw. Vader Giuseppe Maria Abbate DC Padre Celeste, 8 Januarie 1886, † 13 Oktober 1963". Die sentrale frase van Abbate: “Alfa, Elfa, Sette” verskyn daar sowel as sy wapen met die boodskap “Sono quel che sono.” Op die agterkant van die grafmonument kan 'n mens die volgende inskripsie lees: “Die Beloofde Hoëpriester Hebreërs 7: 15–17 Stigter van Chiesa Cattolica La Nuova Gerusalemme del Messaggiero Celeste, Sacred Heart of Jesus Church”.

Ingevolge die Trust-ooreenkoms van 1919 kon Abbate vrylik 'n opvolger noem. Hy kon nog steeds nie 'n geskikte kandidaat vind nie. Aangesien Padre Celeste nie 'n opvolger aangewys het nie, is die administrasie van die Kerk na sy dood oorgedra aan Marianna Monachino, die Moeder-superieur van die Orde van Ons Mees Geseënde Moeder, Koningin van Vrede, gereïnkarneer. In die daaropvolgende jare het sy probeer om 'n priester te vind wat die sakramente aan die gemeente kon administreer. Sover ons weet, het sy eers die Rooms-Katolieke aartsbisdom van Chicago gekontak en hulle gevra vir 'n priester, wat kon sê “omdat hul priester dood is.” Dit was verbasend dat die kerklike owerhede nie opdaag nie en gesê dat die parogie nie onder hul jurisdiksie val nie en dat hulle nie 'n priester sou stuur om in 'n nie-Rooms-Katolieke gemeente te dien nie.

Daar is 'n paar aanduidings dat die Moeder Superior ook kontak met die Episkopale Bisdom van Chicago bewerkstellig het, wie se biskop ingestem het om priesters na die Sacred Heart of Jesus-kerk te stuur om Sondae daar messe te hou. 'N Deel van die rede, volgens die biskop, was dat sommige van sy priesters' aan hul Latyn wou werk '. Die getuienis oor hierdie kontakte, gebaseer op mondelinge geskiedenisverslae, is steeds ietwat vaag.

Met verwysing van individuele Rooms-Katolieke priesters het die Moeder Superior in kontak gekom met 'n biskop van die Noord-Amerikaanse Rooms-Katolieke Kerk (NAORCC), John Emil Schweikert (1924-1988). [Beeld regs] In 1955 word hy priester in die NAORCC, en drie jaar later 'n biskop. Die NAORCC het 'n agtergrond in die Europese Ou-Katolisisme, wat al hoe meer versprei het as 'n reaksie teen die Eerste Vatikaanse Raad (1869-1870). In die komende dekades is Ou Katolieke kerke in verskillende Europese lande gestig. In 1908 word Arnold Harris Mathew (1859–1919) biskop vir Groot-Brittanje en Ierland, maar slegs twee jaar later breek hy af met die kontinentale Ou Katolisisme, omdat dit as Protestant beskou word. Destyds stig hy die Ou Rooms-Katolieke Kerk in Groot-Brittanje.

Deur Rudolph de Landas Berghes (1873–1920), 'n biskop wat deur Mathew gewy is, het die Ou Rooms-Katolisisme na die Verenigde State gekom. Die inwyding van Landas van Carmel Henry Carfora (1878–1958), 'n voormalige Capuchin in 1916, was die beginpunt vir die NAORCC. Drie jaar later word Carfora die Metropolitan-Primate, 'n kantoor wat hy amper vier dekades beklee het. Gedurende hierdie tyd het hy meer as dertig biskoppe ingewy, hoewel die meerderheid hom verlaat het en geheel en al jurisdiksies van hul eie of linkse bediening gevestig het. Gedurende Carfora se tyd was die NAORCC 'n baie multi-etniese kerk, wat byvoorbeeld Litaus, Oekraïens, Mexikaans, Afro-Karibies en Afro-Amerikaanse gelowiges insluit. Aartsbiskop Carfora het geen opvolger genoem nie, en na sy dood in 1958 het verskeie mans die posisie van Metropolitan-Primate geëis, iets wat gelei het tot die verspreiding van nuwe jurisdiksies met dieselfde of baie soortgelyke name. John E. Schweikert, wat die Nuwe Jerusalem Kerk sou dien, was deel van die jurisdiksie onder leiding van Cyrus Augustine Starkey (d. 1965). (Vir meer besonderhede oor Carfora en die verskillende takke van die NAORCC, sien Trela ​​1979 en Melton 2009).

Op 26 September 1965 het John E. Schweikert, wat intussen aartsbiskop geword het, sy eerste mis in die Sacred Heart of Jesus Church gehou. In korrespondensie van 1966 en 1967 het hy gesê dat hy ietwat huiwerig was en navorsing gedoen het oor die geskiedenis van die gemeente en die New Jerusalem Church (afskrifte in Magnus Lundberg se argief). Alhoewel Schweikert voortgegaan het met die sê van die mis in die Sacred Heart of Jesus Church, is daar niks wat daarop dui dat die aartsbiskop ooit in die goddelike van Abbate geglo het of dat hy sy ordening en wyding aanvaar het nie, wat volgens hom nie bestaan ​​nie. Schweikert se argument was dat hy deur sy heilige ordes en apostoliese opvolging vir die eerste keer geldige sakramente na die Heilige Hart gebring het. (In Lundberg & Craig 2018: 54, 57–58 het ons aangevoer dat Schweikert tydens Abbate se leeftyd Massas at the Sacred Heart of Jesus gesê het. Die briewe wat onlangs deur Schweikert aangetref is, ondersteun tog nie die bewering nie).

Uiteindelik moes die nonne tevrede gewees het met aartsbiskop Schweikert, hoewel hy nie 'n Abbate-gelowige was nie. Dus het die Moeder Superior laat in 1967 besluit om hom die opvolger van Padre Celeste aan te stel: Il Santo Padre. Op 18 Februarie 1968 betower sy haar formeel, en noem hom Maria Michael I. (kopie van die dokument in Magnus Lundberg se argief). Alhoewel hy nou die opvolger van Abbate is deur die Moeder Superior, het Schweikert nooit die wit cassock en courgette gedra nie, en het niemand toegelaat om hom Santo Padre te noem nie.

Met verloop van tyd het Schweikert probeer om die toewyding van die gemeente aan Abbate te verminder en dit met meer tradisionele Katolieke oortuigings te vervang. Dit wil voorkom asof hy nogal diplomaties en versigtig was. Hy het wel toegelaat dat die heiligdom / altaar wat aan Abbate gewy is, in die Kerk bly, en die nonne en gelowiges het dit met blomme en kerse versier. Boonop het die kapperstoel waar Christus in 1906 gesit het, gebly, met 'n heilige status vir die aanhangers. Gedurende Schweikert se tyd by Sacred Heart was ongeveer 'n vyfde van die gereelde kerkgangers mense uit die woonbuurt of Rooms-Katolieke ontwrig, terwyl ongeveer 80 persent die eerste, tweede of derde generasie aanhangers van Abbate was. Daar was nog 'n paar ouer mense wat sedert die stigting lid was van die Nuwe Jerusalem Kerk. Daar is egter duidelike aanduidings dat sommige in die buitestaandersgroep baie geweet het van die aansprake van die Hemelse Boodskapper; deur hulle is hy bloot “Bishop Abbate” genoem, die stigter van die gemeente.

Dit was inderdaad 'n eienaardige kerklike situasie. Die Heilige Hart van Jesus-kerk was nie formeel deel van die NAORCC nie, maar is deur 'n aartsbiskop van die Kerk bedien. Terwyl hy aangewys is as die leier van die Nuwe Jerusalemse kerk, Santo Padre, wou hy amptelik nooit meer as 'n regsfunksie verskyn as die enigste trustee nie. Terselfdertyd was die nonne onder sy jurisdiksie en die meeste gemeentelede aanhangers van die New Jerusalem Church of the Celestial Messenger. Een teken van hierdie situasie was dat Schweikert skryfbehoeftes met die naam Sacred Heart of Jesus Church gebruik het, terwyl die nonne briefpapier gehad het waarop die New Jerusalem Katolieke Kerk daarop gedruk is (sien afskrifte van dokumente in die argiewe van Magnus Lundberg). Dit wil voorkom asof hierdie vreemde toestand redelik goed uitgewerk het in die meer as die twintig jaar lange periode wat Schweikert die predikant van The Sacred Heart of Jesus Church was.

Teen 1970 was al die broers van die Orde van die Hemelse Boodskapper dood, terwyl daar nog vyf nonne oorgebly het, waarvan die meeste tussen 65 en 75 jaar oud was. Destyds, en met die sterk steun van Schweikert, wat 'n PhD-graad gehad het en sy bestaan ​​as universiteitsonderwyser verdien het, het die nonne 'n skool vir kinders met spesiale behoeftes, die Little Sisters School, begin. Die verre jongste non, Mary Bernadette (geb. 1925) het tot die vroeë negentigerjare 'n belangrike rol vir die skool gespeel, hoewel daar ook 'n paar eksterne werknemers was.

In 1987, toe Schweikert ernstig siek geword het, kies hy 'n priester in die Ou Rooms-Katolieke tradisie as sy opvolger. Dit was Theodore Rematt (1945–2016), wat Schweikert op 22 Junie 1987 'n biskop ingewy het. In Mei 1988 is Schweikert oorlede, en Rematt het hom opgevolg. Toe Rematt in die Sacred Heart of Jesus-kerk kom, weet hy niks van Abbate se spesiale status nie.

Toe Rematt na die dood van Schweikert oorgeneem het, was sy eerste besluit om die bou van die kerkgebou, wat dekades tevore gestaak is, te beëindig. In 1989 is die katedraal van die heilige hart [Beeld regs] voltooi en was dit gereed om ingewy te word. Enkele dae voor die seremonie het 'n anonieme vrou telefonies met Rematt kontak gemaak met die verhale oor Padre Celeste. Aangesien die biskop nie oortuig was nie, het sy hom aangesê om in 'n kas in een van die slaapkamers van die pastorie in te gaan. Daar agter 'n vals paneel sou hy al die bewyse vind wat hy nodig het. Rematt het inderdaad 'n groot dokumentasie oor Padre Celeste en die geskiedenis van die Nuwe Jerusalem Katolieke Kerk teëgekom: transkripsies uit sy verhore, verklaring van ondersteuning, kerklike publikasies en foto's. Die biskop was geskok oor wat hy gesien het en het later besluit om alle dokumente te verbrand.

In die geheel gesien het Rematt probeer om die verering van die Abbate onder sy kudde te beëindig. Hy het die heiligdom vir Abbate in die Kerk laat ontbind en beweeg, die beroemde kapperstoel is verkoop, en op alle moontlike maniere het hy die nalatenskap van die stigter aktief teëgewerk. Dus was sy vorm van proses baie anders as die diplomatieke benadering van Schweikert. Nodeloos om te sê, die nonne was ontsteld oor hierdie ontwikkeling, net soos baie van die getroue, Abbate gelowiges. Die radikale veranderinge het harde opposisie en oudkommunikasie teëgekom.

Sonder twyfel was Rematt se tyd by Sacred Heart onstuimig, en daar was 'n reeks wettige konflikte in die eerste helfte van die negentigerjare oor die administrasie en ekonomie van die Kerk. Alhoewel hy die toewyding aan Abbate wou uitwis, het Rematt in hierdie hofsake aangevoer vir regskontinuïteit met die Church Abbate wat in 1990 gestig is, en dat hy, as Abbate se regsopvolger, die enigste kurator was en absolute magtiging gehad het om besluite te neem, finansiële en anders.
Die aartsbiskop Rematt het saam met 'n afnemende groep gemeentelede tot 2004 in die Sacred Heart-katedraal gedien. Destyds is die kerkgebou verkoop, en dit is later in woonhuise omskep. Destyds was daar die enigste oorblywende geestelikes onder die Schweikert ‒ Rematt-lyn. Na die afsluiting van Sacred Heart, is die gemeentelede verstrooi. Die priester, James W. Craig, [Beeld regs] het in kontak gebly met 'n paar aan wie hy die sakramente toegedien het. Sommige voormalige gemeentelede het lid geword van die Rooms-Katolieke Kerk, onafhanklike Katolieke groepe of het nie by enige ander gemeente aangesluit nie. Op baie maniere het die tradisionele toewyding aan Abbate geëindig met die sluiting van die Sacred Heart of Jesus Church, hoewel dit al dekades lank teengewerk is.

Die Nuwe Jerusalemse Kerk van die Hemelse Boodskapper was lank gevoer en het die dood van sy stigter oorleef, hoewel op 'n aangepaste manier. Alhoewel die Sacred Heart of Jesus Church nie meer bestaan ​​nie, is dit duidelik dat Abbate steeds 'n voorwerp van aanbidding is, hoewel die aantal toegewydes minimaal is. Een teken van die herinnering is dat daar te alle tye vars blomme by sy graf is.

Leerstellinge / oortuigings

Die fokus van die Nuwe Jerusalem Kerk-leerstelling was die eise van Abbate oor goddelike status en sy rol in die verlossingsgeskiedenis. Teen die laaste jare van die 1910's noem Abbate homself Giuseppe Maria di Carmelo Abbate. Toe die Kerk gestig is, word na hom verwys as die Celestial Messenger (Messaggiero Celeste). Later word sy titel Padre Celeste. Tog het hy ook na homself verwys as die Universele Beskermer, St. Michael die aartsengel, die Prins van die vrede, [Beeld regs] God se Vicar op aarde, en die hemelse Koning. Abbate het dus beweer dat hy iets is van 'n kombinasie van 'n pous, 'n aartsengel, 'n profeet, 'n koning en God wat opgeneem is. In sy interpretasie het elke eerste letter in sy volle naam, Giuseppe Maria Abbate di Carmelo, Padre Celeste, 'n simboliese betekenis in Italiaans gehad wat sy missie op aarde opsom. In Engelse vertaling was dit: Jesus, Incarnate, Made Human, Most Holy Immanuel, Eternal Prince of Peace, gestuur om in Abbate gereïnkarneer te word om almal ewig te seën. Goddelikheid geïnkarneerd. Hemelse Engel, Koning, Immanuel, die Messias het aangekom, die geordende engel. Die deur na God. Uitverkore godsdienstig. Christus, Immanuel, die ewige lig, die klank van die sewende basuin.

Sommige sentrale dele van die kerk se geloof en die rol daarvan in die verlossingsgeskiedenis word in die Ou Testamentiese boek Jesaja aangetref (hoofstukke 9, 11 en 61). Hulle verwys almal na die koms van die Messias. Hoofstuk 9 bevat 'n profesie oor die koms van die Prins van Vrede, wat geregtigheid en vrede op aarde sal vestig. Hoofstuk 11 is op die tak van Isai, wat met 'n gees van wysheid en geregtigheid sal verskyn en vrede sal skep, en 'n wêreld waar mense en diere in harmonie sal leef. Uiteindelik is hoofstuk 61 oor die jaar van genade, wanneer die wêreld vernuwe sal word, die armes sal verhoog word, die gevangenes vrygelaat word en die bedroefdes vertroos.

In die laaste dele van die boek Openbaring is daar 'n profesie oor die nuwe wêreld, die Nuwe Jerusalem, wat uit die hemel neerdaal. Die koms van Abbate, die Hemelse Boodskapper, het hierdie nuwe wêreld ingehuldig, wat troos en lewe in oorvloed sou beteken vir die regverdige en die dood en lyding van die kwaaddoeners en verdrukkers. Die Nuwe Jerusalem het begin ontvou in die New Jerusalem Katolieke Kerk in Chicago, en mettertyd sou dit na alle uithoeke van die wêreld versprei word.

Die gereïnkarneerde Maagd Maria, 'n meisie, wat in 1915 in Chicago gebore is, was 'n ander belangrike deel van die geloofstelsel, 'n duidelike teken dat die Kerk 'n uitsonderlike plek in die verlossingsgeskiedenis. Net soos Abbate, die wederkoms van Christus, het die wedergebore Maagd Maria 'n prominente plek in godsdienstige dienste ingeneem, terwyl sy op trone sit. 'N Ander wesenlike en verwante deel van die leer van Abbate was dat sy volgelinge, of ten minste 'n paar daarvan, inkarnasies van hemelse karakters was en daarvolgens geklee was. Betroubaar aan hierdie geloof is beelde van die lewende heiliges, die kerklidmate, in die kapel vertoon.

RITUELE / PRAKTYKE

Alhoewel Abbate se bewerings van goddelike status en buitenaardse agtergrond ongewoon was, het die New Jerusalem Katolieke Kerk van die Hemelse Boodskapper liturgies gevolg deur die tradisionele Rooms-Katolieke Kerk se liturgiese boeke: die Missal van 1570 en die Rituele van 1614. Abbate se kopieë van ten minste sommige liturgiese boeke word steeds bewaar.

In die vroeë dae van die Kerk, in 1919, het die pers berig dat dit biskop Lumeno is wat die massa in die Heilige Hart van Jesus gesê het, terwyl die Hemelse Vader met die gereïnkarneerde Maagd Maria op sy skoot gesit het. Nog steeds, ten minste later, het Abbate self die massa by 'n groot altaar gesê. In godsdienstige dienste kon Abbate geklee wees in 'n koning met 'n kroon of 'n engelagtige karakter of in geestelike kledingstukke in die pouslike wit. As hy in sy kantore was, dra hy 'n wit kassie, en toe hy buite besig was, het hy 'n swart pak en 'n geestelike kraag gedra.

Behalwe vir die massas, het optogte 'n belangrike rol in die kerklike lewe gespeel. Op feesdae is parades op die boonste vlak van die gebou in DeKalbstraat gereël. By sommige geleenthede het hulle buite op straat optogte gehad, maar dit het onvermydelik tot konfrontasies met die Rooms-Katolieke geestelikes en ander gelei. In 'n nuusverslag word die optogte beskryf wat volgelinge met tunieke in helder kleure gedra het, sykouse toegedraai met linte, helms en medaljes voor hom. Meisies is geklee as engele en vroue as heiliges. Beelde wat deur die Kerk gepubliseer is, stem ooreen met die joernalistieke verhale.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

In 1919 word die New Jerusalem Katolieke van Abbate deur die staat Illinois opgeneem. Die trustooreenkoms wat by die aansoek aangeheg is, bevat klousules oor die kerkorganisasie en die rol van Abbate daarin. Die Nuwe Jerusalem Katolieke Kerk is gedefinieer as 'n hiërargiese organisasie wat deur 'n enkele individu, Giuseppe Maria Abbate, bestuur word. Hy was 'die enigste Trustee van die Kerk', en die dokument onderstreep sy absolute gesag en sy uniekheid as die goddelike uitverkore Hemelse Boodskapper en die Hemelse Vader. Alhoewel hy opvolgers as die kerkleier kon hê, sou niemand dieselfde verhewe status hê as wat hy gehad het nie.

Geen opvolger sal ooit as Padre Celeste genoem word nie. Alle opvolgers sal die naam van Santo Padre aanneem en dra, en vir sover God hulle mag gee, sal hulle die hemelse take wat aan die genoemde Giuseppe Maria Abbate toevertrou is, vervolg en uitvoer, en wat dieselfde mag sal hê om te benoem en 'n opvolger aanstel soos hierin aan die genoemde Giuseppe Maria Abbate gegee, en alle daaropvolgende opvolgers sal met dieselfde magte beklee word as die eerste opvolger van die genoemde, Giuseppe Maria Abbate. - Hy [Abbate, maar ook sy opvolgers] kan takkerke, verenigings of gemeentes stig op enige plek waar, volgens hom, dieselfde vereis kan word.

Die manlike Orde van die Hemelse Boodskapper is in 'n baie vroeë stadium gestig, moontlik teen 1917. Afgesien van Abbate, wat deur Christus ingestel is, was daar sover nog net twee ander geestelikes in die geskiedenis van die New Jerusalem Katolieke Kerk. In 1918 het hy die Italiaans-gebore Lumeno Monte (1896–?) As biskop ingewy. Tog lyk dit asof Monte die Kerk in die 1920's verlaat het. Afgesien van hom is een man in die dertigerjare tot die priesteramp georden. Sy naam was John Higgins, en dit lyk asof hy een van die min lidmate was wat nie-Italiaans was. Die meeste onafhanklike Katolieke kerke beklemtoon die belangrikheid van apostoliese opvolging, wat beteken dat 'n biskop moet ingewy word deur 'n geldige biskop, wat glo in 'n ononderbroke ketting van die apostels af is. Vir die Nuwe Jerusalem Katolieke Kerk was dit nie 'n probleem nie, want Abbate is direk deur Christus georden en goddelik.

Die meeste monnike wat in die 1920's en 1930's by die Orde van die Hemelse Boodskapper aangesluit het, het daar gebly tot hul dood drie of vier dekades later. Almal van hulle het gereeld werk buite die klooster gehad, in die meeste gevalle as konstruksiewerkers, ten minste toe hulle jonger was. Sommige monnike het nog net 'n kort tydjie agtergebly.

Die vroulike Orde van Our Most Blessed Lady, Queen of Peace Reincarnated, is in 1926 gestig. Volgens die Amerikaanse sensus van 1930 is die klooster gelei deur die ses-en-vyftig-jarige moeder Superior Francesca. Afgesien van haar, was die vier-en-dertig-jarige Maria Mogavero as non geregistreer en Mary Monachino as onderwyseres. Tog het laasgenoemde die geloftes ietwat later afgelê, net soos Maria Falzone, wat in die Sensus 'n 'aspirant-non' genoem is. Die toekomstige moedermeester Marianna Monachino (1904‒1989) en suster Maria Grace Falzone (1895‒1985) wat in die dertigerjare die gelofte afgelê het, sou tot hul dood nonne bly. In die veertiger- en vyftigerjare sou nog drie susters aansluit

Padre Celeste is dood sonder dat hy 'n opvolger genoem het. Na sy dood het die nonne gesoek na 'n opvolger van Abbate en iemand wat die sakramente kon administreer. Die oplossing kom met John E. Schweikert, 'n aartsbiskop in die Noord-Amerikaanse Ou Rooms-Katolieke Kerk. In 1967 noem Moeder Superior hom Santo Padre van die Nuwe Jerusalem Kerk. In 'n sekere mate het hy jurisdiksie oor die nonne gehad, maar hulle het 'n sterk en ietwat onafhanklike groep gebly. Die Moeder Superior en 'n groep van drie gemeentelede sou na verwagting die opvolger van Schweikert kies. Maar in 1987 het Schweikert Theodore Rematt 'n biskop ingewy. Hy het die opvolger van Schweikert geword, maar dit was nie moontlik om vas te stel of die nonne en die parlementsraad by die verkiesing betrokke was nie. Toe Rematt oorgeneem het, het net twee nonne oorgebly en hulle het baie min krag oor.

Kwessies / UITDAGINGS

Dit is nie verbasend dat Abbate van die begin van sy missie af baie vyandigheid op straat ontmoet het nie. Hy het in die openbaar verskyn terwyl hy sy boodskap gepreek het, en hy is fisies aangeval, geteister en belaglik gemaak vir sy geestelike aansprake, wat die meeste mense as verregaande beskou het. In die pers word hy dikwels 'n kultus genoem en daar word na die Kerk as 'n kultus verwys. Die eerste vermelding van die Hemelse Boodskapper in Die Chicago Tribune op 25 Julie 1919, is gefokus op die verhoor van 'n jong vrou wat 'n aanhanger van Abbate was. Sy is daarvan aangekla dat sy "te veel daartoe bygedra het om haar twee jonger broers misdadig te maak deur hulle te gereeld na die 'Kerk van Nuwe Jerusalem' in DeKalbstraat te neem." Uiteindelik het die regter besluit dat “die kultus moreel skoon was” en dat hy nie beskuldig kon word dat hulle jongmense tot kriminele gedrag lei nie.

Abbate het ook baie teenkanting ondervind van die plaaslike verteenwoordigers van die Rooms-Katolieke Kerk. Behalwe dat hy sy kerk ketter en die leier as 'n charlataan verklaar het, het hy hom daarvan beskuldig dat hy Rooms-Katolieke mislei het, nie in die minste nie, omdat hy die pas aangekomde Italianers teiken en in 'n geestelike kraag geklee het. In die eerste twee dekades van die twintigste eeu was die oorweldigende deel van die Italianers in Chicago mans wat uit die suide van Italië gekom het, waaronder Sicilië, en baie van hulle was antikleriese en nie gereeld kerkgangers nie. In die algemeen word die Italianers gesien as 'n vriendelike sendingveld, een wat moeilik kon omskep word, nie in die minste nie omdat daar Italiaanse priesters, Scalabrinese sendelinge was wat uit Noord-Italië was. Die verhouding tussen hierdie priesters en leke was botsend. Vir die Rooms-Katolieke Kerk was dit ook 'n beduidende probleem dat Abbate hoofsaaklik vroulike aanhangers aangetrek het, 'n belangrike groep praktiserende groep Rooms-Katolieke. (Oor die betrekkinge tussen Italiaans-Amerikaners en die amptelike Rooms-Katolieke Kerk, sien Vecoli 1969 en D'Agostino 2004).

As 'n manier om Abbate en sy Kerk teë te werk, het die Rooms-Katolieke in 1919 die Sint-Callistus-gemeente in DeKalbstraat 2167 ingewy, net 'n paar blokke van die New Jerusalem Church-hoofkwartier, wat deur die Italiaanse geestelikes beoefen is. Die aartsbisdom het uitdruklik gesê dat die stigting 'n reaksie was op die plaaslike teenwoordigheid van Abbate en sy gemeente. Boonop het Rooms-Katolieke geestelikes op Sondae en feesdae buite die Hemelse Vaderkerk gestaan ​​en die gelowiges vertel dat hulle outomaties gekommunikeer is as hulle die godsdienstige dienste daar bywoon.

In die 1920's en 1930's het die belangrikste konflikte met Abbate te make gehad met die ernstige misdade wat Abbate gepleeg het, en beskuldig word van seksuele aanranding en verkragting van minstens twee jong meisies. In die eerste saak, in 1922, word hy daarvan aangekla dat hy 'n twaalfjarige kerklidmaatjie aangerand het. Een groepgedeelte van die gemeente het sterk op hom gereageer en die kerk verlaat terwyl 'n ander groep hom ondersteun het, terwyl Abbate 'n onskuldige slagoffer was wat deur vyande van God vervolg is. Nadat hy die regter die verhaal van sy missie en buitenaardse agtergrond vertel het, is hy krimineel kranksinnig verklaar en na die Elgin State Hospital gestuur.

Op 10 April 1922 ontplof 'n bom in die kerk se hoofkwartier in DeKalbstraat en vernietig 'n deel van die kerksaal. In getuienisse aan die polisie het Abbate gesê dat hy in 1921 dreigemente ontvang het dat as hy nie ophou preek nie, hy stilgemaak sou word. Aangesien die bom by die hoofkwartier steeds een van die vier was wat binne 'n halfuur op verskillende plekke in die buurt ontplof het, is dit waarskynlik dat die misdaad hoofsaaklik ekonomiese en nie eksplisiet godsdienstige motiewe gehad het nie. Dit blyk 'n deel te gewees het van die 'Mano Nera', 'n meer algemene praktyk van racketeering. In 1926 ondersoek die owerhede die finansies van die New Jerusalem Katolieke Kerk en beskuldig hulle van onreëlmatighede en belastingontduiking, en die hof het beslag gelê op 'n kroon en 'n pektorale kruis, ter waarde van $ 2,250, wat lede aan Abbate geskenk het.

In die tweede hoofhofsaak, in 1931, word Padre Celeste daarvan beskuldig dat hy 'n dertienjarige meisie verkrag het. [Beeld regs] In die eerste verhoor is Abbate tot lewenslange tronkstraf gevonnis weens statutêre verkragting. Vroeg in 1932 het die hooggeregshof van die staat Illinois die vervolging egter nie toegelaat nie. Die regter het gesê dat die getuienis foutief was en dat die onortodokse oortuigings van Abbate 'n rol gespeel het in die uitspraak. In 'n tweede verhoor het die regter die eerste keer opgemerk dat Abbate gesond genoeg was toe hy die misdaad in 1929 gepleeg het, en hy is tot tien jaar gevangenisstraf gevonnis. Later is hy egter krimineel kranksinnig verklaar en weer na die Elgin-staatshospitaal gebring. Aan die einde van 1933 is hy van die asiel vrygelaat. soos 'n regter gesê het: "Hy was maar 'n onskadelike godsdienstige fanatikus en het sy gesonde verstand herstel."

Desondanks is Abbate spoedig na die geestesinrigting teruggebring, aangesien vyf psigiaters as kundige getuies ingeroep is en dat hy gevaarlik kranksinnig was. Hierdie keer het hy tot in Mei 1935 in die Elgin State Hospital gebly, toe 'n hof hom genoegsaam verklaar het om vrygelaat te word. Maar net nadat hy vrygelaat is, het die polisie hom weer in hegtenis geneem. Terwyl hy uit Elgin was, wou die staatsprokureur die saak weer oopmaak, sodat Abbate, wat hy as 'n bedreiging vir die samelewing beskou, tyd in die tronk sou uitdien. Daar was egter geen verdere verhoor nie, aangesien die meisie wat hy verkrag het, nog nie weer in die hof wou verskyn nie. In totaal het Abbate ongeveer vyf jaar in die Elgin-staatshospitaal deurgebring. Gedurende hierdie jare is dit aanneemlik dat die getal kerklidmate tot ongeveer honderd gedaal het.

Terwyl daar tussen 1965 en 1988 konflik tussen die aartsbiskop Schweikert as predikant van die Heilige Hart van Jesus was, het die situasie baie erger geword toe sy opvolger, Theodore Rematt, opdaag en die kerk se agtergrond begryp. Sy teenkanting teen alles wat Abbate verwant was, het tot uitgerekte konflikte gelei. Hy het sommige van die Abbate-gelowiges gekommunikeer en hulle verhinder om selfs in die kerkgebou in te gaan, terwyl hulle buite die straat betoog het. Op 19 Junie 1991 verhuis hy om suster Maria Bernadette uit te sonder en sê dat sy “nie meer 'n godsdienstig van enige aard is nie; [sy] het nie meer die reg om 'n voordeel of woonplek binne ons jurisdiksie te beset nie. '

Die geskille tussen die biskop aan die een kant en suster Maria Bernadette en 'n deel van die gemeente aan die ander kant het aanleiding gegee tot 'n reeks regsprosesse. Die meeste van hulle het met finansiële probleme te make, aangesien Rematt geld uit die klooster en die skool gebruik het vir die oprigting van die Sacred Heart Cathedral. Nogtans het die Common Trust-ooreenkoms uit 1919 hom die hoogste mag gegee, en hy het die prosesse gewen. Die aantal abbate-gelowiges wat die Sacred Heart-kerk bygewoon het, het afgeneem. Toe Rematt in 2004 vertrek, is die kerkgebou verkoop. Alhoewel een priester wat hy ingewy het, vir 'n klein aantal mense versorg het, het die sluiting van die kerk beteken dat die Abbate-gelowiges verstrooi was, hoewel sommige voortgegaan het om hom te vereer.

IMAGES
Beeld # 1: 'n Jong Giuseppe Abbate in Chicago.
Beeld # 2: Abbate onderweg van die hemel na Isnello, wat die lewe van sy vader te red.
Beeld # 3: The Celestial Messenger in die laat 1910's, vroeë 1920's.
Beeld # 4: Die hergeïnkarneerde Maagd Maria, ca. 1920.
Beeld # 6: Aartsbiskop John E. Schweikert
Beeld # 7: Katedraal van die Heilige Hart.
Beeld # 8: Aartsbiskop Theodore Rematt met Fr. James W. Craig op die dag van sy verordening tot die priesteramp in 1994.
Beeld # 9: Giuseppe Abbate: The Prince of Peace.
Beeld # 10: Die hemelse koning en sy koningin.
Beeld # 10: Abbate, die Sacred Heart of Jesus Church en die meisie wat in 1931 aanklagte teen hom aanhangig gemaak het.

VERWYSINGS **

** Tensy anders vermeld, is hierdie profiel van Magnus Lundberg en James W. Craig. 2018. Giuseppe Maria Abbate: die Italiaans-Amerikaanse hemelse boodskapper, Uppsala: Uppsala Universiteit, Departement Teologie. Raadpleeg hierdie volume vir verwysing na primêre bronne, meer kontekstuele inligting en beelde.

Candeloro, Dominic. 2013. “The Celestial Messenger 1920's.” Chicago Katolieke Immigrantekonferensie. Toegang vanaf http://blogs.lib.luc.edu/ccic/the-celestial messenger-1920s/ op 15 Mei 2020.

Catrambone, Kathy en Ellen Shubart. 2007. Taylorstraat: Chicago, Little Italy. Charleston, SC: Arcadia Publishing.

D'Agostino, Peter R. 2004. Rome in Amerika: Transnasionale Katolieke ideologie van die Risorgimento tot fascisme. Chapel Hill: Universiteit van North Carolina Press.

Melton, J. Gordon. 2009. Melton se ensiklopedie van Amerikaanse godsdienste. Eighth Uitgawe. Detroit: Gale Research Inc.

Randolph, Vance. 1943. Amerikaners wat gedink het hulle is gode: kleurryke messias en klein christusse. Girard: Haldeman-Julius.

Trela, Jonathan. 1979. 'N Geskiedenis van die Noord-Amerikaanse Ou Rooms-Katolieke Kerk. Scranton: Straz-drukkery.

Vecoli, Rudolph J. 1969. "Prelates and Peasants: Italian Immigrants and the Catholic Church." Tydskrif van Sosiale Geskiedenis 2: 217-68.

AANVULLENDE HULPBRONNE

Voor die publikasie van Giuseppe Maria Abbate: die Italiaans-Amerikaanse hemelse boodskapper in 2018 was daar slegs kortliks melding in die akademiese literatuur (Sien, Randolph 1943: 18; Catrambone en Shubart 2007: 114; en Candeloro 2013).

Vir verwysings na primêre bronne waarop hierdie groepsprofiel gebaseer is, verwys ek na ons monografie terwyl oop toegang beskikbaar is. Na die publikasie van die boek het daar egter nuwe bronnemateriaal beskikbaar geword wat verder gehelp het om enkele aspekte van die groep se geskiedenis op te klaar en sommige misverstande reg te stel. In hierdie gevalle verwys hierdie profiel direk na die primêre bronne, waarvan kopieë in die Magnus Lundberg-argief in Uppsala gevind word.

Afskrifte van ander oorspronklike dokumente met betrekking tot die New Jerusalem Katolieke Kerk en aartsbiskop Schweikert is in die argief van Magnus Lundberg, Uppsala, gevind.

Publikasiedatum:
16 Mei 2020

Deel