Anna-Karina Hermkens

Marian Mercy Mission

MARIAN MERCY MISSION TYDLYN

1900's (vroeg):  Die Katolieke geloof is aan Bougainville bekendgestel, hoofsaaklik deur Duitse en Franse sendelinge van die Society of Mary (MSSM), wat hul eerste sendingstasie in Kieta in 1901 gestig het.

1953: Francis Ona is gebore.

1959: Die Me'ekamui Pontoku Onoring ('regering van die voogde van die heilige [of heilige] land') het ontstaan.

1977: Die Katolieke Charismatiese Vernuwing (CCR) is in Bougainville bekendgestel deur Australiese Sendelinge van die Heilige Hart (MSC).

1988 (November): Die Bougainville Revolutionary Army (BRA) saboteer 'n kraglyn, wat die krag na die Panguna-myn afsny en 'n dekade lange burgeroorlog begin.

1993: Francis Ona stig die Marian Mercy Mission (MMM) met homself as die leier (superieur).

1994: Katolieke priesters is na die dorp Guava om die beweging te wy.

1998: Die burgeroorlog is beëindig.

2005 (Julie): Francis Ona is oorlede.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Francis Ona (1953-2005) stig die Marian Mercy Mission (MMM) in 1993 in die Guava-dorpie naby die Panguna-myn in Sentraal Bougainville, deel van die nou outonome streek Bougainville (AROB) in Papoea-Nieu-Guinee. (Afbeelding regs) Die beweging is in die middel van 'n burgeroorlog begin, wat Francis Ona na sy tuisdorp Guava in die Pangunaberge gedwing het. Hy het tot aan die einde van die konflik (1998) in hierdie skuilplek gebly met behulp van padversperrings, wat verhinder het dat iemand teen die berg opgekom het sonder sy toestemming. Terwyl die beweging dissipels in Koromira, Buin en Nagovisi (gebiede ten suide van Panguna in Sentraal Bougainville) gehad het, was die sentrum van die beweging in die Guava-dorp saam met Francis Ona. Nadat Francis Ona in Julie 2005 oorlede is, het die beweging stadig ontbind.

Die vestiging van die Marian Mercy Movement is intiem verstrengel met die geskiedenis van die Marist Mission and Catholic Church in Bougainville (Hermkens 2018; Kronenberg 2006; Kronenberg en Saris 2009; Momis 2005), plaaslike gebruike en ideologieë (Hermkens 2007, 2011), en met die Bougainville-krisis. Die Katolieke geloof is aan Bougainville aan die begin van die twintigste eeu hoofsaaklik deur Duitse en Franse sendelinge van die Society of Mary (MSSM) bekendgestel, waarna Marists verwys. Die genootskap kry sy naam van die Maagd Maria, wat die lede probeer om hul geestelikheid en daaglikse werk na te boots. Geposisioneer en bemiddel tussen (post-) koloniale heerskappy en plaaslike bevolkings, het hulle beide plaaslike en Maristiese politieke belange en sienings voorgestaan ​​in die voortdurend veranderende godsdienstige en sosio-ekonomiese politieke konteks van koloniale en 'post-koloniale Bougainville (Hermkens 2018: 132 -33). Maristiese sendelinge was ook baie besorg en sprekend oor die vestiging van 'n groot kopermyn in die sentrale bergreeks van die eiland naby die dorp Panguna. Hierdie myn, wat een van die grootste kopermyne ter wêreld was, sou 'n bykans dekade lange burgeroorlog aanleiding gee, wat wydverspreide trauma, vernietiging en lewensverlies tot gevolg gehad het.

Die Panguna-myn is in besit van Conzinc Riotinto van Australië (CRA) en word vanaf 1972 deur Bougainville Copper Ltd (BCL) bedryf. Die projek het toenemend plaaslike weerstand en betogings deur grondeienaars begin teëkom. Francis Ona, 'n vermeende Panguna-grondeienaar en 'n vorige BCL-werknemer, sou die protes in die 1980's en 1990's lei. Saam met sy suster het Ona tien miljard kina-vergoeding geëis vir skade aan grond en omgewing in die verlede, maar die mynmaatskappy het die vraag belag en geweier om aan hul ander voorwaardes te voldoen. Kwaad oor die reaksie van BCL, saboteer Francis Ona en sy groep, wat bekend sou staan ​​as die Bougainville Revolutionary Army (BRA), 'n piël ​​met kraglyne en stop die krag na die Panguna-myn. Hierdie militante optrede, wat in November 1988 plaasgevind het, is gevolg deur ander sabotasies wat die mynbedrywighede beëindig het. Die sluiting van die myn het vir Bougainville en PNG 'n finansiële ramp beteken, omdat BLC die land se grootste werkgewer was en byna die helfte van PNG se uitvoerverdienste besorg het (Waiko 1993: 240). Die Papoea-Nieu-Guinee-regering het met geweld reageer, en nadat hulle 'n polisie-onlustepan gestuur het, het sy weermagte (PNGDF) gemobiliseer om die myn te beskerm en die BRA onder beheer te bring. Die resultaat was 'n bykans dekade lange burgeroorlog wat nie net Papoea-Nieu-Guinee teen die eie provinsie Bougainville en sy bevolking ontketen het nie, maar ook burgerlike konflik binne Bougainville veroorsaak het namate streke, dorpe en gesinne toenemend verdeeld geraak het oor godsdienstige en politieke lyne.

Francis Ona, as leier van die Bougainville Revolutionary Army (BRA), het 'n groot rol gespeel in die regie en verlenging van die krisis. Sy visie vir Bougainville was nie net om onafhanklik te word nie, maar om 'n goddelike geïnspireerde teokrasie te word met Ona as sy koninklike soewerein, die Koning van Me'ekamui (kyk verder Hermkens 2007, 2013). Die godsdienstige en politieke ideologie van Ona het tydens die Bougainville-krisis die oprigting van verskeie ander charismatiese Mariese toewyding beïnvloed (sien verdere bespreking onder Issues / Challenges '), wat almal ondersteun het in Ona se stryd om onafhanklikheid en soewereiniteit. Hierdie bewegings het almal na Ona as hul politieke leier opgekyk.

Ona en sy volgelinge het ondanks vredesonderhandelinge en die totstandkoming van 'n amptelike vredesverdrag in die laat negentigerjare geweier om aan hierdie onderhandelinge deel te neem. Ona beweer dat Bougainville reeds onafhanklik was, met hom as die leier, en het geweier om die na-oorlogse verkose Bougainville-regering te erken. In 1990, enkele maande voordat Joseph Kabui, 'n voormalige lid van die BRA, as president van die outonome regering van Bougainville verkies is, het Francis Ona homself in protes verklaar as sy koninklike hoogheid, koning Francis Dominic Dateransy Domanaa, koning van die koninklike koninkryk van my 'ekamui. Twee maande later, op 2005 Julie, is Ona onverwags oorlede. Nadat Francis Ona oorlede is, het die Marian Mercy Mission sowel as die ander Marian-bewegings wat tydens die krisis tot stand gekom het, stadig ontbind. Die redes vir hierdie agteruitgang hou verband met die feit dat die politieke en nasionalistiese dryfkrag van hierdie bewegings met Francis Ona se dood effektief ondermyn is. Die einde van die krisis het boonop gelei tot 'n beduidende afname in lidmaatskap en lede se aktiwiteit en deelname aan hierdie bewegings. Leiers van ander Marian-bewegings wat tydens die krisis tot stand gekom het, betreur dat lede geestelike fokus en toewyding ná die krisis verloor het. Terwyl hierdie morele agteruitgang na die oorlog gelei het tot die totstandkoming van nuwe bewegings, soos die Rosa Mistika-beweging in die dorp Muguai naby Buin in Suid-Bougainville (sien verder hieronder), het geen van die Marian-bewegings wat tydens die krisis gestig is, oorleef nie die dood van Francis Ona en die nuwe, sosiale konflik van Bougainville na die konflik. Terwyl sommige van Ona se idees, oortuigings en ambisies egter belaglik is, het hy steeds steun en word hy met eerbied behandel, veral in die Sentraal-streek van Bougainville-eiland (beeld regs)

Leerstellinge / oortuigings
Die Marian Mercy Mission was 'n baie sterk charismatiese beweging wat Katolieke oortuigings en praktyke met inheemse geestelike en politieke ideologieë kombineer. Die Marian Mercy-beweging blyk veral geïnspireer te wees deur die Katolieke Charismatiese Vernuwing (CCR), wat in die laat 1970's in Bougainville ingestel is. Lede sou die Heilige Gees ontvang deur in tale te praat, profesie-gawes te ontvang en genesingsgawes te ontvang. Behalwe dat Mary die middelpunt van gewyde praktyke geplaas het, het die beweging ook 'n baie sterk politieke agenda gehad. Die beweging het 'n sterk klem op moraliteit geplaas en gestreef na die bekering van alle Bougainvilleans sodat die hele Bougainville weer heilig kon word, Me'ekamui (Die Heilige Land Bougainville).

Die begrip Me'ekamui spruit uit Ona se verbintenis met die Me'ekamui Pontoku Onoring ('regering van die bewakers van die heilige [of heilige] land') beweging. Hierdie beweging is omstreeks 1959 deur Damien Dameng geïnisieer (Regan 2002: 21-22). Die voorstanders en volgelinge van die Me'kamui-beweging het ten doel gehad om die gebruiklike sosiale strukture van Bougainville te herbou as 'n reaksie op die koloniale regering en die Christelike missies, wat Dameng albei teëgestaan ​​het. Alhoewel Francis Ona se konsep van Bougainville as heilige land soortgelyk was aan die van Dameng, het Ona die toekoms en redding van Bougainville nie net in gewoonte gesien nie, maar ook, en miskien sterker, in Katolieke toewyding en geloof. Ona was oortuig daarvan dat as Bougainville weer heilig sou word, Bougainvilleans, en veral hul leiers, ook heilig sou moes word. In Ona se visie op Me'ekamui het die Katolieke geloof en veral die verering van Maria 'n deurslaggewende rol in hierdie strewe gespeel.

Een van die hoofdoelstellings van die Marian Mercy Mission-beweging was om ander te help en te bid. Lede het gebid vir genesing, maar ook vir heilige ondersteuning. Mary is aangespreek vir beskerming, goedere en voedsel, en die belangrikste, om onafhanklikheid na Bougainville te bring. In werklikheid het Francis Ona en lede van die Marian Mercy Mission baie krag uit die beweging getrek om hul drome na te streef en om selfbeskikking en vryheid te stry. Soos vertel deur Maria van die Guava-dorp, wat in 1993 'n MMM-lid geword het:

Ona het visioene gehad van Maria wat met hom praat. Sy het hom aangesê om mense in te lig dat hulle moet verander. Almal moes heilig word. Hy het deur Mary gesien wat in die toekoms sou gebeur. Ona was 'n man van gebed. Hy het homself aan gebed verbind, sodat die resultaat onafhanklikheid sou wees. Die hele Marian Mercy Mission het hulself verbind tot hierdie ideale. Ona se droom was dat die hele Bougainville binne hierdie Lotu [Kerk / godsdiens] moes kom en onafhanklik sou word. Santu Maria het ons gehelp in ons stryd om onafhanklikheid. Sy het ons beskerm. Die Marian Mercy Mission het Maria gebid om hulp. Vir vrag en geld van Amerika of ander lande. […] Santu Maria het baie dinge aan Francis Ona gegee. Dit was Santu Maria en God wat al hierdie groot mynbouondernemings agtervolg het. Dit was met haar hulp dat dit moontlik gemaak is. Santu Maria was baie na aan Francis Ona (onderhoud met die MMM-lid Maria (2005) in Hermkens 2015).

Die toewyding van Ona aan Maria blyk ook uit die feit dat hy elke dag 'n standbeeld van Maria toegespreek het en haar raad gevra het. Ona sou net voortgaan met sy daaglikse agenda nadat hy 'n bevestigende boodskap van Mary ontvang het. Die wisselwerking tussen Ona se nasionalisme en sy toewyding aan Mary het ook sterk na vore gekom in die hartlike verwelkoming wat hy na die pelgrimstog van die internasionale Pilgrim Virgin Statue of Our Lady of Fatima na die Guava-dorp in 1997 (Hermkens 2009). Ona blyk te wees oortuig deur Mary om die gevegte te stop (kort na die besoek van Fatima eindig die krisis). Katolieke sendelinge het destyds die proses op film vasgelê, en op hierdie opnames kan Ona gesien en gehoor word bid voor die standbeeld, wat 'n gelofte aan Our Lady of Fatima doen om vir die vrede te werk. [Foto aan die regterkant] Nog meer beduidend is dat Ona ook die eiland Bougainville in die naam van Mary ingewy het. As sodanig het Ona die hele Bougainville in Mary se naam bewillig en sodoende die hele Bougainville in een Heilige Katolieke nasie omskep.

Terwyl die Marian Mercy Mission hoofsaaklik in die Guava-dorp geleë was, is die ideologieë van die beweging opgeneem deur ander Marian-bewegings in die streek (sien hieronder), wat sou rondreis met die doel om mense te help en te bekeer. Boonop is Francis Ona se Bougainville Revolutionary Army (BRA) ewe geïnspireer deur die Marian Mercy Mission, aangesien (Katolieke) stryders die rosekrans sou bid en aan gebeds- en vasbyeenkomste deelneem voordat hulle aan gevegte deelneem (kyk verder Hermkens 2007). (Beeld regs)

RITUELE / PRAKTYKE

Gebedsbyeenkomste was die strukturele element van die Marian Mercy Mission. Die aanhangers van die beweging het ure lank die rosekrans voorgesit en gereeld vasbyt gehou. Leiers en volgelinge vertel hoe hulle geskenke ontvang het (charismata), soos profetiese inspirasie van die Heilige Gees en / of Maria, die gawe van genesing, vryheid van vrees en om in tale te praat. Die rosekrans en standbeelde en beelde van Maria was prominent in mense se godsdienstige praktyke. Ona het daagliks 'n standbeeld van Maria toegespreek en lede van die BRA het rosekrans en klein standbeelde van Maria op die slagveld gebring om heilig te bly tydens die geveg en om die beskerming van Maria te ontvang om geen skade te berokken nie (Hermkens 2007, 2013).

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Francis Ona het die Marian Mercy Mission (MMM) met homself as leier (superieur) in 1993 gestig. Hy het inwoners van Guava gevra om te bid vir 'n naam vir hul gebedsgroep. Hulle het tot Santu Maria gebid, en die naam Marian Mercy Mission het ontstaan. Die beweging het kerkwerkers, katkisante en 'n vrou- en jeuggroep gehad. Maar lede wou ook 'n priester hê wat seën en die sakrament kon gee. Twee Marist-vaders, van wie een wat Francis Ona geleer het tydens sy tyd aan die Hoërskool, het tydens die krisis na die dorp Guava gegaan om gebeds-retraites en mis te gee. Boonop het Katolieke priesters na die wapenstilstand in 1994 na die dorp Guava gegaan om die beweging te heilig. Hierdie besoeke het die beweging versterk. Die steun en erkenning van die Katolieke Kerk in Bougainville het Francis Ona oortuig dat hy die kerk agter hom het. Die Katolieke Kerk in Bougainville stem egter nie saam met die politieke ambisies van Francis Ona en sy afskeidingsoorlog nie (sien ook Griffin 1995). Ten spyte van hierdie spanning, word Ona erken dat hy die Katolieke geloof lewendig gehou het, veral in Guava.

Kwessies / UITDAGINGS

Gedurende die krisis, veral in Sentraal-Bougainville, die vestiging en gewildheid van Marian-bewegings soos die Marian Mercy Mission en andere (soos Our Lady of Mercy (OLM), Rosa Mistica, Our Lady of the Sacred Heart en the Immaculate Conception)) het plaasgevind toe mense na nuwe geestelike leiding verlang het om die swaarkry wat hulle teëgekom het, te hanteer. Hierdie bewegings is duidelik geïnspireer of gedra deur die Katolieke Charismatiese vernuwing en die dogmas, maar hulle het ook plaaslike idees en oortuigings oor gewoonte en politieke soewereiniteit opgeneem. Tydens die krisis het die meeste buitelandse priesters Bougainville verlaat, en die inheemse Bougainville-biskop Gregory Singkai is tydens die krisis oorlede (September 1996). As gevolg hiervan het die Marian Mercy Mission en die ander charismatiese Marian-bewegings tot 'n groot mate buite die amptelike Katolieke Kerk ontwikkel en gefloreer (kyk verder Hermkens 2018). In werklikheid het die kerk hulle soms eksplisiet verwerp terwyl hulle ontwikkel het in wat kerkamptenare en ander 'kultusse' noem (sien ook Swain en Trompf 1995).

Hierdie spanning tussen plaaslike charismatiese (Mariaanse) bewegings en die amptelike Katolieke Kerk duur voort in Bougainville. Byvoorbeeld, ondanks die feit dat hulle gekant is teen die die inheemse biskop Gregory Singkai en sy opvolger, die Nederlandse biskop Henk Kronenberg, die Rosa Mistika-beweging (beeld regs) het daarin geslaag om homself te vestig onmiddellik na die krisis in die Muguai-dorp in die suide van Bougainville, 'n gebied wat afgesny is van die res van Bougainville lank nadat die krisis beëindig is weens die voortgesette teenwoordigheid van padversperrings. Hierdie relatiewe isolasie van kerklike beheer en invloed het beteken dat die beweging kon groei en gedy sonder inmenging van die kerk. In 2005 het die beweging byna die hele dorp oorgeneem en het die daaglikse aktiwiteite en rituele praktyke van die meeste van sy inwoners beheer met daaglikse stelle charismatiese gebedsbyeenkomste (insluitend lidmate wat profesie-gawes ontvang en rituele vir eksorsisme onderneem het) en lang periodes voorgeskryf. van vas (Hermkens 2005). In 2014 het die beweging steeds floreer, ondanks pogings deur die amptelike Kerk en sy geestelikes om dit te beheer en te bekamp.

IMAGES
Beeld # 1: Kaart van Bougainville.
Beeld # 2: Pamflet van Francis Ona in Buka-dorp.
Beeld # 3: Francis Ona en Fatima.
Beeld 4: 'n Marian Mercy Mission-gebedstafel.
Beeld # 5: Rosa Mistica-beweging, Suid-Bougainville.

Verwysings

Griffin, James. 1995. Bougainville: 'n uitdaging vir die kerke. Katolieke reeks vir sosiale geregtigheid, nr.26.

Hermkens, Anna-Karina. 2018. "Marists, Marian Devotion, and the Quest for Sovereignty in Bougainville." Sosiale Wetenskappe en Missies 31: 130-61.

Hermkens, Anna-Karina. 2015. "Marian Movements and Secessionist Warfare in Bougainville, Papoea-Nieu-Guinea." Nova Religio 18: 35-54.

Hermkens, Anna-Karina. 2013. “Soos Moses wat sy mense na die Beloofde Land: nasie- en staatsgebou in Bougainville gelei het. Oseanië 38: 192-207.

Hermkens, Anna-Karina. 2011. Mary, Motherhood and Nation: Religion and gender ideology in Bougainville's Sessionionist Warfare. Kruisings. Geslag en seksualiteit in Asië en die Stille Oseaan. Toegang verkry vanaf http://intersections.anu.edu.au/issue25/hermkens.htm op 15 Maart 2020.

Hermkens, Anna-Karina. 2009. “Mary's Journeys through the warscape of Bougainville.” Pp. 69-85 in Verhuis deur Maria: Die Krag van Bedevaart in die Moderne Wêreld, onder redaksie van Catrien Notermans, Anna-Karina Hermkens en Willy Jansen Farnham, Burlington: Ashgate.

Hermkens, Anna-Karina. 2007. “Godsdiens in oorlog en vrede: Mary se ingryping in die Bougainville-krisis ontrafel.” Kultuur en godsdiens 8: 271-89.

Hermkens, Anna Karina. 2005. Etnografiese waarneming.

Kronenberg, Henk. 2006. Bougainville. Bladsy 114-16 in Lewend in Christus. Die Sinode vir Oceanië en die Katolieke Kerk in Papoea-Nieu-Guinee, 1998-2005, onder redaksie van Phillip Gibbs. Point No. 30, Goroka: Melanesian Institute.

Kronenberg, Henk en Hendry Saris. 2009. “Kategete en kerkwerkers in die Kerk van Bougainville.” Novum Forum 11: 91-100.

Momis, Elizabeth I. 2005. “Die Bougainville Katolieke Kerk en 'Indigenisatie'.” Pp. 317-29 in Bougainville: voor die konflik, onder redaksie van Anthony J. Regan en Helga M. Griffin. Canberra: Pandanus Books.

Regan, Anthony. 2002. “Bougainville: Beyond Oorlewing. " Kulturele oorlewing kwartaallikse 26: 20-24.

Swain, Tony en Garry Trompf. 1995. Die godsdienste van Oseanië. Londen: Routledge.

Waiko, John D. 1993. 'N Kort geskiedenis van Papoea-Nieu-Guinee. Oxford University Press.

Publikasiedatum:
22 Maart 2020

 

Deel